Om «Ta med i Konverteringer»-innstillingen

For hver konverteringshandling kan du velge om du vil ta med de tilhørende konverteringene i Konverteringer-kolonnen i rapportene dine. Du kan bruke denne innstillingen for å styre hvordan du byr på konverteringer og for å tilpasse dataene i rapportene dine.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan innstillingen «Ta med i Konverteringer» fungerer, hvorfor du bør bruke den, og hvordan du endrer den.

Fordeler

Du kan bruke innstillingen «Ta med i Konverteringer» til å:

 • finjustere «Konverteringer»-kolonnen slik at den bare inneholder data for konverteringshandlingene som er viktigst for deg
 • fortelle Google Ads-systemet hvilke konverteringer som skal optimaliseres i en automatisk budstrategi
 • justere «Konverteringer»-kolonnen for å få et bedre beslutningsgrunnlag for manuell budgivning

Slik fungerer «Ta med i Konverteringer»

Som navnet tilsier, kan du bruke innstillingen «Ta med i Konverteringer» til å velge om du vil ta med dataene for en konverteringshandling i rapporteringskolonnen «Konverteringer». Du kan justere denne innstillingen for hver av konverteringshandlingene dine. Du kan dermed velge å inkludere visse typer konverteringer, og utelate andre typer.

Du kan bruke denne innstillingen til å styre hvordan du byr på konverteringer. Med automatiserte budstrategier som målkostnad per handling (CPA), mål for avkastning på annonsekostnader (ROAS) og utvidet kostnad per klikk (ECPC) brukes informasjonen i «Konverteringer»-kolonnen til å optimalisere budene dine. Hvis du utelater en konverteringshandling fra kolonnen, betyr dette at det ikke bys på denne typen konverteringer i budstrategiene. Dette kan være nyttig hvis du ønsker å by på visse typer konverteringer, men ikke andre.

Uansett hvordan du bruker denne innstillingen, inneholder «Alle konverteringer»-kolonnen data for alle konverteringshandlingene dine.

Eksempel

Du eier en nettbutikk som selger klær, og du sporer to konverteringshandlinger: én for hver gang en kunde legger noe i handlekurven, og en annen for nettsalg.

Du ønsker å optimalisere budgivningen din for salg og spore disse konverteringene i «Konverteringer»-kolonnen. Du ønsker ikke å by på handlekurvhandlingen, og du trenger ikke å se disse dataene i hovedkolonnen for konverteringer.

Du merker av for «Ta med i Konverteringer» for salgskonverteringshandlingen og fjerner merket for handlekurvinnstillingen. Fra nå av optimaliseres det bare for salgskonverteringer i den automatiske budstrategien, og det vises bare salgskonverteringer i «Konverteringer»-kolonnen. Dataene for handlekurvhandlingen inngår imidlertid fortsatt i «Alle konverteringer»-kolonnen.

Hvis du ikke bruker automatiske budstrategier for å optimalisere for konverteringer, påvirker ikke denne innstillingen budgivningen din automatisk. Du kan imidlertid også bruke innstillingen for å justere «Konverteringer»-kolonnen for å få et bedre beslutningsgrunnlag for manuell budgivning.

Standardinnstillingen for de fleste konverteringshandlinger er at dataene blir tatt med i «Konverteringer»-kolonnen.

Merk: appkampanjer for handlinger i apper

Konverteringer fra appkampanjer for handlinger i apper påvirkes ikke av «Ta med i Konverteringer»-innstillingen. For å styre hvordan du byr for å oppnå handlinger i apper for appkampanjer, og hvilke av disse konverteringene som blir rapportert, bruk «Kampanjeoptimalisering»-innstillingen i kampanjekonfigureringen.

Veiledning

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre, og under «Måling» klikker du på «Konverteringer».
 3. Klikk på navnet på konverteringshandlingen du vil endre.
 4. Klikk på Endre innstillingene.
 5. Klikk på «Ta den med i Konverteringer-kolonnen».
  • Merk av i ruten hvis du vil ta med disse konverteringene i «Konverteringer»-kolonnen.
  • Fjern avmerkingen hvis du ikke vil ta med disse konverteringene i «Konverteringer»-kolonnen.
 6. Klikk på Lagre og så på Ferdig

Merk: Konverteringer via flere enheter er alltid inkludert som standard.
 

 

 
 

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt