Dynamický remarketing: Vytvoření zdroje pro responzivní reklamy

Některým inzerentům využívajícím standardní dynamické reklamy se začnou v dynamických kampaních zobrazovat vytvořené návrhy responzivních reklam. Dokud nebudou tyto reklamy zkontrolovány a aktivovány, zůstanou pozastavené. Responzivní reklamy mají jednodušší postup nastavení a mohou přispět k lepšímu celkovému výkonu dynamických remarketingových kampaní.

Stávající standardní dynamické reklamy budou v novém prostředí Google Ads jen ke čtení. Pokud je však inzerent nepozastaví, budou se dál zobrazovat.

Pokud chcete ve videích zobrazovat titulky, zapněte si je na YouTube. V dolní části přehrávače videa klikněte na ikonu nastavení, vyberte Titulky a ásledně zvolte jazyk.V rámci dynamického remarketingu si vytvoříte zdroj dat, který bude obsahovat všechny vaše produkty nebo služby a jejich atributy (například jedinečné identifikátory, obrázky a ceny). Dynamický remarketing vytváří responzivní reklamy s využitím údajů ze zdroje a v těchto reklamách dokáže zobrazovat nejrelevantnější informace uživatelům, kteří předtím navštívili váš web.
 
Dynamic flight ad

Různé obory podnikání mají vlastní typy zdrojů. Například letecký dopravce si může vytvořit zdroj letů. Lidem, kteří navštíví web dané letecké společnosti, se pak mohou zobrazovat na míru šité reklamy s informacemi o letech, které v minulosti hledali, zobrazili nebo dokonce zahájili jejich rezervaci.

Obsah tohoto článku:

 • O zdrojích
 • Získání šablon zdrojů a specifikací pro daný typ firmy
 • Vytvoření a nahrání nového zdroje
 • Odstraňování problémů se zdrojem

O zdrojích

Pokud chcete ve videích zobrazovat titulky, zapněte si je na YouTube. V dolní části přehrávače videa klikněte na ikonu nastavení, vyberte Titulky a ásledně zvolte jazyk.Při vytváření zdroje v podstatě vytváříte databázi produktů nebo služeb, které lze používat ve vašich responzivních reklamách. Tady je pár položek, které by mohla taková letecká společnost z výše uvedeného příkladu do svého zdroje letů zahrnout:

Destination ID Flight description Final URL Flight price
SFO Rezervujte si let http://example.com/flights_SFO 900.00 USD
BOS Rezervujte si let http://example.com/flights_BOS 13 000 Kč
 • Zdroj lze vytvořit jako soubor ve formátu CSV, TSV, XLS nebo XLSX a pak nahrát do Google Ads.
 • Řádky představují produkty nebo služby.
 • Sloupce jsou atributy jednotlivých uvedených položek (například jedinečné identifikátory, ceny a popisy) a měly by co do počtu znaků a mezer odpovídat příslušným specifikacím. Do zdroje je důležité zahrnout ID, protože je značky pro remarketing využívají k tomu, aby uživatelům z vašich seznamů zobrazovaly informace o produktech, které si v minulosti prohlíželi.
 • Pokud byste chtěli po nahrání zdroje do Google Ads přidat další sloupec, museli byste vytvořit nový zdroj.
 • U produktů a služeb dostupných na různých trzích vytvořte samostatné zdroje pro každý jazyk a měnu.
 • Firemní údaje podporují kódování UTF-8, UTF-16 a UTF-32 (nejlepší je použít UTF-8). Převod dat mezi těmito formáty je bezztrátový. Firemní údaje nepodporují kódování UTF7, UTF1, UTF-EBCDIC, SCSU, BOCU, GB-18030, Latin 1 ani ISO-8859-1.
 • Počet zdrojů a počet položek zdroje v účtu je omezen. Další informace o limitech účtu Google Ads

Získání šablon zdrojů a specifikací pro daný typ firmy

Jelikož pro různé typy firem existují různé typy zdrojů, je třeba zvolit typ, který odpovídá vašim produktům nebo službám. Typ zdroje, který vytvoříte, by měl odpovídat typu firmy zvolenému při vytváření dynamické remarketingové kampaně. Typ zdroje Vlastní použijte jen v případě, že se pro vaše produkty nebo služby žádný z ostatních typů firem nehodí.

Poznámka

Záhlaví atributů musí zůstat nezměněna, aby se šablony zdrojů načítaly správně. I u neanglických zdrojů si musí záhlaví atributů uchovat původní anglické hodnoty, aby je systém mohl rozpoznat.

Vzdělávání
Atribut Specifikace Příklady hodnot Lze zobrazit v reklamě

Program ID*
odpovídá parametru id objektu položky

Libovolná sekvence písmen a číslic. Hodnota ID musí být jedinečná a odpovídat hodnotám ve vaší značce pro remarketing. 1255  
Location ID
odpovídá parametru události id_lokality
Libovolná sekvence písmen a číslic. Sekvence ID (například ID programu + ID místa nebo jen ID místa) musí být jedinečná. Horní Lhota  
Program name* Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Opatrovnictví Použito
School name Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). SZŠ Horní Lhota Použito
Final URL
upgradované adresy URL
Stejná doména, jako má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/osetrovatelskapece  
Thumbnail image URL PNG (doporučeno), JPG nebo GIF. Soubor JPG nebo GIF musí být uložen v kódování barev RGB s profilem ICC. Doporučujeme velikost 300 × 300 pixelů a rozlišení 72 dpi. Maximálně 11,4 MB a 6 milionů pixelů. http://www.example.com/miniatura.png Použito
Image URL Stejné jako výše http://www.example.com/obrazek.png Použito
Area of study Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Zdraví Použito
Program description Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Zdravotnická certifikace Použito
Contextual keywords Text. Více klíčových slov oddělte středníky. zdravotnická certifikace; horní lhota  
Address Použijte některý z těchto způsobů formátování:

- město, kód země, země,
- plná adresa s PSČ,
- zeměpisná šířka a délka ve formátu DDD.

Jako oddělovače použijte čárky. Viz specifikace pro města, regiony a země.
- Mountain View, CA, USA
- Okružní 123, Horní Lhota, 513 01 Semily
- 41.40338, 2.17403
 
Tracking template
upgradované adresy URL
Vložte veškeré parametry ValueTrack, vlastní parametry a případná přesměrování adresy URL vaší položky. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

nebo

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
upgradované adresy URL
Vložte až tři páry klíč–hodnota, které se automaticky doplní do URL prokliku. Žádný z nich nesmí být delší než 16 znaků nebo 200 bajtů. Jednotlivé páry oddělte středníky. Klíč musí být alfanumerický (jen písmena a čísla). {_program}=osetrovatelskapece;{_type}=certifikace  
Destination URL** Stejná doména, jako má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/osetrovatelskapece  
Final mobile URL

Pokud máte různé adresy URL pro návštěvníky z mobilních webů a počítačů, uveďte vstupní stránku produktu optimalizovanou pro mobily.

Používáte-li v adresách URL parametr ValueTrack „ifmobile“, zkontrolujte, zda nebude způsobovat problémy, pokud se rozhodnete spolu s ním používat i atribut „final_mobile_url“.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Similar Program IDs Seznam řetězců doporučených ID programů, jež se mají zobrazovat spolu s touto položkou. 1275,1285,1255  

*Povinné
**Povinné, pokud nepoužíváte atribut „Final URL“.

Lety
Atribut Specifikace Příklady hodnot Lze zobrazit v reklamě
Destination ID*
odpovídá parametru id objektu položky
Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná a odpovídat hodnotám ve vaší značce pro remarketing. PAR  
Origin ID
odpovídá parametru události cíle

Libovolná sekvence písmen a číslic.

Sekvence ID (například ID cíle + ID místa odletu) musí být jedinečná.

LON  
Flight description* Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Rezervujte si letenku Použito
Final URL
upgradované adresy URL
Stejná doména, jako má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/lety  

Image URL

(důrazně doporučujeme)

PNG (doporučeno), JPG nebo GIF. Soubor JPG nebo GIF musí být uložen v kódování barev RGB s profilem ICC. Doporučujeme velikost 300 × 300 pixelů a rozlišení 72 dpi. Maximálně 11,4 MB a 6 milionů pixelů. http://www.example.com/obrazek.png Použito
Destination name Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Paříž Použito
Origin name Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Londýn Použito

Flight price

(důrazně doporučujeme)

Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. 2 000 Kč Použito
Flight sale price Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. U položky Flight sale price uvádějte nižší hodnoty než u položky Flight price. 1 800 Kč Použito
Formatted price Jakékoli znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky „Price“. S ohledem na co nejlepší výsledky doporučujeme používat tento atribut spolu s položkou Price. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje. - již od 6 000 Kč
- 1 800 – 2 000 Kč
Použito
Formatted sale price Jakékoli znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky Sale price. S ohledem na co nejlepší výsledky doporučujeme používat tento atribut spolu s položkou „Sale price“. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje. - zlevněno na 1 800 Kč
- 1 300 – 1 800 Kč
Použito
Tracking template
upgradované adresy URL
Vložte veškeré parametry ValueTrack, vlastní parametry a případná přesměrování adresy URL vaší položky. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

nebo

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
upgradované adresy URL
Vložte až tři páry klíč–hodnota, které se automaticky doplní do URL prokliku. Žádný z nich nesmí být delší než 16 znaků nebo 200 bajtů. Jednotlivé páry oddělte středníky. {_dest}=PAR;{_type}=mezistatni  
Destination URL** Stejná doména, jako má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/lety  
Final mobile URL

Pokud máte různé adresy URL pro návštěvníky z mobilních webů a počítačů, uveďte vstupní stránku produktu optimalizovanou pro mobily.

Používáte-li v adresách URL parametr ValueTrack „ifmobile“, zkontrolujte, zda nebude způsobovat problémy, pokud se rozhodnete spolu s ním používat i atribut „final_mobile_url“.

http://www.m.example.com/asp/sp.asp?id=1030  
Similar Destination IDs Seznam řetězců doporučených ID cílů, jež se mají zobrazovat spolu s touto položkou. PAR,LON  
Android app link

Přidá přímý odkaz pro Android ve tvaru *android-app://{package_id}/{scheme}/{host_path}*.

Popis pole: package_id: ID aplikace v Obchodě Play | scheme: schéma předávané aplikaci, může být ve formátu http, https nebo nějakém vlastním host_path: určuje konkrétní obsah v rámci aplikace.

http://example.com/gizmos?1234 → android-app://com.example.android/http/example.com/gizmos?1234  
iOS app link

Přidá přímý odkaz pro iOS ve tvaru *{scheme}://{host}/{path}*.

Popis pole: scheme: informuje iOS, kterou aplikaci má otevřít | host: hostitel, který se v aplikaci spustí | cesta: další informace o místě, které se v aplikaci otevře; pokud je k dispozici, musí být uvedeno také ID aplikace pro iOS v obchodě.

exampleApp://content/page  
iOS app store ID S jeho pomocí zjistíte, zda si uživatel aplikaci nainstaloval před tím, než přešel na přímý odkaz. Doporučujeme jej, pokud vaše vstupní stránka mobilní aplikace pro iOS nabízí lepší uživatelský dojem než vstupní stránka webu a u přímých odkazů pro iOS nepodporujete univerzální odkazy. Tato hodnota je celé číslo. Pokud je k dispozici, musí být uveden i odkaz na aplikaci pro iOS. 12345678  

*Povinné
**Povinné, pokud nepoužíváte atribut „Final URL“.

Hotely a pronájmy
Atribut Specifikace Příklady hodnot Lze zobrazit v reklamě
Property ID*
odpovídá parametru id objektu položky
Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná a odpovídat hodnotám ve vaší značce pro remarketing. 52639  
Property name* Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná. Hotel Krásná Vyhlídka Použito
Final URL
upgradované adresy URL
Stejná doména, jako má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://www.example.com/hotel  

Image URL

(důrazně doporučujeme)

PNG (doporučeno), JPG nebo GIF. Soubor JPG nebo GIF musí být uložen v kódování barev RGB s profilem ICC. Doporučujeme velikost 300 × 300 pixelů a rozlišení 72 dpi. Maximálně 11,4 MB a 6 milionů pixelů. http://www.example.com/obrazek.png Použito
Destination name Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Horní Lhota – centrum Použito

Description

(důrazně doporučujeme)

Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Blízko vlakového nádraží Použito

Price

(důrazně doporučujeme)

Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. 2 000 Kč Použito
Sale price Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. U položky Sale price uvádějte nižší hodnoty než u položky Price. 1 800 Kč Použito
Formatted price Jakékoli znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky „Price“. S ohledem na co nejlepší výsledky doporučujeme používat tento atribut spolu s položkou Price. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje. - již od 6 000 Kč
- 1 800 – 2 000 Kč
Použito
Formatted sale price Jakékoli znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky Sale price. S ohledem na co nejlepší výsledky doporučujeme používat tento atribut spolu s položkou „Sale price“. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje. - zlevněno na 1 800 Kč
- 1 300 – 1 800 Kč
Použito
Star rating Číslo (1–5) 3 Použito
Category Text hotelové apartmá Obsah
Contextual keywords Text. Více klíčových slov oddělte středníky. Horní Lhota hotely; hotely u jezera  
Address Použijte některý z těchto způsobů formátování:

- město, kód země, země,
- plná adresa s PSČ,
- zeměpisná šířka a délka ve formátu DDD.

Jako oddělovače použijte čárky. Viz specifikace pro města, regiony a země.
- Mountain View, CA, USA
- Okružní 123, Horní Lhota, 513 01 Semily
- 41.40338, 2.17403
 
Tracking template
upgradované adresy URL
Vložte veškeré parametry ValueTrack, vlastní parametry a případná přesměrování adresy URL vaší položky. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

nebo

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
upgradované adresy URL
Vložte až tři páry klíč–hodnota, které se automaticky doplní do URL prokliku. Žádný z nich nesmí být delší než 16 znaků nebo 200 bajtů. Jednotlivé páry oddělte středníky. {_hotelid}=12345;{_type}=resort  
Destination URL** Stejná doména, jako má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/hotel  
Final mobile URL

Pokud máte různé adresy URL pro návštěvníky z mobilních webů a počítačů, uveďte vstupní stránku produktu optimalizovanou pro mobily.

Používáte-li v adresách URL parametr ValueTrack „ifmobile“, zkontrolujte, zda nebude způsobovat problémy, pokud se rozhodnete spolu s ním používat i atribut „final_mobile_url“.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Similar Property IDs Seznam řetězců doporučených ID nemovitostí, jež se mají zobrazovat spolu s touto položkou. 52639,52640,52641  
Android app link

Přidá přímý odkaz pro Android ve tvaru *android-app://{package_id}/{scheme}/{host_path}*.

Popis pole: package_id: ID aplikace v Obchodě Play | scheme: schéma předávané aplikaci, může být ve formátu http, https nebo nějakém vlastním host_path: určuje konkrétní obsah v rámci aplikace.

http://example.com/gizmos?1234 → android-app://com.example.android/http/example.com/gizmos?1234  
iOS app link

Přidá přímý odkaz pro iOS ve tvaru *{scheme}://{host}/{path}*.

Popis pole: scheme: informuje iOS, kterou aplikaci má otevřít | host: hostitel, který se v aplikaci spustí | cesta: další informace o místě, které se v aplikaci otevře; pokud je k dispozici, musí být uvedeno také ID aplikace pro iOS v obchodě.

exampleApp://content/page  
iOS app store ID S jeho pomocí zjistíte, zda si uživatel aplikaci nainstaloval před tím, než přešel na přímý odkaz. Doporučujeme jej, pokud vaše vstupní stránka mobilní aplikace pro iOS nabízí lepší uživatelský dojem než vstupní stránka webu a u přímých odkazů pro iOS nepodporujete univerzální odkazy. Tato hodnota je celé číslo. Pokud je k dispozici, musí být uveden i odkaz na aplikaci pro iOS. 12345678  

*Povinné
**Povinné, pokud nepoužíváte atribut „Final URL“.

Zaměstnání
Atribut Specifikace Příklady hodnot Lze zobrazit v reklamě
Job ID*
odpovídá parametru id objektu položky
Libovolná sekvence písmen a číslic. Hodnota ID musí být jedinečná a odpovídat hodnotám ve vaší značce pro remarketing. 1255  
Location ID
odpovídá parametru události id_lokality
Libovolná sekvence písmen a číslic. Sekvence ID (například ID zaměstnání + ID místa nebo jen ID místa) musí být jedinečná. MTV  
Title* Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Softwarový inženýr Použito
Final URL
upgradované adresy URL
Stejná doména, jako má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://www.example.com/zamestnani  

Image URL

(důrazně doporučujeme)

PNG (doporučeno), JPG nebo GIF. Soubor JPG nebo GIF musí být uložen v kódování barev RGB s profilem ICC. Doporučujeme velikost 300 × 300 pixelů a rozlišení 72 dpi. Maximálně 11,4 MB a 6 milionů pixelů. http://www.example.com/obrazek.png Použito
Subtitle Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Úroveň II Použito

Description

(důrazně doporučujeme)

Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Využijte své technické schopnosti Použito

Salary

(důrazně doporučujeme)

Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). 25 000 Kč Použito
Category Text Technická profese  
Contextual keywords Text. Více klíčových slov oddělte středníky. softwarové inženýrství zaměstnání; software volná místa  
Address Použijte některý z těchto způsobů formátování:

- město, kód země, země,
- plná adresa s PSČ,
- zeměpisná šířka a délka ve formátu DDD.

Jako oddělovače použijte čárky. Viz specifikace pro města, regiony a země.
- Mountain View, CA, USA
- Okružní 123, Horní Lhota, 513 01 Semily
- 41.40338, 2.17403
 
Tracking template
upgradované adresy URL
Vložte veškeré parametry ValueTrack, vlastní parametry a případná přesměrování adresy URL vaší položky. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

nebo

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
upgradované adresy URL
Vložte až tři páry klíč–hodnota, které se automaticky doplní do URL prokliku. Žádný z nich nesmí být delší než 16 znaků nebo 200 bajtů. Jednotlivé páry oddělte středníky. {_job}=1234;{_type}=inzenyrstvi  
Destination URL** Stejná doména, jako má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/zamestnatni  
Final mobile URL

Pokud máte různé adresy URL pro návštěvníky z mobilních webů a počítačů, uveďte vstupní stránku produktu optimalizovanou pro mobily.

Používáte-li v adresách URL parametr ValueTrack „ifmobile“, zkontrolujte, zda nebude způsobovat problémy, pokud se rozhodnete spolu s ním používat i atribut „final_mobile_url“.

http://www.m.example.com/asp/sp.asp?id=1030  
Similar Job IDs Seznam řetězců doporučených ID pracovních míst, jež se mají zobrazovat spolu s touto položkou. 1275,1285,1256  

*Povinné
**Povinné, pokud nepoužíváte atribut „Final URL“.

Místní slevové akce
Atribut Specifikace Příklady hodnot Lze zobrazit v reklamě
Deal ID*
odpovídá parametru id objektu položky
Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná a odpovídat hodnotám ve vaší značce pro remarketing. 1234  
Deal name* Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). 50% sleva v potravinách Na Růžku Použito
Final URL
upgradované adresy URL
Stejná doména, jako má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://www.example.com/deals  

Image URL

(důrazně doporučujeme)

PNG (doporučeno), JPG nebo GIF. Soubor JPG nebo GIF musí být uložen v kódování barev RGB s profilem ICC. Doporučujeme velikost 300 × 300 pixelů a rozlišení 72 dpi. Maximálně 11,4 MB a 6 milionů pixelů. http://www.example.com/obrazek.png Použito
Subtitle Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Potraviny Použito

Description

(důrazně doporučujeme)

Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Každý týden ušetříte Použito

Price

(důrazně doporučujeme)

Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. 2 000 Kč Použito
Sale price Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. U položky Sale price uvádějte nižší hodnoty než u položky Price. 1 800 Kč Použito
Formatted price Jakékoli znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky „Price“. S ohledem na co nejlepší výsledky doporučujeme používat tento atribut spolu s položkou Price. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje. - již od 6 000 Kč
- 1 800 – 2 000 Kč
Použito
Formatted sale price Jakékoli znaky. Je-li tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky „Sale price“. Nejlepších výsledků ale dosáhnete v případě, že ho s položkou „Sale price“ použijete dohromady. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje. - zlevněno na 1 800 Kč
- 1 300 – 1 800 Kč
Použito
Address Použijte některý z těchto způsobů formátování:

- město, kód země, země,
- plná adresa s PSČ,
- zeměpisná šířka a délka ve formátu DDD.

Jako oddělovače použijte čárky. Viz specifikace pro města, regiony a země.
- Mountain View, CA, USA
- Okružní 123, Horní Lhota, 513 01 Semily
- 41.40338, 2.17403
 
Category Text Jídlo  
Contextual keywords Text. Více klíčových slov oddělte středníky. slevové kupóny na potraviny; levné potraviny  
Tracking template
upgradované adresy URL
Vložte veškeré parametry ValueTrack, vlastní parametry a případná přesměrování adresy URL vaší položky. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

nebo

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
upgradované adresy URL
Vložte až tři páry klíč–hodnota, které se automaticky doplní do URL prokliku. Žádný z nich nesmí být delší než 16 znaků nebo 200 bajtů. Jednotlivé páry oddělte středníky. {_vendor}=LocalGrocer;{_type}=propagace  
Destination URL** Stejná doména, jako má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/deals  
Final mobile URL

Pokud máte různé adresy URL pro návštěvníky z mobilních webů a počítačů, uveďte vstupní stránku produktu optimalizovanou pro mobily.

Používáte-li v adresách URL parametr ValueTrack „ifmobile“, zkontrolujte, zda nebude způsobovat problémy, pokud se rozhodnete spolu s ním používat i atribut „final_mobile_url“.

http://www.m.example.com/asp/sp.asp?id=1030  
Similar Deal IDs Seznam řetězců doporučených ID místních akcí, jež se mají zobrazovat spolu s touto položkou. 1234,1235,1236  
Android app link

Přidá přímý odkaz pro Android ve tvaru *android-app://{package_id}/{scheme}/{host_path}*.

Popis pole: package_id: ID aplikace v Obchodě Play | scheme: schéma předávané aplikaci, může být ve formátu http, https nebo nějakém vlastním host_path: určuje konkrétní obsah v rámci aplikace.

http://example.com/gizmos?1234 → android-app://com.example.android/http/example.com/gizmos?1234  
iOS app link

Přidá přímý odkaz pro iOS ve tvaru *{scheme}://{host}/{path}*.

Popis pole: scheme: informuje iOS, kterou aplikaci má otevřít | host: hostitel, který se v aplikaci spustí | cesta: další informace o místě, které se v aplikaci otevře; pokud je k dispozici, musí být uvedeno také ID aplikace pro iOS v obchodě.

exampleApp://content/page  
iOS app store ID S jeho pomocí zjistíte, zda si uživatel aplikaci nainstaloval před tím, než přešel na přímý odkaz. Doporučujeme jej, pokud vaše vstupní stránka mobilní aplikace pro iOS nabízí lepší uživatelský dojem než vstupní stránka webu a u přímých odkazů pro iOS nepodporujete univerzální odkazy. Tato hodnota je celé číslo. Pokud je k dispozici, musí být uveden i odkaz na aplikaci pro iOS. 12345678  

*Povinné
**Povinné, pokud nepoužíváte atribut „Final URL“.

Reality
Atribut Specifikace Příklady hodnot Lze zobrazit v reklamě
Listing ID*
odpovídá parametru id objektu položky
Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná a odpovídat hodnotám ve vaší značce pro remarketing. mtv_12345  
Listing name* Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Horská chata Barborka Použito
Final URL
upgradované adresy URL
Stejná doména, jako má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://www.example.com/reality  

Image URL

(důrazně doporučujeme)

PNG (doporučeno), JPG nebo GIF. Soubor JPG nebo GIF musí být uložen v kódování barev RGB s profilem ICC. Doporučujeme velikost 300 × 300 pixelů a rozlišení 72 dpi. Maximálně 11,4 MB a 6 milionů pixelů. http://www.example.com/obrazek.png Použito
City name Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Horní Lhota, okres Semily Použito

Description

(důrazně doporučujeme)

Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). 12 lůžek, 4 koupelny, 162 m2 Použito

Price

(důrazně doporučujeme)

Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. 12 000 000 Kč Použito
Property type Text Dům  
Listing type Text na prodej  
Contextual keywords Text. Více klíčových slov oddělte středníky. na prodej; domy na prodej  
Address Použijte některý z těchto způsobů formátování:

- město, kód země, země,
- plná adresa s PSČ,
- zeměpisná šířka a délka ve formátu DDD.

Jako oddělovače použijte čárky. Viz specifikace pro města, regiony a země.
- Mountain View, CA, USA
- Okružní 123, Horní Lhota, 513 01 Semily
- 41.40338, 2.17403
 
Tracking template
upgradované adresy URL
Vložte veškeré parametry ValueTrack, vlastní parametry a případná přesměrování adresy URL vaší položky. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

nebo

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
upgradované adresy URL
Vložte až tři páry klíč–hodnota, které se automaticky doplní do URL prokliku. Žádný z nich nesmí být delší než 16 znaků nebo 200 bajtů. Jednotlivé páry oddělte středníky. {_ptype}=condo;{_type}=sleva  
Destination URL** Stejná doména, jako má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/realestate  
Final mobile URL

Pokud máte různé adresy URL pro návštěvníky z mobilních webů a počítačů, uveďte vstupní stránku produktu optimalizovanou pro mobily.

Používáte-li v adresách URL parametr ValueTrack „ifmobile“, zkontrolujte, zda nebude způsobovat problémy, pokud se rozhodnete spolu s ním používat i atribut „final_mobile_url“.

http://www.m.example.com/asp/sp.asp?id=1030  
Similar Listing IDs Seznam řetězců doporučených ID zápisů, jež se mají zobrazovat spolu s touto položkou. mtv_12345,mtv_12350,mtv_12355  

*Povinné
**Povinné, pokud nepoužíváte atribut „Final URL“.

Maloobchod

Pokud chcete vytvářet zdroje produktů pro maloobchodní prodej, potřebujete účet Google Merchant Center.

Poznámka: V zemích, kde nejsou kampaně v Nákupech Google k dispozici (včetně např. Estonska), nelze pomocí služby Google Merchant Center vytvářet dynamické remarketingové kampaně. Místo toho použijte pro svůj maloobchodní prodej zdroje produktů s využitím šablony vlastního zdroje.
Cestování
Atribut Specifikace Příklady hodnot Lze zobrazit v reklamě
Destination ID*
odpovídá parametru id objektu položky
Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná a odpovídat hodnotám ve vaší značce pro remarketing. PAR  
Origin ID
odpovídá parametru události místa odletu
Libovolná sekvence písmen a číslic. Sekvence ID (například ID destinace + ID místa odjezdu nebo jen ID místa odjezdu) musí být jedinečná. LON  
Title* Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Rezervace vlakové jízdenky Použito
Final URL
upgradované adresy URL
Stejná doména, jako má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://www.example.com/cestovniruch  

Image URL

(důrazně doporučujeme)

PNG (doporučeno), JPG nebo GIF. Soubor JPG nebo GIF musí být uložen v kódování barev RGB s profilem ICC. Doporučujeme velikost 300 × 300 pixelů a rozlišení 72 dpi. Maximálně 11,4 MB a 6 milionů pixelů. http://www.example.com/obrazek.png Použito
Destination name Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Paříž Použito
Origin name Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Londýn Použito

Price

(důrazně doporučujeme)

Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. 2 600 Kč Použito
Sale price Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. U položky Sale price uvádějte nižší hodnoty než u položky Price. 2 000 Kč Použito
Formatted price Jakékoli znaky. Je-li tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky „Price“. Nejlepších výsledků ale dosáhnete v případě, že ho s položkou „Price“ použijete dohromady. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje. - již od 6 000 Kč
- 1 800 – 2 000 Kč
Použito
Formatted sale price Jakékoli znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky Sale price. S ohledem na co nejlepší výsledky doporučujeme používat tento atribut spolu s položkou „Sale price“. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje. - zlevněno na 1 800 Kč
- 1 300 – 1 800 Kč
Použito
Category Text Rychlík  
Contextual keywords Text. Více klíčových slov oddělte středníky. vlakem z Paříže; doprava Paříž  
Destination address Použijte některý z těchto způsobů formátování:

- město, kód země, země,
- plná adresa s PSČ,
- zeměpisná šířka a délka ve formátu DDD.

Jako oddělovače použijte čárky. Viz specifikace pro města, regiony a země.
- Mountain View, CA, USA
- Okružní 123, Horní Lhota, 513 01 Semily
- 41.40338, 2.17403
 
Tracking template
upgradované adresy URL
Vložte veškeré parametry ValueTrack, vlastní parametry a případná přesměrování adresy URL vaší položky. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

nebo

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
upgradované adresy URL
Vložte až tři páry klíč–hodnota, které se automaticky doplní do URL prokliku. Žádný z nich nesmí být delší než 16 znaků nebo 200 bajtů. Jednotlivé páry oddělte středníky. {_dest}= LON;{_type}=mezinárodní  
Destination URL** Stejná doména, jako má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/cestovani  
Final mobile URL

Pokud máte různé adresy URL pro návštěvníky z mobilních webů a počítačů, uveďte vstupní stránku produktu optimalizovanou pro mobily.

Používáte-li v adresách URL parametr ValueTrack „ifmobile“, zkontrolujte, zda nebude způsobovat problémy, pokud se rozhodnete spolu s ním používat i atribut „final_mobile_url“.

http://www.m.example.com/asp/sp.asp?id=1030  
Similar Destination IDs Seznam řetězců doporučených ID cílů, jež se mají zobrazovat spolu s touto položkou. PAR,LON  
Android app link

Přidá přímý odkaz pro Android ve tvaru *android-app://{package_id}/{scheme}/{host_path}*.

Popis pole: package_id: ID aplikace v Obchodě Play | scheme: schéma předávané aplikaci, může být ve formátu http, https nebo nějakém vlastním host_path: určuje konkrétní obsah v rámci aplikace.

http://example.com/gizmos?1234 → android-app://com.example.android/http/example.com/gizmos?1234  
iOS app link

Přidá přímý odkaz pro iOS ve tvaru *{scheme}://{host}/{path}*.

Popis pole: scheme: informuje iOS, kterou aplikaci má otevřít | host: hostitel, který se v aplikaci spustí | cesta: další informace o místě, které se v aplikaci otevře; pokud je k dispozici, musí být uvedeno také ID aplikace pro iOS v obchodě.

exampleApp://content/page  
iOS app store ID S jeho pomocí zjistíte, zda si uživatel aplikaci nainstaloval před tím, než přešel na přímý odkaz. Doporučujeme jej, pokud vaše vstupní stránka mobilní aplikace pro iOS nabízí lepší uživatelský dojem než vstupní stránka webu a u přímých odkazů pro iOS nepodporujete univerzální odkazy. Tato hodnota je celé číslo. Pokud je k dispozici, musí být uveden i odkaz na aplikaci pro iOS. 12345678  

*Povinné
**Povinné, pokud nepoužíváte atribut „Final URL“.

Vlastní

Typ zdroje Vlastní použijte jen v případě, že se pro vaše produkty nebo služby žádný z ostatních typů firem nehodí.

Atribut Specifikace Příklady hodnot Lze zobrazit v reklamě
ID*
odpovídá parametru id objektu položky
Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná a odpovídat hodnotám ve vaší značce pro remarketing. Sedan  
ID2
odpovídá parametru události id_lokality
Libovolná sekvence písmen a číslic. Sekvence ID (například ID + ID2 nebo jen ID) musí být jedinečná. Červená  
Item title* Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Sedan střední velikosti Použito
Final URL
upgradované adresy URL
Stejná doména, jako má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://www.example.com/automobily  

Image URL

(důrazně doporučujeme)

PNG (doporučeno), JPG nebo GIF. Soubor JPG nebo GIF musí být uložen v kódování barev RGB s profilem ICC. Doporučujeme velikost 300 × 300 pixelů a rozlišení 72 dpi. Maximálně 11,4 MB a 6 milionů pixelů. http://www.example.com/obrazek.png Použito
Item subtitle Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Autosalón v Horní Lhotě Použito

Item description

(důrazně doporučujeme)

Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Vůz střední třídy číslo 1 Použito
Item Category Text Sedany  

Price

(důrazně doporučujeme)

Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. 400 000 Kč Použito
Sale Price Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. U položky Sale price uvádějte nižší hodnoty než u položky Price. 300 000 Kč Použito
Formatted price Jakékoli znaky. Je-li tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky „Price“. Nejlepších výsledků ale dosáhnete v případě, že ho s položkou „Price“ použijete dohromady. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje. - od 400 000 Kč
- 400 000 Kč
- 300 000 Kč – 400 000 Kč
Použito
Formatted sale price Jakékoli znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky Sale price. S ohledem na co nejlepší výsledky doporučujeme používat tento atribut spolu s položkou „Sale price“. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje. - zlevněno na 300 000 Kč
- 300 000 Kč
- 240 000 Kč – 300 000 Kč
Použito
Contextual keywords Text. Více klíčových slov oddělte středníky. sedany; čtyřdveřové sedany  
Item address Použijte některý z těchto způsobů formátování:

- město, kód země, země,
- plná adresa s PSČ,
- zeměpisná šířka a délka ve formátu DDD.

Jako oddělovače použijte čárky. Viz specifikace pro města, regiony a země.
- Mountain View, CA, USA
- Okružní 123, Horní Lhota, 513 01 Semily
- 41.40338, 2.17403
 
Tracking template
upgradované adresy URL
Vložte veškeré parametry ValueTrack, vlastní parametry a případná přesměrování adresy URL vaší položky. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

nebo

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
upgradované adresy URL
Vložte až tři páry klíč–hodnota, které se automaticky doplní do URL prokliku. Žádný z nich nesmí být delší než 16 znaků nebo 200 bajtů. Jednotlivé páry oddělte středníky. {_model}=CarModel;{_type}=sedan  
Destination URL** Stejná doména, jako má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/auta  
Final mobile URL

Pokud máte různé adresy URL pro návštěvníky z mobilních webů a počítačů, uveďte vstupní stránku produktu optimalizovanou pro mobily.

Používáte-li v adresách URL parametr ValueTrack „ifmobile“, zkontrolujte, zda nebude způsobovat problémy, pokud se rozhodnete spolu s ním používat i atribut „final_mobile_url“.

http://www.m.example.com/asp/sp.asp?id=1030  
Similar IDs Seznam řetězců doporučených ID, jež se mají zobrazovat spolu s touto položkou.

Sedan,červený

 
Android app link

Přidá přímý odkaz pro Android ve tvaru *android-app://{package_id}/{scheme}/{host_path}*.

Popis pole: package_id: ID aplikace v Obchodě Play | scheme: schéma předávané aplikaci, může být ve formátu http, https nebo nějakém vlastním host_path: určuje konkrétní obsah v rámci aplikace.

http://example.com/gizmos?1234 → android-app://com.example.android/http/example.com/gizmos?1234  
iOS app link

Přidá přímý odkaz pro iOS ve tvaru *{scheme}://{host}/{path}*.

Popis pole: scheme: informuje iOS, kterou aplikaci má otevřít | host: hostitel, který se v aplikaci spustí | cesta: další informace o místě, které se v aplikaci otevře; pokud je k dispozici, musí být uvedeno také ID aplikace pro iOS v obchodě.

exampleApp://content/page  
iOS app store ID S jeho pomocí zjistíte, zda si uživatel aplikaci nainstaloval před tím, než přešel na přímý odkaz. Doporučujeme jej, pokud vaše vstupní stránka mobilní aplikace pro iOS nabízí lepší uživatelský dojem než vstupní stránka webu a u přímých odkazů pro iOS nepodporujete univerzální odkazy. Tato hodnota je celé číslo. Pokud je k dispozici, musí být uveden i odkaz na aplikaci pro iOS. 12345678  

*Povinné
**Povinné, pokud nepoužíváte atribut „Final URL“.

Vytvoření a nahrání nového zdroje

Nejprve vytvořte svůj zdroj v režimu offline jako soubor ve formátu CSV, TSV, XLS nebo XLSX a nahrajte ho do svého účtu v části „Firemní údaje“. Pokud se vaše firma zabývá maloobchodním prodejem, použijte k nahrání zdroje produktů službu Google Merchant Center.

 1. Vpravo nahoře klikněte na ikonu klíče Google Ads | tools [Icon].
 2. V části Nastavení klikněte na možnost Firemní údaje.
 3. V nabídce stránek vlevo klikněte na položku Zdroje dat.
 4. Klikněte na tlačítko plus  a vyberte možnost Zdroj responzivních reklam. Pak vyberte druh vaší obchodní činnosti. 
 5. Chcete-li použít zdroj šablon, vyberte možnost Zobrazit šablony a stáhněte soubor šablony ve formátu CSV.
 6. Klikněte na Vybrat soubor a připojte soubor zdroje.
 7. Klikněte na Použít.
 8. Po nahrání zdroje zkontrolujte případné chyby. Chyby obrázků nebo adres se nemusí projevit po dobu tří až čtyř hodin.

Položky zdroje můžete získávat, přidávat, aktualizovat a odstraňovat také pomocí rozhraní Google Ads API (AdWords API).

 

Důležité

Nepoužívejte ve zdroji velká písmena. Reklamy obsahující pouze velká písmena budou zamítnuty. Například text „Naše nové hodinky" je povolen, ale jeho varianta „NAŠE NOVÉ HODINKY“ povolena není. 

Zdroj, značka ani kampaň nesmí používat ani shromažďovat žádné osobní nebo citlivé údaje o návštěvnících webu nebo aplikace. Přečtěte si zásady pro inzerci na základě zájmů a lokality (v angličtině).

Nové a aktualizované položky ve vašem zdroji musí projít schvalovacím procesem, abychom měli jistotu, že jsou vhodné pro uživatele v souladu s našimi zásadami inzerce. Položky ve zdroji nebudou zkontrolovány, dokud nebudou aktivovány kampaně a reklamy, a dokud nebudou schváleny, nepoužijí se v reklamách. Většinu položek zdrojů stihneme zkontrolovat během 3 pracovních dnů.

Odstraňování problémů se zdrojem

Pokud některá položka ve vašem zdroji není dostupná nebo neodpovídá specifikaci, nebude se v reklamách používat. Chyby se mohou zobrazit hned po nahrání zdroje, nebo také až za 3–4 hodiny po jeho zpracování.

Když chcete opravit položky ve zdroji, podívejte se nejprve na specifikace pro svůj typ firmy výše v tomto článku. Položky lze upravit buď přímo v účtu v sekci firemních údajů, nebo je můžete upravit v režimu offline a pak zdroj znovu nahrát.

Položky se zobrazeným stavem Čeká na kontrolu

Po nahrání zdroje mohou položky čekat na kontrolu z těchto důvodů:

 1. Kampaň není aktivní: Aby kontrola souladu zdroje dat se zásadami mohla začít, musí dynamická remarketingová kampaň obsahovat:
  • aktivní účet obsahující správné fakturační údaje,
  • aktivní reklamní sestavu,
  • aktivované responzivní reklamy,
  • aktivní zdroj propojený s kampaní.
 2. Jedná se o nový zdroj: Kontrola souladu se zásadami může trvat až čtyři dny (případně déle, podle provozu na webu).
 3. Položky nedostávají dostatečný počet požadavků na server se značkami: Zkontrolujte, zda je značka správně implementována. Další informace o ověření a upozorněních týkajících se značky pro remarketing
  Poznámka:
  • Jako první budou zkontrolovány produkty, u nichž je ve značce pro remarketing zaznamenán vysoký počet návštěv. Kontrola produktů s nižší návštěvností proto může trvat déle.
  • Produkty s nulovou návštěvností kontrolovány nebudou.
Chyby po nahrání zdroje
Chybová zpráva Problém Způsob odstranění
Chybějící povinné atributy Ve zdroji chybí povinné atributy (sloupce). Přidejte všechny povinné atributy (sloupce).
Neplatné atributy Zdroj obsahuje nepotřebné atributy (sloupce), které neodpovídají specifikaci. Odstraňte nepotřebné atributy (sloupce).
Neplatný formát ceny Cena neobsahuje kód měny podle normy ISO 4217. Přidejte do ceny kód měny podle uvedené normy.
Neplatná adresa URL Adresa URL nezačíná řetězcem http:// ani https://. Přidejte na začátek adresy URL řetězec http:// nebo https://.
Neplatná kontextová klíčová slova Kontextová klíčová slova v seznamu nejsou oddělena středníky. Oddělte kontextová klíčová slova středníky.
Chyby po zpracování zdroje
Chybová zpráva Problém Způsob odstranění
Obrázek není dostupný Náš systém nemá k obrázku přístup. Příčinou může například být, že server, na kterém je obrázek umístěn, blokuje přístup nebo udělení přístupu nepřiměřeně oddaluje. Umístěte obrázek někam, kde bude dostupný.
Neplatný formát obrázku Obrázek nemá standardní formát nebo se nejedná o standardní typ souboru. Převeďte obrázek do formátu PNG, JPG, JPEG nebo GIF a uložte ho v kódování barev RGB s profilem ICC.
Neplatná velikost obrázku Obrázek je příliš velký. Obrázek zmenšete:

- doporučená velikost obrázku: 300 × 300 pixelů,
- doporučené rozlišení: 72 dpi,
- maximální velikost souboru: 11,4 MB,
- maximální počet pixelů: 6 milionů.
Neplatný formát adresy Adresa není ve správném formátu. Použijte některý z těchto způsobů formátování:

- město, kód země, země,
- plná adresa s PSČ,
- zeměpisná šířka a délka ve formátu DDD.

Jako oddělovače použijte čárky. Viz specifikace pro města, regiony a země.
Obrázek se nestáhl kvůli chybě SSL Náš systém nemůže obrázek stáhnout kvůli problémům s certifikátem SSL na vašich webových stránkách. Zkontrolujte certifikát SSL pomocí online nástroje nebo zvolte adresy URL, které nepoužívají certifikát SSL vašich webových stránek.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory