Giới thiệu về tiện ích liên kết trang web động

Liên kết trang web động là định dạng tiện ích tự động cho phép những người tìm kiếm trên Google kết nối ngay từ quảng cáo với những gì họ muốn biết hoặc muốn mua từ trang web của bạn. Liên kết trang web động thêm các liên kết trang web phù hợp, chất lượng cao vào quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của bạn.

Lợi ích

Liên kết trang web động có thể làm tăng tác động và giá trị quảng cáo của bạn. Dưới đây là cách thực hiện:

  • Liên kết trang web động kết nối mọi người với những gì họ đang tìm kiếm trên trang web của bạn. Họ liên kết trực tiếp với các phần tập trung vào chuyển đổi hoặc trang trên trang web của bạn nhằm thúc đẩy hành động của người dùng.
  • Liên kết trang web động mang tính tự động. Không cần tạo quảng cáo văn bản mới hoặc thiết lập liên kết trang web mới.

Ngoài ra, khi bạn đã chọn tham gia sử dụng liên kết trang web động, Google Ads có thể tự động cung cấp mô tả cho liên kết trang web hiện tại của bạn.

Cách hoạt động

Khi ai đó tìm kiếm một cụm từ cụ thể trên Google, liên kết trang web động có thể hiển thị cho họ một vài liên kết sâu có liên quan cùng quảng cáo văn bản của bạn. Liên kết trang web động có cùng định dạng với liên kết trang web thủ công—liên kết trang web mà nhà quảng cáo tự thiết lập. Liên kết trang web thủ công sẽ luôn hiển thị thay vì liên kết trang web động, nếu có và nếu tiện ích có thể áp dụng được với quảng cáo.

Bạn không bị tính phí khi liên kết trang web động hiển thị, bạn chỉ bị tính phí khi mọi người nhấp vào để truy cập trang web của bạn. Để biết thêm thông tin về chi phí, hãy xem giới thiệu về tiện ích và chi phí mỗi nhấp chuột thực tế.

Liên kết trang web động chỉ hiển thị khi liên kết này dự kiến sẽ làm tăng hiệu suất của quảng cáo. Tuy nhiên, bạn có thể chọn không cho phép hiển thị liên kết trang web động với quảng cáo của mình. Hãy tìm hiểu cách xóa tiện ích.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố