Organic na resulta ng paghahanap

Isang libreng listahan sa Google Search na lumalabas dahil may kaugnayan ito sa mga termino para sa paghahanap ng isang tao.

  • Mga bayad na advertisement ang hindi organic na mga resulta ng paghahanap.
  • May kahon ng "Ad" ang mga ad sa itaas ng mga organic na resulta.
  • May kahon ng "Mga Ad" sa itaas ng mga ad na nasa kanan ng mga organic na resulta.
  • Madalas na maaaring makatulong ang pagsusuri ng mga organic na resulta ng paghahanap upang matukoy ang mga bagong keyword para sa iyong mga Google Ads campaign.
 

organic search results

 

Higit pa tungkol sa pagsusukat ng mga bayad at organic na resulta ng paghahanap

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu