O praćenju u Google Adsu

Paralelno praćenje sada je dostupno za vaš račun. Ono će pridonijeti bržem učitavanju vaše odredišne stranice, a to može smanjiti broj izgubljenih posjeta. Paralelno praćenje šalje korisnike izravno iz vašeg oglasa na završni URL dok se mjerenje broja klikova odvija u pozadini.  Paralelno praćenje jedini je način praćenja mjerenja broja klikova za sve račune. Provjerite kod svog davatelja usluge paralelnog praćenja je li njihov sustav kompatibilan s paralelnim praćenjem. Saznajte više o paralelnom praćenju.

Ako prikazujete oglase, već dobivate vrijedne informacije kao što je broj posluživanja vaših oglasa i broj klikova na vaše oglase. No što ako upotrebljavate sustav za analizu izvan Googlea i želite pratiti, primjerice koji klikovi dolaze s mobilnih uređaja ili koliko vašeg prometa oglasa dolazi s Google pretraživačke mreže u odnosu na Google prikazivačku mrežu? Toj vrsti informacija možete pristupiti postavljanjem praćenja u opcijama URL-a.

U ovom članku objašnjava se kako funkcionira praćenje u Google Adsu i što možete postaviti u opcijama URL-a. Postavljanje praćenja dobra je ideja ako ste uspješno prikazivali kampanje i želite znati više o svojim klikovima.

Kako funkcionira praćenje

Ako korisnik klikne na oglas kad je unesen predložak praćenja i kad je paralelno praćenje uključeno, korisnik se dovodi na završni URL dok se u pozadini učitava URL predloška praćenja.

Ako korisnik klikne na oglas kad je unesen predložak praćenja i kad je paralelno praćenje isključeno, korisnik se dovodi na URL predloška praćenja. Taj bi URL mogao preusmjeravati na posredničke poslužitelje za praćenje prije preusmjeravanja na završni URL.

Ako korisnik klikne na oglas kad predložak praćenja nije unesen, on se dovodi na završni URL.

Da bi URL predloška praćenja i svi URL-ovi za preusmjeravanje funkcionirali, moraju biti HTTPS. Preusmjeravanja također moraju biti na strani poslužitelja. Iako Google nema kontrolu nad narednim preusmjeravanjima, Google Ads će uvijek koristiti HTTPS za prvi poziv za praćenje, ako kao takav nije unesen.

O opcijama URL-a

Opcije URL-a možete odrediti ili urediti na razini računa, kampanje, grupe oglasa, oglasa, ključne riječi i veze na web-lokaciju. Opcije URL-a sastoje se od dva glavna odjeljka:

  • "Predložak praćenja": polje u koje unosite podatke o praćenju. Kada netko klikne na oglas, ta se informacija dodaje u vaš završni URL kako bi se izradio URL odredišne stranice. Predložak praćenja izrađen na razini grupe oglasa, kampnaje ili računa primjenjuje se na sve oglase u odgovarajućoj grupi oglasa, kampanji ili na računu. Ako na različitim razinama definirate više predložaka praćenja, koristit će se najspecifičniji predložak. Predložak praćenja ključnih riječi najspecifičniji je predložak koji prate oglas, grupa oglasa, kampanja i račun. Saznajte više
  • “Prilagođeni parametar:” vrsta parametra URL-a koji možete sami izraditi i dodati u predloške praćenja i završne URL-ove. Saznajte više
  • "Sufiks završnog URL-a": polje sufiksa završnog URL-a omogućuje vam unos parametara koji će se dodati na kraj URL-a odredišne stranice radi praćenja informacija. Saznajte više

Dobro je znati

  • Postavljanje opcija URL-a na razini grupe oglasa, kampanje ili računa znači da podatke praćenja možete ažurirati bez ponovnog slanja oglasa na odobrenje. Međutim, ako postavite ili uredite razinu oglasa, ključne riječi ili veze na web-lokaciju, oglas će ipak morati na pregled.
  • Poslužite se gumbom "Testiranje" da provjerite jeste li ispravno postavili praćenje. Kad kliknete "Testiraj", Google Ads će kombinirati vaš završni URL s bilo kojim praćenjem koje postavite tako da vaš oglas preusmjerava na URL odredišne stranice. Saznajte više
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem