Om sporing i Google Ads

Parallellsporing er nå tilgjengelig for kontoen din. Med parallellsporing lastes landingssiden din inn raskere, og dette kan føre til at antallet tapte besøk reduseres. Funksjonen sender kundene direkte fra annonsen din til den endelige nettadressen mens klikkmålingen pågår i bakgrunnen.  Parallellsporing er den eneste sporingsmetoden for klikkmåling for alle kontoer. Kontakt leverandøren av klikkmålingsverktøyet du bruker, for å sikre at det er kompatibelt med parallellsporing. Finn ut mer om parallellsporing.

Hvis du kjører annonser, mottar du allerede nyttig informasjon, som for eksempel hvor mange ganger annonsene dine er vist og antall klikk på dem. Men hva om du bruker et analysesystem utenfor Google og ønsker å spore ting som for eksempel hvilke klikk som kommer fra mobilenheter, eller hvor stor andel av annonsetrafikken din som stammer fra Googles søkenettverk sammenlignet med Google Displaynettverk? Denne typen informasjon får du tilgang til ved å konfigurere sporing i alternativene for nettadresser.

Denne artikkelen tar for seg hvordan sporingen fungerer i Google Ads, og hva du kan konfigurere i alternativene for nettadresser. Det er lurt å konfigurere sporing hvis du kjører vellykkede kampanjer og vil vite mer om klikkene dine.

Slik fungerer sporing

Hvis noen klikker på en annonse når sporingsmalen er angitt og parallellsporing er slått på, blir de tatt til den endelige nettadressen mens nettadressen for sporingsmalen lastes inn i bakgrunnen.

Hvis noen klikker på en annonse når sporingsmalen er angitt og parallellsporing er slått av, blir de tatt til nettadressen for sporingsmalen. Denne nettadressen kan viderekoble til mellomliggende servere for sporing før viderekobling til den endelige nettadressen.

Hvis noen klikker på en annonse når sporingsmalen ikke er angitt, blir de tatt til den endelige nettadressen.

Nettadressen for sporingsmalen og alle viderekoblingsadresser må være HTTPS for at de skal fungere. Viderekoblingene må også være på tjenersiden. Selv om Google ikke har kontroll over de påfølgende viderekoblingene, bruker Google Ads alltid HTTPS for det første sporingsanropet dersom det ikke er oppgitt som sådan.

Om alternativene for nettadresser

Du kan angi eller endre alternativer for nettadresser på følgende nivåer: konto, kampanje, annonsegruppe, søkeord og nettstedslink. Alternativene for nettadresser består av to hoveddeler:

  • «Sporingsmal»: I dette feltet angir du sporingsinformasjon. Når noen klikker på en annonse, legges denne informasjonen til den endelige nettadressen din, og slik genereres nettadressen for landingssiden din. En sporingsmal opprettet på annonsegruppe-, kampanje- eller kontonivå, gjelder for alle annonsene i den tilhørende annonsegruppen, kampanjen eller kontoen. Hvis du angir flere sporingsmaler på ulike nivåer, brukes den mest spesifikke malen. Sporingsmalen for søkeord er den mest spesifikke malen, etterfulgt av sporingsmalen for annonse, annonsegruppe, kampanje og konto. Finn ut mer
  • «Egendefinert parameter»: En type nettadresseparameter du selv kan opprette og legge til i sporingsmaler og endelige nettadresser. Finn ut mer
  • «Suffiks for endelig nettadresse»: I feltet for suffiks for endelig nettadresse kan du angi parametere som legges til på slutten av nettadressen for landingssiden, slik at du kan spore informasjon. Finn ut mer

Greit å vite

  • Du kan konfigurere alternativene for nettadresser på annonsegruppe-, kampanje- eller kontonivå, og dermed kan du oppdatere sporingsinformasjonen uten å måtte sende inn annonsene dine til ny godkjenning. Hvis du imidlertid konfigurerer eller endrer annonser på annonse-, søkeord- eller nettstedslinknivå, må de bli gjennomgått.
  • Du kan bruke «Test»-knappen for å kontrollere at sporingen er konfigurert på riktig måte. Når du klikker på «Test», kombineres den endelige nettadressen med sporingen du har konfigurert, for å sikre at annonsen din fører til nettadressen for en landingsside. Finn ut mer
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt