Měření v Google Ads

Nyní máte ve svém účtu k dispozici paralelní měření. Paralelní měření pomáhá zrychlit načtení vaší vstupní stránky, což může snížit počet ztracených návštěv. Odesílá zákazníky z reklamy přímo na cílovou adresu URL. Měření kliknutí při tom probíhá na pozadí.  Paralelní měření je jedinou metodou měření kliknutí pro všechny účty. Ověřte si u svého poskytovatele měření kliknutí, zda je paralelní měření kompatibilní. Další informace o paralelním měření

Pokud máte spuštěné nějaké reklamy, automaticky dostáváte některé cenné informace o jejich výkonu, například kolikrát už se reklamy zobrazily a kolikrát na ně někdo klikl. Co když ale používáte analytický systém jiného výrobce než Google a chcete sledovat třeba to, která kliknutí pocházejí z mobilních zařízení nebo jak velká část reklamního provozu je z Vyhledávací sítě Google ve srovnání s Obsahovou sítí Google? Tento typ informací můžete získat nastavením měření v možnostech adresy URL.

Tento článek popisuje princip měření v Google Ads a vysvětluje, co lze nastavit v možnostech adresy URL. Pokud máte úspěšně spuštěné kampaně a chcete podrobněji analyzovat kliknutí na reklamy, doporučujeme vám měření využívat.

Princip měření

Když uživatel klikne na reklamu a vy máte zadanou měřicí šablonu a zapnuté paralelní měření, bude uživatel přesměrován na cílovou adresu URL a na pozadí se mezitím načte URL měřicí šablony.

Když uživatel klikne na reklamu a vy máte zadanou měřicí šablonu a vypnuté paralelní měření, bude uživatel přesměrován na URL měřicí šablony. Tato adresa URL může uživatele přesměrovat nejprve na přechodné servery pro měření a teprve poté na cílovou adresu URL.

Když uživatel klikne na reklamu a vy nemáte zadanou měřicí šablonu, bude uživatel přesměrován na cílovou adresu URL.

URL měřicí šablony a všechny adresy URL pro přesměrování musí začínat řetězcem „https“. Adresy pro přesměrování navíc musí být na straně serveru. Přestože Google nemá kontrolu nad následným přesměrováním, služba Google Ads pro první měřicí volání vždy využije řetězec „https“, i pokud nebude zadaný.

Možnosti adresy URL

Možnosti adresy URL můžete vytvořit nebo zadat na úrovni účtu, kampaně, reklamní sestavy, reklamy, klíčového slova nebo odkazu na podstránku. Možnosti adresy URL mají dvě části:

  • Měřicí šablona: Pole, do kterého se zadávají údaje o měření. Po kliknutí na reklamu se tyto informace přidají do cílové URL a vytvoří se adresa vstupní stránky. Měřicí šablona vytvořená na úrovni reklamní sestavy, kampaně nebo účtu se použije na všechny reklamy v odpovídající sestavě, kampani nebo účtu. Pokud definujete měřicí šablony na různých úrovních, použije se ta nejkonkrétnější. Nejkonkrétnější je měřicí šablona klíčového slova, poté následuje šablona reklamy, reklamní sestavy, kampaně a nakonec účtu. Další informace
  • Vlastní parametr: Typ parametru adresy URL, který si můžete vytvořit sami a přidat ho do svých měřicích šablon a cílových URL. Další informace
  • Přípona cílové URL: Pole Přípona cílové URL umožňuje zadat parametry, které se za účelem sledování informací připojí na konec adresy vstupní stránky. Další informace

Co je dobré vědět

  • Při nastavení možností adresy URL na úrovni reklamní sestavy, kampaně nebo účtu můžete informace o měření aktualizovat, aniž byste reklamy museli znovu odeslat ke schválení. Pokud však tyto možnosti nastavíte nebo upravíte na úrovni reklamy, klíčového slova nebo odkazu na podstránku, budou vaše reklamy muset projít kontrolou.
  • Pomocí tlačítka Vyzkoušet můžete zkontrolovat, zda je vaše měření nastaveno správně. Když kliknete na tlačítko Vyzkoušet, spojí Google Ads vaši cílovou adresu URL s veškerým nastaveným měřením, aby vaše reklama vedla na adresu vstupní stránky. Další informace
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory