Justera sökordsbud

Sökordsbudet är det belopp du är villig att betala när någon klickar på din annons. Detta är sökordets högsta kostnad per klick (högsta CPC).

Justera budet för ett sökord

  1. Öppna skärmen Kontoöversikt och tryck på Sökord längre ned.
  2. Markera sökordet vars bud du vill ändra.
  3. Tryck på pennikonen .
  4. Ange ditt nya bud.
  5. Tryck på Spara.

Sortera sökord för att hitta dem snabbare

  1. Leta reda på kolumnrubrikerna på skärmen Sökord.
  2. Tryck på någon av kolumnrubrikerna för att sortera sökorden.

Ändra kolumner

  • Ändra vilka kolumner som visas genom att trycka på ikonen Kolumner Columns, välja en kolumnkategori, trycka på reglaget Switch (enabled or on) vid kolumnerna du vill visa och sedan trycka på Spara. Tryck på minustecknet Remove column vid kolumnerna du vill ta bort och tryck sedan på bockmarkeringen Checkbox.
  • Ändra ordningen på kolumnerna genom att trycka på kolumnikonen Columns, trycka och dra handtaget Navigationsmenyn vid ett kolumnnamn för att ändra dess position och sedan trycka på Spara.

Se även

Visa alla hjälpartiklar för mobila enheter
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt