קישור בין חשבון Google Play לחשבון Google Ads

קישור בין חשבון Google Ads לחשבון המפתח שלך ב-Google Play יאפשר לך להציג מודעות למשתמשים באפליקציה שלך בלי להגדיר תג רימרקטינג. באפליקציות שכוללות אפשרות חיוב בתוך האפליקציה, קישור בין החשבונות יאפשר גם להשתמש במעקב המרות בלי להוסיף לאפליקציה קוד למעקב המרות. בעזרת התכונה הזו ניתן לבצע מעקב אוטומטי במקרים שבהם מישהו שלחץ על אחת המודעות שלך מבצע רכישה באפליקציה שפיתחת ל-Android.

במאמר הזה מוסבר איך ליצור קישור לחשבונות מפתחים ב-Google Play מחשבון Google Ads. בנוסף, הוא כולל הסבר איך מנהלים בקשות לקישור וחשבונת מקושרים בחשבון Google Ads. אפשר למצוא הסבר איך קישורים פועלים במאמר מידע על קישור בין חשבון Google Play לחשבון Google Ads.

לפני שמתחילים

הוראות

מעכשיו, רוב המשתמשים יוכלו לנהל את החשבונות שלהם אך ורק דרך הממשק החדש של Google Ads. אם אתם עדיין משתמשים בממשק הקודם של AdWords, עליכם לבחור באפשרות הקודם בהמשך. מידע נוסף

בקשה לקישור בין AdWords ל-Google Play

בחשבון AdWords שלך, תוכל לבקש לבצע קישור עם כמה חשבונות מפתח של Google Play שתרצה. תוכל לנהל את החשבונות המקושרים הללו בדף "חשבונות מקושרים" ב-AdWords.

 1. לחץ על סמל גלגל השיניים (), בחר באפשרות הגדרות חשבון ולחץ על חשבונות מקושרים.

 2. בקטע 'Google Play", לחץ על הצג פרטים >>.
 3. לחץ על לחצן + חשבון האדום בראש הדף.
 4. הזן את כתובת האימייל של בעל חשבון המפתח של Google Play שברצונך לקשר.
 5. אם ברצונך להוסיף הודעה, הוסף אותה בתיבה שמתחת.
 6. לחץ על שלח בקשה.

אישור בקשות לקישור Google Play

גם מפתחים ב-Google Play יכולים לבקש לקשר את האפליקציות שלהם לחשבון AdWords שלך. הזמנות אלו יופיעו בטבלה בדף 'חשבונות מקושרים' בחשבון AdWords שלך.

 1. לחץ על סמל גלגל השיניים (), בחר באפשרות הגדרות חשבון ולחץ על חשבונות מקושרים.
 2. לחץ על הלחצן האפור הצג הזמנה.
 3. בדוק את טקסט ההזמנה. קישור החשבונות לא מעניק הרשאת גישה מנהלתית לאף אחד מבעלי החשבון, וגם אתה וגם בעל חשבון Google Play יכולים לבטל את קישור החשבונות בכל עת.
 4. כדי לאשר את הקישור, לחץ על אשר.
 5. כדי לדחות את הקישור, לחץ על דחה. אם תרצה לקשר בין החשבונות האלה בעתיד, יהיה עליך לשלוח בקשת קישור חדשה.

מעקב אחרי סטטוסים של קישור

Link needs approval ממתין לאישורך: המשתמש שמוגדר כבעלים של חשבון המפתח הזה ב-Google Play ביקש קישור לחשבון AdWords שלך. אתה יכול לאשר או לדחות בקשות אלה.
Link is awaiting approval ממתין לאישור Google Play: הבקשה שלך הועברה אל חשבון המפתח ב-Google Play. סטטוס זה יתעדכן לאחר אישור או דחיית בקשת הקישור שלך:
Accounts linked מקושר: חשבון AdWords שלך קושר לחשבון מפתח זה ב-Google Play, ורשימות השיווק מחדש של האפליקציות בחשבון הופעלו.
Link has been removed לא מקושר: בעל החשבון של AdWords או של Google Play ביטל את קישור החשבונות. כדי לקשר מחדש חשבונות אלה, שלח בקשת קישור חדשה לבעל החשבון של Play.
Link has been removed נדחה: בקשת הקישור שלך נדחתה על ידי הבעלים של החשבון ב-Google Play.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?