Skapa ett flöde för dina responsiva annonser

Vissa annonsörer som använder dynamiska standardannonser kommer att börja se responsiva annonser i sina dynamiska kampanjer. Dessa annonser är pausade tills de har granskats och aktiverats. Responsiva annonser är enkla att skapa och kan förbättra resultatet av dina dynamiska remarketingkampanjer.

Befintliga dynamiska standardannonser är skrivskyddade i den nya Google Ads-upplevelsen men fortsätter att visas om de inte pausas av annonsören.

Med dynamisk remarketing skapar du ett flöde för alla dina produkter eller tjänster, med attribut som unikt id, bild och pris. Eftersom information från ditt flöde används för att skapa responsiva annonser visas den mest relevanta informationen för personer som har besökt din webbplats tidigare.
 
Dynamic flight ad

Det finns olika typer av flöden för olika typer av verksamheter. Ett flygbolag kanske till exempel skapar ett flöde för flyg. Personer som har besökt flygbolagets webbplats tidigare ser skräddarsydda annonser med information om flygen de sökte efter, visade eller började boka.

I den här artikeln:

 • Om flöden
 • Hämta flödesmallar och specifikationer för din verksamhetstyp
 • Skapa och ladda upp ett nytt flöde
 • Åtgärda problem med flödet

Om flöden

När du skapar ett flöde skapar du i princip en databas över produkter och tjänster som kan användas i dina responsiva annonser. Flygbolaget i vårt exempel skulle kunna ta med det här i sitt flygflöde:

Mål-id Flygbeskrivning Slutlig webbadress Flygbiljettpris
SFO Boka flyg http://example.com/flights_SFO 9 000 kr
BOS Boka flyg http://example.com/flights_BOS 6 500 kr
 • Flödet kan skapas som en fil med formatet .CSV, .TSV, .XLS eller .XLSX och laddas upp till Google Ads.
 • Varje rad motsvarar en produkt eller tjänst.
 • Kolumner är attribut för varje objekt som du har angett (t.ex. unika id:n, priser och beskrivningar) och bör matcha bokstäverna och blankstegen i sin specifikation. Det är viktigt att använda id:n i flödet eftersom de används av remarketingtaggen för att koppla personer på dina listor till produkter som de har sett.
 • Om du vill lägga till en ny kolumn efter att ha laddat upp flödet till Google Ads måste du skapa ett nytt flöde.
 • För produkter och tjänster som finns på olika marknader måste du skapa ett flöde för varje språk och valuta.
 • Företagsinformation har stöd för UTF-8, UTF-16 och UTF-32 (det är bäst att använda UTF-8). Konverteringen av data mellan dessa format är förlustfri. Företagsinformation har inte stöd för UTF7, UTF1, UTF-EBCDIC, SCSU, BOCU, GB-18030, Latin 1 eller ISO-8859-1.
 • Det finns maxgränser för antalet flöden och flödesobjekt per konto. Läs mer om kontobegränsningarna i Google Ads.

Hämta flödesmallar och specifikationer för din verksamhetstyp

Det finns olika typer av flöden för olika typer av verksamheter. Välj en typ som motsvarar dina produkter eller tjänster. Flödestypen måste överensstämma med verksamhetstypen du valde när du skapade din dynamiska remarketingkampanj. Använd endast flödet Anpassat om de andra verksamhetstyperna inte passar dina produkter eller tjänster.

Anmärkning

Rubrikerna för Attribut måste vara som de är för att flödesmallarna ska läsas av ordentligt. Även för flöden som inte är på engelska måste de ursprungliga engelska värdena för Attribut-rubrikerna behållas, så att systemet kan känna igen dem.

Utbildning
Attribut Specifikation Exempelvärden Kan visas i annonsen

Program-id*
matchar objektets id-parameter

Godtycklig följd av bokstäver och siffror. Id:t måste vara unikt och matcha värdena i remarketingtaggen. 1255  
Plats-id
matchar händelseparametern location_id
Godtycklig följd av bokstäver och siffror. Id-följden (till exempel program-id + plats-id eller bara plats-id) måste vara unik. Mountain View  
Programnamn* Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Sjuksköterskeutbildning Begagnad
Skolans namn Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Mountain View School of Nursing Begagnad
Slutlig webbadress
Uppgraderade webbadresser
Samma domän som din webbplats. Börjar med ”http://” eller ”https://”. http://example.com/nursing  
Webbadress till miniatyrbild PNG (rekommenderas), JPG eller GIF. JPG- och GIF-filer måste sparas med en RGB-färgkod och en ICC-profil. 300 × 300 pixlar och 72 dpi rekommenderas. Max 11,4°MB och 6 miljoner pixlar. http://www.example.com/thumbnail.png Begagnad
Webbadress till bild Samma som ovan. http://www.example.com/image.png Begagnad
Utbildningsområde Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Hälsa Begagnad
Programbeskrivning Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Legitimerad sjuksköterska Begagnad
Innehållsbaserade sökord Text. Avgränsa sökorden med semikolon. sjuksköterskeutbildning, mountain view  
Adress Använd en av dessa formateringsmetoder:

– Ort, statskod, land
– Fullständig adress med postnummer
– Latitud-longitud i DDD-formatet

Skilj adressen åt med kommatecken. Se specifikationer för orter, regioner och länder.
– Mountain View, CA, USA
– 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043
– 41.40338, 2.17403
 
Spårningsmall
Uppgraderade webbadresser
Ta med eventuella ValueTrack-parametrar, anpassade parametrar eller spårningsomdirigeringar för din objektswebbadress. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

eller

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Anpassad parameter
Uppgraderade webbadresser
Inkludera upp till tre nyckel:värde-par som fylls i automatiskt i klickwebbadressen. Ingen av dessa får överstiga 16 tecken eller 200 byte. Avgränsa nyckel:värde-par med semikolon. Nyckeln måste vara alfanumerisk (endast bokstäver och siffror). {_program}=nursing;{_type}=certification  
Måladress** Samma domän som din webbplats. Börjar med ”http://” eller ”https://”. http://example.com/nursing  
Final mobile URL

Din produkts mobiloptimerade målsida om du har olika webbadresser för mobilwebbtrafik och trafik från datorer.

Om du för närvarande använder ValueTrack-parametern ”ifmobile” i dina webbadresser ska du se till att det inte orsakar problem om du bestämmer dig för att använda attributet ”final_mobile_url” i kombination med ValueTrack-parametern ”ifmobile”.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Liknande program-id:n Stränglista över rekommenderade program-id:n som ska visas tillsammans med objektet 1275,1285,1255  

*Obligatoriskt
**Obligatoriskt om du inte använder Slutlig webbadress.

Flyg
Attribut Specifikation Exempelvärden Kan visas i annonsen
Destinations-id*
matchar objektets id-parameter
Godtycklig följd av bokstäver och siffror. Id:t måste vara unikt och matcha värdena i remarketingtaggen. PAR  
Ursprungs-id
matchar händelseparameterns destination

Godtycklig följd av bokstäver och siffror.

Id-följden (till exempel mål-id + ursprungs-id) måste vara unik.

LON  
Flygbeskrivning* Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Boka biljett Begagnad
Slutlig webbadress
Uppgraderade webbadresser
Samma domän som din webbplats. Börjar med ”http://” eller ”https://”. http://example.com/flights  

Webbadress till bild

(rekommenderas varmt)

PNG (rekommenderas), JPG eller GIF. JPG- och GIF-filer måste sparas med en RGB-färgkod och en ICC-profil. 300 × 300 pixlar och 72 dpi rekommenderas. Max 11,4°MB och 6 miljoner pixlar. http://www.example.com/image.png Begagnad
Målnamn Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Paris Begagnad
Ursprungsnamn Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) London Begagnad

Flygbiljettpris

(rekommenderas varmt)

Belopp följt av alfabetisk valutakod enligt standarden ISO 4217. Använd ”.” som decimaltecken. 1 000 kr Begagnad
Flygförsäljningspris Belopp följt av alfabetisk valutakod enligt standarden ISO 4217. Använd ”.” som decimaltecken. Värdet på ”Flygförsäljningspris” ska vara lägre än värdet för ”Flygbiljettpris”. 800 kr Begagnad
Formaterat pris Alla tecken. Om det inkluderas i ditt flöde används detta attribut i annonsen i stället för ”Pris”. För bättre resultat kan du använda detta attribut tillsammans med ”Pris”. Rekommenderas inte om priserna ändras ofta. – från 1 000 kr
– 800–1 000 kr
Begagnad
Formaterat försäljningspris Alla tecken. Om det inkluderas i ditt flöde används detta attribut i annonsen i stället för ”Försäljningspris”. För bättre resultat kan du använda detta attribut tillsammans med ”Försäljningspris”. Rekommenderas inte om priserna ändras ofta. – på rea för 800 kr
– 600–800 kr
Begagnad
Spårningsmall
Uppgraderade webbadresser
Ta med eventuella ValueTrack-parametrar, anpassade parametrar eller spårningsomdirigeringar för din objektswebbadress. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

eller

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Anpassad parameter
Uppgraderade webbadresser
Inkludera upp till tre nyckel:värde-par som fylls i automatiskt i klickwebbadressen. Ingen av dessa får överstiga 16 tecken eller 200 byte. Avgränsa nyckel:värde-par med semikolon. {_dest}=PAR;{_type}=international  
Måladress** Samma domän som din webbplats. Börjar med ”http://” eller ”https://”. http://example.com/flights  
Final mobile URL

Din produkts mobiloptimerade målsida om du har olika webbadresser för mobilwebbtrafik och trafik från datorer.

Om du för närvarande använder ValueTrack-parametern ”ifmobile” i dina webbadresser ska du se till att det inte orsakar problem om du bestämmer dig för att använda attributet ”final_mobile_url” i kombination med ValueTrack-parametern ”ifmobile”.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Liknande destinations-id:n Stränglista över rekommenderade destinations-id:n som ska visas tillsammans med objektet PAR,LON  
Android-applänk

Lägger till en djuplänk för Android i formatet *android-app://{package_id}/{scheme}/{host_path}*.

Fältbeskrivning: package_id: app-id som anges i Play Butik för Android | scheme: schemat som ska skickas till appen. Det kan vara http, https eller ett anpassat schema. | host_path: identifierar det specifika innehållet i appen.

http://example.com/gizmos?1234 → android-app://com.example.android/http/example.com/gizmos?1234  
iOS-applänk

Lägger till en djuplänk för iOS i formatet *{scheme}://{host}/{path}*.

Fältbeskrivning: scheme: beskriver för iOS vilken app som ska öppnas | host: värden som ska öppnas i appen | path: ytterligare information om platsen i appen som ska öppnas. Om detta tas med måste även id:t för iOS-appbutiken tas med.

exampleApp://content/page  
Id för iOS-appbutik Detta används för att kontrollera om användaren har installerat appen före djuplänkning. Det rekommenderas om målsidan för din iOS-app ger en bättre upplevelse än webbplatsens målsida och du inte har stöd för universella länkar för iOS-djuplänkning. Detta värde är ett heltal. Om detta tas med måste även iOS-applänken tas med. 12345678  

*Obligatoriskt
**Obligatoriskt om du inte använder Slutlig webbadress.

Hotell och uthyrning
Attribut Specifikation Exempelvärden Kan visas i annonsen
Egendoms-id*
matchar objektets id-parameter
Godtycklig följd av bokstäver och siffror. Id:t måste vara unikt och matcha värdena i remarketingtaggen. 52639  
Egendomens namn* Godtycklig följd av bokstäver och siffror. ID:t måste vara unikt. Mountain View Hotel Begagnad
Slutlig webbadress
Uppgraderade webbadresser
Samma domän som din webbplats. Börjar med ”http://” eller ”https://”. http://www.example.com/hotel  

Webbadress till bild

(rekommenderas varmt)

PNG (rekommenderas), JPG eller GIF. JPG- och GIF-filer måste sparas med en RGB-färgkod och en ICC-profil. 300 × 300 pixlar och 72 dpi rekommenderas. Max 11,4°MB och 6 miljoner pixlar. http://www.example.com/image.png Begagnad
Målnamn Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Centrala Mountain View Begagnad

Beskrivning

(rekommenderas varmt)

Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Nära flygplatsen SJC Begagnad

Pris

(rekommenderas varmt)

Belopp följt av alfabetisk valutakod enligt standarden ISO 4217. Använd ”.” som decimaltecken. 1 000 kr Begagnad
Försäljningspris Belopp följt av alfabetisk valutakod enligt standarden ISO 4217. Använd ”.” som decimaltecken. Gör värden för ”Försäljningspris” mindre än värden för ”Pris”. 800 kr Begagnad
Formaterat pris Alla tecken. Om det inkluderas i ditt flöde används detta attribut i annonsen i stället för ”Pris”. För bättre resultat kan du använda detta attribut tillsammans med ”Pris”. Rekommenderas inte om priserna ändras ofta. – från 1 000 kr
– 800–1 000 kr
Begagnad
Formaterat försäljningspris Alla tecken. Om det inkluderas i ditt flöde används detta attribut i annonsen i stället för ”Försäljningspris”. För bättre resultat kan du använda detta attribut tillsammans med ”Försäljningspris”. Rekommenderas inte om priserna ändras ofta. – på rea för 800 kr
– 600–800 kr
Begagnad
Stjärnmärkning Måste vara en siffra, 1–5 3 Begagnad
Kategori Text Hotellsvit innehåll
Innehållsbaserade sökord Text. Avgränsa sökorden med semikolon. Mountain View ”hotell”; hotell south bay  
Adress Använd en av dessa formateringsmetoder:

– Ort, statskod, land
– Fullständig adress med postnummer
– Latitud-longitud i DDD-formatet

Skilj adressen åt med kommatecken. Se specifikationer för orter, regioner och länder.
– Mountain View, CA, USA
– 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043
– 41.40338, 2.17403
 
Spårningsmall
Uppgraderade webbadresser
Ta med eventuella ValueTrack-parametrar, anpassade parametrar eller spårningsomdirigeringar för din objektswebbadress. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

eller

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Anpassad parameter
Uppgraderade webbadresser
Inkludera upp till tre nyckel:värde-par som fylls i automatiskt i klickwebbadressen. Ingen av dessa får överstiga 16 tecken eller 200 byte. Avgränsa nyckel:värde-par med semikolon. {_hotelid}=12345;{_type}=resort  
Måladress** Samma domän som din webbplats. Börjar med ”http://” eller ”https://”. http://example.com/hotel  
Slutlig mobilwebbadress

Din produkts mobiloptimerade målsida om du har olika webbadresser för mobilwebbtrafik och trafik från datorer.

Om du för närvarande använder ValueTrack-parametern ”ifmobile” i dina webbadresser ska du se till att det inte orsakar problem om du bestämmer dig för att använda attributet ”final_mobile_url” i kombination med ValueTrack-parametern ”ifmobile”.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Liknande egendoms-id:n Stränglista över rekommenderade fastighets-id:n som ska visas tillsammans med objektet 52639,52640,52641  
Android-applänk

Lägger till en djuplänk för Android i formatet *android-app://{package_id}/{scheme}/{host_path}*.

Fältbeskrivning: package_id: app-id som anges i Play Butik för Android | scheme: schemat som ska skickas till appen. Det kan vara http, https eller ett anpassat schema. | host_path: identifierar det specifika innehållet i appen.

http://example.com/gizmos?1234 → android-app://com.example.android/http/example.com/gizmos?1234  
iOS-applänk

Lägger till en djuplänk för iOS i formatet *{scheme}://{host}/{path}*.

Fältbeskrivning: scheme: beskriver för iOS vilken app som ska öppnas | host: värden som ska öppnas i appen | path: ytterligare information om platsen i appen som ska öppnas. Om detta tas med måste även id:t för iOS-appbutiken tas med.

exampleApp://content/page  
Id för iOS-appbutik Detta används för att kontrollera om användaren har installerat appen före djuplänkning. Det rekommenderas om målsidan för din iOS-app ger en bättre upplevelse än webbplatsens målsida och du inte har stöd för universella länkar för iOS-djuplänkning. Detta värde är ett heltal. Om detta tas med måste även iOS-applänken tas med. 12345678  

*Obligatoriskt
**Obligatoriskt om du inte använder Slutlig webbadress.

Jobb
Attribut Specifikation Exempelvärden Kan visas i annonsen
Jobb-id*
matchar objektets id-parameter
Godtycklig följd av bokstäver och siffror. Id:t måste vara unikt och matcha värdena i remarketingtaggen. 1255  
Plats-id
matchar händelseparametern location_id
Godtycklig följd av bokstäver och siffror. Id-sekvensen (Job ID + Location ID eller bara Location ID) måste vara unik. MTV  
Titel* Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Programutvecklare Begagnad
Slutlig webbadress
Uppgraderade webbadresser
Samma domän som din webbplats. Börjar med ”http://” eller ”https://”. http://www.example.com/jobs  

Webbadress till bild

(rekommenderas varmt)

PNG (rekommenderas), JPG eller GIF. JPG- och GIF-filer måste sparas med en RGB-färgkod och en ICC-profil. 300 × 300 pixlar och 72 dpi rekommenderas. Max 11,4°MB och 6 miljoner pixlar. http://www.example.com/image.png Begagnad
Underrubrik Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Nivå II Begagnad

Beskrivning

(rekommenderas varmt)

Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Utnyttja dina kunskaper Begagnad

Lön

(rekommenderas varmt)

Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) 600 000 kr Begagnad
Kategori Text Teknisk  
Innehållsbaserade sökord Text. Avgränsa sökorden med semikolon. programutveckling jobb; programvara jobb  
Adress Använd en av dessa formateringsmetoder:

– Ort, statskod, land
– Fullständig adress med postnummer
– Latitud-longitud i DDD-formatet

Skilj adressen åt med kommatecken. Se specifikationer för orter, regioner och länder.
– Mountain View, CA, USA
– 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043
– 41.40338, 2.17403
 
Spårningsmall
Uppgraderade webbadresser
Ta med eventuella ValueTrack-parametrar, anpassade parametrar eller spårningsomdirigeringar för din objektswebbadress. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

eller

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Anpassad parameter
Uppgraderade webbadresser
Inkludera upp till tre nyckel:värde-par som fylls i automatiskt i klickwebbadressen. Ingen av dessa får överstiga 16 tecken eller 200 byte. Avgränsa nyckel:värde-par med semikolon. {_job}=1234;{_type}=engineering  
Måladress** Samma domän som din webbplats. Börjar med ”http://” eller ”https://”. http://example.com/jobs  
Slutlig mobilwebbadress

Din produkts mobiloptimerade målsida om du har olika webbadresser för mobilwebbtrafik och trafik från datorer.

Om du för närvarande använder ValueTrack-parametern ”ifmobile” i dina webbadresser ska du se till att det inte orsakar problem om du bestämmer dig för att använda attributet ”final_mobile_url” i kombination med ValueTrack-parametern ”ifmobile”.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Liknande jobb-id:n Stränglista över rekommenderade jobb-id:n som ska visas tillsammans med objektet 1275,1285,1256  

*Obligatoriskt
**Obligatoriskt om du inte använder Slutlig webbadress.

Lokala erbjudanden
Attribut Specifikation Exempelvärden Kan visas i annonsen
Transaktions-id*
matchar objektets id-parameter
Godtycklig följd av bokstäver och siffror. Id:t måste vara unikt och matcha värdena i remarketingtaggen. 1234  
Erbjudandenamn* Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) 50 % rabatt på livsmedel Begagnad
Slutlig webbadress
Uppgraderade webbadresser
Samma domän som din webbplats. Börjar med ”http://” eller ”https://”. http://www.example.com/deals  

Webbadress till bild

(rekommenderas varmt)

PNG (rekommenderas), JPG eller GIF. JPG- och GIF-filer måste sparas med en RGB-färgkod och en ICC-profil. 300 × 300 pixlar och 72 dpi rekommenderas. Max 11,4°MB och 6 miljoner pixlar. http://www.example.com/image.png Begagnad
Underrubrik Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Livsmedelsbutiker Begagnad

Beskrivning

(rekommenderas varmt)

Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Spara pengar Begagnad

Pris

(rekommenderas varmt)

Belopp följt av alfabetisk valutakod enligt standarden ISO 4217. Använd ”.” som decimaltecken. 1 000 kr Begagnad
Försäljningspris Belopp följt av alfabetisk valutakod enligt standarden ISO 4217. Använd ”.” som decimaltecken. Gör värden för ”Försäljningspris” mindre än värden för ”Pris”. 800 kr Begagnad
Formaterat pris Alla tecken. Om det inkluderas i ditt flöde används detta attribut i annonsen i stället för ”Pris”. För bättre resultat kan du använda detta attribut tillsammans med ”Pris”. Rekommenderas inte om priserna ändras ofta. – från 1 000 kr
– 800–1 000 kr
Begagnad
Formaterat försäljningspris Valfria tecken. Om detta ingår i ditt flöde kommer det här attributet att användas i din annons i stället för Försäljningspris. Använd för bättre resultat detta attribut tillsammans med Försäljningspris. Detta rekommenderas inte om priserna ändras ofta. – på rea för 800 kr
– 600–800 kr
Begagnad
Adress Använd en av dessa formateringsmetoder:

– Ort, statskod, land
– Fullständig adress med postnummer
– Latitud-longitud i DDD-formatet

Skilj adressen åt med kommatecken. Se specifikationer för orter, regioner och länder.
– Mountain View, CA, USA
– 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043
– 41.40338, 2.17403
 
Kategori Text Mat  
Innehållsbaserade sökord Text. Avgränsa sökorden med semikolon. livsmedelskuponger; rabatt på livsmedel  
Spårningsmall
Uppgraderade webbadresser
Ta med eventuella ValueTrack-parametrar, anpassade parametrar eller spårningsomdirigeringar för din objektswebbadress. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

eller

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Anpassad parameter
Uppgraderade webbadresser
Inkludera upp till tre nyckel:värde-par som fylls i automatiskt i klickwebbadressen. Ingen av dessa får överstiga 16 tecken eller 200 byte. Avgränsa nyckel:värde-par med semikolon. {_vendor}=LocalGrocer;{_type}=promotion  
Måladress** Samma domän som din webbplats. Börjar med ”http://” eller ”https://”. http://example.com/deals  
Slutlig mobilwebbadress

Din produkts mobiloptimerade målsida om du har olika webbadresser för mobilwebbtrafik och trafik från datorer.

Om du för närvarande använder ValueTrack-parametern ”ifmobile” i dina webbadresser ska du se till att det inte orsakar problem om du bestämmer dig för att använda attributet ”final_mobile_url” i kombination med ValueTrack-parametern ”ifmobile”.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Liknande erbjudande-id:n Stränglista över id:n för lokala erbjudanden som ska visas tillsammans med det här objektet. 1234,1235,1236  
Android-applänk

Lägger till en djuplänk för Android i formatet *android-app://{package_id}/{scheme}/{host_path}*.

Fältbeskrivning: package_id: app-id som anges i Play Butik för Android | scheme: schemat som ska skickas till appen. Det kan vara http, https eller ett anpassat schema. | host_path: identifierar det specifika innehållet i appen.

http://example.com/gizmos?1234 → android-app://com.example.android/http/example.com/gizmos?1234  
iOS-applänk

Lägger till en djuplänk för iOS i formatet *{scheme}://{host}/{path}*.

Fältbeskrivning: scheme: beskriver för iOS vilken app som ska öppnas | host: värden som ska öppnas i appen | path: ytterligare information om platsen i appen som ska öppnas. Om detta tas med måste även id:t för iOS-appbutiken tas med.

exampleApp://content/page  
Id för iOS-appbutik Detta används för att kontrollera om användaren har installerat appen före djuplänkning. Det rekommenderas om målsidan för din iOS-app ger en bättre upplevelse än webbplatsens målsida och du inte har stöd för universella länkar för iOS-djuplänkning. Detta värde är ett heltal. Om detta tas med måste även iOS-applänken tas med. 12345678  

*Obligatoriskt
**Obligatoriskt om du inte använder Slutlig webbadress.

Bostäder
Attribut Specifikation Exempelvärden Kan visas i annonsen
Produktinformations-id*
matchar objektets id-parameter
Godtycklig följd av bokstäver och siffror. Id:t måste vara unikt och matcha värdena i remarketingtaggen. mtv_12345  
Objektnamn* Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Boulevard Bungalow Begagnad
Slutlig webbadress
Uppgraderade webbadresser
Samma domän som din webbplats. Börjar med ”http://” eller ”https://”. http://www.example.com/realestate  

Webbadress till bild

(rekommenderas varmt)

PNG (rekommenderas), JPG eller GIF. JPG- och GIF-filer måste sparas med en RGB-färgkod och en ICC-profil. 300 × 300 pixlar och 72 dpi rekommenderas. Max 11,4°MB och 6 miljoner pixlar. http://www.example.com/image.png Begagnad
Ort Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Mountain View, Kalifornien Begagnad

Beskrivning

(rekommenderas varmt)

Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) 3 sovrum, 2 badrum, 146 kvm Begagnad

Pris

(rekommenderas varmt)

Belopp följt av alfabetisk valutakod enligt standarden ISO 4217. Använd ”.” som decimaltecken. 60 000 kr Begagnad
Bostadstyp Text Hus  
Fastighetstyp Text till salu  
Innehållsbaserade sökord Text. Avgränsa sökorden med semikolon. till salu; hus till salu  
Adress Använd en av dessa formateringsmetoder:

– Ort, statskod, land
– Fullständig adress med postnummer
– Latitud-longitud i DDD-formatet

Skilj adressen åt med kommatecken. Se specifikationer för orter, regioner och länder.
– Mountain View, CA, USA
– 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043
– 41.40338, 2.17403
 
Spårningsmall
Uppgraderade webbadresser
Ta med eventuella ValueTrack-parametrar, anpassade parametrar eller spårningsomdirigeringar för din objektswebbadress. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

eller

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Anpassad parameter
Uppgraderade webbadresser
Inkludera upp till tre nyckel:värde-par som fylls i automatiskt i klickwebbadressen. Ingen av dessa får överstiga 16 tecken eller 200 byte. Avgränsa nyckel:värde-par med semikolon. {_ptype}=condo;{_type}=sale  
Måladress** Samma domän som din webbplats. Börjar med ”http://” eller ”https://”. http://example.com/realestate  
Slutlig mobilwebbadress

Din produkts mobiloptimerade målsida om du har olika webbadresser för mobilwebbtrafik och trafik från datorer.

Om du för närvarande använder ValueTrack-parametern ”ifmobile” i dina webbadresser ska du se till att det inte orsakar problem om du bestämmer dig för att använda attributet ”final_mobile_url” i kombination med ValueTrack-parametern ”ifmobile”.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Liknande produktinformations-id:n Stränglista över rekommenderade fastighets-id:n som ska visas tillsammans med objektet mtv_12345,mtv_12350,mtv_12355  

*Obligatoriskt
**Obligatoriskt om du inte använder Slutlig webbadress.

Detaljhandel

Du måste ha ett Google Merchant Center-konto för att kunna skapa produktflöden för detaljhandel.

Resor
Attribut Specifikation Exempelvärden Kan visas i annonsen
Destinations-id*
matchar objektets id-parameter
Godtycklig följd av bokstäver och siffror. Id:t måste vara unikt och matcha värdena i remarketingtaggen. PAR  
Ursprungs-id
matchar händelseparametern ursprung
Godtycklig följd av bokstäver och siffror. Id-följden (till exempel mål-id + ursprungs-id eller bara ursprungs-id) måste vara unik. LON  
Titel* Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Boka tågbiljett Begagnad
Slutlig webbadress
Uppgraderade webbadresser
Samma domän som din webbplats. Börjar med ”http://” eller ”https://”. http://www.example.com/travel  

Webbadress till bild

(rekommenderas varmt)

PNG (rekommenderas), JPG eller GIF. JPG- och GIF-filer måste sparas med en RGB-färgkod och en ICC-profil. 300 × 300 pixlar och 72 dpi rekommenderas. Max 11,4°MB och 6 miljoner pixlar. http://www.example.com/image.png Begagnad
Målnamn Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Paris Begagnad
Ursprungsnamn Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) London Begagnad

Pris

(rekommenderas varmt)

Belopp följt av alfabetisk valutakod enligt standarden ISO 4217. Använd ”.” som decimaltecken. 1 000 kr Begagnad
Försäljningspris Belopp följt av alfabetisk valutakod enligt standarden ISO 4217. Använd ”.” som decimaltecken. Gör värden för ”Försäljningspris” mindre än värden för ”Pris”. 800 kr Begagnad
Formaterat pris Valfria tecken. Om det ingår i ditt flöde kommer det här attributet att användas i din annons i stället för Pris. För att få bättre resultat ska detta attribut användas tillsammans med Pris. Detta rekommenderas inte om priserna ändras ofta. – från 1 000 kr
– 800–1 000 kr
Begagnad
Formaterat försäljningspris Alla tecken. Om det inkluderas i ditt flöde används detta attribut i annonsen i stället för ”Försäljningspris”. För bättre resultat kan du använda detta attribut tillsammans med ”Försäljningspris”. Rekommenderas inte om priserna ändras ofta. – på rea för 800 kr
– 600–800 kr
Begagnad
Kategori Text Express  
Innehållsbaserade sökord Text. Avgränsa sökorden med semikolon. tåg Paris; Paris transport  
Måladress Använd en av dessa formateringsmetoder:

– Ort, statskod, land
– Fullständig adress med postnummer
– Latitud-longitud i DDD-formatet

Skilj adressen åt med kommatecken. Se specifikationer för orter, regioner och länder.
– Mountain View, CA, USA
– 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043
– 41.40338, 2.17403
 
Spårningsmall
Uppgraderade webbadresser
Ta med eventuella ValueTrack-parametrar, anpassade parametrar eller spårningsomdirigeringar för din objektswebbadress. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

eller

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Anpassad parameter
Uppgraderade webbadresser
Inkludera upp till tre nyckel:värde-par som fylls i automatiskt i klickwebbadressen. Ingen av dessa får överstiga 16 tecken eller 200 byte. Avgränsa nyckel:värde-par med semikolon. {_dest}= LON;{_type}=international  
Måladress** Samma domän som din webbplats. Börjar med ”http://” eller ”https://”. http://example.com/travel  
Slutlig mobilwebbadress

Din produkts mobiloptimerade målsida om du har olika webbadresser för mobilwebbtrafik och trafik från datorer.

Om du för närvarande använder ValueTrack-parametern ”ifmobile” i dina webbadresser ska du se till att det inte orsakar problem om du bestämmer dig för att använda attributet ”final_mobile_url” i kombination med ValueTrack-parametern ”ifmobile”.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Liknande destinations-id:n Stränglista över rekommenderade destinations-id:n som ska visas tillsammans med objektet PAR,LON  
Android-applänk

Lägger till en djuplänk för Android i formatet *android-app://{package_id}/{scheme}/{host_path}*.

Fältbeskrivning: package_id: app-id som anges i Play Butik för Android | scheme: schemat som ska skickas till appen. Det kan vara http, https eller ett anpassat schema. | host_path: identifierar det specifika innehållet i appen.

http://example.com/gizmos?1234 → android-app://com.example.android/http/example.com/gizmos?1234  
iOS-applänk

Lägger till en djuplänk för iOS i formatet *{scheme}://{host}/{path}*.

Fältbeskrivning: scheme: beskriver för iOS vilken app som ska öppnas | host: värden som ska öppnas i appen | path: ytterligare information om platsen i appen som ska öppnas. Om detta tas med måste även id:t för iOS-appbutiken tas med.

exampleApp://content/page  
Id för iOS-appbutik Detta används för att kontrollera om användaren har installerat appen före djuplänkning. Det rekommenderas om målsidan för din iOS-app ger en bättre upplevelse än webbplatsens målsida och du inte har stöd för universella länkar för iOS-djuplänkning. Detta värde är ett heltal. Om detta tas med måste även iOS-applänken tas med. 12345678  

*Obligatoriskt
**Obligatoriskt om du inte använder Slutlig webbadress.

Anpassad

Använd endast flödet Anpassat om de fördefinierade verksamhetstyperna inte passar dina produkter eller tjänster.

Attribut Specifikation Exempelvärden Kan visas i annonsen
Id*
matchar objektets id-parameter
Godtycklig följd av bokstäver och siffror. Id:t måste vara unikt och matcha värdena i remarketingtaggen. Sedan  
Id2
matchar händelseparametern location_id
Godtycklig följd av bokstäver och siffror. Id-följden (till exempel id + id2 eller bara id) måste vara unik. Röd  
Objektnamn* Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Sedan mellanstorlek Begagnad
Slutlig webbadress
Uppgraderade webbadresser
Samma domän som din webbplats. Börjar med ”http://” eller ”https://”. http://www.example.com/cars  

Webbadress till bild

(rekommenderas varmt)

PNG (rekommenderas), JPG eller GIF. JPG- och GIF-filer måste sparas med en RGB-färgkod och en ICC-profil. 300 × 300 pixlar och 72 dpi rekommenderas. Max 11,4°MB och 6 miljoner pixlar. http://www.example.com/image.png Begagnad
Objektunderrubrik Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Köp bil i Mountain View Begagnad

Objektbeskrivning

(rekommenderas varmt)

Högst 25 tecken (12 för dubbelbyte-språk) Populäraste bilmodellen Begagnad
Varukategori Text Sedanbilar  

Pris

(rekommenderas varmt)

Belopp följt av alfabetisk valutakod enligt standarden ISO 4217. Använd ”.” som decimaltecken. 200 000 kr Begagnad
Försäljningspris Belopp följt av alfabetisk valutakod enligt standarden ISO 4217. Använd ”.” som decimaltecken. Gör värden för ”Försäljningspris” mindre än värden för ”Pris”. 150 000 kr Begagnad
Formaterat pris Valfria tecken. Om det ingår i ditt flöde kommer det här attributet att användas i din annons i stället för Pris. För att få bättre resultat ska detta attribut användas tillsammans med Pris. Detta rekommenderas inte om priserna ändras ofta. – från 200 000 kr
– 20 000 kr
– 150 000–200 000 kr
Begagnad
Formaterat försäljningspris Alla tecken. Om det inkluderas i ditt flöde används detta attribut i annonsen i stället för ”Försäljningspris”. För bättre resultat kan du använda detta attribut tillsammans med ”Försäljningspris”. Rekommenderas inte om priserna ändras ofta. – till salu för 150 000 kr
– 150 000 kr
– 120 000–150 000 kr
Begagnad
Innehållsbaserade sökord Text. Avgränsa sökorden med semikolon. Sedan; fyrdörrars sedan  
Objektadress Använd en av dessa formateringsmetoder:

– Ort, statskod, land
– Fullständig adress med postnummer
– Latitud-longitud i DDD-formatet

Skilj adressen åt med kommatecken. Se specifikationer för orter, regioner och länder.
– Mountain View, CA, USA
– 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043
– 41.40338, 2.17403
 
Spårningsmall
Uppgraderade webbadresser
Ta med eventuella ValueTrack-parametrar, anpassade parametrar eller spårningsomdirigeringar för din objektswebbadress. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

eller

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Anpassad parameter
Uppgraderade webbadresser
Inkludera upp till tre nyckel:värde-par som fylls i automatiskt i klickwebbadressen. Ingen av dessa får överstiga 16 tecken eller 200 byte. Avgränsa nyckel:värde-par med semikolon. {_model}=CarModel;{_type}=sedan  
Måladress** Samma domän som din webbplats. Börjar med ”http://” eller ”https://”. http://example.com/cars  
Slutlig mobilwebbadress

Din produkts mobiloptimerade målsida om du har olika webbadresser för mobilwebbtrafik och trafik från datorer.

Om du för närvarande använder ValueTrack-parametern ”ifmobile” i dina webbadresser ska du se till att det inte orsakar problem om du bestämmer dig för att använda attributet ”final_mobile_url” i kombination med ValueTrack-parametern ”ifmobile”.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Liknande id:n Stränglista över rekommenderade id:n som ska visas tillsammans med objektet

Sedan,Röd

 
Android-applänk

Lägger till en djuplänk för Android i formatet *android-app://{package_id}/{scheme}/{host_path}*.

Fältbeskrivning: package_id: app-id som anges i Play Butik för Android | scheme: schemat som ska skickas till appen. Det kan vara http, https eller ett anpassat schema. | host_path: identifierar det specifika innehållet i appen.

http://example.com/gizmos?1234 → android-app://com.example.android/http/example.com/gizmos?1234  
iOS-applänk

Lägger till en djuplänk för iOS i formatet *{scheme}://{host}/{path}*.

Fältbeskrivning: scheme: beskriver för iOS vilken app som ska öppnas | host: värden som ska öppnas i appen | path: ytterligare information om platsen i appen som ska öppnas. Om detta tas med måste även id:t för iOS-appbutiken tas med.

exampleApp://content/page  
Id för iOS-appbutik Detta används för att kontrollera om användaren har installerat appen före djuplänkning. Det rekommenderas om målsidan för din iOS-app ger en bättre upplevelse än webbplatsens målsida och du inte har stöd för universella länkar för iOS-djuplänkning. Detta värde är ett heltal. Om detta tas med måste även iOS-applänken tas med. 12345678  

*Obligatoriskt
**Obligatoriskt om du inte använder Slutlig webbadress.

Skapa och ladda upp ett nytt flöde

Börja med att skapa flödet offline som en fil med formatet .CSV, .TSV, .XLS eller XLSX, och ladda upp den i avsnittet Företagsdata i ditt konto. Om du är återförsäljare laddar du upp produktflödet i Google Merchant Center.

 1. Klicka på verktygsikonen  högst upp till höger på skärmen.
 2. Klicka på Företagsinformation i avsnittet Konfiguration.
 3. Klicka på Dataflöden på sidmenyn till vänster.
 4. Klicka på plusknappen , välj Flöde för responsiv annons och sedan din företagstyp. 
 5. Om du vill använda ett mallflöde väljer du Visa mallar för att ladda ned en. csv-fil.
 6. Klicka på Välj fil och bifoga flödesfilen.
 7. Klicka på Använd.
 8. Kontrollera att flödet inte innehåller några fel när du har lagt upp det. Fel i bilder och adresser kanske inte visas förrän efter tre till fyra timmar.

Du kan också använda Google Ads-API:et (AdWords-API:et) om du vill hämta, lägga till, uppdatera och ta bort objekt i flödet.

 

Viktigt

Använd inte stora bokstäver i ditt flöde eftersom dina annonser ej godkänns om de innehåller endast stora bokstäver. Till exempel tillåts "Vår nya klocka". Men "VÅR NYA KLOCKA" skulle inte tillåtas. 

Flödet, taggen och kampanjen får inte använda eller samla in personuppgifter eller känsliga uppgifter om webbplats- eller appbesökarna. Läs vår policy för annonsering baserad på intressen och plats.

Nya och uppdaterade objekt i flödet genomgår en granskning, där vi kontrollerar att de är lämpliga för användarna enligt våra annonseringspolicyer. Objekten i flödet granskas inte förrän dina kampanjer och annonser har aktiverats, och används inte i dina annonser förrän de har godkänts. De flesta flödesobjekt granskas inom tre arbetsdagar.

Åtgärda problem med flödet

När ett objekt i flödet inte är tillgängligt eller inte följer specifikationerna visas det inte i annonserna. Felet kanske syns så snart du har laddat upp flödet, eller tre, fyra timmar efter att flödet har bearbetats.

Korrigera objekt i flödet genom att börja med att kontrollera verksamhetstypen (ovan) i specifikationerna. Du kan redigera objektet direkt i avsnittet Företagsinformation i ditt konto, eller redigera objektet offline och ladda upp flödet igen i Företagsinformation.

Objekt med statusen Väntar på granskning

Objekt kan ha statusen Väntar på granskning när du har laddat upp ditt flöde av följande orsaker:

 1. Kampanjen är inte aktiv: Detta måste finnas i din dynamiska remarketingkampanj innan vi kan börja granska om dataflödet följer policyerna:
  • ett aktivt konto med korrekta faktureringsuppgifter
  • en aktiv annonsgrupp
  • aktiverade responsiva annonser
  • ett aktivt flöde som är kopplat till kampanjen
 2. Flödet är nytt: Det kan ta upp till fyra arbetsdagar (eller längre beroende på webbplatstrafiken) innan policygranskningen kan slutföras.
 3. Objektet får inte tillräckligt med taggträffar: Kontrollera att taggen är korrekt implementerad. Läs mer om hur du verifierar remarketingtaggen och tillhörande varningar. Viktigt att tänka på:
  • Produkter där remarketingtaggen har registrerat många besök granskas först. Det kan därför ta längre tid innan produkter med lite trafik granskas.
  • Produkter helt utan besök granskas inte.
Fel efter att du har laddat upp flödet
Felmeddelande Problem Åtgärd
Obligatoriska attribut saknas Obligatoriska attribut (kolumner) saknas i flödet. Lägg till alla obligatoriska attribut (kolumner).
Ogiltiga attribut Flödet innehåller onödiga attribut (kolumner) som inte följer specifikationerna. Ta bort onödiga attribut (kolumner).
Ogiltigt prisformat Priset anges inte med alfabetisk valutakod enligt ISO 4217. Lägg till valutakoden enligt ISO 4217 efter priset.
Ogiltig webbadress Webbadressen börjar inte med ”http://” eller ”https://”. Lägg till ”http://” eller ”https://” före webbadressen.
Ogiltiga innehållsbaserade sökord Listan med innehållsbaserade sökord avgränsas inte med semikolon. Avgränsa innehållsbaserade sökord med semikolon.
Fel efter att flödet har bearbetats
Felmeddelande Problem Åtgärd
Bilden är inte tillgänglig Vårt system kan inte komma åt bilden. Servern som är värd för bilden kanske blockerar åtkomst eller tar för lång tid för att tillåta åtkomst. Placera bilden hos en värd med åtkomst.
Ogiltigt bildformat Bilden är inte av standardfiltyp eller i standardformat. Konvertera bilden till png-, jpg-, jpeg- eller gif-format och spara den i RGB-färgkod med en ICC-profil bifogad.
Ogiltig bildstorlek Bilden är för stor. Minska bildens storlek:

– Rekommenderad bildstorlek: 300 × 300 pixlar
– Rekommenderad upplösning: 72 dpi
– Största filstorlek: 11,4 MB
– Största antal pixlar: 6 miljoner
Ogiltigt adressformat Adressen är felaktigt formaterad. Använd en av dessa formateringsmetoder:

– Ort, statskod, land
– Fullständig adress med postnummer
– Latitud-longitud i DDD-formatet

Skilj adressen åt med kommatecken. Se specifikationer för orter, regioner och länder.
Filen laddades inte ned på grund av SSL-fel Problem med webbplatsens SSL-certifikat hindrar vårt system från att ladda ned bilden. Kontrollera ditt SSL-certifikat med ett onlineverktyg eller byt till webbadresser som inte använder webbplatsens SSL-certifikat.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt