Om innstillingen «Ta den med i «Konverteringer»-kolonnen»

For hver konverteringshandling kan du velge om du vil ta med de tilhørende konverteringene i rapporteringskolonnen «Konverteringer». Du kan bruke denne innstillingen for å styre hvordan du byr på konverteringer og for å tilpasse dataene i rapportene dine.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan innstillingen «Ta den med i «Konverteringer»-kolonnen» fungerer, hvorfor du bør bruke den og hvordan du endrer den.

Fordeler

Du kan bruke innstillingen «Ta den med i «Konverteringer»-kolonnen» for å:

 • finjustere «Konverteringer»-kolonnen slik at den bare inneholder data for konverteringshandlingene som er viktigst for deg.
 • fortelle Google Ads-systemet hvilke konverteringer som skal optimaliseres i en automatisk budstrategi.
 • justere «Konverteringer»-kolonnen for å få et bedre beslutningsgrunnlag for manuell budgivning.

Slik fungerer «Ta den med i «Konverteringer»-kolonnen»

Som navnet tilsier kan du bruke innstillingen «Ta den med i «Konverteringer»-kolonnen» til å velge om du vil ta med dataene for en konverteringshandling i rapporteringskolonnen «Konverteringer». Du kan justere denne innstillingen for hver av konverteringshandlingene dine. Du kan dermed velge å inkludere visse typer konverteringer, og utelate andre typer.

Du kan bruke denne innstillingen for å styre hvordan du byr på konverteringer. For automatiske budstrategier som målkostnad per kjøp (mål-CPA), målavkastning på annonseringsforbruk (mål-ROAS) og utvidet kostnad per klikk (ECPC) brukes dataene i «Konverteringer»-kolonnen til optimalisering av budene dine. Hvis du utelater en konverteringshandling fra kolonnen, betyr dette at det ikke bys på denne typen konverteringer i budstrategiene. Dette kan være nyttig hvis du ønsker å by på visse typer konverteringer, men ikke andre.

Uansett hvordan du bruker denne innstillingen, inneholder «Alle konverteringer»-kolonnen data for alle konverteringshandlingene dine.

Eksempel

Du eier en nettbutikk som selger klær, og du sporer to konverteringshandlinger: én for hver gang en kunde legger noe i handlekurven, og en annen for nettsalg.

Du ønsker å optimalisere budgivningen din for salg og spore disse konverteringene i «Konverteringer»-kolonnen. Du ønsker ikke å by på handlekurvhandlingen, og du trenger ikke å se disse dataene i hovedkolonnen for konverteringer.

Du merker av for «Ta den med i Konverteringer-kolonnen» for salgskonverteringshandlingen og fjerner merket for handlekurvinnstillingen. Fra nå av optimaliseres det bare for salgskonverteringer i den automatiske budstrategien, og det vises bare salgskonverteringer i «Konverteringer»-kolonnen. Dataene for handlekurvhandlingen inngår imidlertid fortsatt i «Alle konverteringer»-kolonnen.

Hvis du ikke bruker automatiske budstrategier for å optimalisere for konverteringer, påvirker ikke denne innstillingen budgivningen din automatisk. Du kan imidlertid også bruke innstillingen for å justere «Konverteringer»-kolonnen for å få et bedre beslutningsgrunnlag for manuell budgivning.

Standardinnstillingen for de fleste konverteringshandlinger er at dataene blir tatt med i «Konverteringer»-kolonnen.

Merk: Appkampanjer for handlinger i apper

Konverteringer fra appkampanjer for handlinger i apper påvirkes ikke av innstillingen «Ta den med i «Konverteringer»-kolonnen». For å styre hvordan du byr for å oppnå handlinger i apper for appkampanjer, og hvilke av disse konverteringene som blir rapportert, bruk «Kampanjeoptimalisering»-innstillingen i kampanjekonfigureringen.

Veiledning

Nå administrerer de fleste av brukerne kontoen sin i den nye utgaven av Google Ads. Hvis du fremdeles bruker den forrige utgaven av AdWords, velger du Forrige nedenfor. Finn ut mer

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på Verktøy-fanen, og velg Konverteringer.
 3. Klikk på navnet på konverteringshandlingen du vil redigere, i tabellen.
 4. Klikk på Endre innstillingene.
 5. Klikk på Ta den med i «Konverteringer»-kolonnen.
  • Merk av i ruten hvis du vil ta med disse konverteringene i «Konverteringer»-kolonnen.
  • Fjern avmerkingen hvis du ikke vil ta med disse konverteringene i «Konverteringer»-kolonnen.
 6. Klikk på Ferdig og så på Lagre.
 

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt