Всичко за проследяването в Google Ads

Паралелното проследяване вече е налице за профила Ви. То спомага за по-бързото зареждане на целевата Ви страница, което може да намали загубата на посещения. Паралелното проследяване изпраща клиентите от рекламата Ви направо към крайния Ви URL адрес, а измерването на кликванията се извършва на заден план.  Това е единственият метод за проследяване на измерването на кликванията за всички профили. Обърнете се към доставчика си на услуги за измерване на кликванията, за да се уверите, че паралелното проследяване е съвместимо. Научете повече за паралелното проследяване.

Паралелното проследяване е задължително за кампании в мрежата за търсене, дисплейната мрежа, за Пазаруване, както и видеокампании. За кампании за хотели паралелното проследяване не е задължително.

Ако показвате реклами, вече получавате ценна информация, като броя на показванията на рекламите Ви и броя на кликванията върху тях. Ами ако използвате система за анализ извън Google и искате да следите например кои кликвания идват от мобилни устройства или каква част от рекламния Ви трафик идва от Google Мрежа за търсене спрямо Google Дисплейна мрежа? Можете да получите достъп до тази информация, като настроите проследяване в опциите за URL адреси.

В тази статия се обяснява как работи проследяването в Google Ads и какво можете да настроите в опциите за URL адреси. Настройването на проследяването е добра идея, ако провеждате успешно кампании и искате да научите повече за кликванията си.

Начин на работа на проследяването

Ако някой кликне върху реклама при въведен шаблон за проследяване и включено паралелно проследяване, бива отведен до крайния URL адрес, докато URL адресът на шаблона за проследяване се зарежда на заден план.

Ако някой кликне върху реклама при въведен шаблон за проследяване и изключено паралелно проследяване, бива отведен до URL адреса на шаблона за проследяване. Този URL адрес може да пренасочи към междинни сървъри за проследяване, преди да пренасочи към крайния URL адрес.

Ако някой кликне върху реклама, когато не е въведен шаблонът за проследяване, бива отведен до крайния URL адрес.

URL адресът на шаблона за проследяване и всички URL адреси за пренасочване трябва да бъдат с протокол HTTPS, за да работят. Пренасочванията също така трябва да бъдат от страната на сървъра. Въпреки че Google няма контрол върху последващите пренасочвания, Google Ads винаги ще използва HTTPS за първото проследяващо обаждане, ако протоколът не е въведен по този начин.

Всичко за опциите за URL адреси

Можете да създавате или редактирате опциите за URL адреси на ниво профил, кампания, рекламна група, ключова дума или връзка към сайта. Опциите за URL адреси се състоят от три основни части:

  • Шаблон за проследяване: Полето, в което трябва да въведете информация за проследяване. При кликване върху реклама тази информация ще бъде добавена към крайния Ви URL адрес, за да се създаде URL адресът на целевата Ви страница. Шаблон за проследяване, създаден на ниво рекламна група, кампания или профил, се прилага за всички реклами в съответната рекламна група, кампания или профил. Ако зададете няколко шаблона за проследяване на различни нива, ще се използва най-конкретният. Шаблонът за проследяване на ниво ключова дума е най-конкретният, следван от тези на ниво реклама, рекламна група, кампания и накрая – профил. Научете повече
  • Персонализиран параметър: Тип параметър на URL адреса, който можете да създадете сами и да го добавите към шаблоните за проследяване и крайните си URL адреси. Научете повече
  • Суфикс на крайния URL адрес: Суфиксът на крайния URL адрес Ви дава възможност да въвеждате параметри, които да бъдат прикачени към края на URL адреса на целевата Ви страница, така че да проследявате информация. Научете повече

Добре е да знаете

  • Настройването на опциите за URL адреси на ниво рекламна група, кампания или профил означава, че можете да актуализирате информацията си за проследяване, без да изпращате повторно рекламите си за одобрение. Ако обаче настроите или редактирате на ниво реклама, ключова дума или връзка към сайта, те все пак ще трябва да бъдат прегледани.
  • Можете да използвате бутона „Тестване“, за да проверите дали проследяването Ви е правилно настроено. Когато кликнете върху „Тестване“, Google Ads ще комбинира крайния Ви URL адрес със зададеното от Вас проследяване, за да провери дали рекламата Ви води до URL адрес на целевата страница. Научете повече
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си