Upotreba izmjenjivanja oglasa i ograničavanja učestalosti prikazivanja

Izmjenjivanje oglasa način je na koji prikazujemo vaše oglase na pretraživačkoj mreži i prikazivačkoj mreži. Ako imate više oglasa u jednoj grupi oglasa, oglasi će se izmjenjivati jer se istodobno ne može prikazivati više od jednog oglasa s vašeg računa. Izmjenjivanje oglasa nije dostupno za videokampanje.

Koristite postavku izmjenjivanja oglasa da biste odredili koliko često želite posluživati oglase u odnosu na ostale oglase u grupi oglasa. (Napomena: postavke izmjenjivanja oglasa nisu dostupne za pametne kampanje za prikazivačku mrežu.) Postoje dvije opcije za izmjenjivanje oglasa: optimiziranje i neograničeno izmjenjivanje oglasa.

Ograničavanje učestalosti prikazivanja omogućuje ograničavanje broja prikaza prikaznih ili videooglasa istoj osobi.  Saznajte više o tome kako ograničavanje učestalosti prikazivanja funkcionira za kampanje na prikazivačkoj mreži i videokampanje

Optimiziranje

Ova će postavka optimizirati vaše oglase za klikove u svakoj pojedinačnoj dražbi uz pomoć signala kao što su ključna riječ, pojam za pretraživanje, uređaj, lokacije i ostali. Postavka optimiziranje, koju pokreće Googleova tehnologija strojnog učenja, daje prednost oglasima za koje se očekuje da će imati bolju izvedbu od drugih oglasa u grupi oglasa.

Savjet:

Ako želite dati prednost konverzijama, upotrebljavajte opciju Pametno licitiranje uz koju će se vaše licitacije prilagoditi na temelju vjerojatnosti konverzije te će se odabrati oglas koji će najvjerojatnije potaknuti tu konverziju. Ako upotrebljavate pametno licitiranje, Google Ads automatski će koristiti postavku optimiziranja izmjenjivanja oglasa. 

Neograničeno izmjenjivanje

Uz tu opciju vaši se oglasi ravnomjernije sudjeluju u dražbi oglasa, ali tijekom neograničenog razdoblja i bez optimizacije. Ta se opcija ne preporučuje većini oglašivača.
 

Napomena

Uz opciju neograničeno izmjenjivanje postotak pojavljivanja za poslužene oglase u grupi oglasa bit će ravnomjerniji od opcije za optimiziranje izmjenjivanja oglasa. Međutim, s obzirom na to da kvaliteta oglasa varira, a pomoću kvalitete određuje se gdje će se oglas prikazati, odnosno hoće li se uopće prikazati, postotak pojavljivanja za svaki oglas možda neće biti savršeno ravnomjeran.

Oglas s dobrom izvedbom može se prikazati na prvoj stranici rezultata pretraživanja, a oglas s lošom izvedbom može se prikazati na drugoj stranici rezultata pretraživanja koja doseže manji broj korisnika.

Kako izmijeniti izmjenjivanje oglasa i ograničavanje učestalosti prikazivanja?

Napomena: izmjenjivanje oglasa nije primjenjivo za videokampanje.

Postavljanje izmjenjivanja oglasa za kampanju

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Na navigacijskoj ploči kliknite Sve kampanje.
 3. Kliknite kampanju koju želite izmijeniti.
 4. Na izborniku stranica kliknite Postavke.
 5. Kliknite Dodatne postavke.
 6. Odaberite Izmjenjivanje oglasa.
 7. Odaberite način izmjenjivanja oglasa: Optimiziranje ili Neograničeno izmjenjivanje.
 8. Kliknite Spremi.

Postavljanje izmjenjivanja oglasa za više kampanja odjednom

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Na navigacijskoj ploči kliknite Sve kampanje.
 3. Na izborniku stranica kliknite Postavke.
 4. Potvrdite okvir pored kampanja ili grupa oglasa koje želite izmijeniti.
 5. Kliknite Uredi.
 6. Na padajućem izborniku odaberite Izmijeni izmjenjivanje oglasa.
 7. Odaberite način izmjenjivanja oglasa.
 8. Kliknite Spremi.

Postavljanje izmjenjivanja oglasa prema grupi oglasa

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Na izborniku stranica kliknite Grupe oglasa.
 3. Kliknite grupu oglasa koju želite izmijeniti.
 4. Na izborniku stranica kliknite Postavke.
 5. Kliknite Izmjenjivanje oglasa, a zatim odaberite način.

Savjet: filtrirajte svoje kampanje prema vrsti izmjenjivanja oglasa

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Na navigacijskoj ploči kliknite Sve kampanje.
 3. Na izborniku stranica kliknite Postavke.
 4. Upotrijebite ikonu filtra Filtar za prikaz samo onih kampanja koje odgovaraju određenim kriterijima, uključujući izmjenjivanje oglasa.

Postavljanje ograničavanja učestalosti prikazivanja za kampanje na prikazivačkoj mreži i videokampanje

Ograničavanje učestalosti prikazivanja ograničava broj prikaza prikaznih i videooglasa istom korisniku. Ne odnosi se na pretraživačku mrežu. 

Kako postaviti ograničavanje učestalosti prikazivanja u novoj kampanji?

Napomena: ovo se odnosi samo na kampanje na prikazivačkoj mreži i videokampanje.
 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Na navigacijskoj ploči odaberite Sve kampanje.
 3. Na izborniku stranica kliknite Kampanje.
 4. Kliknite gumb s plusom , a zatim odaberite Nova kampanja.
 5. Odaberite cilj kampanje i kliknite Nastavi.
 6. Odaberite vrste kampanja i kliknite Nastavi.
 7. Kliknite Dodatne postavke.
 8. Odaberite Ograničavanje učestalosti prikazivanja.
 9. Unesite broj pojavljivanja (ili pregleda za videokampanje). Vrijednost mora biti cijeli broj (kao što je 4, a ne 4,5).
 10. Odaberite vremenski interval (dnevno, tjedno, mjesečno ili kombinacija tih intervala).
 11. Nakon postavljanja ostatka kampanje kliknite Izradi kampanju.

Kako postaviti ograničavanje učestalosti prikazivanja u postojećoj kampanji?

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Na navigacijskoj ploči odaberite Sve kampanje.
 3. Kliknite naziv kampanje za prikazivanje.
 4. Na izborniku stranica odaberite Postavke.
 5. Kliknite Dodatne postavke.
 6. Odaberite Ograničavanje učestalosti prikazivanja.
 7. Unesite broj pojavljivanja (ili pregleda za videokampanje). Vrijednost mora biti cijeli broj (kao što je 100, a ne 100,5).
 8. Samo za kampanje na prikazivačkoj mreži odaberite vremenski interval (dnevno, tjedno ili mjesečno).
 9. Kliknite Spremi.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
73067
false