Kết quả tìm kiếm không phải trả tiền

Một danh sách miễn phí trong Google Tìm kiếm xuất hiện do nó có liên quan đến cụm từ tìm kiếm của ai đó.

  • Kết quả tìm kiếm phải trả tiền là các quảng cáo có trả tiền.
  • Quảng cáo phía trên kết quả không phải trả tiền chứa hộp “Quảng cáo”.
  • Quảng cáo ở bên phải kết quả không phải trả tiền có hộp “Quảng cáo” phía trên chúng.
  • Phân tích kết quả tìm kiếm không phải trả tiền thường có thể giúp xác định các từ khóa mới cho chiến dịch Google Ads của bạn.
 

organic search results

 

Tìm hiểu thêm về đo lường kết quả tìm kiếm có trả tiền & không phải trả tiền

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false