Dynamický remarketing: Vytvoření zdroje pro responzivní reklamy

Některým inzerentům využívajícím standardní dynamické reklamy se začnou v dynamických kampaních zobrazovat vytvořené návrhy responzivních reklam. Dokud je nezkontrolujete a nespustíte, zůstanou pozastavené. Responzivní reklamy mají jednodušší nastavení a mohou přispět k lepšímu celkovému výkonu dynamických remarketingových kampaní.

Stávající standardní dynamické reklamy jsou v novém prostředí Google Ads jen ke čtení. Pokud je však inzerent nepozastaví, budou se i nadále zobrazovat.

Pokud chcete ve videích zobrazovat titulky ve svém jazyce, zapněte si je na YouTube. Ve spodní části přehrávače videa klikněte na ikonu Nastavení Obrázek ikony nastavení YouTube, vyberte Titulky/CC a nastavte jazyk.V rámci dynamického remarketingu si vytvoříte zdroj dat, který bude obsahovat všechny vaše produkty nebo služby a jejich atributy, například jedinečné identifikátory, obrázky a ceny. Dynamický remarketing vytváří responzivní reklamy s údaji ze zdroje a dokáže v nich zobrazovat nejrelevantnější informace uživatelům, kteří předtím navštívili váš web.
Dynamic flight ad

Pro různé typy firem existují různé typy zdrojů. Například letecký dopravce si může vytvořit zdroj letů. Lidem, kteří navštíví web dané letecké společnosti, se pak mohou zobrazovat na míru šité reklamy s informacemi o letech, které v minulosti hledali, zobrazili nebo dokonce zahájili jejich rezervaci.

Obsah tohoto článku:

Zdroje

Pokud chcete ve videích zobrazovat titulky ve svém jazyce, zapněte si je na YouTube. Ve spodní části přehrávače videa klikněte na ikonu Nastavení Obrázek ikony nastavení YouTube, vyberte Titulky/CC a nastavte jazyk.Při vytváření zdroje v podstatě vytváříte databázi produktů nebo služeb, které lze používat ve vašich responzivních reklamách. Tady je pár položek, které by mohla taková letecká společnost z výše uvedeného příkladu do svého zdroje letů zahrnout:

Destination ID Flight description Final URL Flight price
SFO Rezervujte si let http://example.com/flights_SFO 18 000 Kč
BOS Rezervujte si let http://example.com/flights_BOS 13 000 Kč
 • Zdroj lze vytvořit jako soubor ve formátu CSV, TSV, XLS nebo XLSX a pak nahrát do Google Ads.
 • Řádky představují produkty nebo služby.
 • Sloupce jsou atributy jednotlivých uvedených položek (například jedinečné identifikátory, ceny a popisy) a měly by co do počtu znaků a mezer odpovídat příslušným specifikacím. Do zdroje je důležité zahrnout ID, protože je značky pro remarketing využívají k tomu, aby uživatelům z vašich seznamů zobrazovaly informace o produktech, které si v minulosti prohlíželi.
 • Pokud byste chtěli po nahrání zdroje do Google Ads přidat další sloupec, museli byste vytvořit nový zdroj.
 • U produktů a služeb dostupných na různých trzích vytvořte samostatné zdroje pro každý jazyk a měnu.
 • Firemní údaje podporují kódování UTF-8, UTF-16 a UTF-32 (nejlepší je použít UTF-8). Převod dat mezi těmito formáty je bezztrátový. Firemní údaje nepodporují kódování UTF7, UTF1, UTF-EBCDIC, SCSU, BOCU, GB-18030, Latin 1 ani ISO-8859-1.
 • Počet zdrojů a položek zdroje v účtu je omezen. Přečtěte si další informace o limitech účtů Google Ads.

Získání šablon zdrojů a specifikací pro příslušný typ firmy

Jelikož pro různé typy firem existují různé typy zdrojů, budete nejspíš chtít zvolit typ, který odpovídá vašim produktům nebo službám. Typ zdroje, který vytvoříte, by měl odpovídat typu firmy zvolenému při vytváření dynamické remarketingové kampaně. Typ zdroje Vlastní použijte jen v případě, že se pro vaše produkty nebo služby žádný jiný typ firmy nehodí.

Poznámka

Aby se šablony zdrojů správně načetly, nesmíte změnit záhlaví atributů. I u zdrojů v jiném jazyce zde musí zůstat původní anglické hodnoty (aby je systém rozpoznal).

Vzdělávání
Atribut Specifikace Příklady hodnot Lze zobrazit v reklamě

Program ID* odpovídá parametru id objektu položky

Libovolná sekvence písmen a číslic. Hodnota ID musí být jedinečná a odpovídat hodnotám ve vaší značce pro remarketing. 1255  
Location ID odpovídá parametru události id_lokality Libovolná sekvence písmen a číslic. Sekvence ID (například ID programu + ID místa nebo jen ID místa) musí být jedinečná. Mladá Boleslav  
Program name* Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Opatrovnictví Použito
School name Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). SZŠ Mladá Boleslav Použité
Final URL Upgraded URLs Stejná doména, jako má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/osetrovatelskapece  
Thumbnail image URL PNG (doporučeno), JPG nebo GIF. Soubor JPG nebo GIF musí být uložen v kódování barev RGB s profilem ICC. Doporučujeme velikost 300 × 300 pixelů a rozlišení 72 dpi. Maximálně 11,4 MB a 6 milionů pixelů. http://www.example.com/miniatura.png Použito
Image URL Stejné jako výše http://www.example.com/obrazek.png Použito
Area of study Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Zdraví Použito
Program description Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Zdravotnická certifikace Použito
Contextual keywords Text. Více klíčových slov oddělte středníky. Zdravotnická certifikace; Mladá Boleslav  
Adresa Použijte jeden z těchto formátů:
 • město, kód státu, země
 • plná adresa včetně PSČ
 • zeměpisná šířka a délka ve formátu DDD
Jako oddělovače použijte v adrese čárky. Viz specifikace pro města, regiony a země.
 • Mountain View, CA, USA
 • Okružní 123, 293 01 Mladá Boleslav
 • 50.42516, 14.90085
 
Tracking template Upgraded URLs Vložte veškeré parametry ValueTrack, vlastní parametry a případná přesměrování adresy URL položky. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google or http://redirect.com?url={lpurl}  
Custom parameter Upgraded URLs Vložte až tři páry klíč–hodnota, které se automaticky doplní do URL prokliku. Žádný z nich nesmí být delší než 16 znaků nebo 200 bajtů. Jednotlivé páry oddělte středníky. Klíč musí být alfanumerický (jen písmena a čísla). {_program}=osetrovatelskapece;{_type}=certifikace  
Destination URL** Stejná doména, jako má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/osetrovatelskapece  
Final mobile URL

Pokud máte různé adresy URL pro návštěvníky z mobilních webů a počítačů, uveďte vstupní stránku produktu optimalizovanou pro mobily.

Používáte-li v adresách URL parametr ValueTrack „ifmobile“, zkontrolujte, zda nebude způsobovat problémy, pokud se rozhodnete spolu s ním používat i atribut „final_mobile_url“.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Similar Program IDs Seznam řetězců doporučených ID programů, která se mají zobrazovat spolu s touto položkou. 1275,1285,1255  

* Povinné

** Povinné, pokud nepoužíváte atribut „Final URL“.

Letenky
Atribut Specifikace Příklady hodnot Lze zobrazit v reklamě
Destination ID* odpovídá parametru id objektu položky Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná a odpovídat hodnotám ve vaší značce pro remarketing. PAR  
Origin ID odpovídá cíli parametru události

Libovolná sekvence písmen a číslic.

Sekvence ID (například ID cíle + ID místa odletu) musí být jedinečná.

LON  
Flight description* Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Rezervujte si letenku Použité
Final URL Upgraded URLs Stejná doména, jako má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/lety  

URL obrázku

(rozhodně doporučujeme)

PNG (doporučeno), JPG nebo GIF. Soubor JPG nebo GIF musí být uložen v kódování barev RGB s profilem ICC. Doporučujeme velikost 300 × 300 pixelů a rozlišení 72 dpi. Maximálně 11,4 MB a 6 milionů pixelů. http://www.example.com/obrazek.png Použito
Destination name Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Paříž Použito
Origin name Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Londýn Použito

Flight price

(rozhodně doporučujeme)

Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. 2 000 Kč Použito
Flight sale price Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. U položky Flight sale price uvádějte nižší hodnoty než u položky Flight price. 1 800 Kč Použito
Formatted price Libovolné znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky „Price“. Nejlepších výsledků dosáhnete v případě, že ho s položkou „Price“ použijete dohromady. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje.
 • Již od 2 000 Kč
 • $80–100
Použité
Formatted sale price Libovolné znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky „Sale price“. Nejlepších výsledků dosáhnete v případě, že ho s položkou „Sale price“ použijete dohromady. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje.
 • Zlevněno na 1 600 Kč
 • $60–80
Použité
Tracking template Upgraded URLs Vložte veškeré parametry ValueTrack, vlastní parametry a případná přesměrování adresy URL položky. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google or http://redirect.com?url={lpurl}  
Custom parameter Upgraded URLs Vložte až tři páry klíč–hodnota, které se automaticky doplní do URL prokliku. Žádný z nich nesmí být delší než 16 znaků nebo 200 bajtů. Jednotlivé páry oddělte středníky. {_dest}=PAR;{_type}=mezistatni  
Destination URL** Stejná doména, jako má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/lety  
Final mobile URL

Pokud máte různé adresy URL pro návštěvníky z mobilních webů a počítačů, uveďte vstupní stránku produktu optimalizovanou pro mobily.

Používáte-li v adresách URL parametr ValueTrack „ifmobile“, zkontrolujte, zda nebude způsobovat problémy, pokud se rozhodnete spolu s ním používat i atribut „final_mobile_url“.

http://www.m.example.com/asp/sp.asp?id=1030  
Podobná ID cílů Seznam řetězců doporučených ID cílů, která se mají zobrazovat spolu s touto položkou. PAR,LON  
Android app link

Přidá přímý odkaz pro Android ve tvaru *android-app://{package_id}/{scheme}/{host_path}*.

Popis pole:

 • package_id: ID aplikace v Obchodě Play,
 • scheme: schéma předávané aplikaci, může být ve formátu http, https nebo nějakém vlastním,
 • host_path: určuje konkrétní obsah v rámci aplikace.
http://example.com/gizmos?1234 → android-app://com.example.android/http/example.com/gizmos?1234  
iOS app link

Přidá přímý odkaz pro iOS ve tvaru *{scheme}://{host}/{path}*.

Popis pole:

 • scheme: informuje systém iOS, kterou aplikaci spustit,
 • host: hostitel, který se v aplikaci spustí,
 • path: další informace o místě, které se v aplikaci otevře. Pokud je k dispozici, musí být uvedeno také ID aplikace pro iOS v obchodě.
exampleApp://content/page  
iOS app store ID S jeho pomocí zjistíte, zda si uživatel před tím, než přešel na přímý odkaz, aplikaci v zařízení nainstaloval. Doporučujeme jej, pokud vaše vstupní stránka mobilní aplikace pro iOS nabízí lepší uživatelský dojem než vstupní stránka webu a u přímých odkazů pro iOS nepodporujete univerzální odkazy. Tato hodnota je celé číslo. Pokud existuje, musí být uveden i odkaz na aplikaci pro iOS. 12345678  

* Povinný údaj

** Povinné, pokud nepoužíváte atribut „Final URL“.

Hotely a pronájmy
Atribut Specifikace Příklady hodnot Lze zobrazit v reklamě
Property ID* odpovídá parametru id objektu položky Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná a odpovídat hodnotám ve vaší značce pro remarketing. 52639  
Property name* Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná. Hotel Krásná Vyhlídka Použité
Final URL Upgraded URLs Stejná doména, jako má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://www.example.com/hotel  

URL obrázku

(rozhodně doporučujeme)

PNG (doporučeno), JPG nebo GIF. Soubor JPG nebo GIF musí být uložen v kódování barev RGB s profilem ICC. Doporučujeme velikost 300 × 300 pixelů a rozlišení 72 dpi. Maximálně 11,4 MB a 6 milionů pixelů. http://www.example.com/obrazek.png Použito
Destination name Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Mladá Boleslav – centrum Použito

Popis

(rozhodně doporučujeme)

Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Blízko vlakového nádraží Použito

Cena

(rozhodně doporučujeme)

Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. 2 000 Kč Použito
Sale price Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. U položky Sale price uvádějte nižší hodnoty než u položky Price. 1 800 Kč Použito
Formatted price Libovolné znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky „Price“. Nejlepších výsledků dosáhnete v případě, že ho s položkou „Price“ použijete dohromady. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje.
 • Již od 2 000 Kč
 • $80–100
Použité
Formatted sale price Libovolné znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky „Sale price“. Nejlepších výsledků dosáhnete v případě, že ho s položkou „Sale price“ použijete dohromady. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje.
 • Zlevněno na 1 600 Kč
 • $60–80
Použité
Star rating Musí to být číslo, 1–5 3 Použito
Category Text hotelové apartmá Obsah
Contextual keywords Text. Více klíčových slov oddělte středníky. Mladá Boleslav hotely; hotely u jezera  
Adresa Použijte jeden z těchto formátů:
 • město, kód státu, země
 • plná adresa včetně PSČ
 • zeměpisná šířka a délka ve formátu DDD
Jako oddělovače použijte v adrese čárky. Viz specifikace pro města, regiony a země.
 • Mountain View, CA, USA
 • Okružní 123, 293 01 Mladá Boleslav
 • 50.42516, 14.90085
 
Tracking template Upgraded URLs Vložte veškeré parametry ValueTrack, vlastní parametry a případná přesměrování adresy URL položky. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google or http://redirect.com?url={lpurl}  
Custom parameter Upgraded URLs Vložte až tři páry klíč–hodnota, které se automaticky doplní do URL prokliku. Žádný z nich nesmí být delší než 16 znaků nebo 200 bajtů. Jednotlivé páry oddělte středníky. {_hotelid}=12345;{_type}=resort  
Destination URL** Stejná doména, jako má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/hotel  
Final mobile URL

Pokud máte různé adresy URL pro návštěvníky z mobilních webů a počítačů, uveďte vstupní stránku produktu optimalizovanou pro mobily.

Používáte-li v adresách URL parametr ValueTrack „ifmobile“, zkontrolujte, zda nebude způsobovat problémy, pokud se rozhodnete spolu s ním používat i atribut „final_mobile_url“.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Similar Property IDs Seznam řetězců doporučených ID nemovitostí, která se mají zobrazovat spolu s touto položkou. 52639,52640,52641  
Android app link

Přidá přímý odkaz pro Android ve tvaru *android-app://{package_id}/{scheme}/{host_path}*.

Popis pole:

 • package_id: ID aplikace v Obchodě Play,
 • scheme: schéma předávané aplikaci, může být ve formátu http, https nebo nějakém vlastním,
 • host_path: určuje konkrétní obsah v rámci aplikace.
http://example.com/gizmos?1234 → android-app://com.example.android/http/example.com/gizmos?1234  
iOS app link

Přidá přímý odkaz pro iOS ve tvaru *{scheme}://{host}/{path}*.

Popis pole:

 • scheme: informuje systém iOS, kterou aplikaci spustit,
 • host: hostitel, který se v aplikaci spustí,
 • path: další informace o místě, které se v aplikaci otevře. Pokud je k dispozici, musí být uvedeno také ID aplikace pro iOS v obchodě.
exampleApp://content/page  
iOS app store ID S jeho pomocí zjistíte, zda si uživatel před tím, než přešel na přímý odkaz, aplikaci v zařízení nainstaloval. Doporučujeme jej, pokud vaše vstupní stránka mobilní aplikace pro iOS nabízí lepší uživatelský dojem než vstupní stránka webu a u přímých odkazů pro iOS nepodporujete univerzální odkazy. Tato hodnota je celé číslo. Pokud existuje, musí být uveden i odkaz na aplikaci pro iOS. 12345678  

* Povinný údaj

** Povinné, pokud nepoužíváte atribut „Final URL“.

Zaměstnání
Atribut Specifikace Příklady hodnot Lze zobrazit v reklamě
Job ID* odpovídá parametruid objektu položky Libovolná sekvence písmen a číslic. Hodnota ID musí být jedinečná a odpovídat hodnotám ve vaší značce pro remarketing. 1255  
Location ID odpovídá parametru události id_lokality Libovolná sekvence písmen a číslic. Sekvence ID (například ID zaměstnání + ID místa nebo jen ID místa) musí být jedinečná. MTV  
Title* Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Softwarový inženýr Použité
Final URL Upgraded URLs Stejná doména, jako má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://www.example.com/zamestnani  

URL obrázku

(rozhodně doporučujeme)

PNG (doporučeno), JPG nebo GIF. Soubor JPG nebo GIF musí být uložen v kódování barev RGB s profilem ICC. Doporučujeme velikost 300 × 300 pixelů a rozlišení 72 dpi. Maximálně 11,4 MB a 6 milionů pixelů. http://www.example.com/obrazek.png Použito
Subtitle Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Úroveň II Použito

Popis

(rozhodně doporučujeme)

Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Využijte své technické schopnosti Použito

Mzda

(rozhodně doporučujeme)

Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). 25 000 Kč Použito
Category Text Technická profese  
Contextual keywords Text. Více klíčových slov oddělte středníky. softwarové inženýrství zaměstnání; software volná místa  
Adresa Použijte jeden z těchto formátů:
 • město, kód státu, země
 • plná adresa včetně PSČ
 • zeměpisná šířka a délka ve formátu DDD
Jako oddělovače použijte v adrese čárky. Viz specifikace pro města, regiony a země.
 • Mountain View, CA, USA
 • Okružní 123, 293 01 Mladá Boleslav
 • 50.42516, 14.90085
 
Tracking template Upgraded URLs Vložte veškeré parametry ValueTrack, vlastní parametry a případná přesměrování adresy URL položky. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google or http://redirect.com?url={lpurl}  
Custom parameter Upgraded URLs Vložte až tři páry klíč–hodnota, které se automaticky doplní do URL prokliku. Žádný z nich nesmí být delší než 16 znaků nebo 200 bajtů. Jednotlivé páry oddělte středníky. {_job}=1234;{_type}=inzenyrstvi  
Destination URL** Stejná doména, jako má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/zamestnatni  
Final mobile URL

Pokud máte různé adresy URL pro návštěvníky z mobilních webů a počítačů, uveďte vstupní stránku produktu optimalizovanou pro mobily.

Používáte-li v adresách URL parametr ValueTrack „ifmobile“, zkontrolujte, zda nebude způsobovat problémy, pokud se rozhodnete spolu s ním používat i atribut „final_mobile_url“.

http://www.m.example.com/asp/sp.asp?id=1030  
Similar Job IDs Seznam řetězců doporučených ID pracovních míst, která se mají zobrazovat spolu s touto položkou. 1275,1285,1256  

* Povinné

** Povinné, pokud nepoužíváte atribut „Final URL“.

Místní slevové akce
Atribut Specifikace Příklady hodnot Lze zobrazit v reklamě
Deal ID* odpovídá parametru id objektu položky Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná a odpovídat hodnotám ve vaší značce pro remarketing. 1234  
Deal name* Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). 50% sleva v potravinách Na Růžku Použité
Final URL Upgraded URLs Stejná doména, jako má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://www.example.com/deals  

URL obrázku

(rozhodně doporučujeme)

PNG (doporučeno), JPG nebo GIF. Soubor JPG nebo GIF musí být uložen v kódování barev RGB s profilem ICC. Doporučujeme velikost 300 × 300 pixelů a rozlišení 72 dpi. Maximálně 11,4 MB a 6 milionů pixelů. http://www.example.com/obrazek.png Použito
Subtitle Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Potraviny Použito

Popis

(rozhodně doporučujeme)

Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Každý týden ušetříte Použito

Cena

(rozhodně doporučujeme)

Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. 2 000 Kč Použito
Sale price Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. U položky Sale price uvádějte nižší hodnoty než u položky Price. 1 800 Kč Použito
Formatted price Libovolné znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky „Price“. Nejlepších výsledků dosáhnete v případě, že ho s položkou „Price“ použijete dohromady. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje.
 • Již od 2 000 Kč
 • $80–100
Použité
Formatted sale price Libovolné znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky „Sale price“. Nejlepších výsledků dosáhnete v případě, že ho s položkou „Sale price“ použijete dohromady. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje.
 • Zlevněno na 1 600 Kč
 • $60–80
Použité
Adresa Použijte jeden z těchto formátů:
 • město, kód státu, země
 • plná adresa včetně PSČ
 • zeměpisná šířka a délka ve formátu DDD
Jako oddělovače použijte v adrese čárky. Viz specifikace pro města, regiony a země.
 • Mountain View, CA, USA
 • Okružní 123, 293 01 Mladá Boleslav
 • 50.42516, 14.90085
 
Category Text Jídlo  
Contextual keywords Text. Více klíčových slov oddělte středníky. slevové kupóny na potraviny; levné potraviny  
Tracking template Upgraded URLs Vložte veškeré parametry ValueTrack, vlastní parametry a případná přesměrování adresy URL položky. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google or http://redirect.com?url={lpurl}  
Custom parameter Upgraded URLs Vložte až tři páry klíč–hodnota, které se automaticky doplní do URL prokliku. Žádný z nich nesmí být delší než 16 znaků nebo 200 bajtů. Jednotlivé páry oddělte středníky. {_vendor}=LocalGrocer;{_type}=propagace  
Destination URL** Stejná doména, jako má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/deals  
Final mobile URL

Pokud máte různé adresy URL pro návštěvníky z mobilních webů a počítačů, uveďte vstupní stránku produktu optimalizovanou pro mobily.

Používáte-li v adresách URL parametr ValueTrack „ifmobile“, zkontrolujte, zda nebude způsobovat problémy, pokud se rozhodnete spolu s ním používat i atribut „final_mobile_url“.

http://www.m.example.com/asp/sp.asp?id=1030  
Similar Deal IDs Seznam řetězců doporučených ID místních akcí, která se mají zobrazovat spolu s touto položkou. 1234,1235,1236  
Android app link

Přidá přímý odkaz pro Android ve tvaru *android-app://{package_id}/{scheme}/{host_path}*.

Popis pole:

 • package_id: ID aplikace v Obchodě Play,
 • scheme: schéma předávané aplikaci, může být ve formátu http, https nebo nějakém vlastním
 • host_path: určuje konkrétní obsah v rámci aplikace.
http://example.com/gizmos?1234 → android-app://com.example.android/http/example.com/gizmos?1234  
iOS app link

Přidá přímý odkaz pro iOS ve tvaru *{scheme}://{host}/{path}*.

Popis pole:

 • scheme: informuje systém iOS, kterou aplikaci spustit,
 • host: hostitel, který se v aplikaci spustí,
 • path: další informace o místě, které se v aplikaci otevře. Pokud je k dispozici, musí být uvedeno také ID aplikace pro iOS v obchodě.
exampleApp://content/page  
iOS app store ID S jeho pomocí zjistíte, zda si uživatel před tím, než přešel na přímý odkaz, aplikaci v zařízení nainstaloval. Doporučujeme jej, pokud vaše vstupní stránka mobilní aplikace pro iOS nabízí lepší uživatelský dojem než vstupní stránka webu a u přímých odkazů pro iOS nepodporujete univerzální odkazy. Tato hodnota je celé číslo. Pokud existuje, musí být uveden i odkaz na aplikaci pro iOS. 12345678  

* Povinný údaj

** Povinné, pokud nepoužíváte atribut „Final URL“.

Reality
Atribut Specifikace Příklady hodnot Lze zobrazit v reklamě
Listing ID* odpovídá parametru id objektu položky Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná a odpovídat hodnotám ve vaší značce pro remarketing. mtv_12345  
Listing name* Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Horská chata Barborka Použité
Final URL Upgraded URLs Stejná doména, jako má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://www.example.com/reality  

URL obrázku

(rozhodně doporučujeme)

PNG (doporučeno), JPG nebo GIF. Soubor JPG nebo GIF musí být uložen v kódování barev RGB s profilem ICC. Doporučujeme velikost 300 × 300 pixelů a rozlišení 72 dpi. Maximálně 11,4 MB a 6 milionů pixelů. http://www.example.com/obrazek.png Použito
City name Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Mladá Boleslav Použito

Popis

(rozhodně doporučujeme)

Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). 12 lůžek, 4 koupelny, 162 m2 Použité

Cena

(rozhodně doporučujeme)

Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. 12 000 000 Kč Použito
Property type Text Dům  
Listing type Text Na prodej  
Contextual keywords Text. Více klíčových slov oddělte středníky. na prodej; domy na prodej  
Adresa Použijte jeden z těchto formátů:
 • město, kód státu, země
 • plná adresa včetně PSČ
 • zeměpisná šířka a délka ve formátu DDD
Jako oddělovače použijte v adrese čárky. Viz specifikace pro města, regiony a země.
 • Mountain View, CA, USA
 • Okružní 123, 293 01 Mladá Boleslav
 • 50.42516, 14.90085
 
Tracking template Upgraded URLs Vložte veškeré parametry ValueTrack, vlastní parametry a případná přesměrování adresy URL položky. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google or http://redirect.com?url={lpurl}  
Custom parameter Upgraded URLs Vložte až tři páry klíč–hodnota, které se automaticky doplní do URL prokliku. Žádný z nich nesmí být delší než 16 znaků nebo 200 bajtů. Jednotlivé páry oddělte středníky. {_ptype}=condo;{_type}=sleva  
Destination URL** Stejná doména, jako má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/realestate  
Final mobile URL

Pokud máte různé adresy URL pro návštěvníky z mobilních webů a počítačů, uveďte vstupní stránku produktu optimalizovanou pro mobily.

Používáte-li v adresách URL parametr ValueTrack „ifmobile“, zkontrolujte, zda nebude způsobovat problémy, pokud se rozhodnete spolu s ním používat i atribut „final_mobile_url“.

http://www.m.example.com/asp/sp.asp?id=1030  
Podobná ID zápisů Seznam řetězců doporučených ID zápisů, která se mají zobrazovat spolu s touto položkou. mtv_12345,mtv_12350,mtv_12355  

* Povinné

** Povinné, pokud nepoužíváte atribut „Final URL“.

Maloobchod

Pokud chcete vytvářet zdroje produktů pro maloobchodní prodej, potřebujete účet Google Merchant Center.

Upozornění: V zemích, kde nejsou k dispozici kampaně v Nákupech (včetně Estonska), nelze ve službě Google Merchant Center vytvářet dynamické remarketingové kampaně. Místo toho použijte u maloobchodního prodeje zdroje produktů vytvořené pomocí šablony pro vlastní zdroj.
Cestování
Atribut Specifikace Příklady hodnot Lze zobrazit v reklamě
Destination ID* odpovídá parametru id objektu položky Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná a odpovídat hodnotám ve vaší značce pro remarketing. PAR  
Origin ID odpovídá parametru události místa odletu Libovolná sekvence písmen a číslic. Sekvence ID (například ID destinace + ID místa odjezdu nebo jen ID místa odjezdu) musí být jedinečná. LON  
Title* Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Rezervace vlakové jízdenky Použité
Final URL Upgraded URLs Stejná doména, jako má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://www.example.com/cestovniruch  

URL obrázku

(rozhodně doporučujeme)

PNG (doporučeno), JPG nebo GIF. Soubor JPG nebo GIF musí být uložen v kódování barev RGB s profilem ICC. Doporučujeme velikost 300 × 300 pixelů a rozlišení 72 dpi. Maximálně 11,4 MB a 6 milionů pixelů. http://www.example.com/obrazek.png Použito
Destination name Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Paříž Použito
Origin name Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Londýn Použito

Cena

(rozhodně doporučujeme)

Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. 2 600 Kč Použito
Sale price Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. U položky Sale price uvádějte nižší hodnoty než u položky Price. 2 000 Kč Použito
Formatted price Libovolné znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky „Price“. Nejlepších výsledků dosáhnete v případě, že ho s položkou „Price“ použijete dohromady. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje.
 • Již od 2 000 Kč
 • $80–100
Použité
Formatted sale price Libovolné znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky „Sale price“. Nejlepších výsledků dosáhnete v případě, že ho s položkou „Sale price“ použijete dohromady. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje.
 • Zlevněno na 1 600 Kč
 • $60–80
Použité
Category Text Rychlík  
Contextual keywords Text. Více klíčových slov oddělte středníky. vlakem z Paříže; doprava Paříž  
Destination address Použijte jeden z těchto formátů:
 • město, kód státu, země
 • plná adresa včetně PSČ
 • zeměpisná šířka a délka ve formátu DDD
Jako oddělovače použijte v adrese čárky. Viz specifikace pro města, regiony a země.
 • Mountain View, CA, USA
 • Okružní 123, 293 01 Mladá Boleslav
 • 50.42516, 14.90085
 
Tracking template Upgraded URLs Vložte veškeré parametry ValueTrack, vlastní parametry a případná přesměrování adresy URL položky. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google or http://redirect.com?url={lpurl}  
Custom parameter Upgraded URLs Vložte až tři páry klíč–hodnota, které se automaticky doplní do URL prokliku. Žádný z nich nesmí být delší než 16 znaků nebo 200 bajtů. Jednotlivé páry oddělte středníky. {_dest}= LON;{_type}=mezinárodní  
Destination URL** Stejná doména, jako má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/cestovani  
Final mobile URL

Pokud máte různé adresy URL pro návštěvníky z mobilních webů a počítačů, uveďte vstupní stránku produktu optimalizovanou pro mobily.

Používáte-li v adresách URL parametr ValueTrack „ifmobile“, zkontrolujte, zda nebude způsobovat problémy, pokud se rozhodnete spolu s ním používat i atribut „final_mobile_url“.

http://www.m.example.com/asp/sp.asp?id=1030  
Podobná ID cílů Seznam řetězců doporučených ID cílů, která se mají zobrazovat spolu s touto položkou. PAR,LON  
Android app link

Přidá přímý odkaz pro Android ve tvaru *android-app://{package_id}/{scheme}/{host_path}*.

Popis pole:

 • package_id: ID aplikace v Obchodě Play,
 • scheme: schéma předávané aplikaci, může být ve formátu http, https nebo nějakém vlastním
 • host_path: určuje konkrétní obsah v rámci aplikace.
http://example.com/gizmos?1234 → android-app://com.example.android/http/example.com/gizmos?1234  
iOS app link

Přidá přímý odkaz pro iOS ve tvaru *{scheme}://{host}/{path}*.

Popis pole:

 • scheme: informuje systém iOS, kterou aplikaci spustit,
 • host: hostitel, který se v aplikaci spustí,
 • path: další informace o místě, které se v aplikaci otevře. Pokud je k dispozici, musí být uvedeno také ID aplikace pro iOS v obchodě.
exampleApp://content/page  
iOS app store ID S jeho pomocí zjistíte, zda si uživatel před tím, než přešel na přímý odkaz, aplikaci v zařízení nainstaloval. Doporučujeme jej, pokud vaše vstupní stránka mobilní aplikace pro iOS nabízí lepší uživatelský dojem než vstupní stránka webu a u přímých odkazů pro iOS nepodporujete univerzální odkazy. Tato hodnota je celé číslo. Pokud existuje, musí být uveden i odkaz na aplikaci pro iOS. 12345678  

* Povinný údaj

** Povinné, pokud nepoužíváte atribut „Final URL“.

Vlastní

Typ zdroje Vlastní použijte jen v případě, že se pro vaše produkty nebo služby žádný z ostatních typů firem nehodí.

Atribut Specifikace Příklady hodnot Lze zobrazit v reklamě
ID* odpovídá parametru id objektu položky Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná a odpovídat hodnotám ve vaší značce pro remarketing. Sedan  
ID2 odpovídá parametru události id_lokality Libovolná sekvence písmen a číslic. Sekvence ID (například ID + ID2 nebo jen ID) musí být jedinečná. Červená  
Item title* Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Sedan střední velikosti Použité
Final URL Upgraded URLs Stejná doména, jako má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://www.example.com/automobily  

URL obrázku

(rozhodně doporučujeme)

PNG (doporučeno), JPG nebo GIF. Soubor JPG nebo GIF musí být uložen v kódování barev RGB s profilem ICC. Doporučujeme velikost 300 × 300 pixelů a rozlišení 72 dpi. Maximálně 11,4 MB a 6 milionů pixelů. http://www.example.com/obrazek.png Použito
Item subtitle Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Autosalón v Horní Lhotě Použito

Popis položky

(rozhodně doporučujeme)

Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Vůz střední třídy číslo 1 Použité
Kategorie položky Text Sedany  

Cena

(rozhodně doporučujeme)

Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. 400 000 Kč Použité
Sale price Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. U položky Sale price uvádějte nižší hodnoty než u položky Price. 300 000 Kč Použito
Formatted price Libovolné znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky „Price“. Nejlepších výsledků dosáhnete v případě, že ho s položkou „Price“ použijete dohromady. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje.
 • Již od 400 000 Kč
 • 400 tis.
 • $15,000–20,000
Použité
Formatted sale price Libovolné znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky „Sale price“. Nejlepších výsledků dosáhnete v případě, že ho s položkou „Sale price“ použijete dohromady. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje.
 • Zlevněno na 300 000 Kč
 • 300 tis.
 • $12,000–15,000
Použité
Contextual keywords Text. Více klíčových slov oddělte středníky. sedany; čtyřdveřové sedany  
Adresa položky Použijte jeden z těchto formátů:
 • město, kód státu, země
 • plná adresa včetně PSČ
 • zeměpisná šířka a délka ve formátu DDD
Jako oddělovače použijte v adrese čárky. Viz specifikace pro města, regiony a země.
 • Mountain View, CA, USA
 • Okružní 123, 293 01 Mladá Boleslav
 • 50.42516, 14.90085
 
Tracking template Upgraded URLs Vložte veškeré parametry ValueTrack, vlastní parametry a případná přesměrování adresy URL položky. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google or http://redirect.com?url={lpurl}  
Custom parameter Upgraded URLs Vložte až tři páry klíč–hodnota, které se automaticky doplní do URL prokliku. Žádný z nich nesmí být delší než 16 znaků nebo 200 bajtů. Jednotlivé páry oddělte středníky. {_model}=CarModel;{_type}=sedan  
Destination URL** Stejná doména, jako má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/auta  
Final mobile URL

Pokud máte různé adresy URL pro návštěvníky z mobilních webů a počítačů, uveďte vstupní stránku produktu optimalizovanou pro mobily.

Používáte-li v adresách URL parametr ValueTrack „ifmobile“, zkontrolujte, zda nebude způsobovat problémy, pokud se rozhodnete spolu s ním používat i atribut „final_mobile_url“.

http://www.m.example.com/asp/sp.asp?id=1030  
Similar IDs Seznam řetězců doporučených ID, jež se mají zobrazovat spolu s touto položkou.

Sedan,červený

 
Android app link

Přidá přímý odkaz pro Android ve tvaru *android-app://{package_id}/{scheme}/{host_path}*.

Popis pole:

 • package_id: ID aplikace v Obchodě Play,
 • scheme: schéma předávané aplikaci, může být ve formátu http, https nebo nějakém vlastním
 • host_path: určuje konkrétní obsah v rámci aplikace.
http://example.com/gizmos?1234 → android-app://com.example.android/http/example.com/gizmos?1234  
iOS app link

Přidá přímý odkaz pro iOS ve tvaru *{scheme}://{host}/{path}*.

Popis pole:

 • scheme: informuje systém iOS, kterou aplikaci spustit,
 • host: hostitel, který se v aplikaci spustí,
 • path: další informace o místě, které se v aplikaci otevře. Pokud je k dispozici, musí být uvedeno také ID aplikace pro iOS v obchodě.
exampleApp://content/page  
iOS app store ID S jeho pomocí zjistíte, zda si uživatel před tím, než přešel na přímý odkaz, aplikaci v zařízení nainstaloval. Doporučujeme jej, pokud vaše vstupní stránka mobilní aplikace pro iOS nabízí lepší uživatelský dojem než vstupní stránka webu a u přímých odkazů pro iOS nepodporujete univerzální odkazy. Tato hodnota je celé číslo. Pokud existuje, musí být uveden i odkaz na aplikaci pro iOS. 12345678  

* Povinný údaj

** Povinné, pokud nepoužíváte atribut „Final URL“.

Vytvoření a nahrání nového zdroje

Nejprve vytvořte svůj zdroj v režimu offline jako soubor ve formátu CSV, TSV, XLS nebo XLSX a nahrajte ho do svého účtu v části „Firemní údaje“. Pokud se vaše firma zabývá maloobchodním prodejem, použijte k nahrání zdroje produktů službu Google Merchant Center.

 1. V navigační nabídce v horní části obrazovky klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon].
 2. V části Další nástroje vyberte Firemní údaje.
 3. V nabídce stránek vlevo klikněte na Zdroje dat.
 4. Klikněte na tlačítko plus , přejděte do části Zdroj dynamických reklam a vyberte typ firmy.
 5. Klikněte na Vybrat soubor z počítače a zdrojový soubor vložte.
 6. Klikněte na Použít.
Poznámka: Po nahrání zdroje zkontrolujte případné chyby. Chyby obrázků nebo adres se nemusí projevit po dobu tří až čtyř hodin.

Položky zdroje můžete získávat, přidávat, aktualizovat a odstraňovat také pomocí rozhraní Google Ads API (AdWords API).

Nepoužívejte ve zdroji velká písmena, protože by reklamy byly zamítnuty. Například text „Naše nové hodinky“ je v pořádku, ale „NAŠE NOVÉ HODINKY“ nikoli.

Zdroj, značka ani kampaň nesmí používat ani shromažďovat žádné osobní nebo citlivé údaje o návštěvnících webu ani aplikace. Další informace o zásadách společnosti Google pro personalizovanou inzerci

Nové a aktualizované položky zdroje musí projít schvalovacím procesem. Tím zajistíme, že budou podle našich zásad inzerce vhodné pro uživatele. Položky ve zdroji nebudou zkontrolovány, dokud nebudou aktivovány kampaně a reklamy, a dokud nebudou schváleny, nepoužijí se v reklamách. Většinu položek stihneme zkontrolovat do tří pracovních dnů.

Odstraňování problémů se zdrojem

Pokud není položka ve vašem zdroji dostupná nebo neodpovídá specifikaci, nebude se v reklamách používat. Chyby se mohou zobrazit hned po nahrání zdroje. Pokud ne, zkontrolujte zdroj 3–4 hodiny po zpracování.

Postup oprav položek ve zdroji najdete ve specifikacích pro svůj typ firmy výše v tomto článku. Položky lze upravit buď přímo v účtu v sekci firemních údajů nebo je můžete upravit offline a pak zdroj znovu nahrát.

Položky se zobrazeným stavem Čeká na kontrolu

Po nahrání zdroje mohou položky čekat na kontrolu z těchto důvodů:

 • Kampaň není aktivní: abychom mohli kontrolovat, zda zdroj odpovídá zásadám, musí dynamická remarketingová kampaň obsahovat:
  • aktivní účet se správnými fakturačními údaji,
  • aktivní reklamní sestavu,
  • aktivované responzivní reklamy,
  • aktivní zdroj propojený s kampaní.
 • Jedná se o nový zdroj: kontrola souladu se zásadami může trvat až čtyři dny (případně déle, podle provozu na webu).
 • Položky nedostávají dost požadavků na značku: značka musí být správně implementována. Další informace o ověřování značek Google Ads a souvisejících upozorněních
  Poznámka:
  • Jako první se kontrolují produkty, u nichž značka pro remarketing zaznamená vysoký počet návštěv. Kontrola produktů s nižší návštěvností proto může trvat déle.
  • Produkty s nulovou návštěvností se nekontrolují.
Chyby po nahrání zdroje
Chybová zpráva Problém Způsob odstranění
Chybějící povinné atributy Ve zdroji chybí povinné atributy (sloupce). Přidejte všechny povinné atributy (sloupce).
Neplatné atributy Zdroj obsahuje nepotřebné atributy (sloupce), které neodpovídají specifikaci. Odstraňte nepotřebné atributy (sloupce).
Neplatný formát ceny Cena neobsahuje kód měny podle normy ISO 4217. Přidejte do ceny kód měny podle uvedené normy.
Neplatná adresa URL Adresa URL nezačíná řetězcem http:// ani https://. Přidejte na začátek adresy URL řetězec http:// nebo https://.
Neplatná kontextová klíčová slova Kontextová klíčová slova v seznamu nejsou oddělena středníky. Oddělte kontextová klíčová slova středníky.
Chyby po zpracování zdroje
Chybová zpráva Problém Způsob odstranění
Obrázek není dostupný Náš systém nemá k obrázku přístup. Příčinou může například být, že server, na kterém je obrázek umístěn, blokuje přístup nebo udělení přístupu nepřiměřeně oddaluje. Umístěte obrázek někam, kde bude dostupný.
Neplatný formát obrázku Obrázek nemá standardní formát nebo se nejedná o standardní typ souboru. Převeďte obrázek do formátu PNG, JPG, JPEG nebo GIF a uložte ho v kódování barev RGB s profilem ICC.
Neplatná velikost obrázku Obrázek je příliš velký. Obrázek zmenšete:
 • doporučená velikost obrázku: 300 × 300 pixelů,
 • doporučené rozlišení: 72 dpi,
 • maximální velikost souboru: 11,4 MB,
 • maximální počet pixelů: 6 milionů pixelů.
Neplatný formát adresy Adresa není ve správném formátu. Použijte jeden z těchto formátů:
 • město, kód státu, země
 • plná adresa včetně PSČ
 • zeměpisná šířka a délka ve formátu DDD
Jako oddělovače použijte v adrese čárky. Viz specifikace pro města, regiony a země.
Obrázek se nestáhl kvůli chybě SSL Náš systém nemůže obrázek stáhnout kvůli problémům s certifikátem SSL na vašich webových stránkách. Zkontrolujte certifikát SSL pomocí online nástroje nebo zvolte adresy URL, které nepoužívají certifikát SSL vašich webových stránek.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false