Vytvoření zdroje pro responzivní reklamy

Některým inzerentům využívajícím standardní dynamické reklamy se začnou v dynamických kampaních zobrazovat vytvořené návrhy responzivních reklam. Dokud nebudou tyto reklamy zkontrolovány a aktivovány, zůstanou pozastavené. Responzivní reklamy mají jednodušší postup nastavení a mohou přispět k lepšímu celkovému výkonu dynamických remarketingových kampaní.

Stávající standardní dynamické reklamy budou v novém prostředí Google Ads jen ke čtení. Pokud je však inzerent nepozastaví, budou se dál zobrazovat.

V rámci dynamického remarketingu si vytvoříte zdroj dat, který bude obsahovat všechny vaše produkty nebo služby a jejich atributy, například jedinečné identifikátory, obrázky a ceny. Dynamický remarketing vytváří responzivní reklamy s využitím údajů ze zdroje a v těchto reklamách dokáže zobrazovat nejrelevantnější informace uživatelům, kteří předtím navštívili váš web.
 
Dynamic flight ad

 

Různé obory podnikání mají vlastní typy zdrojů. Například letecký dopravce si může vytvořit zdroj letů. Lidem, kteří navštíví web dané letecké společnosti, se pak mohou zobrazovat na míru šité reklamy s informacemi o letech, které v minulosti hledali, zobrazili nebo dokonce zahájili jejich rezervaci.

Obsah tohoto článku:

 • O zdrojích
 • Získání šablon zdrojů a specifikací pro daný typ firmy
 • Vytvoření a nahrání nového zdroje
 • Odstraňování problémů se zdrojem

O zdrojích

 

Při vytváření zdroje v podstatě vytváříte databázi produktů nebo služeb, které lze používat ve vašich responzivních reklamách. Tady je pár položek, které by mohla taková letecká společnost z výše uvedeného příkladu do svého zdroje letů zahrnout:

Destination ID Flight description Cílová adresa URL Flight price
SFO Rezervujte si let http://example.com/flights_SFO 900.00 USD
BOS Rezervujte si let http://example.com/flights_BOS 650.00 USD
 • Zdroj lze vytvořit jako soubor ve formátu CSV, TSV, XLS nebo XLSX a pak nahrát do Google Ads.
 • Řádky představují produkty nebo služby.
 • Sloupce jsou atributy (např. unikátní ID, ceny a popisy) jednotlivých uvedených položek a měly by co do počtu znaků a mezer odpovídat příslušným specifikacím. Důležité je zahrnout do zdroje ID, protože pomocí nich značky pro remarketing zobrazují lidem ve vašich seznamech informace o produktech, které si v minulosti prohlíželi.
 • Pokud byste chtěli poté, co jste zdroj nahráli do Google Ads, přidat další sloupec, museli byste vytvořit nový zdroj.
 • Pro produkty a služby, které jsou dostupné na různých trzích, vytvořte pro jednotlivé jazyky a měny samostatné zdroje.
 • Firemní údaje podporují kódování UTF-8, UTF-16 a UTF-32 (nejlepší je použít UTF-8). Převod dat mezi těmito formáty je bezztrátový. Firemní údaje nepodporují kódování UTF7, UTF1, UTF-EBCDIC, SCSU, BOCU, GB-18030, Latin 1 ani ISO-8859-1.
 • Počet zdrojů a počet položek zdroje v účtu je omezen. Další informace o limitech účtu Google Ads

Získání šablon zdrojů a specifikací pro daný typ firmy

Jelikož pro různé typy firem existují různé typy zdrojů, je třeba zvolit typ, který odpovídá vašim produktům nebo službám. Typ zdroje, který vytvoříte, by měl odpovídat typu firmy zvolenému při vytváření dynamické remarketingové kampaně. Typ zdroje Vlastní použijte jen v případě, že se pro vaše produkty nebo služby žádný z ostatních typů firem nehodí.

Poznámka

Záhlaví atributů musí zůstat nezměněna, aby se šablony zdrojů načítaly správně. I u neanglických zdrojů si musí záhlaví atributů uchovat původní anglické hodnoty, aby je systém mohl rozpoznat.

Vzdělání
Atribut Specifikace Příklady hodnot Lze zobrazit v reklamě
Program ID*
stejné jako vlastní parametr značky edu_pid
Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná a odpovídat hodnotám ve vaší značce pro remarketing. 1255  
Location ID
stejné jako vlastní parametr značky edu_plocid
Libovolná sekvence písmen a číslic. Sekvence ID (například ID programu + ID místa nebo jen ID místa) musí být jedinečná. Horní Lhota  
Program name* Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Ošetřovatelská péče Použitý
School name Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). SZŠ Horní Lhota Použitý
Final URL**
Upgradované adresy URL
Stejná doména, jakou má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/osetrovatelskapece  
Thumbnail image URL PNG (doporučeno), JPG nebo GIF. Soubory JPG nebo GIF musí být uloženy v kódování barev RGB s profilem ICC. Doporučujeme rozměry 300 × 300 pixelů a rozlišení 72 dpi. Maximálně 11,4 MB a 6 milionů pixelů. http://www.example.com/miniatura.png Použitý
Image URL Stejné jako výše http://www.example.com/obrazek.png Použitý
Area of study Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Zdraví Použitý
Program description Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Zdravotnická certifikace Použitý
Contextual keywords Text. Více klíčových slov oddělte středníky. zdravotnická certifikace; horní lhota  
Address Použijte jeden z těchto formátů:

- město, kód státu, země
- plná adresa včetně PSČ
- zeměpisná šířka a zeměpisná délka ve formátu DDD

Jako oddělovače použijte v adrese čárky. Viz specifikace pro města, regiony a země.
- Horní Lhota, Semily, Česká republika
- Okružní 123, Horní Lhota, 513 01 p. Semily
- 50.40338, 15.17403
 
Tracking template
Upgradované adresy URL
Vložte veškeré parametry ValueTrack, vlastní parametry a případná přesměrování adresy URL vaší položky. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

nebo

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Upgradované adresy URL
Vložte až 3 páry klíč–hodnota, které se automaticky doplní do URL prokliku. Žádný z nich nesmí být delší než 16 znaků nebo 200 bajtů. Jednotlivé páry klíč–hodnota oddělte středníky. Klíč musí být alfanumerický (jen písmena a čísla). {_program}=osetrovatelskapece;{_type}=certifikace  
Destination URL*** Stejná doména, jakou má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/osetrovatelskapece  
final_mobile_url

Pokud máte různé adresy URL pro návštěvníky webu z mobilních zařízení a počítačů, uveďte vstupní stránku produktu optimalizovanou pro mobily. 

Pokud v současnosti používáte v adresách URL parametr ValueTrack „ifmobile“, ujistěte se, že nebude způsobovat problémy, pokud se rozhodnete spolu s tímto parametrem ValueTrack „ifmobile“ používat atribut „final_mobile_url“.

http://www.m.example.com/asp/sp.asp?id=1030  
Similar Program IDs Seznam řetězců doporučených ID programů, jež se mají zobrazovat spolu s touto položkou. 1275,1285,1255  

* Povinný údaj
** Doporučeno místo atributu Destination URL, který přestane být začátkem roku 2016 k dispozici.
***Povinné, pokud nepoužíváte atribut „Final URL“.

Lety
Atribut Specifikace Příklady hodnot Lze zobrazit v reklamě
Destination ID*
stejné jako vlastní parametr značky flight_destid
Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná a odpovídat hodnotám ve vaší značce pro remarketing. PAR  
Origin ID
stejné jako vlastní parametr značky flight_originid

Libovolná sekvence písmen a číslic.

Sekvence ID (například ID cíle + ID místa odletu) musí být jedinečná.

LON  
Flight description* Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Rezervujte si letenku Použitý
Final URL**
Upgradované adresy URL
Stejná doména, jakou má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/lety  

Image URL

(důrazně doporučujeme)

PNG (doporučeno), JPG nebo GIF. Soubory JPG nebo GIF musí být uloženy v kódování barev RGB s profilem ICC. Doporučujeme rozměry 300 × 300 pixelů a rozlišení 72 dpi. Maximálně 11,4 MB a 6 milionů pixelů. http://www.example.com/obrazek.png Použitý
Destination name Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Paříž Použitý
Origin name Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Londýn Použitý

Flight price

(důrazně doporučujeme)

Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. 2 000 Kč Použitý
Flight sale price Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. U položky Flight sale price uvádějte nižší hodnoty než u položky Flight price. 1 800 Kč Použitý
Formatted price Jakékoli znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky „Price“. S ohledem na co nejlepší výsledky doporučujeme používat tento atribut spolu s položkou Price. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje. - již od 2 000 Kč
- 1 800 – 2 000 Kč
Použitý
Formatted sale price Jakékoli znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky Sale price. S ohledem na co nejlepší výsledky doporučujeme používat tento atribut spolu s položkou „Sale price“. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje. - zlevněno na 1 800 Kč
- 1 300 – 1 800 Kč
Použitý
Tracking template
Upgradované adresy URL
Vložte veškeré parametry ValueTrack, vlastní parametry a případná přesměrování adresy URL vaší položky. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

nebo

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Upgradované adresy URL
Vložte až 3 páry klíč–hodnota, které se automaticky doplní do URL prokliku. Žádný z nich nesmí být delší než 16 znaků nebo 200 bajtů. Jednotlivé páry klíč–hodnota oddělte středníky. {_dest}=PAR;{_type}=mezistatni  
Destination URL*** Stejná doména, jakou má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/lety  
final_mobile_url

Pokud máte různé adresy URL pro návštěvníky webu z mobilních zařízení a počítačů, uveďte vstupní stránku produktu optimalizovanou pro mobily. 

Pokud v současnosti používáte v adresách URL parametr ValueTrack „ifmobile“, ujistěte se, že nebude způsobovat problémy, pokud se rozhodnete spolu s tímto parametrem ValueTrack „ifmobile“ používat atribut „final_mobile_url“.

http://www.m.example.com/asp/sp.asp?id=1030  
Similar Destination IDs Seznam řetězců doporučených ID cílů, jež se mají zobrazovat spolu s touto položkou. PAR,LON  

* Povinný údaj
** Doporučeno místo atributu Destination URL, který přestane být začátkem roku 2016 k dispozici.
***Povinné, pokud nepoužíváte atribut „Final URL“.

Hotely a pronájmy
Atribut Specifikace Příklady hodnot Lze zobrazit v reklamě
Property ID*
stejné jako vlastní parametr značky hrental_id
Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná a odpovídat hodnotám ve vaší značce pro remarketing. 52639  
Property name* Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná. Hotel Krásná Vyhlídka  
Final URL**
Upgradované adresy URL
Stejná doména, jakou má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://www.example.com/hotel  

Image URL

(důrazně doporučujeme)

PNG (doporučeno), JPG nebo GIF. Soubory JPG nebo GIF musí být uloženy v kódování barev RGB s profilem ICC. Doporučujeme rozměry 300 × 300 pixelů a rozlišení 72 dpi. Maximálně 11,4 MB a 6 milionů pixelů. http://www.example.com/obrazek.png Použitý
Destination name Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Horní Lhota – centrum Použitý

Description

(důrazně doporučujeme)

Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Blízko vlakového nádraží Použitý

Price

(důrazně doporučujeme)

Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. 2 000 Kč Použitý
Sale price Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. U položky Sale price uvádějte nižší hodnoty než u položky Price. 1 800 Kč Použitý
Formatted price Jakékoli znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky „Price“. S ohledem na co nejlepší výsledky doporučujeme používat tento atribut spolu s položkou Price. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje. - již od 2 000 Kč
- 1 800 – 2 000 Kč
Použitý
Formatted sale price Jakékoli znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky Sale price. S ohledem na co nejlepší výsledky doporučujeme používat tento atribut spolu s položkou „Sale price“. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje. - zlevněno na 1 800 Kč
- 1 300 – 1 800 Kč
Použitý
Star rating Číslo (1–5) 3 Použitý
Category Text hotelové apartmá Obsah
Contextual keywords Text. Více klíčových slov oddělte středníky. Horní Lhota hotely; hotely u jezera  
Address Použijte jeden z těchto formátů:

- město, kód státu, země
- plná adresa včetně PSČ
- zeměpisná šířka a zeměpisná délka ve formátu DDD

Jako oddělovače použijte v adrese čárky. Viz specifikace pro města, regiony a země.
- Horní Lhota, Semily, Česká republika
- Okružní 123, Horní Lhota, 513 01 p. Semily
- 50.40338, 15.17403
 
Tracking template
Upgradované adresy URL
Vložte veškeré parametry ValueTrack, vlastní parametry a případná přesměrování adresy URL vaší položky. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

nebo

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Upgradované adresy URL
Vložte až 3 páry klíč–hodnota, které se automaticky doplní do URL prokliku. Žádný z nich nesmí být delší než 16 znaků nebo 200 bajtů. Jednotlivé páry klíč–hodnota oddělte středníky. {_hotelid}=12345;{_type}=resort  
Destination URL*** Stejná doména, jakou má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/hotel  
final_mobile_url

Pokud máte různé adresy URL pro návštěvníky webu z mobilních zařízení a počítačů, uveďte vstupní stránku produktu optimalizovanou pro mobily.

Pokud v současnosti používáte v adresách URL parametr ValueTrack „ifmobile“, ujistěte se, že nebude způsobovat problémy, pokud se rozhodnete spolu s tímto parametrem ValueTrack „ifmobile“ používat atribut „final_mobile_url“.

http://www.m.example.com/asp/sp.asp?id=1030  
Similar Property IDs Seznam řetězců doporučených ID nemovitostí, jež se mají zobrazovat spolu s touto položkou. 52639,52640,52641  

* Povinný údaj
** Doporučeno místo atributu Destination URL, který přestane být začátkem roku 2016 k dispozici.
***Povinné, pokud nepoužíváte atribut „Final URL“.

Zaměstnání
Atribut Specifikace Příklady hodnot Lze zobrazit v reklamě
Job ID*
stejné jako vlastní parametr značky job_id
Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná a odpovídat hodnotám ve vaší značce pro remarketing. 1255  
Location ID
stejné jako vlastní parametr značky job_locid
Libovolná sekvence písmen a číslic. Sekvence ID (například ID zaměstnání + ID místa nebo jen ID místa) musí být jedinečná.  MTV  
Title* Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Softwarový inženýr Použitý
Final URL**
Upgradované adresy URL
Stejná doména, jakou má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://www.example.com/zamestnani  

Image URL

(důrazně doporučujeme)

PNG (doporučeno), JPG nebo GIF. Soubory JPG nebo GIF musí být uloženy v kódování barev RGB s profilem ICC. Doporučujeme rozměry 300 × 300 pixelů a rozlišení 72 dpi. Maximálně 11,4 MB a 6 milionů pixelů. http://www.example.com/obrazek.png Použitý
Subtitle Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Úroveň II Použitý

Description

(důrazně doporučujeme)

Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Využijte své technické schopnosti Použitý

Salary

(důrazně doporučujeme)

Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). 25 000 Kč Použitý
Category Text Technická profese  
Contextual keywords Text. Více klíčových slov oddělte středníky. softwarové inženýrství zaměstnání; software volná místa  
Address Použijte jeden z těchto formátů:

- město, kód státu, země
- plná adresa včetně PSČ
- zeměpisná šířka a zeměpisná délka ve formátu DDD

Jako oddělovače použijte v adrese čárky. Viz specifikace pro města, regiony a země.
- Horní Lhota, Semily, Česká republika
- Okružní 123, Horní Lhota, 513 01 p. Semily
- 50.40338, 15.17403
 
Tracking template
Upgradované adresy URL
Vložte veškeré parametry ValueTrack, vlastní parametry a případná přesměrování adresy URL vaší položky. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

nebo

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Upgradované adresy URL
Vložte až 3 páry klíč–hodnota, které se automaticky doplní do URL prokliku. Žádný z nich nesmí být delší než 16 znaků nebo 200 bajtů. Jednotlivé páry klíč–hodnota oddělte středníky. {_job}=1234;{_type}=inzenyrstvi  
Destination URL*** Stejná doména, jakou má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/jobs  
final_mobile_url

Pokud máte různé adresy URL pro návštěvníky webu z mobilních zařízení a počítačů, uveďte vstupní stránku produktu optimalizovanou pro mobily.

Pokud v současnosti používáte v adresách URL parametr ValueTrack „ifmobile“, ujistěte se, že nebude způsobovat problémy, pokud se rozhodnete spolu s tímto parametrem ValueTrack „ifmobile“ používat atribut „final_mobile_url“.

http://www.m.example.com/asp/sp.asp?id=1030  
Similar Job IDs Seznam řetězců doporučených ID pracovních míst, jež se mají zobrazovat spolu s touto položkou. 1275,1285,1256  

* Povinný údaj
** Doporučeno místo atributu Destination URL, který přestane být začátkem roku 2016 k dispozici.
***Povinné, pokud nepoužíváte atribut „Final URL“.

Místní slevové akce
Atribut Specifikace Příklady hodnot Lze zobrazit v reklamě
Deal ID*
stejné jako vlastní parametr značky local_id
Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná a odpovídat hodnotám ve vaší značce pro remarketing. 1234  
Deal name* Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). 50% sleva v potravinách Na Růžku Použitý
Final URL**
Upgradované adresy URL
Stejná doména, jakou má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://www.example.com/deals  

Image URL

(důrazně doporučujeme)

PNG (doporučeno), JPG nebo GIF. Soubory JPG nebo GIF musí být uloženy v kódování barev RGB s profilem ICC. Doporučujeme rozměry 300 × 300 pixelů a rozlišení 72 dpi. Maximálně 11,4 MB a 6 milionů pixelů. http://www.example.com/obrazek.png Použitý
Subtitle Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Potraviny Použitý

Description

(důrazně doporučujeme)

Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Každý týden ušetříte Použitý

Price

(důrazně doporučujeme)

Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. 2 000 Kč Použitý
Sale price Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. U položky Sale price uvádějte nižší hodnoty než u položky Price. 1 800 Kč Použitý
Formatted price Jakékoli znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky „Price“. S ohledem na co nejlepší výsledky doporučujeme používat tento atribut spolu s položkou Price. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje. - již od 2 000 Kč
- 1 800 – 2 000 Kč
Použitý
Formatted sale price Jakékoli znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky „Sale price“. S ohledem na co nejlepší výsledky doporučujeme používat tento atribut spolu s položkou „Sale price“. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje. - zlevněno na 1 800 Kč
- 1 300 – 1 800 Kč
Použitý
Address Použijte jeden z těchto formátů:

- město, kód státu, země
- plná adresa včetně PSČ
- zeměpisná šířka a zeměpisná délka ve formátu DDD

Jako oddělovače použijte v adrese čárky. Viz specifikace pro města, regiony a země.
- Horní Lhota, Semily, Česká republika
- Okružní 123, Horní Lhota, 513 01 p. Semily
- 50.40338, 15.17403
 
Category Text Jídlo  
Contextual keywords Text. Více klíčových slov oddělte středníky. slevové kupóny na potraviny; levné potraviny  
Tracking template
Upgradované adresy URL
Vložte veškeré parametry ValueTrack, vlastní parametry a případná přesměrování adresy URL vaší položky. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

nebo

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Upgradované adresy URL
Vložte až 3 páry klíč–hodnota, které se automaticky doplní do URL prokliku. Žádný z nich nesmí být delší než 16 znaků nebo 200 bajtů. Jednotlivé páry klíč–hodnota oddělte středníky. {_vendor}=LocalGrocer;{_type}=propagace  
Destination URL*** Stejná doména, jakou má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/deals  
final_mobile_url

Pokud máte různé adresy URL pro návštěvníky webu z mobilních zařízení a počítačů, uveďte vstupní stránku produktu optimalizovanou pro mobily.

Pokud v současnosti používáte v adresách URL parametr ValueTrack „ifmobile“, ujistěte se, že nebude způsobovat problémy, pokud se rozhodnete spolu s tímto parametrem ValueTrack „ifmobile“ používat atribut „final_mobile_url“.

http://www.m.example.com/asp/sp.asp?id=1030  
Similar Deal IDs Seznam řetězců doporučených ID místních akcí, jež se mají zobrazovat spolu s touto položkou. 1234,1235,1236  

* Povinný údaj
** Doporučeno místo atributu Destination URL, který přestane být začátkem roku 2016 k dispozici.
***Povinné, pokud nepoužíváte atribut „Final URL“.

Reality
Atribut Specifikace Příklady hodnot Lze zobrazit v reklamě
Listing ID*
stejné jako vlastní parametr značky listing_id
Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná a odpovídat hodnotám ve vaší značce pro remarketing. mtv_12345  
Listing name* Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Horská chata Barborka Použitý
Final URL**
Upgradované adresy URL
Stejná doména, jakou má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://www.example.com/reality  

Image URL

(důrazně doporučujeme)

PNG (doporučeno), JPG nebo GIF. Soubory JPG nebo GIF musí být uloženy v kódování barev RGB s profilem ICC. Doporučujeme rozměry 300 × 300 pixelů a rozlišení 72 dpi. Maximálně 11,4 MB a 6 milionů pixelů. http://www.example.com/obrazek.png Použitý
City name Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Horní Lhota, okres Semily Použitý

Description

(důrazně doporučujeme)

Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). 12 lůžek, 4 koupelny, 162 m2 Použitý

Price

(důrazně doporučujeme)

Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. 12 000 000 Kč Použitý
Druh služby Text Dům  
Listing type Text na prodej  
Contextual keywords Text. Více klíčových slov oddělte středníky. na prodej; domy na prodej  
Address Použijte jeden z těchto formátů:

- město, kód státu, země
- plná adresa včetně PSČ
- zeměpisná šířka a zeměpisná délka ve formátu DDD

Jako oddělovače použijte v adrese čárky. Viz specifikace pro města, regiony a země.
- Horní Lhota, Semily, Česká republika
- Okružní 123, Horní Lhota, 513 01 p. Semily
- 50.40338, 15.17403
 
Tracking template
Upgradované adresy URL
Vložte veškeré parametry ValueTrack, vlastní parametry a případná přesměrování adresy URL vaší položky. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

nebo

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Upgradované adresy URL
Vložte až 3 páry klíč–hodnota, které se automaticky doplní do URL prokliku. Žádný z nich nesmí být delší než 16 znaků nebo 200 bajtů. Jednotlivé páry klíč–hodnota oddělte středníky. {_ptype}=condo;{_type}=sleva  
Destination URL*** Stejná doména, jakou má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/realestate  
final_mobile_url

Pokud máte různé adresy URL pro návštěvníky webu z mobilních zařízení a počítačů, uveďte vstupní stránku produktu optimalizovanou pro mobily.

Pokud v současnosti používáte v adresách URL parametr ValueTrack „ifmobile“, ujistěte se, že nebude způsobovat problémy, pokud se rozhodnete spolu s tímto parametrem ValueTrack „ifmobile“ používat atribut „final_mobile_url“.

http://www.m.example.com/asp/sp.asp?id=1030  
Similar Listing IDs Seznam řetězců doporučených ID zápisů, jež se mají zobrazovat spolu s touto položkou. mtv_12345,mtv_12350,mtv_12355  

* Povinný údaj
** Doporučeno místo atributu Destination URL, který přestane být začátkem roku 2016 k dispozici.
***Povinné, pokud nepoužíváte atribut „Final URL“.

Maloobchod Cestovní ruch
Atribut Specifikace Příklady hodnot Lze zobrazit v reklamě
Destination ID*
stejné jako vlastní parametr značky travel_destid
Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná a odpovídat hodnotám ve vaší značce pro remarketing. PAR  
Origin ID
stejné jako vlastní parametr značky travel_originid
Libovolná sekvence písmen a číslic. Sekvence ID (například ID destinace + ID místa odjezdu nebo jen ID místa odjezdu) musí být jedinečná. LON  
Title* Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Rezervace vlakové jízdenky Použitý
Final URL**
Upgradované adresy URL
Stejná doména, jakou má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://www.example.com/cestovniruch  

Image URL

(důrazně doporučujeme)

PNG (doporučeno), JPG nebo GIF. Soubory JPG nebo GIF musí být uloženy v kódování barev RGB s profilem ICC. Doporučujeme rozměry 300 × 300 pixelů a rozlišení 72 dpi. Maximálně 11,4 MB a 6 milionů pixelů. http://www.example.com/obrazek.png Použitý
Destination name Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Paříž Použitý
Origin name Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Londýn Použitý

Price

(důrazně doporučujeme)

Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. 2 600 Kč Použitý
Sale price Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. U položky Sale price uvádějte nižší hodnoty než u položky Price. 2 000 Kč Použitý
Formatted price Jakékoli znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky Price. S ohledem na co nejlepší výsledky doporučujeme používat tento atribut spolu s položkou Price. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje. - již od 2 000 Kč
- 1 800 – 2 000 Kč
Použitý
Formatted sale price Jakékoli znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky Sale price. S ohledem na co nejlepší výsledky doporučujeme používat tento atribut spolu s položkou „Sale price“. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje. - zlevněno na 1 800 Kč
- 1 300 – 1 800 Kč
Použitý
Category Text Rychlík  
Contextual keywords Text. Více klíčových slov oddělte středníky. vlakem z Paříže; doprava Paříž  
Destination address Použijte jeden z těchto formátů:

- město, kód státu, země
- plná adresa včetně PSČ
- zeměpisná šířka a zeměpisná délka ve formátu DDD

Jako oddělovače použijte v adrese čárky. Viz specifikace pro města, regiony a země.
- Horní Lhota, Semily, Česká republika
- Okružní 123, Horní Lhota, 513 01 p. Semily
- 50.40338, 15.17403
 
Tracking template
Upgradované adresy URL
Vložte veškeré parametry ValueTrack, vlastní parametry a případná přesměrování adresy URL vaší položky. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

nebo

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Upgradované adresy URL
Vložte až 3 páry klíč–hodnota, které se automaticky doplní do URL prokliku. Žádný z nich nesmí být delší než 16 znaků nebo 200 bajtů. Jednotlivé páry klíč–hodnota oddělte středníky. {_dest}= LON;{_type}=mezinárodní  
Destination URL*** Stejná doména, jakou má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/cestovani  
final_mobile_url

Pokud máte různé adresy URL pro návštěvníky webu z mobilních zařízení a počítačů, uveďte vstupní stránku produktu optimalizovanou pro mobily.

Pokud v současnosti používáte v adresách URL parametr ValueTrack „ifmobile“, ujistěte se, že nebude způsobovat problémy, pokud se rozhodnete spolu s tímto parametrem ValueTrack „ifmobile“ používat atribut „final_mobile_url“.

http://www.m.example.com/asp/sp.asp?id=1030  
Similar Destination IDs Seznam řetězců doporučených ID cílů, jež se mají zobrazovat spolu s touto položkou. PAR,LON  

* Povinný údaj
** Doporučeno místo atributu Destination URL, který přestane být začátkem roku 2016 k dispozici.
***Povinné, pokud nepoužíváte atribut „Final URL“.

Vlastní

Typ zdroje Vlastní použijte jen v případě, že se pro vaše produkty nebo služby žádný z ostatních typů firem nehodí.

Atribut Specifikace Příklady hodnot Lze zobrazit v reklamě
ID*
stejné jako vlastní parametr značky dynx_itemid
Libovolná sekvence písmen a číslic. ID musí být jedinečná a odpovídat hodnotám ve vaší značce pro remarketing. sedan  
ID2
stejné jako vlastní parametr značky dynx_itemid2
Libovolná sekvence písmen a číslic. Sekvence ID (například ID + ID2 nebo jen ID) musí být jedinečná. Červená  
Item title* Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Sedan střední velikosti Použitý
Final URL**
Upgradované adresy URL
Stejná doména, jakou má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://www.example.com/automobily  

Image URL

(důrazně doporučujeme)

PNG (doporučeno), JPG nebo GIF. Soubory JPG nebo GIF musí být uloženy v kódování barev RGB s profilem ICC. Doporučujeme rozměry 300 × 300 pixelů a rozlišení 72 dpi. Maximálně 11,4 MB a 6 milionů pixelů. http://www.example.com/obrazek.png Použitý
Item subtitle Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Autosalón v Horní Lhotě Použitý

Item description

(důrazně doporučujeme)

Maximálně 25 znaků (12 pro jazyky se znaky dvojité šířky). Vůz střední třídy číslo 1 Použitý
Item Category Text Sedany  

Price

(důrazně doporučujeme)

Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. 20,000.00 USD Použitý
Sale Price Číslo, po kterém následuje kód měny podle normy ISO 4217. Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku. U položky Sale price uvádějte nižší hodnoty než u položky Price. 15 000.00 USD Použitý
Formatted price Jakékoli znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky Price. S ohledem na co nejlepší výsledky doporučujeme používat tento atribut spolu s položkou Price. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje. - již od 20 000 USD
- 20 tis. USD
- 15 000–20 000 USD
Použitý
Formatted sale price Jakékoli znaky. Pokud je tento atribut uveden ve zdroji, použije se v reklamě místo položky Sale price. S ohledem na co nejlepší výsledky doporučujeme používat tento atribut spolu s položkou „Sale price“. Pokud se však ceny často mění, toto řešení se naopak nedoporučuje. - zlevněno na 15 000 USD
- 15 tis. USD
- 12 000–15 000 USD
Použitý
Contextual keywords Text. Více klíčových slov oddělte středníky. sedany; čtyřdveřové sedany  
Item address Použijte jeden z těchto formátů:

- město, kód státu, země
- plná adresa včetně PSČ
- zeměpisná šířka a zeměpisná délka ve formátu DDD

Jako oddělovače použijte v adrese čárky. Viz specifikace pro města, regiony a země.
- Horní Lhota, Semily, Česká republika
- Okružní 123, Horní Lhota, 513 01 p. Semily
- 50.40338, 15.17403
 
Tracking template
Upgradované adresy URL
Vložte veškeré parametry ValueTrack, vlastní parametry a případná přesměrování adresy URL vaší položky. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

nebo

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Upgradované adresy URL
Vložte až 3 páry klíč–hodnota, které se automaticky doplní do URL prokliku. Žádný z nich nesmí být delší než 16 znaků nebo 200 bajtů. Jednotlivé páry klíč–hodnota oddělte středníky. {_model}=CarModel;{_type}=sedan  
Destination URL*** Stejná doména, jakou má váš web. Začíná na „http://“ nebo „https://“. http://example.com/auta  
final_mobile_url

Pokud máte různé adresy URL pro návštěvníky webu z mobilních zařízení a počítačů, uveďte vstupní stránku produktu optimalizovanou pro mobily.

Pokud v současnosti používáte v adresách URL parametr ValueTrack „ifmobile“, ujistěte se, že nebude způsobovat problémy, pokud se rozhodnete spolu s tímto parametrem ValueTrack „ifmobile“ používat atribut „final_mobile_url“.

http://www.m.example.com/asp/sp.asp?id=1030  
Similar Item IDs Seznam řetězců doporučených ID, jež se mají zobrazovat spolu s touto položkou. Sedan,červený  

* Povinný údaj
** Doporučeno místo atributu Destination URL, který přestane být začátkem roku 2016 k dispozici.
***Povinné, pokud nepoužíváte atribut „Final URL“.

Vytvoření a nahrání nového zdroje

Nejprve vytvořte svůj zdroj v režimu offline jako soubor ve formátu CSV, TSV, XLS nebo XLSX a nahrajte ho do svého účtu v části „Údaje o firmě“. Pokud se vaše firma zabývá maloobchodním prodejem, použijte k nahrání zdroje produktů službu Google Merchant Center.

Většina uživatelů už své účty spravuje jen v novém prostředí Google Ads. Používáte-li dosud předchozí prostředí AdWords, vyberte možnost „Předchozí“ níže. Další informace

 1. V účtu AdWords přejděte do sekce Sdílená knihovna.
 2. V části Údaje o firmě klikněte na Zobrazit.
 3. Klikněte na + Data, vyberte „Zdroj dynamických obsahových reklam“ a pak vyberte typ své firmy. Pokud už jste nějakou kampaň používající dynamický remarketing vytvořili, vyberte zdroj, který služba AdWords během nastavování kampaně automaticky vytvořila, a nahrajte svůj soubor. Přečtěte si o zdrojích a firemních údajích.
 4. Zadejte název zdroje.
 5. Klikněte na Vyhledat soubor a připojte soubor zdroje. 
 6. Klikněte na Nahrát.
 7. Po nahrání zdroje zkontrolujte případné chyby. Chyby obrázků nebo adres se nemusí pro dobu 3–4 hodin projevit.

Položky zdroje můžete získávat, přidávat, aktualizovat a odstraňovat také pomocí rozhraní AdWords API.

Důležité upozornění

Zdroj, značka ani kampaň nesmí používat ani shromažďovat žádné osobní nebo citlivé údaje o návštěvnících vašeho webu nebo vaší aplikace. Přečtěte si zásady pro inzerci na základě zájmů a lokality (v angličtině).

Nové a aktualizované položky ve vašem zdroji musí projít schvalovacím procesem, abychom měli jistotu, že jsou vhodné pro uživatele v souladu s našimi zásadami inzerce. Položky ve zdroji nebudou zkontrolovány, dokud nebudou aktivovány kampaně a reklamy, a dokud nebudou schváleny, nepoužijí se v reklamách. Většinu položek zdrojů stihneme zkontrolovat během 3 pracovních dnů.

Odstraňování problémů se zdrojem

Pokud některá položka ve vašem zdroji není dostupná nebo neodpovídá specifikaci, nebude se v reklamách používat. Chyby se mohou zobrazit hned po nahrání zdroje, nebo také až za 3–4 hodiny po jeho zpracování.

Když chcete opravit položky ve zdroji, podívejte se nejprve na specifikace pro svůj typ firmy výše v tomto článku. Položky lze upravit buď přímo v účtu v sekci firemních údajů, nebo je můžete upravit v režimu offline a pak zdroj znovu nahrát.

Položky se zobrazeným stavem Čeká na kontrolu

Po nahrání zdroje mohou položky čekat na kontrolu z těchto důvodů:

 1. Kampaň není aktivní: Aby kontrola souladu zdroje dat se zásadami mohla začít, musí dynamická remarketingová kampaň obsahovat:
  • aktivní účet obsahující správné fakturační údaje,
  • aktivní reklamní sestavu,
  • aktivované responzivní reklamy,
  • aktivní zdroj propojený s kampaní.
 2. Jedná se o nový zdroj: Dokončení kontroly souladu se zásadami může trvat až čtyři dny (případně déle, podle provozu na webu).
 3. Položky nedostávají dostatečný počet požadavků na server se značkami: Značka musí být správně implementována.  Další informace o ověření a upozorněních týkajících se značky pro remarketing. Důležité poznámky:
  • Jako první budou zkontrolovány produkty, u nichž je ve značce pro remarketing zaznamenán vysoký počet návštěv. Kontrola produktů s nižší návštěvností proto může trvat déle.
  • Produkty s nulovou návštěvností kontrolovány nebudou.
Chyby po nahrání zdroje
Chybová zpráva Problém Způsob odstranění
Chybějící povinné atributy Ve zdroji chybí povinné atributy (sloupce). Přidejte všechny povinné atributy (sloupce).
Neplatné atributy Zdroj obsahuje nepotřebné atributy (sloupce), které neodpovídají specifikaci. Odstraňte nepotřebné atributy (sloupce).
Neplatný formát ceny Cena neobsahuje kód měny podle normy ISO 4217. Přidejte do ceny kód měny podle uvedené normy.
Neplatná adresa URL Adresa URL nezačíná řetězcem http:// ani https://. Přidejte na začátek adresy URL řetězec http:// nebo https://.
Neplatná kontextová klíčová slova Kontextová klíčová slova v seznamu nejsou oddělena středníky. Oddělte kontextová klíčová slova středníky.
Chyby po zpracování zdroje
Chybová zpráva Problém Způsob odstranění
Obrázek není dostupný Náš systém nemá k obrázku přístup. Příčinou může například být, že server, na kterém je obrázek umístěn, blokuje přístup nebo udělení přístupu nepřiměřeně oddaluje. Umístěte obrázek někam, kde bude dostupný.
Neplatný formát obrázku Obrázek nemá standardní formát nebo se nejedná o standardní typ souboru. Převeďte obrázek do formátuPNG, JPG, JPEG nebo GIF a uložte ho v kódování barev RGB s připojeným profilem ICC.
Neplatná velikost obrázku Obrázek je příliš velký. Zmenšete obrázek:

Doporučená velikost obrázku: 300 × 300 pixelů
– Doporučené rozlišení: 72 dpi
– Maximální velikost souboru: 11,4 MB
– Maximální počet pixelů: 6 milionů pixelů
Neplatný formát adresy Adresa není ve správném formátu. Použijte jeden z těchto formátů:

- město, kód státu, země
- plná adresa včetně PSČ
- zeměpisná šířka a zeměpisná délka ve formátu DDD

Jako oddělovače použijte v adrese čárky. Viz specifikace pro města, regiony a země.
Obrázek se nestáhl kvůli chybě SSL Náš systém nemůže obrázek stáhnout kvůli problémům s certifikátem SSL na vašich webových stránkách. Zkontrolujte certifikát SSL pomocí online nástroje nebo zvolte adresy URL, které nepoužívají certifikát SSL vašich webových stránek.
Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?