Om spårning i Google Ads

Nu kan du använda parallell spårning i ditt konto. Funktionen bidrar till att din målsida läses in snabbare, vilket kan resultera i att färre besökare lämnar din webbplats. Kunderna leds direkt från din annons till den slutliga webbadressen medan klickmätningen sker i bakgrunden.  Parallell spårning är den enda metoden för klickmätningsspårning för alla konton. Kontakta klickmätningsleverantören och hör efter om deras system kan användas med parallell spårning. Läs om parallell spårning.

Om du visar annonser, får du redan värdefull information om sådant som hur många gånger annonserna har visats, antalet klick på annonserna och mycket annat. Men hur går det till om du använder ett analyssystem utanför Google och vill spåra sådant som vilka klick som kommer från mobila enheter och hur stor del av annonstrafiken som kommer från Googles söknätverk jämfört med Googles Display-nätverk? Sådana uppgifter kan du få genom att ställa in spårning i webbadressalternativen.

I den här artikeln beskrivs hur spårningen i Google Ads fungerar och vad du kan ställa in i webbadressalternativen. Det är en bra idé att använda spårning om du har kört kampanjer och vill veta mer om klicken du har fått.

Så fungerar spårning

Om någon klickar på en annons när spårningsmallen är inmatad och parallell spårning är påslagen, leder klicket till den slutliga webbadressen medan spårningsmalladressen laddas i bakgrunden.

Om någon klickar på en annons när spårningsmallen är inmatad och parallell spårning är avstängd, leder klicket till spårningsmalladressen. Den webbadressen kan omdirigera till mellanliggande spårningsservrar innan den omdirigeras till den slutliga webbadressen.

Om någon klickar på en annons när spårningsmallen inte är inmatad, leder klicket till den slutliga webbadressen.

Spårningsadressens webbadress och alla omdirigeringsadresser måste vara i HTTPS-format för att fungera. Omdirigeringen måste också vara på serversidan. Google inte kan styra de efterföljande omdirigeringarna, men Google Ads använder alltid HTTPS för det första spårningsanropet om det inte är inmatat som sådant.

Om webbadressalternativ

Du kan skapa eller redigera webbadressalternativ på konto-, kampanj-, annonsgrupps-, sökords- eller webbplatslänksnivå. Webbadressalternativen består av två huvuddelar:

  • Spårningsmall: Fältet där du placerar spårningsinformationen. När en användare klickar på en annons läggs den här informationen till i den slutliga webbadressen och på så sätt skapas målsidesadressen. En spårningsmall som skapas på annonsgrupps-, kampanj- eller kontonivå gäller alla annonser i motsvarande annonsgrupp, kampanj eller konto. Om du definierar flera spårningsmallar på olika nivåer används den mest specifika mallen. Spårningsmallen för sökord är den mest specifika följt av spårningsmallarna för annons, annonsgrupper, kampanjer och, till sist, konton. Läs mer
  • Anpassad parameter: En typ av webbadressparameter som du kan skapa själv och lägga till i dina spårningsmallar och slutliga webbadresser. Läs mer
  • Suffix för slutlig webbadress: Med fältet Suffix för slutlig webbadress kan du ange parametrar som läggs till i slutet av din målsidesadress för att spåra information. Läs mer

Bra att veta

  • Genom att ange webbadressalternativ på annonsgrupps-, kampanj- eller kontonivå så kan du uppdatera spårningsinformationen utan att annonserna behöver godkännas på nytt. Om du däremot konfigurerar eller redigerar ett alternativ på annons-, sökords- eller webbplatslänksnivå måste de granskas på nytt.
  • Du kan använda knappen Testa för att kontrollera att spårningen är korrekt konfigurerad. När du klickar på Testa kombinerar Google Ads den slutliga webbadressen med spårningarna du har angett så att annonsen leder till en målsidesadress. Läs mer
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt