Hỗ trợ tiếp cận ứng dụng Google Ads dành cho thiết bị di động

Ứng dụng Google Ads dành cho thiết bị di động tương thích với trình đọc màn hình trên cả nền tảng Android và iOS.

Bạn hãy chắc chắn đã bật trình đọc màn hình để sử dụng với ứng dụng Google Ads dành cho thiết bị di động. Bạn có thể sử dụng các cử chỉ di chuyển thông thường và tính năng khám phá bằng cách chạm của trình đọc màn hình.

Android: Bật trình đọc màn hình

  1. Chuyển đến mục Cài đặt.
  2. Nhấn vào Hỗ trợ tiếp cận > Chọn để nói hoặc TalkBack
  3. Bật tính năng trong trình đọc màn hình mà bạn muốn sử dụng

iOS: Bật trình đọc màn hình

  1. Chuyển đến mục Cài đặt.
  2. Nhấn vào Hỗ trợ tiếp cận > Nội dung nói.
  3. Bật Màn hình nói.

Đường liên kết liên quan

Xem tất cả bài viết trợ giúp dành cho thiết bị di động
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false