Skapa ett flöde för dina responsiva annonser

Vissa annonsörer som använder dynamiska standardannonser kommer att börja se responsiva annonser i sina dynamiska kampanjer. Dessa annonser är pausade tills de har granskats och aktiverats. Responsiva annonser är enkla att skapa och kan förbättra resultatet av dina dynamiska remarketingkampanjer.

Befintliga dynamiska standardannonser är skrivskyddade i den nya Google Ads-upplevelsen men fortsätter att visas om de inte pausas av annonsören.

Med dynamisk remarketing skapar du ett flöde för alla dina produkter eller tjänster, med attribut som unikt id, bild och pris. Eftersom information från ditt flöde används för att skapa responsiva annonser visas den mest relevanta informationen för personer som har besökt din webbplats tidigare.
 
Dynamic flight ad

 

Det finns olika typer av flöden för olika typer av verksamheter. Ett flygbolag kanske till exempel skapar ett flöde för flyg. Personer som har besökt flygbolagets webbplats tidigare ser skräddarsydda annonser med information om flygen de sökte efter, visade eller började boka.

I den här artikeln:

 • Om flöden
 • Hämta flödesmallar och specifikationer för din verksamhetstyp
 • Skapa och ladda upp ett nytt flöde
 • Åtgärda problem med flödet

Om flöden

 

När du skapar ett flöde skapar du i princip en databas över produkter och tjänster som kan användas i dina responsiva annonser. Flygbolaget i vårt exempel skulle kunna ta med det här i sitt flygflöde:

Destination ID Flight description Final URL Flight price
SFO Boka flyg http://example.com/flights_SFO 9 000 kr
BOS Boka flyg http://example.com/flights_BOS 6 500 kr
 • Flödet kan skapas som en fil med formatet .CSV, .TSV, .XLS eller .XLSX och laddas upp till Google Ads.
 • Varje rad motsvarar en produkt eller tjänst.
 • Kolumnerna motsvarar attributen för varje objekt (till exempel unikt id, pris och beskrivning) och måste matcha bokstäverna och blankstegen i specifikationerna. Det är viktigt att ta med id:n i flödet, eftersom de används i remarketingtaggen för att koppla personer på listorna till produkter de har tittat på.
 • Om du vill lägga till en ny kolumn efter att ha laddat upp flödet till Google Ads måste du skapa ett nytt flöde.
 • För produkter och tjänster som finns på olika marknader måste du skapa ett flöde för varje språk och valuta.
 • Företagsinformation har stöd för UTF-8, UTF-16 och UTF-32 (det är bäst att använda UTF-8). Datatransformeringen mellan dessa format är förlustfri. Företagsinformation har inte stöd för UTF7, UTF1, UTF-EBCDIC, SCSU, BOCU, GB-18030, Latin 1 eller ISO-8859-1.
 • Det finns maxgränser för antalet flöden och flödesobjekt per konto. Läs mer om kontobegränsningarna i Google Ads.

Hämta flödesmallar och specifikationer för din verksamhetstyp

Det finns olika typer av flöden för olika typer av verksamheter. Välj en typ som motsvarar dina produkter eller tjänster. Flödestypen måste överensstämma med verksamhetstypen du valde när du skapade din dynamiska remarketingkampanj. Använd endast flödet Anpassat om de andra verksamhetstyperna inte passar dina produkter eller tjänster.

Obs!

Rubrikerna för Attribut måste vara som de är för att flödesmallarna ska läsas av ordentligt. Även för flöden som inte är på engelska måste de ursprungliga engelska värdena för Attribut-rubrikerna behållas, så att systemet kan känna igen dem.

Utbildning
Attribut Specifikation Exempelvärden Kan visas i annonsen

Program ID*
matchar parametern id för artikelobjektet

Godtycklig sekvens av bokstäver och siffror. Id:t måste vara unikt och matcha värdena i remarketingtaggen. 1255  
Location ID
matchar händelseparametern location_id
Godtycklig sekvens av bokstäver och siffror. Id-sekvensen (till exempel Program ID + Location ID eller bara Location ID) måste vara unik. Mountain View  
Program name* Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Sjuksköterskeutbildning Begagnat
School name Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Mountain View School of Nursing Begagnat
Final URL
Uppgraderade webbadresser
Samma domän som din webbplats. Börjar med ”http://” eller ”https://”. http://example.com/nursing  
Thumbnail image URL PNG (rekommenderas), JPG eller GIF. JPG och GIF måste sparas i RGB-färgkod med en ICC-profil. 300 × 300 pixlar och 72 dpi upplösning rekommenderas. Max 11,4°MB och 6 miljoner pixlar. http://www.example.com/thumbnail.png Begagnat
Image URL Samma som ovan. http://www.example.com/image.png Begagnat
Area of study Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Hälsa Begagnat
Program description Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Legitimerad sjuksköterska Begagnat
Contextual keywords Text. Avgränsa sökorden med semikolon. sjuksköterskeutbildning, mountain view  
Address Använd en av följande formateringsmetoder:

- ort, delstatskod, land
- fullständig adress med postnummer
- latitud-longitud i DDD-format

Avgränsa adressen med kommatecken Se en lista över orter, regioner och länder i specifikationerna.
- Mountain View, CA, USA
- 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043, USA
- 41.40338, 2.17403
 
Tracking template
Uppgraderade webbadresser
Ta med eventuella ValueTrack-parametrar, anpassade parametrar eller spårningsomdirigeringar för din objektswebbadress. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

eller

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Uppgraderade webbadresser
Ta med upp till tre nyckel:värde-par som fylls i automatiskt i klickwebbadressen. Avgränsa nyckel:värde-par med semikolon. Nyckeln måste vara alfanumerisk (endast bokstäver och siffror). {_program}=ssk;{_type}=legitimering  
Destination URL** Samma domän som din webbplats. Börjar med ”http://” eller ”https://”. http://example.com/nursing  
Final mobile URL

Din produkts mobiloptimerade målsida om du har olika webbadresser för mobilwebbtrafik och trafik från datorer. 

Om du för närvarande använder ValueTrack-parametern ”ifmobile” i dina webbadresser ska du se till att det inte orsakar problem om du bestämmer dig för att använda attributet ”final_mobile_url” i kombination med ValueTrack-parametern ”ifmobile”.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Similar Program IDs Stränglista över rekommenderade program-id:n som ska visas tillsammans med objektet 1275,1285,1255  

*Obligatoriskt
**Obligatoriskt om du inte använder ”Final URL”.

Flyg
Attribut Specifikation Exempelvärden Kan visas i annonsen
Destination ID*
matchar parametern id för artikelobjektet
Godtycklig sekvens av bokstäver och siffror. Id:t måste vara unikt och matcha värdena i remarketingtaggen. PAR  
Origin ID
matchar händelseparametern destination

Godtycklig sekvens av bokstäver och siffror.

Id-sekvensen (till exempel Destination ID + Origin ID) måste vara unik.

LON  
Flight description* Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Boka biljett Begagnat
Final URL
Uppgraderade webbadresser
Samma domän som din webbplats. Börjar med ”http://” eller ”https://”. http://example.com/flights  

Image URL

(rekommenderas starkt)

PNG (rekommenderas), JPG eller GIF. JPG och GIF måste sparas i RGB-färgkod med en ICC-profil. 300 × 300 pixlar och 72 dpi upplösning rekommenderas. Max 11,4°MB och 6 miljoner pixlar. http://www.example.com/image.png Begagnat
Destination name Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Paris Begagnat
Origin name Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) London Begagnat

Flight price

(rekommenderas starkt)

Belopp följt av alfabetisk valutakod enligt standarden ISO 4217. Använd ”.” som decimaltecken. 1 000 kr Begagnat
Flight sale price Belopp följt av alfabetisk valutakod enligt standarden ISO 4217. Använd ”.” som decimaltecken. Värdet på ”Flight sale price” ska vara lägre än värdet för ”Flight price”. 800 kr Begagnat
Formatted price Alla tecken. Om det ingår i ditt flöde, kommer det här attributet att användas i din annons i stället för "Price". För att få bättre resultat, använd detta attribut tillsammans med "Price". Detta rekommenderas inte om priserna ändras ofta. - från 1 000 kr
- 800–1 000 kr
Begagnat
Formatted sale price Alla tecken. Om det ingår i ditt flöde, kommer det här attributet att användas i din annons i stället för "Sale price". För att få bättre resultat, använd detta attribut tillsammans med "Sale price". Detta rekommenderas inte om priserna ändras ofta. - säljs för 800 kr
- 600–800 kr
Begagnat
Tracking template
Uppgraderade webbadresser
Ta med eventuella ValueTrack-parametrar, anpassade parametrar eller spårningsomdirigeringar för din objektswebbadress. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

eller

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Uppgraderade webbadresser
Ta med upp till tre nyckel:värde-par som fylls i automatiskt i klickwebbadressen. Avgränsa nyckel:värde-par med semikolon. {_dest}=PAR;{_type}=internationellt  
Destination URL** Samma domän som din webbplats. Börjar med ”http://” eller ”https://”. http://example.com/flights  
Final mobile URL

Din produkts mobiloptimerade målsida om du har olika webbadresser för mobilwebbtrafik och trafik från datorer. 

Om du för närvarande använder ValueTrack-parametern ”ifmobile” i dina webbadresser ska du se till att det inte orsakar problem om du bestämmer dig för att använda attributet ”final_mobile_url” i kombination med ValueTrack-parametern ”ifmobile”.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Similar Destination IDs Stränglista över rekommenderade destinations-id:n som ska visas tillsammans med objektet PAR,LON  

*Obligatoriskt
**Obligatoriskt om du inte använder ”Final URL”.

Hotell och uthyrning
Attribut Specifikation Exempelvärden Kan visas i annonsen
Property ID*
matchar parametern id för artikelobjektet
Godtycklig sekvens av bokstäver och siffror. Id:t måste vara unikt och matcha värdena i remarketingtaggen. 52639  
Property name* Godtycklig sekvens av bokstäver och siffror. ID:t måste vara unikt. Mountain View Hotel Begagnat
Final URL
Uppgraderade webbadresser
Samma domän som din webbplats. Börjar med ”http://” eller ”https://”. http://www.example.com/hotel  

Image URL

(rekommenderas starkt)

PNG (rekommenderas), JPG eller GIF. JPG och GIF måste sparas i RGB-färgkod med en ICC-profil. 300 × 300 pixlar och 72 dpi upplösning rekommenderas. Max 11,4°MB och 6 miljoner pixlar. http://www.example.com/image.png Begagnat
Destination name Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Centrala Mountain View Begagnat

Description

(rekommenderas starkt)

Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Nära flygplatsen SJC Begagnat

Price

(rekommenderas starkt)

Belopp följt av alfabetisk valutakod enligt standarden ISO 4217. Använd ”.” som decimaltecken. 1 000 kr Begagnat
Sale price Belopp följt av alfabetisk valutakod enligt standarden ISO 4217. Använd ”.” som decimaltecken. Gör värden för ”Sale price” mindre än värden för ”Price”. 800 kr Begagnat
Formatted price Alla tecken. Om det ingår i ditt flöde, kommer det här attributet att användas i din annons i stället för "Price". För att få bättre resultat, använd detta attribut tillsammans med "Price". Detta rekommenderas inte om priserna ändras ofta. - från 1 000 kr
- 800–1 000 kr
Begagnat
Formatted sale price Alla tecken. Om det ingår i ditt flöde, kommer det här attributet att användas i din annons i stället för "Sale price". För att få bättre resultat, använd detta attribut tillsammans med "Sale price". Detta rekommenderas inte om priserna ändras ofta. - säljs för 800 kr
- 600–800 kr
Begagnat
Star rating Måste vara en siffra, 1–5 3 Begagnat
Category Text Hotellsvit innehåll
Contextual keywords Text. Avgränsa sökorden med semikolon. Mountain View ”hotell”; hotell south bay  
Address Använd en av följande formateringsmetoder:

- ort, delstatskod, land
- fullständig adress med postnummer
- latitud-longitud i DDD-format

Avgränsa adressen med kommatecken Se en lista över orter, regioner och länder i specifikationerna.
- Mountain View, CA, USA
- 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043, USA
- 41.40338, 2.17403
 
Tracking template
Uppgraderade webbadresser
Ta med eventuella ValueTrack-parametrar, anpassade parametrar eller spårningsomdirigeringar för din objektswebbadress. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

eller

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Uppgraderade webbadresser
Ta med upp till tre nyckel:värde-par som fylls i automatiskt i klickwebbadressen. Avgränsa nyckel:värde-par med semikolon. {_hotelid}=12345;{_type}=resort  
Destination URL** Samma domän som din webbplats. Börjar med ”http://” eller ”https://”. http://example.com/hotel  
Final mobile URL

Din produkts mobiloptimerade målsida om du har olika webbadresser för mobilwebbtrafik och trafik från datorer.

Om du för närvarande använder ValueTrack-parametern ”ifmobile” i dina webbadresser ska du se till att det inte orsakar problem om du bestämmer dig för att använda attributet ”final_mobile_url” i kombination med ValueTrack-parametern ”ifmobile”.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Similar Property IDs Stränglista över rekommenderade fastighets-id:n som ska visas tillsammans med objektet 52639,52640,52641  

*Obligatoriskt
**Obligatoriskt om du inte använder ”Final URL”.

Jobb
Attribut Specifikation Exempelvärden Kan visas i annonsen
Job ID*
matchar parametern id för artikelobjektet
Godtycklig sekvens av bokstäver och siffror. Id:t måste vara unikt och matcha värdena i remarketingtaggen. 1255  
Location ID
matchar händelseparametern location_id
Godtycklig sekvens av bokstäver och siffror. Id-sekvensen (Job ID + Location ID eller bara Location ID) måste vara unik.  MTV  
Title* Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Programutvecklare Begagnat
Final URL
Uppgraderade webbadresser
Samma domän som din webbplats. Börjar med ”http://” eller ”https://”. http://www.example.com/jobs  

Image URL

(rekommenderas starkt)

PNG (rekommenderas), JPG eller GIF. JPG och GIF måste sparas i RGB-färgkod med en ICC-profil. 300 × 300 pixlar och 72 dpi upplösning rekommenderas. Max 11,4°MB och 6 miljoner pixlar. http://www.example.com/image.png Begagnat
Subtitle Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Nivå II Begagnat

Description

(rekommenderas starkt)

Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Utnyttja dina kunskaper Begagnat

Salary

(rekommenderas starkt)

Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) 1 000 000 kr Begagnat
Category Text Teknisk  
Contextual keywords Text. Avgränsa sökorden med semikolon. programutveckling jobb; programvara jobb  
Address Använd en av följande formateringsmetoder:

- ort, delstatskod, land
- fullständig adress med postnummer
- latitud-longitud i DDD-format

Avgränsa adressen med kommatecken Se en lista över orter, regioner och länder i specifikationerna.
- Mountain View, CA, USA
- 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043, USA
- 41.40338, 2.17403
 
Tracking template
Uppgraderade webbadresser
Ta med eventuella ValueTrack-parametrar, anpassade parametrar eller spårningsomdirigeringar för din objektswebbadress. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

eller

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Uppgraderade webbadresser
Ta med upp till tre nyckel:värde-par som fylls i automatiskt i klickwebbadressen. Avgränsa nyckel:värde-par med semikolon. {_job}=1234;{_type}=utvecklare  
Destination URL** Samma domän som din webbplats. Börjar med ”http://” eller ”https://”. http://example.com/jobs  
Final mobile URL

Din produkts mobiloptimerade målsida om du har olika webbadresser för mobilwebbtrafik och trafik från datorer.

Om du för närvarande använder ValueTrack-parametern ”ifmobile” i dina webbadresser ska du se till att det inte orsakar problem om du bestämmer dig för att använda attributet ”final_mobile_url” i kombination med ValueTrack-parametern ”ifmobile”.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Similar Job IDs Stränglista över rekommenderade jobb-id:n som ska visas tillsammans med objektet 1275,1285,1256  

*Obligatoriskt
**Obligatoriskt om du inte använder ”Final URL”.

Lokala erbjudanden
Attribut Specifikation Exempelvärden Kan visas i annonsen
Deal ID*
matchar parametern id för artikelobjektet
Godtycklig sekvens av bokstäver och siffror. Id:t måste vara unikt och matcha värdena i remarketingtaggen. 1234  
Deal name* Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) 50 % rabatt på livsmedel Begagnat
Final URL
Uppgraderade webbadresser
Samma domän som din webbplats. Börjar med ”http://” eller ”https://”. http://www.example.com/deals  

Image URL

(rekommenderas starkt)

PNG (rekommenderas), JPG eller GIF. JPG och GIF måste sparas i RGB-färgkod med en ICC-profil. 300 × 300 pixlar och 72 dpi upplösning rekommenderas. Max 11,4°MB och 6 miljoner pixlar. http://www.example.com/image.png Begagnat
Subtitle Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Livsmedelsbutiker Begagnat

Description

(rekommenderas starkt)

Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Spara pengar Begagnat

Price

(rekommenderas starkt)

Belopp följt av alfabetisk valutakod enligt standarden ISO 4217. Använd ”.” som decimaltecken. 1 000 kr Begagnat
Sale price Belopp följt av alfabetisk valutakod enligt standarden ISO 4217. Använd ”.” som decimaltecken. Värdet på ”Sale price” ska vara lägre än värdet för ”Price”. 800 kr Begagnat
Formatted price Alla tecken. Om det ingår i ditt flöde, kommer det här attributet att användas i din annons i stället för "Price". För att få bättre resultat, använd detta attribut tillsammans med "Price". Detta rekommenderas inte om priserna ändras ofta. - från 1 000 kr
- 800–1 000 kr
Begagnat
Formatted sale price Alla tecken. Om det inkluderas i ditt flöde används detta attribut i annonsen i stället för ”Sale price”. För att få bättre resultat, använd detta attribut tillsammans med "Sale price". Detta rekommenderas inte om priserna ändras ofta. - säljs för 800 kr
- 600–800 kr
Begagnat
Address Använd en av följande formateringsmetoder:

- ort, delstatskod, land
- fullständig adress med postnummer
- latitud-longitud i DDD-format

Avgränsa adressen med kommatecken Se en lista över orter, regioner och länder i specifikationerna.
- Mountain View, CA, USA
- 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043, USA
- 41.40338, 2.17403
 
Category Text Mat  
Contextual keywords Text. Avgränsa sökorden med semikolon. livsmedelskuponger; rabatt på livsmedel  
Tracking template
Uppgraderade webbadresser
Ta med eventuella ValueTrack-parametrar, anpassade parametrar eller spårningsomdirigeringar för din objektswebbadress. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

eller

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Uppgraderade webbadresser
Ta med upp till tre nyckel:värde-par som fylls i automatiskt i klickwebbadressen. Avgränsa nyckel:värde-par med semikolon. {_vendor}=LocalGrocer;{_type}=promotion  
Destination URL** Samma domän som din webbplats. Börjar med ”http://” eller ”https://”. http://example.com/deals  
Final mobile URL

Din produkts mobiloptimerade målsida om du har olika webbadresser för mobilwebbtrafik och trafik från datorer.

Om du för närvarande använder ValueTrack-parametern ”ifmobile” i dina webbadresser ska du se till att det inte orsakar problem om du bestämmer dig för att använda attributet ”final_mobile_url” i kombination med ValueTrack-parametern ”ifmobile”.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Similar Deal IDs Stränglista över id:n för lokala erbjudanden som ska visas tillsammans med det här objektet. 1234,1235,1236  

*Obligatoriskt
**Obligatoriskt om du inte använder ”Final URL”.

Fastigheter
Attribut Specifikation Exempelvärden Kan visas i annonsen
Listing ID*
matchar parametern id för artikelobjektet
Godtycklig sekvens av bokstäver och siffror. Id:t måste vara unikt och matcha värdena i remarketingtaggen. mtv_12345  
Listing name* Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Boulevard Bungalow Begagnat
Final URL
Uppgraderade webbadresser
Samma domän som din webbplats. Börjar med ”http://” eller ”https://”. http://www.example.com/realestate  

Image URL

(rekommenderas starkt)

PNG (rekommenderas), JPG eller GIF. JPG och GIF måste sparas i RGB-färgkod med en ICC-profil. 300 × 300 pixlar och 72 dpi upplösning rekommenderas. Max 11,4°MB och 6 miljoner pixlar. http://www.example.com/image.png Begagnat
City name Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Mountain View, Kalifornien Begagnat

Description

(rekommenderas starkt)

Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) 5 rum, 2 badrum, 190 kvm Begagnat

Price

(rekommenderas starkt)

Belopp följt av alfabetisk valutakod enligt standarden ISO 4217. Använd ”.” som decimaltecken. 6,000.00 USD Begagnat
Property type Text Hus  
Listing type Text till salu  
Contextual keywords Text. Avgränsa sökorden med semikolon. till salu; hus till salu  
Address Använd en av följande formateringsmetoder:

- ort, delstatskod, land
- fullständig adress med postnummer
- latitud-longitud i DDD-format

Avgränsa adressen med kommatecken Se en lista över orter, regioner och länder i specifikationerna.
- Mountain View, CA, USA
- 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043, USA
- 41.40338, 2.17403
 
Tracking template
Uppgraderade webbadresser
Ta med eventuella ValueTrack-parametrar, anpassade parametrar eller spårningsomdirigeringar för din objektswebbadress. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

eller

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Uppgraderade webbadresser
Ta med upp till tre nyckel:värde-par som fylls i automatiskt i klickwebbadressen. Avgränsa nyckel:värde-par med semikolon. {_ptype}=condo;{_type}=sale  
Destination URL** Samma domän som din webbplats. Börjar med ”http://” eller ”https://”. http://example.com/realestate  
Final mobile URL

Din produkts mobiloptimerade målsida om du har olika webbadresser för mobilwebbtrafik och trafik från datorer.

Om du för närvarande använder ValueTrack-parametern ”ifmobile” i dina webbadresser ska du se till att det inte orsakar problem om du bestämmer dig för att använda attributet ”final_mobile_url” i kombination med ValueTrack-parametern ”ifmobile”.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Similar Listing IDs Stränglista över rekommenderade fastighets-id:n som ska visas tillsammans med objektet mtv_12345,mtv_12350,mtv_12355  

*Obligatoriskt
**Obligatoriskt om du inte använder ”Final URL”.

Detaljhandel

Du måste ha ett Google Merchant Center-konto för att kunna skapa produktflöden för detaljhandel.

Resor
Attribut Specifikation Exempelvärden Kan visas i annonsen
Destination ID*
matchar parametern id för artikelobjektet
Godtycklig sekvens av bokstäver och siffror. Id:t måste vara unikt och matcha värdena i remarketingtaggen. PAR  
Origin ID
matchar händelseparametern origin
Godtycklig sekvens av bokstäver och siffror. Id-sekvensen (till exempel Destination ID + Origin ID eller bara Origin ID) måste vara unik. LON  
Title* Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Boka tågbiljett Begagnat
Final URL
Uppgraderade webbadresser
Samma domän som din webbplats. Börjar med ”http://” eller ”https://”. http://www.example.com/travel  

Image URL

(rekommenderas starkt)

PNG (rekommenderas), JPG eller GIF. JPG och GIF måste sparas i RGB-färgkod med en ICC-profil. 300 × 300 pixlar och 72 dpi upplösning rekommenderas. Max 11,4°MB och 6 miljoner pixlar. http://www.example.com/image.png Begagnat
Destination name Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Paris Begagnat
Origin name Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) London Begagnat

Price

(rekommenderas starkt)

Belopp följt av alfabetisk valutakod enligt standarden ISO 4217. Använd ”.” som decimaltecken. 1 000 kr Begagnat
Sale price Belopp följt av alfabetisk valutakod enligt standarden ISO 4217. Använd ”.” som decimaltecken. Gör värden för ”Sale price” mindre än värden för ”Price”. 800 kr Begagnat
Formatted price Alla tecken. Om det inkluderas i ditt flöde används detta attribut i annonsen i stället för ”Price”. För att få bättre resultat, använd detta attribut tillsammans med "Price". Detta rekommenderas inte om priserna ändras ofta. - från 1 000 kr
- 800–1 000 kr
Begagnat
Formatted sale price Alla tecken. Om det ingår i ditt flöde, kommer det här attributet att användas i din annons i stället för "Sale price". För att få bättre resultat, använd detta attribut tillsammans med "Sale price". Detta rekommenderas inte om priserna ändras ofta. - säljs för 800 kr
- 600–800 kr
Begagnat
Category Text Express  
Contextual keywords Text. Avgränsa sökorden med semikolon. tåg Paris; Paris transport  
Destination address Använd en av följande formateringsmetoder:

- ort, delstatskod, land
- fullständig adress med postnummer
- latitud-longitud i DDD-format

Avgränsa adressen med kommatecken Se en lista över orter, regioner och länder i specifikationerna.
- Mountain View, CA, USA
- 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043, USA
- 41.40338, 2.17403
 
Tracking template
Uppgraderade webbadresser
Ta med eventuella ValueTrack-parametrar, anpassade parametrar eller spårningsomdirigeringar för din objektswebbadress. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

eller

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Uppgraderade webbadresser
Ta med upp till tre nyckel:värde-par som fylls i automatiskt i klickwebbadressen. Avgränsa nyckel:värde-par med semikolon. {_dest}= LON;{_type}=international  
Destination URL** Samma domän som din webbplats. Börjar med ”http://” eller ”https://”. http://example.com/travel  
Final mobile URL

Din produkts mobiloptimerade målsida om du har olika webbadresser för mobilwebbtrafik och trafik från datorer.

Om du för närvarande använder ValueTrack-parametern ”ifmobile” i dina webbadresser ska du se till att det inte orsakar problem om du bestämmer dig för att använda attributet ”final_mobile_url” i kombination med ValueTrack-parametern ”ifmobile”.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Similar Destination IDs Stränglista över rekommenderade destinations-id:n som ska visas tillsammans med objektet PAR,LON  

*Obligatoriskt
**Obligatoriskt om du inte använder ”Final URL”.

Anpassat

Använd endast flödet Anpassat om de fördefinierade verksamhetstyperna inte passar dina produkter eller tjänster.

Attribut Specifikation Exempelvärden Kan visas i annonsen
ID*
matchar parametern id för artikelobjektet
Godtycklig sekvens av bokstäver och siffror. Id:t måste vara unikt och matcha värdena i remarketingtaggen. Sedan  
ID2
matchar händelseparametern location_id
Godtycklig sekvens av bokstäver och siffror. Id-sekvensen (till exempel ID + ID2 eller bara ID) måste vara unik. Röd  
Item title* Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Sedan mellanstorlek Begagnat
Final URL
Uppgraderade webbadresser
Samma domän som din webbplats. Börjar med ”http://” eller ”https://”. http://www.example.com/cars  

Image URL

(rekommenderas starkt)

PNG (rekommenderas), JPG eller GIF. JPG och GIF måste sparas i RGB-färgkod med en ICC-profil. 300 × 300 pixlar och 72 dpi upplösning rekommenderas. Max 11,4°MB och 6 miljoner pixlar. http://www.example.com/image.png Begagnat
Item subtitle Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Köp bil i Mountain View Begagnat

Item description

(rekommenderas starkt)

Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Populäraste bilmodellen Begagnat
Item Category Text Sedanbilar  

Price

(rekommenderas starkt)

Belopp följt av alfabetisk valutakod enligt standarden ISO 4217. Använd ”.” som decimaltecken. 200 000 kr Begagnat
Sale Price Belopp följt av alfabetisk valutakod enligt standarden ISO 4217. Använd ”.” som decimaltecken. Gör värden för ”Sale price” mindre än värden för ”Price”. 150 000 kr Begagnat
Formatted price Alla tecken. Om det inkluderas i ditt flöde används detta attribut i annonsen i stället för ”Price”. För att få bättre resultat, använd detta attribut tillsammans med "Price". Detta rekommenderas inte om priserna ändras ofta. - från 200 000 kr
- 200 000 kr
- 150 000–200 000 kr
Begagnat
Formatted sale price Alla tecken. Om det ingår i ditt flöde, kommer det här attributet att användas i din annons i stället för "Sale price". För att få bättre resultat, använd detta attribut tillsammans med "Sale price". Detta rekommenderas inte om priserna ändras ofta. - säljs för 150 000 kr
- 150 000 kr
- 120 000–150 000 kr
Begagnat
Contextual keywords Text. Avgränsa sökorden med semikolon. Sedan; fyrdörrars sedan  
Item address Använd en av följande formateringsmetoder:

- ort, delstatskod, land
- fullständig adress med postnummer
- latitud-longitud i DDD-format

Avgränsa adressen med kommatecken Se en lista över orter, regioner och länder i specifikationerna.
- Mountain View, CA, USA
- 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043, USA
- 41.40338, 2.17403
 
Tracking template
Uppgraderade webbadresser
Ta med eventuella ValueTrack-parametrar, anpassade parametrar eller spårningsomdirigeringar för din objektswebbadress. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

eller

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Uppgraderade webbadresser
Ta med upp till tre nyckel:värde-par som fylls i automatiskt i klickwebbadressen. Avgränsa nyckel:värde-par med semikolon. {_model}=CarModel;{_type}=sedan  
Destination URL** Samma domän som din webbplats. Börjar med ”http://” eller ”https://”. http://example.com/cars  
Final mobile URL

Din produkts mobiloptimerade målsida om du har olika webbadresser för mobilwebbtrafik och trafik från datorer.

Om du för närvarande använder ValueTrack-parametern ”ifmobile” i dina webbadresser ska du se till att det inte orsakar problem om du bestämmer dig för att använda attributet ”final_mobile_url” i kombination med ValueTrack-parametern ”ifmobile”.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Similar Item IDs Stränglista över rekommenderade id:n som ska visas tillsammans med objektet Sedan,Red  

*Obligatoriskt
**Obligatoriskt om du inte använder ”Final URL”.

Skapa och ladda upp ett nytt flöde

Börja med att skapa flödet offline som en fil med formatet .CSV, .TSV, .XLS eller XLSX, och ladda upp den i avsnittet Företagsdata i ditt konto. Om du är återförsäljare laddar du upp produktflödet i Google Merchant Center.

De flesta användare hanterar nu sina konton enbart i den nya Google Ads-upplevelsen. Om du fortfarande använder den tidigare AdWords-upplevelsen ska du välja Tidigare nedan. Läs mer

 1. Klicka på verktygsikonen  högst upp till höger på skärmen.
 2. Klicka på Företagsinformation i avsnittet Konfiguration.
 3. Klicka på Dataflöden på sidmenyn till vänster.
 4. Klicka på plusknappen , välj Flöde för responsiv annons och sedan din företagstyp. 
 5. Om du vill använda ett mallflöde väljer du Visa mallar för att ladda ned en. csv-fil.
 6. Klicka på Välj fil och bifoga flödesfilen.
 7. Klicka på Använd.
 8. Kontrollera att flödet inte innehåller några fel när du har lagt upp det. Fel i bilder och adresser kanske inte visas förrän efter tre till fyra timmar.

Du kan också använda Google Ads-API:et (AdWords-API:et) om du vill hämta, lägga till, uppdatera och ta bort objekt i flödet.

Viktigt

Använd inte stora bokstäver i ditt flöde eftersom dina annonser ej godkänns om de innehåller endast stora bokstäver. Till exempel tillåts "Vår nya klocka". Men "VÅR NYA KLOCKA" skulle inte tillåtas. 

Flödet, taggen och kampanjen får inte använda eller samla in personuppgifter eller känsliga uppgifter om webbplats- eller appbesökarna. Läs vår policy för annonsering baserad på intressen och plats.

Nya och uppdaterade objekt i flödet genomgår en granskning, där vi kontrollerar att de är lämpliga för användarna enligt våra annonseringspolicyer. Objekten i flödet granskas inte förrän dina kampanjer och annonser har aktiverats, och används inte i dina annonser förrän de har godkänts. De flesta flödesobjekt granskas inom tre arbetsdagar.

Åtgärda problem med flödet

När ett objekt i flödet inte är tillgängligt eller inte följer specifikationerna visas det inte i annonserna. Felet kanske syns så snart du har laddat upp flödet, eller tre, fyra timmar efter att flödet har bearbetats.

Korrigera objekt i flödet genom att börja med att kontrollera verksamhetstypen (ovan) i specifikationerna. Du kan redigera objektet direkt i avsnittet Företagsinformation i ditt konto, eller redigera objektet offline och ladda upp flödet igen i Företagsinformation.

Objekt med statusen Väntar på granskning

Objekt kan ha statusen Väntar på granskning när du har laddat upp ditt flöde av följande orsaker:

 1. Kampanjen är inte aktiv: Följande måste finnas i din dynamiska remarketingkampanj innan vi kan börja granska om dataflödet följer policyerna:
  • ett aktivt konto med korrekta faktureringsuppgifter
  • en aktiv annonsgrupp
  • aktiverade responsiva annonser
  • ett aktivt flöde som är kopplat till kampanjen
 2. Flödet är nytt: Det kan ta upp till fyra arbetsdagar (eller längre beroende på webbplatstrafiken) innan policygranskningen kan slutföras.
 3. Objektet får inte tillräckligt med taggträffar: Kontrollera att taggen är korrekt implementerad.  Läs mer om hur du verifierar remarketingtaggen och tillhörande varningar. Kom ihåg:
  • Produkter där remarketingtaggen har registrerat många besök granskas först. Det kan därför ta längre tid innan produkter med lite trafik granskas.
  • Produkter helt utan besök granskas inte.
Fel efter att du har laddat upp flödet
Felmeddelande Problem Åtgärd
Obligatoriska attribut saknas Obligatoriska attribut (kolumner) saknas i flödet. Lägg till alla obligatoriska attribut (kolumner).
Ogiltiga attribut Flödet innehåller onödiga attribut (kolumner) som inte följer specifikationerna. Ta bort onödiga attribut (kolumner).
Ogiltigt prisformat Priset anges inte med alfabetisk valutakod enligt ISO 4217. Lägg till valutakoden enligt ISO 4217 efter priset.
Ogiltig webbadress Webbadressen börjar inte med ”http://” eller ”https://”. Lägg till ”http://” eller ”https://” före webbadressen.
Ogiltiga innehållsbaserade sökord Listan med innehållsbaserade sökord avgränsas inte med semikolon. Avgränsa innehållsbaserade sökord med semikolon.
Fel efter att flödet har bearbetats
Felmeddelande Problem Åtgärd
Bilden är inte tillgänglig Vårt system kan inte komma åt bilden. Servern som är värd för bilden kanske blockerar åtkomst eller tar för lång tid för att tillåta åtkomst. Placera bilden hos en värd med åtkomst.
Ogiltigt bildformat Bilden har inte standardfiltyp eller standardformat. Konvertera bilden till .PNG, .JPG, .JPEG, .GIF och spara den med RGB-färgkod och en ICC-profil.
Ogiltig bildstorlek Bilden är för stor. Förminska bilden:

- rekommenderad bildstorlek: 300 × 300 pixlar
- rekommenderad upplösning: 72 dpi
- maximal filstorlek: 11,4 MB
- maximalt antal pixlar: 6 miljoner
Ogiltigt adressformat Adressen är felaktigt formaterad. Använd en av följande formateringsmetoder:

- ort, delstatskod, land
- fullständig adress med postnummer
- latitud-longitud i DDD-format

Avgränsa adressen med kommatecken Se en lista över orter, regioner och länder i specifikationerna.
Filen laddades inte ned på grund av SSL-fel Problem med webbplatsens SSL-certifikat hindrar vårt system från att ladda ned bilden. Kontrollera ditt SSL-certifikat med ett onlineverktyg eller byt till webbadresser som inte använder webbplatsens SSL-certifikat.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt