Länka Google Play- och Google Ads-konton

När du länkar ditt Google Ads-konto till ditt Google Play-utvecklarkonto kan du visa annonser för dina appanvändare utan att behöva skapa en remarketingtagg. För appar som använder fakturering för köp i appen kan du även använda konverteringsspårning för att automatiskt spåra när någon som har klickat på en av dina annonser gör ett köp i din Android-app, utan att lägga till kod för konverteringsspårning i appen.

I den här artikeln beskriver vi hur du länkar till Google Play-utvecklarkonton från ditt Google Ads-konto. Vi visar också hur du hanterar länkningsförfrågningar och länkade konton i ditt Google Ads-konto. Om du vill veta mer om hur länkningen fungerar kan du läsa Om länkning av Google Play- och Google Ads-konton.

Innan du börjar

Gör så här

Nedan kan du läsa om hur du 

 • skickar en länkningsbegäran till utvecklarkonton på Google Play
 • godkänner en länkningsbegäran från utvecklarkonton på Google Play
 • skickar om eller avbryter en länkningsbegäran
 • växlar till länkningstypen Data och kontoåtkomst
 • tar bort länken mellan Google Ads-konton och utvecklarkonton på Google Play
 • spårar länkningsstatus.

Skicka en länkningsbegäran

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto
 2. Klicka på verktygsikonen högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Länkade konton under Konfiguration.
 4. Klicka på Detaljer under Google Play. 
 5. Klicka på Länka om du inte har länkat några konton ännu. Om du redan har länkat konton klickar du på plusknappen  för att skapa en ny länkningsbegäran.
 6. Ange e-postadressen till ägaren av utvecklarkontot på Google Play som du vill länka till.
 7. Klicka på Skicka.

Godkänna en länkningsbegäran från utvecklarkonton på Google Play

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto
 2. Klicka på verktygsikonen högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Länkade konton under Konfiguration.
 4. Klicka på Detaljer under Google Play. 
 5. Leta reda på kontot som du vill godkänna länkningsbegäran för. 
 6. Klicka på Godkänn eller Avvisa. Om du avvisar en begäran och sedan ändrar dig måste antingen du eller ägaren av utvecklarkontot på Google Play skicka en ny länkningsbegäran.

Avbryta en länkningsbegäran 

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto
 2. Klicka på verktygsikonen högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Länkade konton under Konfiguration.
 4. Klicka på Detaljer under Google Play. 
 5. Leta reda på kontot som du vill avbryta länkningsinbjudan för.
 6. Klicka på Avbryt.

Växla till länkningstypen Data och kontoåtkomst

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto
 2. Klicka på verktygsikonen högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Länkade konton under Konfiguration.
 4. Klicka på Detaljer under Google Play. 
 5. Leta reda på kontot som du vill ändra till länkningstypen Data och kontoåtkomst. 
 6. Klicka på pennikonen Redigera bredvid Dataåtkomst i kolumnen Typ.
 7. Aktivera Kontoåtkomst.
 8. Klicka på Spara.

Ta bort länken mellan Google Ads-kontot och utvecklarkontot på Google Play

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto
 2. Klicka på verktygsikonen högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Länkade konton under Konfiguration.
 4. Klicka på Detaljer under Google Play.
 5. Leta reda på kontot som du vill ta bort länken från och klicka på Ta bort länk.

Spåra länkningsstatus

Nedan visas de statusvärden som kan förekomma i kolumnen Status på sidan Länkade konton för Google Play.

 • Väntar på ditt godkännande: Ägaren av utvecklarkontot på Google Play skickade en begäran om att länka till ditt Google Ads-konto. Du kan godkänna eller avvisa begäran.
 • Väntar på godkännande från Google Play: Din begäran har skickats till utvecklarkontot på Google Play. Statusen uppdateras när kontots ägare godkänner eller avvisar länkningsbegäran.
 • Länkat: Ditt Google Ads-konto är länkat till utvecklarkontot på Google Play och remarketinglistorna för apparna i kontot har aktiverats.
 • Inte länkat: Google Ads-kontot och utvecklarkontot på Google Play har inte länkats eftersom länkningsbegäran avvisades av ägaren av utvecklarkontot på Google Play, eller eftersom länken mellan kontona togs bort av Google Ads-användaren eller ägaren av utvecklarkontot på Google Play. Om du vill länka kontona på nytt måste du skicka en ny länkningsbegäran till Play-kontoägaren.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt