Dynamický remarketing: vytvorenie informačného kanála pre responzívne reklamy

Niektorí inzerenti používajúci štandardné dynamické reklamy začnú vo svojich dynamických kampaniach zaznamenávať navrhované nastavenie responzívnych reklám. Kým tieto reklamy nebudú skontrolované a povolené, zostanú pozastavené. Responzívne reklamy sa jednoduchšie nastavujú a umožňujú zlepšiť celkovú výkonnosť dynamických remarketingových kampaní.

Existujúce štandardné dynamické reklamy sú v novom prostredí služby Google Ads k dispozícii iba na čítanie, no ak ich inzerenti nepozastavia, budú sa zobrazovať.

Ak chcete vidieť titulky vo svojom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videí vyberte ikonu Nastavenia Obrázok ikony nastavení služby YouTube a potom vyberte Titulky a požadovaný jazyk.Pomocou dynamického remarketingu si vytvárate informačný kanál všetkých výrobkov alebo služieb spolu s atribútmi, ako sú jedinečné identifikátory, obrázky a ceny. Dynamický remarketing využíva podrobnosti vo vašom informačnom kanáli na vytváranie responzívnych reklám a v týchto reklamách zobrazuje tie najrelevantnejšie informácie ľuďom, ktorí predtým navštívili váš web.
Dynamic flight ad

Existujú rôzne typy informačných kanálov pre rôzne typy firiem. Napríklad letecká spoločnosť si môže vytvoriť informačný kanál letov. Ľuďom, ktorí navštívili web leteckej spoločnosti, sa potom môžu zobrazovať reklamy prispôsobené pridaním informácií o letoch, ktoré vyhľadávali, zobrazili alebo chceli rezervovať.

Obsah tohto článku:

Informačné kanály

Ak chcete vidieť titulky vo svojom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videí vyberte ikonu Nastavenia Obrázok ikony nastavení služby YouTube a potom vyberte Titulky a požadovaný jazyk.Pri vytváraní informačného kanála v podstate vytvárate databázu výrobkov alebo služieb, ktoré sa môžu používať v responzívnych reklamách. Tu sú niektoré z položiek, ktoré môže letecká spoločnosť (z príkladu uvedeného vyššie) zahrnúť do svojho informačného kanála letov:

Destination ID Flight description Final URL Flight price
SFO Zarezervujte si svoj let http://example.com/flights_SFO 900.00 USD
BOS Zarezervujte si svoj let http://example.com/flights_BOS 650.00 USD
 • Informačné kanály je možné vytvoriť vo formáte súboru .csv, .tsv, .xls alebo xlsx a potom nahrať do služby Google Ads.
 • V riadkoch sú uvedené výrobky alebo služby.
 • Stĺpce sú atribúty každej uvedenej položky (napríklad jedinečné identifikátory, ceny a popisy) a musia sa použitými písmenami a medzerami zhodovať s hodnotami v špecifikácii. Zahrnutie identifikátorov do informačného kanála je dôležité. Pomocou nich vaša remarketingová značka spája ľudí v zoznamoch s výrobkami, ktoré si prezerali.
 • Ak chcete do informačného kanála, ktorý ste nahrali do služby Google Ads, pridať nový stĺpec, bude potrebné vytvoriť nový informačný kanál.
 • Ak sú vaše výrobky alebo služby dostupné na rôznych trhoch, vytvorte samostatné informačné kanály pre jednotlivé jazyky a meny.
 • „Firemné údaje“ podporujú kódovanie UTF-8, UTF-16 a UTF-32 (najlepšie je použiť kódovanie UTF-8). Transformácia údajov medzi týmito formátmi je bezstratová. „Firemné údaje“ nepodporujú kódovanie UTF7, UTF1, UTF-EBCDIC, SCSU, BOCU, GB-18030, Latin 1 ani ISO-8859-1.
 • Počet informačných kanálov a ich položiek v účte je obmedzený. Ďalšie informácie o limitoch účtov Google Ads

Získanie šablón informačných kanálov a špecifikácií pre váš typ firmy

Existujú rôzne typy informačných kanálov pre rôzne typy firiem a môžete si vybrať typ, ktorý zodpovedá vašim produktom alebo službám. Typ vytvoreného informačného kanála sa musí zhodovať s typom firmy, ktorý ste vybrali pri vytváraní kampane s dynamickým remarketingom. Informačný kanál Vlastné použite len v prípade, že vaše výrobky alebo služby nie je možné zahrnúť do žiadnych iných typov firiem.

Poznámka

Hlavičky atribútov musia zostať tak, ako sú uvedené, aby sa zabezpečilo správne prečítanie šablón. Pôvodné anglické hodnoty hlavičiek atribútov musia byť zachované aj v prípade neanglických informačných kanálov, aby ich systém dokázal rozpoznať.

Vzdelávanie
Atribút Špecifikácia Vzorové hodnoty Môže sa zobraziť v reklame

Program ID* (zhoduje sa s parametrom id objektu item)

Ľubovoľná sekvencia písmen a číslic. Identifikátory musia byť jedinečné a musia sa zhodovať s hodnotami z remarketingovej značky. 1255  
Location ID (zhoduje sa s parametrom udalosti location_id) Ľubovoľná sekvencia písmen a číslic. Sekvencia identifikátora (napr. Program ID + Location ID alebo len Location ID) musí byť jedinečná. Mountain View  
Program name* Maximálne 25 znakov (12 v prípade jazykov s dvojnásobnou šírkou znaku) Ošetrovateľstvo Použité
School name Maximálne 25 znakov (12 v prípade jazykov s dvojnásobnou šírkou znaku) Zdravotná škola v Mountain View Použité
Final URL Upgraded URLs Rovnaká doména ako v prípade vášho webu. Začína sa reťazcom „http://“ alebo „https://“. http://example.com/nursing  
Thumbnail image URL Formát PNG (odporúčané), JPG alebo GIF. Súbor JPG alebo GIF musí byť uložený s kódovaním farieb RGB a profilom ICC. Odporúča sa veľkosť 300 pixelov x 300 pixelov a rozlíšenie 72 dpi. Maximum 11,4 MB a 6 miliónov pixelov. http://www.example.com/thumbnail.png Použité
Image URL Ako je uvedené vyššie http://www.example.com/image.png Použité
Area of study Maximálne 25 znakov (12 v prípade jazykov s dvojnásobnou šírkou znaku) Zdravie Použité
Program description Maximálne 25 znakov (12 v prípade jazykov s dvojnásobnou šírkou znaku) Certifikované štúdium ošetrovateľstva Použité
Contextual keywords Text. Na oddelenie jednotlivých kľúčových slov použite bodkočiarky. Certifikované štúdium ošetrovateľstva; Mountain View  
Address Použite niektorý z nasledujúcich spôsobov formátovania:
 • mesto, kód štátu, krajina;
 • úplná adresa s PSČ;
 • zemepisná šírka a zemepisná dĺžka vo formáte DDD.
Časti adresy oddeľte čiarkami. Podrobnosti pre mestá, regióny a krajiny nájdete v špecifikáciách.
 • Mountain View, CA, USA
 • 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043
 • 41.40338, 2.17403
 
Tracking template Upgraded URLs Zahrňte všetky parametre ValueTrack, vlastné parametre alebo presmerovania sledovania webovej adresy položky {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google alebo http://redirect.com?url={lpurl}  
Custom parameter Upgraded URLs Zahrňte až tri páry kľúča a hodnoty, ktoré sa automaticky vyplnia vo webovej adrese na kliknutie. Žiadny z nich nesmie presahovať limit 16 znakov alebo 200 bajtov. Na oddelenie párov kľúč – hodnota použite bodkočiarku. Kľúč musí byť alfanumerický (môže obsahovať len písmená a čísla,). {_program}=ošetrovateľstvo;{_type}=certifikácia  
Destination URL** Rovnaká doména ako v prípade vášho webu. Začína sa reťazcom „http://“ alebo „https://“. http://example.com/nursing  
Final mobile URL

Vstupná stránka výrobku optimalizovaná pre mobilné zariadenia, ak máte rôzne webové adresy pre návštevnosť z mobilného internetu a počítačov.

Ak vo svojich webových adresách aktuálne používate parameter ValueTrack ifmobile, skontrolujte, či nevzniknú problémy, ak sa v spojení s týmto parametrom ValueTrack ifmobile rozhodnete používať atribút final_mobile_url.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Similar Program IDs Zoznam reťazcov odporúčaných identifikátorov programov, ktoré sa majú zobrazovať s touto položkou 1275,1285,1255  

* Povinné.

** Povinné, ak nepoužívate atribút Final URL (cieľová webová adresa).

Letenky
Atribút Špecifikácia Vzorové hodnoty Môže sa zobraziť v reklame
Destination ID* (zhoduje sa s parametrom id objektu item) Ľubovoľná sekvencia písmen a číslic. Identifikátory musia byť jedinečné a musia sa zhodovať s hodnotami z remarketingovej značky. PAR  
Origin ID (zhoduje sa s parametrom udalosti destination)

Ľubovoľná sekvencia písmen a číslic.

Sekvencia identifikátora (napr. Destination ID + Origin ID) musí byť jedinečná.

LON  
Flight description* Maximálne 25 znakov (12 v prípade jazykov s dvojnásobnou šírkou znaku) Rezervujte si letenku Použité
Final URL Upgraded URLs Rovnaká doména ako v prípade vášho webu. Začína sa reťazcom „http://“ alebo „https://“. http://example.com/flights  

Image URL

(dôrazne odporúčame)

Formát PNG (odporúčané), JPG alebo GIF. Súbor JPG alebo GIF musí byť uložený s kódovaním farieb RGB a profilom ICC. Odporúča sa veľkosť 300 pixelov x 300 pixelov a rozlíšenie 72 dpi. Maximum 11,4 MB a 6 miliónov pixelov. http://www.example.com/image.png Použité
Destination name Maximálne 25 znakov (12 v prípade jazykov s dvojnásobnou šírkou znaku) Paríž Použité
Origin name Maximálne 25 znakov (12 v prípade jazykov s dvojnásobnou šírkou znaku) Londýn Použité

Flight price

(dôrazne odporúčame)

Číslo, za ktorým nasleduje abecedný kód meny podľa normy ISO 4217. Použite bodku „.“ ako oddeľovač desatinných miest. 100.00 USD Použité
Flight sale price Číslo, za ktorým nasleduje abecedný kód meny podľa normy ISO 4217. Použite bodku „.“ ako oddeľovač desatinných miest. Hodnoty atribútu Flight sale price musia byť menšie ako hodnoty atribútu Flight price. 80.00 USD Použité
Formatted price Ľubovoľné znaky. Pri zahrnutí do informačného kanála sa tento atribút používa vo vašej reklame namiesto atribútu Price. Lepšie výsledky dosiahnete, keď ho použijete spolu s atribútom Price. Neodporúčame ho použiť, ak sa ceny často menia.
 • Od 100.00 USD
 • 80 – 100 USD
Použité
Formatted sale price Ľubovoľné znaky. Pri zahrnutí do informačného kanála sa tento atribút používa vo vašej reklame namiesto atribútu Sale price. Lepšie výsledky dosiahnete, keď ho použijete spolu s atribútom Sale price. Neodporúčame ho použiť, ak sa ceny často menia.
 • Zľavnené na 80.00 USD
 • 60 – 80 USD
Použité
Tracking template Upgraded URLs Zahrňte všetky parametre ValueTrack, vlastné parametre alebo presmerovania sledovania webovej adresy položky {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google alebo http://redirect.com?url={lpurl}  
Custom parameter Upgraded URLs Zahrňte až tri páry kľúča a hodnoty, ktoré sa automaticky vyplnia vo webovej adrese na kliknutie. Žiadny z nich nesmie presahovať limit 16 znakov alebo 200 bajtov. Na oddelenie párov kľúč – hodnota použite bodkočiarku. {_dest}=PAR;{_type}=medzinárodné  
Destination URL** Rovnaká doména ako v prípade vášho webu. Začína sa reťazcom „http://“ alebo „https://“. http://example.com/flights  
Final mobile URL

Vstupná stránka výrobku optimalizovaná pre mobilné zariadenia, ak máte rôzne webové adresy pre návštevnosť z mobilného internetu a počítačov.

Ak vo webových adresách momentálne používate parameter ValueTrack ifmobile, skontrolujte, či nedôjde k problémom, ak sa s týmto parametrom ValueTrack ifmobile rozhodnete používať atribút final_mobile_url.

http://www.m.example.com/asp/sp.asp?id=1030  
Similar Destination IDs Zoznam reťazcov odporúčaných identifikátorov destinácií, ktoré sa majú zobrazovať s touto položkou PAR,LON  
Android app link

Pridá priamy odkaz pre Android vo formáte *android-app://{package_id}/{scheme}/{host_path}*.

Popis poľa:

 • package_id: Identifikátor aplikácie, ako je uvedený v Obchode Play pre Android.
 • scheme: schéma, ktorá je odovzdávaná aplikácii. Môže to byť http, https alebo vlastná schéma.
 • host_path: identifikuje konkrétny obsah v rámci vašej aplikácie.
http://example.com/gizmos?1234 → android-app://com.example.android/http/example.com/gizmos?1234  
iOS app link

Pridá priamy odkaz pre iOS vo formáte *{scheme}://{host}/{path}*.

Popis poľa:

 • scheme: informuje systém iOS, ktorá aplikácia sa má otvoriť.
 • host: určuje, ktorý hostiteľ v aplikácii sa má otvoriť.
 • path: ďalšie informácie o umiestnení v aplikácii, ktoré sa má otvoriť. Ak je tento odkaz uvedený, musíte uviesť aj atribút iOS app store ID.
exampleApp://content/page  
iOS app store ID Používa sa na kontrolu, či má používateľ v zariadení pred priamym odkazovaním nainštalovanú aplikáciu. Táto možnosť sa odporúča, ak vstupná stránka mobilnej aplikácie pre iOS poskytuje lepšie prostredie ako vstupná stránka webu a nepodporujete univerzálne odkazy na priame odkazovanie pre iOS. Táto hodnota sa vyjadruje celým číslom. Ak je tento identifikátor uvedený, musíte uviesť aj atribút iOS app link. 12345678  

* Povinné.

** Povinné, ak nepoužívate atribút Final URL (cieľová webová adresa).

Hotely a prenájmy
Atribút Špecifikácia Vzorové hodnoty Môže sa zobraziť v reklame
Property ID* (zhoduje sa s parametrom id objektu item) Ľubovoľná sekvencia písmen a číslic. Identifikátory musia byť jedinečné a musia sa zhodovať s hodnotami z remarketingovej značky. 52639  
Property name* Ľubovoľná sekvencia písmen a číslic. Identifikátory musia byť jedinečné. Hotel Mountain View Použité
Final URL Upgraded URLs Rovnaká doména ako v prípade vášho webu. Začína sa reťazcom „http://“ alebo „https://“. http://www.example.com/hotel  

Image URL

(dôrazne odporúčame)

Formát PNG (odporúčané), JPG alebo GIF. Súbor JPG alebo GIF musí byť uložený s kódovaním farieb RGB a profilom ICC. Odporúča sa veľkosť 300 pixelov x 300 pixelov a rozlíšenie 72 dpi. Maximum 11,4 MB a 6 miliónov pixelov. http://www.example.com/image.png Použité
Destination name Maximálne 25 znakov (12 v prípade jazykov s dvojnásobnou šírkou znaku) Centrum Mountain View Použité

Description

(dôrazne odporúčame)

Maximálne 25 znakov (12 v prípade jazykov s dvojnásobnou šírkou znaku) Neďaleko letiska SJC Použité

Price

(dôrazne odporúčame)

Číslo, za ktorým nasleduje abecedný kód meny podľa normy ISO 4217. Použite bodku „.“ ako oddeľovač desatinných miest. 100.00 USD Použité
Sale price Číslo, za ktorým nasleduje abecedný kód meny podľa normy ISO 4217. Použite bodku „.“ ako oddeľovač desatinných miest. Hodnoty atribútu Sale price musia byť menšie ako hodnoty atribútu Price. 80.00 USD Použité
Formatted price Ľubovoľné znaky. Pri zahrnutí do informačného kanála sa tento atribút používa vo vašej reklame namiesto atribútu Price. Lepšie výsledky dosiahnete, keď ho použijete spolu s atribútom Price. Neodporúčame ho použiť, ak sa ceny často menia.
 • Od 100.00 USD
 • 80 – 100 USD
Použité
Formatted sale price Ľubovoľné znaky. Pri zahrnutí do informačného kanála sa tento atribút používa vo vašej reklame namiesto atribútu Sale price. Lepšie výsledky dosiahnete, keď ho použijete spolu s atribútom Sale price. Neodporúčame ho použiť, ak sa ceny často menia.
 • Zľavnené na 80.00 USD
 • 60 – 80 USD
Použité
Star rating Musí to byť číslo od 1 do 5 3 Použité
Category Text Nadštandardná hotelová izba Obsah
Contextual keywords Text. Na oddelenie jednotlivých kľúčových slov použite bodkočiarky. Hotely na Mountain View; Hotely na South Bay  
Address Použite niektorý z nasledujúcich spôsobov formátovania:
 • mesto, kód štátu, krajina;
 • úplná adresa s PSČ;
 • zemepisná šírka a zemepisná dĺžka vo formáte DDD.
Časti adresy oddeľte čiarkami. Podrobnosti pre mestá, regióny a krajiny nájdete v špecifikáciách.
 • Mountain View, CA, USA
 • 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043
 • 41.40338, 2.17403
 
Tracking template Upgraded URLs Zahrňte všetky parametre ValueTrack, vlastné parametre alebo presmerovania sledovania webovej adresy položky {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google alebo http://redirect.com?url={lpurl}  
Custom parameter Upgraded URLs Zahrňte až tri páry kľúča a hodnoty, ktoré sa automaticky vyplnia vo webovej adrese na kliknutie. Žiadny z nich nesmie presahovať limit 16 znakov alebo 200 bajtov. Na oddelenie párov kľúč – hodnota použite bodkočiarku. {_hotelid}=12345;{_type}=letovisko  
Destination URL** Rovnaká doména ako v prípade vášho webu. Začína sa reťazcom „http://“ alebo „https://“. http://example.com/hotel  
Final mobile URL

Vstupná stránka výrobku optimalizovaná pre mobilné zariadenia, ak máte rôzne webové adresy pre návštevnosť z mobilného internetu a počítačov.

Ak vo svojich webových adresách aktuálne používate parameter ValueTrack ifmobile, skontrolujte, či nevzniknú problémy, ak sa v spojení s týmto parametrom ValueTrack ifmobile rozhodnete používať atribút final_mobile_url.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Similar Property IDs Zoznam reťazcov odporúčaných identifikátorov objektov, ktoré sa majú zobrazovať s touto položkou 52639,52640,52641  
Android app link

Pridá priamy odkaz pre Android vo formáte *android-app://{package_id}/{scheme}/{host_path}*.

Popis poľa:

 • package_id: Identifikátor aplikácie, ako je uvedený v Obchode Play pre Android.
 • scheme: schéma, ktorá je odovzdávaná aplikácii. Môže to byť http, https alebo vlastná schéma.
 • host_path: identifikuje konkrétny obsah v rámci vašej aplikácie.
http://example.com/gizmos?1234 → android-app://com.example.android/http/example.com/gizmos?1234  
iOS app link

Pridá priamy odkaz pre iOS vo formáte *{scheme}://{host}/{path}*.

Popis poľa:

 • scheme: informuje systém iOS, ktorá aplikácia sa má otvoriť.
 • host: určuje, ktorý hostiteľ v aplikácii sa má otvoriť.
 • path: ďalšie informácie o umiestnení v aplikácii, ktoré sa má otvoriť. Ak je tento odkaz uvedený, musíte uviesť aj atribút iOS app store ID.
exampleApp://content/page  
iOS app store ID Používa sa na kontrolu, či má používateľ v zariadení pred priamym odkazovaním nainštalovanú aplikáciu. Táto možnosť sa odporúča, ak vstupná stránka mobilnej aplikácie pre iOS poskytuje lepšie prostredie ako vstupná stránka webu a nepodporujete univerzálne odkazy na priame odkazovanie pre iOS. Táto hodnota sa vyjadruje celým číslom. Ak je tento identifikátor uvedený, musíte uviesť aj atribút iOS app link. 12345678  

* Povinné.

** Povinné, ak nepoužívate atribút Final URL (cieľová webová adresa).

Pracovné ponuky
Atribút Špecifikácia Vzorové hodnoty Môže sa zobraziť v reklame
Job ID* (zhoduje sa s parametrom id objektu item) Ľubovoľná sekvencia písmen a číslic. Identifikátory musia byť jedinečné a musia sa zhodovať s hodnotami z remarketingovej značky. 1255  
Location ID (zhoduje sa s parametrom udalosti location_id) Ľubovoľná sekvencia písmen a číslic. Sekvencia identifikátora (Job ID + Location ID alebo len Location ID) musí byť jedinečná. MTV  
Title* Maximálne 25 znakov (12 v prípade jazykov s dvojnásobnou šírkou znaku) Softvérový programátor Použité
Final URL Upgraded URLs Rovnaká doména ako v prípade vášho webu. Začína sa reťazcom „http://“ alebo „https://“. http://www.example.com/jobs  

Image URL

(dôrazne odporúčame)

Formát PNG (odporúčané), JPG alebo GIF. Súbor JPG alebo GIF musí byť uložený s kódovaním farieb RGB a profilom ICC. Odporúča sa veľkosť 300 pixelov x 300 pixelov a rozlíšenie 72 dpi. Maximum 11,4 MB a 6 miliónov pixelov. http://www.example.com/image.png Použité
Subtitle Maximálne 25 znakov (12 v prípade jazykov s dvojnásobnou šírkou znaku) Úroveň II Použité

Description

(dôrazne odporúčame)

Maximálne 25 znakov (12 v prípade jazykov s dvojnásobnou šírkou znaku) Uplatnite svoje technické znalosti Použité

Salary

(dôrazne odporúčame)

Maximálne 25 znakov (12 v prípade jazykov s dvojnásobnou šírkou znaku) $100,000 Použité
Category Text Technické  
Contextual keywords Text. Na oddelenie jednotlivých kľúčových slov použite bodkočiarky. softvérové inžinierstvo práca; softvér pracovné ponuky  
Address Použite niektorý z nasledujúcich spôsobov formátovania:
 • mesto, kód štátu, krajina;
 • úplná adresa s PSČ;
 • zemepisná šírka a zemepisná dĺžka vo formáte DDD.
Časti adresy oddeľte čiarkami. Podrobnosti pre mestá, regióny a krajiny nájdete v špecifikáciách.
 • Mountain View, CA, USA
 • 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043
 • 41.40338, 2.17403
 
Tracking template Upgraded URLs Zahrňte všetky parametre ValueTrack, vlastné parametre alebo presmerovania sledovania webovej adresy položky {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google alebo http://redirect.com?url={lpurl}  
Custom parameter Upgraded URLs Zahrňte až tri páry kľúča a hodnoty, ktoré sa automaticky vyplnia vo webovej adrese na kliknutie. Žiadny z nich nesmie presahovať limit 16 znakov alebo 200 bajtov. Na oddelenie párov kľúč – hodnota použite bodkočiarku. {_job}=1234;{_type}=strojárstvo  
Destination URL** Rovnaká doména ako v prípade vášho webu. Začína sa reťazcom „http://“ alebo „https://“. http://example.com/jobs  
Final mobile URL

Vstupná stránka výrobku optimalizovaná pre mobilné zariadenia, ak máte rôzne webové adresy pre návštevnosť z mobilného internetu a počítačov.

Ak vo webových adresách momentálne používate parameter ValueTrack ifmobile, skontrolujte, či nedôjde k problémom, ak sa s týmto parametrom ValueTrack ifmobile rozhodnete používať atribút final_mobile_url.

http://www.m.example.com/asp/sp.asp?id=1030  
Similar Job IDs Zoznam reťazcov odporúčaných identifikátorov pracovných ponúk, ktoré sa majú zobrazovať s touto položkou 1275,1285,1256  

* Povinné.

** Povinné, ak nepoužívate atribút Final URL (cieľová webová adresa).

Miestne ponuky
Atribút Špecifikácia Vzorové hodnoty Môže sa zobraziť v reklame
Deal ID* (zhoduje sa s parametrom id objektu item) Ľubovoľná sekvencia písmen a číslic. Identifikátory musia byť jedinečné a musia sa zhodovať s hodnotami z remarketingovej značky. 1234  
Deal name* Maximálne 25 znakov (12 v prípade jazykov s dvojnásobnou šírkou znaku) Zľava 50 % v obchode v Mountain View Použité
Final URL Upgraded URLs Rovnaká doména ako v prípade vášho webu. Začína sa reťazcom „http://“ alebo „https://“. http://www.example.com/deals  

Image URL

(dôrazne odporúčame)

Formát PNG (odporúčané), JPG alebo GIF. Súbor JPG alebo GIF musí byť uložený s kódovaním farieb RGB a profilom ICC. Odporúča sa veľkosť 300 pixelov x 300 pixelov a rozlíšenie 72 dpi. Maximum 11,4 MB a 6 miliónov pixelov. http://www.example.com/image.png Použité
Subtitle Maximálne 25 znakov (12 v prípade jazykov s dvojnásobnou šírkou znaku) Potraviny Použité

Description

(dôrazne odporúčame)

Maximálne 25 znakov (12 v prípade jazykov s dvojnásobnou šírkou znaku) Ušetrite na týždennom rozpočte Použité

Price

(dôrazne odporúčame)

Číslo, za ktorým nasleduje abecedný kód meny podľa normy ISO 4217. Použite bodku „.“ ako oddeľovač desatinných miest. 100.00 USD Použité
Sale price Číslo, za ktorým nasleduje abecedný kód meny podľa normy ISO 4217. Použite bodku „.“ ako oddeľovač desatinných miest. Hodnoty atribútu Sale price musia byť menšie ako hodnoty atribútu Price. 80.00 USD Použité
Formatted price Ľubovoľné znaky. Pri zahrnutí do informačného kanála sa tento atribút používa vo vašej reklame namiesto atribútu Price. Lepšie výsledky dosiahnete, keď ho použijete spolu s atribútom Price. Neodporúčame ho použiť, ak sa ceny často menia.
 • Od 100.00 USD
 • 80 – 100 USD
Použité
Formatted sale price Ľubovoľné znaky. Pri zahrnutí do informačného kanála sa tento atribút používa vo vašej reklame namiesto atribútu Sale price. Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky, použite ho spolu s atribútom Sale price. Neodporúčame ho použiť, ak sa ceny často menia.
 • Zľavnené na 80.00 USD
 • 60 – 80 USD
Použité
Address Použite niektorý z nasledujúcich spôsobov formátovania:
 • mesto, kód štátu, krajina;
 • úplná adresa s PSČ;
 • zemepisná šírka a zemepisná dĺžka vo formáte DDD.
Časti adresy oddeľte čiarkami. Podrobnosti pre mestá, regióny a krajiny nájdete v špecifikáciách.
 • Mountain View, CA, USA
 • 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043
 • 41.40338, 2.17403
 
Category Text Jedlo  
Contextual keywords Text. Na oddelenie jednotlivých kľúčových slov použite bodkočiarky. zľavové kupóny na potraviny; lacné potraviny  
Tracking template Upgraded URLs Zahrňte všetky parametre ValueTrack, vlastné parametre alebo presmerovania sledovania webovej adresy položky {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google alebo http://redirect.com?url={lpurl}  
Custom parameter Upgraded URLs Zahrňte až tri páry kľúča a hodnoty, ktoré sa automaticky vyplnia vo webovej adrese na kliknutie. Žiadny z nich nesmie presahovať limit 16 znakov alebo 200 bajtov. Na oddelenie párov kľúč – hodnota použite bodkočiarku. {_vendor}=MiestnePotraviny;{_type}=promo  
Destination URL** Rovnaká doména ako v prípade vášho webu. Začína sa reťazcom „http://“ alebo „https://“. http://example.com/deals  
Final mobile URL

Vstupná stránka výrobku optimalizovaná pre mobilné zariadenia, ak máte rôzne webové adresy pre návštevnosť z mobilného internetu a počítačov.

Ak vo webových adresách momentálne používate parameter ValueTrack ifmobile, skontrolujte, či nedôjde k problémom, ak sa s týmto parametrom ValueTrack ifmobile rozhodnete používať atribút final_mobile_url.

http://www.m.example.com/asp/sp.asp?id=1030  
Similar Deal IDs Zoznam reťazcov odporúčaných identifikátorov miestnych ponúk, ktoré sa majú zobrazovať spolu s touto položkou. 1234,1235,1236  
Android app link

Pridá priamy odkaz pre Android vo formáte *android-app://{package_id}/{scheme}/{host_path}*.

Popis poľa:

 • package_id: Identifikátor aplikácie, ako je uvedený v Obchode Play pre Android.
 • scheme: schéma, ktorá je odovzdávaná aplikácii. Môže to byť http, https alebo vlastná schéma.
 • host_path: identifikuje konkrétny obsah v rámci vašej aplikácie.
http://example.com/gizmos?1234 → android-app://com.example.android/http/example.com/gizmos?1234  
iOS app link

Pridá priamy odkaz pre iOS vo formáte *{scheme}://{host}/{path}*.

Popis poľa:

 • scheme: informuje systém iOS, ktorá aplikácia sa má otvoriť.
 • host: určuje, ktorý hostiteľ v aplikácii sa má otvoriť.
 • path: ďalšie informácie o umiestnení v aplikácii, ktoré sa má otvoriť. Ak je tento odkaz uvedený, musíte uviesť aj atribút iOS app store ID.
exampleApp://content/page  
iOS app store ID Používa sa na kontrolu, či má používateľ v zariadení pred priamym odkazovaním nainštalovanú aplikáciu. Táto možnosť sa odporúča, ak vstupná stránka mobilnej aplikácie pre iOS poskytuje lepšie prostredie ako vstupná stránka webu a nepodporujete univerzálne odkazy na priame odkazovanie pre iOS. Táto hodnota sa vyjadruje celým číslom. Ak je tento identifikátor uvedený, musíte uviesť aj atribút iOS app link. 12345678  

* Povinné.

** Povinné, ak nepoužívate atribút Final URL (cieľová webová adresa).

Nehnuteľnosti
Atribút Špecifikácia Vzorové hodnoty Môže sa zobraziť v reklame
Listing ID* (zhoduje sa s parametrom id objektu item) Ľubovoľná sekvencia písmen a číslic. Identifikátory musia byť jedinečné a musia sa zhodovať s hodnotami z remarketingovej značky. mtv_12345  
Listing name* Maximálne 25 znakov (12 v prípade jazykov s dvojnásobnou šírkou znaku) Prízemný dom na námestí Použité
Final URL Upgraded URLs Rovnaká doména ako v prípade vášho webu. Začína sa reťazcom „http://“ alebo „https://“. http://www.example.com/realestate  

Image URL

(dôrazne odporúčame)

Formát PNG (odporúčané), JPG alebo GIF. Súbor JPG alebo GIF musí byť uložený s kódovaním farieb RGB a profilom ICC. Odporúča sa veľkosť 300 pixelov x 300 pixelov a rozlíšenie 72 dpi. Maximum 11,4 MB a 6 miliónov pixelov. http://www.example.com/image.png Použité
City name Maximálne 25 znakov (12 v prípade jazykov s dvojnásobnou šírkou znaku) Mountain View, Kalifornia Použité

Description

(dôrazne odporúčame)

Maximálne 25 znakov (12 v prípade jazykov s dvojnásobnou šírkou znaku) 3 postele, 2 kúpeľne, 146 m2 Použité

Price

(dôrazne odporúčame)

Číslo, za ktorým nasleduje abecedný kód meny podľa normy ISO 4217. Použite bodku „.“ ako oddeľovač desatinných miest. 6,000.00 USD Použité
Property type Text Dom  
Listing type Text Na predaj  
Contextual keywords Text. Na oddelenie jednotlivých kľúčových slov použite bodkočiarky. na predaj; domy na predaj  
Address Použite niektorý z nasledujúcich spôsobov formátovania:
 • mesto, kód štátu, krajina;
 • úplná adresa s PSČ;
 • zemepisná šírka a zemepisná dĺžka vo formáte DDD.
Časti adresy oddeľte čiarkami. Podrobnosti pre mestá, regióny a krajiny nájdete v špecifikáciách.
 • Mountain View, CA, USA
 • 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043
 • 41.40338, 2.17403
 
Tracking template Upgraded URLs Zahrňte všetky parametre ValueTrack, vlastné parametre alebo presmerovania sledovania webovej adresy položky {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google alebo http://redirect.com?url={lpurl}  
Custom parameter Upgraded URLs Zahrňte až tri páry kľúča a hodnoty, ktoré sa automaticky vyplnia vo webovej adrese na kliknutie. Žiadny z nich nesmie presahovať limit 16 znakov alebo 200 bajtov. Na oddelenie párov kľúč – hodnota použite bodkočiarku. {_ptype}=apartmán;{_type}=predaj  
Destination URL** Rovnaká doména ako v prípade vášho webu. Začína sa reťazcom „http://“ alebo „https://“. http://example.com/realestate  
Final mobile URL

Vstupná stránka výrobku optimalizovaná pre mobilné zariadenia, ak máte rôzne webové adresy pre návštevnosť z mobilného internetu a počítačov.

Ak vo webových adresách momentálne používate parameter ValueTrack ifmobile, skontrolujte, či nedôjde k problémom, ak sa s týmto parametrom ValueTrack ifmobile rozhodnete používať atribút final_mobile_url.

http://www.m.example.com/asp/sp.asp?id=1030  
Similar Listing IDs Zoznam reťazcov odporúčaných identifikátorov záznamov, ktoré sa majú zobrazovať s touto položkou mtv_12345,mtv_12350,mtv_12355  

* Povinné.

** Povinné, ak nepoužívate atribút Final URL (cieľová webová adresa).

Maloobchod

Na vytvorenie informačných kanálov výrobkov pre maloobchodnú firmu budete potrebovať účet Google Merchant Center.

Poznámka: V krajinách, kde nie sú dostupné nákupné kampane, vrátane Estónska, nemožno vytvárať dynamické remarketingové kampane pomocou účtu Google Merchant Center. Pre maloobchodnú firmu namiesto toho použite informačné kanály výrobkov založené na vlastnej šablóne informačného kanála.
Cestovanie
Atribút Špecifikácia Vzorové hodnoty Môže sa zobraziť v reklame
Destination ID* (zhoduje sa s parametrom id objektu item) Ľubovoľná sekvencia písmen a číslic. Identifikátory musia byť jedinečné a musia sa zhodovať s hodnotami z remarketingovej značky. PAR  
Origin ID (zhoduje sa s parametrom udalosti origin) Ľubovoľná sekvencia písmen a číslic. Sekvencia identifikátora (napr. Destination ID + Origin ID alebo len Origin ID) musí byť jedinečná. LON  
Title* Maximálne 25 znakov (12 v prípade jazykov s dvojnásobnou šírkou znaku) Rezervácia lístku na vlak Použité
Final URL Upgraded URLs Rovnaká doména ako v prípade vášho webu. Začína sa reťazcom „http://“ alebo „https://“. http://www.example.com/travel  

Image URL

(dôrazne odporúčame)

Formát PNG (odporúčané), JPG alebo GIF. Súbor JPG alebo GIF musí byť uložený s kódovaním farieb RGB a profilom ICC. Odporúča sa veľkosť 300 pixelov x 300 pixelov a rozlíšenie 72 dpi. Maximum 11,4 MB a 6 miliónov pixelov. http://www.example.com/image.png Použité
Destination name Maximálne 25 znakov (12 v prípade jazykov s dvojnásobnou šírkou znaku) Paríž Použité
Origin name Maximálne 25 znakov (12 v prípade jazykov s dvojnásobnou šírkou znaku) Londýn Použité

Price

(dôrazne odporúčame)

Číslo, za ktorým nasleduje abecedný kód meny podľa normy ISO 4217. Použite bodku „.“ ako oddeľovač desatinných miest. 100.00 EUR Použité
Sale price Číslo, za ktorým nasleduje abecedný kód meny podľa normy ISO 4217. Použite bodku „.“ ako oddeľovač desatinných miest. Hodnoty atribútu Sale price musia byť menšie ako hodnoty atribútu Price. 80.00 EUR Použité
Formatted price Ľubovoľné znaky. Pri zahrnutí do informačného kanála sa tento atribút používa vo vašej reklame namiesto atribútu Price. Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky, použite ho spolu s atribútom Price. Neodporúčame ho použiť, ak sa ceny často menia.
 • Od 100.00 USD
 • 80 – 100 USD
Použité
Formatted sale price Ľubovoľné znaky. Pri zahrnutí do informačného kanála sa tento atribút používa vo vašej reklame namiesto atribútu Sale price. Lepšie výsledky dosiahnete, keď ho použijete spolu s atribútom Sale price. Neodporúčame ho použiť, ak sa ceny často menia.
 • Zľavnené na 80.00 USD
 • 60 – 80 USD
Použité
Category Text Expresné  
Contextual keywords Text. Na oddelenie jednotlivých kľúčových slov použite bodkočiarky. Paríž vlaky; Paríž doprava  
Destination address Použite niektorý z nasledujúcich spôsobov formátovania:
 • mesto, kód štátu, krajina;
 • úplná adresa s PSČ;
 • zemepisná šírka a zemepisná dĺžka vo formáte DDD.
Časti adresy oddeľte čiarkami. Podrobnosti pre mestá, regióny a krajiny nájdete v špecifikáciách.
 • Mountain View, CA, USA
 • 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043
 • 41.40338, 2.17403
 
Tracking template Upgraded URLs Zahrňte všetky parametre ValueTrack, vlastné parametre alebo presmerovania sledovania webovej adresy položky {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google alebo http://redirect.com?url={lpurl}  
Custom parameter Upgraded URLs Zahrňte až tri páry kľúča a hodnoty, ktoré sa automaticky vyplnia vo webovej adrese na kliknutie. Žiadny z nich nesmie presahovať limit 16 znakov alebo 200 bajtov. Na oddelenie párov kľúč – hodnota použite bodkočiarku. {_dest}= LON;{_type}=medzinárodné  
Destination URL** Rovnaká doména ako v prípade vášho webu. Začína sa reťazcom „http://“ alebo „https://“. http://example.com/travel  
Final mobile URL

Vstupná stránka výrobku optimalizovaná pre mobilné zariadenia, ak máte rôzne webové adresy pre návštevnosť z mobilného internetu a počítačov.

Ak vo webových adresách momentálne používate parameter ValueTrack ifmobile, skontrolujte, či nedôjde k problémom, ak sa s týmto parametrom ValueTrack ifmobile rozhodnete používať atribút final_mobile_url.

http://www.m.example.com/asp/sp.asp?id=1030  
Similar Destination IDs Zoznam reťazcov odporúčaných identifikátorov destinácií, ktoré sa majú zobrazovať s touto položkou PAR,LON  
Android app link

Pridá priamy odkaz pre Android vo formáte *android-app://{package_id}/{scheme}/{host_path}*.

Popis poľa:

 • package_id: Identifikátor aplikácie, ako je uvedený v Obchode Play pre Android.
 • scheme: schéma, ktorá je odovzdávaná aplikácii. Môže to byť http, https alebo vlastná schéma.
 • host_path: identifikuje konkrétny obsah v rámci vašej aplikácie.
http://example.com/gizmos?1234 → android-app://com.example.android/http/example.com/gizmos?1234  
iOS app link

Pridá priamy odkaz pre iOS vo formáte *{scheme}://{host}/{path}*.

Popis poľa:

 • scheme: informuje systém iOS, ktorá aplikácia sa má otvoriť.
 • host: určuje, ktorý hostiteľ v aplikácii sa má otvoriť.
 • path: ďalšie informácie o umiestnení v aplikácii, ktoré sa má otvoriť. Ak je tento odkaz uvedený, musíte uviesť aj atribút iOS app store ID.
exampleApp://content/page  
iOS app store ID Používa sa na kontrolu, či má používateľ v zariadení pred priamym odkazovaním nainštalovanú aplikáciu. Táto možnosť sa odporúča, ak vstupná stránka mobilnej aplikácie pre iOS poskytuje lepšie prostredie ako vstupná stránka webu a nepodporujete univerzálne odkazy na priame odkazovanie pre iOS. Táto hodnota sa vyjadruje celým číslom. Ak je tento identifikátor uvedený, musíte uviesť aj atribút iOS app link. 12345678  

* Povinné.

** Povinné, ak nepoužívate atribút Final URL (cieľová webová adresa).

Vlastné

Informačný kanál Vlastné použite len v prípade, že vaše výrobky alebo služby nie je možné zahrnúť do žiadnych iných typov firiem.

Atribút Špecifikácia Vzorové hodnoty Môže sa zobraziť v reklame
ID* (zhoduje sa s parametrom id objektu item) Ľubovoľná sekvencia písmen a číslic. Identifikátory musia byť jedinečné a musia sa zhodovať s hodnotami z remarketingovej značky. Sedan  
ID2 (zhoduje sa s parametrom udalosti location_id) Ľubovoľná sekvencia písmen a číslic. Sekvencia identifikátora (napr. ID + ID2 alebo len ID) musí byť jedinečná. Červená  
Item title* Maximálne 25 znakov (12 v prípade jazykov s dvojnásobnou šírkou znaku) Sedan strednej triedy Použité
Final URL Upgraded URLs Rovnaká doména ako v prípade vášho webu. Začína sa reťazcom „http://“ alebo „https://“. http://www.example.com/cars  

Image URL

(dôrazne odporúčame)

Formát PNG (odporúčané), JPG alebo GIF. Súbor JPG alebo GIF musí byť uložený s kódovaním farieb RGB a profilom ICC. Odporúča sa veľkosť 300 pixelov x 300 pixelov a rozlíšenie 72 dpi. Maximum 11,4 MB a 6 miliónov pixelov. http://www.example.com/image.png Použité
Item subtitle Maximálne 25 znakov (12 v prípade jazykov s dvojnásobnou šírkou znaku) U vášho predajcu v Mountain View Použité

Item description

(dôrazne odporúčame)

Maximálne 25 znakov (12 v prípade jazykov s dvojnásobnou šírkou znaku) Najpredávanejšie v strednej triede Použité
Item category Text Sedany  

Price

(dôrazne odporúčame)

Číslo, za ktorým nasleduje abecedný kód meny podľa normy ISO 4217. Použite bodku „.“ ako oddeľovač desatinných miest. 20,000.00 USD Použité
Sale price Číslo, za ktorým nasleduje abecedný kód meny podľa normy ISO 4217. Použite bodku „.“ ako oddeľovač desatinných miest. Hodnoty atribútu Sale price musia byť menšie ako hodnoty atribútu Price. 15,000.00 USD Použité
Formatted price Ľubovoľné znaky. Pri zahrnutí do informačného kanála sa tento atribút používa vo vašej reklame namiesto atribútu Price. Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky, použite ho spolu s atribútom Price. Neodporúčame ho použiť, ak sa ceny často menia.
 • Od 20,000.00 USD
 • 20 tis. USD
 • 15,000 – 20,000 USD
Použité
Formatted sale price Ľubovoľné znaky. Pri zahrnutí do informačného kanála sa tento atribút používa vo vašej reklame namiesto atribútu Sale price. Lepšie výsledky dosiahnete, keď ho použijete spolu s atribútom Sale price. Neodporúčame ho použiť, ak sa ceny často menia.
 • Zľavnené na 15,000.00 USD
 • 15 tis. USD
 • 12,000 – 15,000 USD
Použité
Contextual keywords Text. Na oddelenie jednotlivých kľúčových slov použite bodkočiarky. Sedany; štvordverové sedany  
Item address Použite niektorý z nasledujúcich spôsobov formátovania:
 • mesto, kód štátu, krajina;
 • úplná adresa s PSČ;
 • zemepisná šírka a zemepisná dĺžka vo formáte DDD.
Časti adresy oddeľte čiarkami. Podrobnosti pre mestá, regióny a krajiny nájdete v špecifikáciách.
 • Mountain View, CA, USA
 • 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043
 • 41.40338, 2.17403
 
Tracking template Upgraded URLs Zahrňte všetky parametre ValueTrack, vlastné parametre alebo presmerovania sledovania webovej adresy položky {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google alebo http://redirect.com?url={lpurl}  
Custom parameter Upgraded URLs Zahrňte až tri páry kľúča a hodnoty, ktoré sa automaticky vyplnia vo webovej adrese na kliknutie. Žiadny z nich nesmie presahovať limit 16 znakov alebo 200 bajtov. Na oddelenie párov kľúč – hodnota použite bodkočiarku. {_model}=ModelAuta;{_type}=sedan  
Destination URL** Rovnaká doména ako v prípade vášho webu. Začína sa reťazcom „http://“ alebo „https://“. http://example.com/cars  
Final mobile URL

Vstupná stránka výrobku optimalizovaná pre mobilné zariadenia, ak máte rôzne webové adresy pre návštevnosť z mobilného internetu a počítačov.

Ak vo webových adresách momentálne používate parameter ValueTrack ifmobile, skontrolujte, či nedôjde k problémom, ak sa s týmto parametrom ValueTrack ifmobile rozhodnete používať atribút final_mobile_url.

http://www.m.example.com/asp/sp.asp?id=1030  
Similar IDs Zoznam reťazcov odporúčaných identifikátorov na zobrazovanie spolu s touto položkou.

Sedan,Červená

 
Android app link

Pridá priamy odkaz pre Android vo formáte *android-app://{package_id}/{scheme}/{host_path}*.

Popis poľa:

 • package_id: Identifikátor aplikácie, ako je uvedený v Obchode Play pre Android.
 • scheme: schéma, ktorá je odovzdávaná aplikácii. Môže to byť http, https alebo vlastná schéma.
 • host_path: identifikuje konkrétny obsah v rámci vašej aplikácie.
http://example.com/gizmos?1234 → android-app://com.example.android/http/example.com/gizmos?1234  
iOS app link

Pridá priamy odkaz pre iOS vo formáte *{scheme}://{host}/{path}*.

Popis poľa:

 • scheme: informuje systém iOS, ktorá aplikácia sa má otvoriť.
 • host: určuje, ktorý hostiteľ v aplikácii sa má otvoriť.
 • path: ďalšie informácie o umiestnení v aplikácii, ktoré sa má otvoriť. Ak je tento odkaz uvedený, musíte uviesť aj atribút iOS app store ID.
exampleApp://content/page  
iOS app store ID Používa sa na kontrolu, či má používateľ v zariadení pred priamym odkazovaním nainštalovanú aplikáciu. Táto možnosť sa odporúča, ak vstupná stránka mobilnej aplikácie pre iOS poskytuje lepšie prostredie ako vstupná stránka webu a nepodporujete univerzálne odkazy na priame odkazovanie pre iOS. Táto hodnota sa vyjadruje celým číslom. Ak je tento identifikátor uvedený, musíte uviesť aj atribút iOS app link. 12345678  

* Povinné.

** Povinné, ak nepoužívate atribút Final URL (cieľová webová adresa).

Vytvorenie a nahranie nového informačného kanála

Ak chcete začať, vytvorte svoj offline informačný kanál ako súbor vo formáte CSV, TSV, XLS alebo XLSX a potom ho nahrajte do sekcie Firemné údaje svojho účtu. Ak ste maloobchodná firma, nahrajte svoj informačný kanál produktov pomocou služby Google Merchant Center.

 1. V navigačnej ponuke v hornej časti obrazovky kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
 2. V sekcii Ďalšie nástroje kliknite na Firemné údaje.
 3. V ponuke stránok vľavo kliknite na Informačné kanály.
 4. Kliknite na tlačidlo plus , prejdite na Informačný kanál dynamických reklám a potom vyberte typ svojej firmy.
 5. Kliknite na Vyberte súbor z počítača a priložte súbor informačného kanála.
 6. Kliknite na Použiť.
Poznámka: Po nahraní skontrolujte, či informačný kanál neobsahuje chyby. Chyby obrázkov alebo adries sa nemusia prejaviť skôr než o tri až štyri hodiny.

V prípade informačného kanála môžete položky načítavať, pridávať, aktualizovať alebo odstraňovať aj pomocou rozhrania Google Ads API (AdWords API).

V informačnom kanáli nepoužívajte veľké písmená, pretože vaše reklamy budú zamietnuté. Napríklad výraz „Naše nové hodinky“ je povolený, ale výraz „NAŠE NOVÉ HODINKY“ už nie.

Informačný kanál, značka ani kampaň nesmú používať ani zhromažďovať osobné či citlivé údaje o návštevníkoch webu alebo aplikácie. Ďalšie informácie o pravidlách Googlu pre prispôsobenú reklamu

Nové a aktualizované položky v informačnom kanáli prechádzajú procesom schválenia, aby sme overili, že sú vhodné pre používateľov v súlade s našimi pravidlami reklamy. Položky vo vašom informačnom kanáli skontrolujeme až vtedy, keď budete mať aktivovanú kampaň a reklamy, a použijú sa až vtedy, keď ich schválime. Väčšinu položiek informačného kanála skontrolujeme do troch pracovných dní.

Riešenie problémov s informačným kanálom

Ak určitá položka v informačnom kanáli nie je k dispozícii alebo nie je špecifikovaná, vo vašich reklamách sa nepoužije. Hneď po nahraní informačného kanála sa vám môžu zobraziť chyby. Ak sa nezobrazia, vykonajte kontrolu po troch až štyroch hodinách po spracovaní informačného kanála.

Ak chcete opraviť položky v informačnom kanáli, najprv skontrolujte špecifikáciu pre svoj typ firmy (vyššie). Položky môžete upravovať priamo v sekcii Firemné údaje vo svojom účte alebo ich môžete upraviť offline a potom znova nahrať informačný kanál v sekcii Firemné údaje.

Položky so stavom Čaká na kontrolu

Po nahraní informačného kanála môžu položky čakať na kontrolu z týchto dôvodov:

 • Kampaň nie je aktívna: na spustenie kontroly dodržiavania pravidiel informačného kanála musí vaša dynamická remarketingová kampaň obsahovať tieto položky:
  • aktívny účet so správnymi fakturačnými údajmi,
  • aktívnu reklamnú skupinu,
  • aktivované responzívne reklamy,
  • aktívny informačný kanál prepojený s kampaňou.
 • Informačný kanál je nový: dokončenie kontroly dodržiavania pravidiel môže trvať až štyri pracovné dni (alebo aj dlhšie podľa návštevnosti webu).
 • Položky nezískavajú dostatočný počet prístupov ku značke: skontrolujte správnosť implementácie značky. Ďalšie informácie o overovaní a upozorneniach v značke Google Ads
  Poznámka:
  • Výrobky s vysokým počtom návštev zaznamenaných remarketingovou značkou sa kontrolujú ako prvé. Kontrola výrobkov s nízkou návštevnosťou môže trvať dlhšie.
  • Výrobky, ktoré neboli nikdy navštívené, nebudú skontrolované.
Chyby po nahraní informačného kanála
Chybové hlásenie Problém Riešenie
Chýbajú povinné atribúty V informačnom kanáli chýbajú povinné atribúty (stĺpce). Pridajte všetky povinné atribúty (stĺpce).
Neplatné atribúty Informačný kanál obsahuje nepotrebné atribúty (stĺpce), ktoré nie sú špecifikované. Odstráňte nepotrebné atribúty (stĺpce).
Neplatný formát ceny Cena nezahŕňa abecedný kód meny podľa normy ISO 4217. Pridajte k cene abecedný kód meny podľa normy ISO 4217.
Neplatná webová adresa Webová adresa sa nezačína reťazcom „http://“ alebo „https://“. Pridajte reťazec „http://“ alebo „https://“ na začiatok webovej adresy.
Neplatné kontextové kľúčové slová Zoznam kontextových kľúčových slov nie je rozdelený bodkočiarkami. Oddeľte kontextové kľúčové slová bodkočiarkami.
Chyby po spracovaní informačného kanála
Chybové hlásenie Problém Riešenie
Obrázok nie je prístupný Náš systém nedokáže získať prístup k obrázku. Hostiteľský server obrázka napríklad môže blokovať tento prístup alebo povolenie prístupu trvá príliš dlho. Obrázok umiestnite na dostupný hostiteľský server.
Formát obrázka je neplatný Obrázok nemá štandardný formát alebo nie je štandardným typom súboru Konvertujte obrázok na formát .PNG, .JPG, .JPEG alebo .GIF a uložte ho s kódovaním farieb RGB a pripojeným profilom ICC
Veľkosť obrázka je neplatná Obrázok je príliš veľký Zmenšite obrázok:
 • odporúčaná veľkosť obrázka: 300 × 300 pixelov,
 • odporúčané rozlíšenie: 72 dpi,
 • maximálna veľkosť súboru: 11,4 MB,
 • maximálny počet pixelov: 6 miliónov.
Formát adresy je neplatný Adresa nemá správny formát Použite niektorý z nasledujúcich spôsobov formátovania:
 • mesto, kód štátu, krajina;
 • úplná adresa s PSČ;
 • zemepisná šírka a zemepisná dĺžka vo formáte DDD.
Časti adresy oddeľte čiarkami. Podrobnosti pre mestá, regióny a krajiny nájdete v špecifikáciách.
Obrázok nebol stiahnutý kvôli chybe SSL Problémy s certifikátom SSL vášho webu zabraňujú nášmu systému stiahnuť obrázok. Pomocou online nástroja skontrolujte certifikát SSL alebo začnite používať webové adresy, ktoré nepoužívajú certifikát SSL vášho webu.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false