Áp dụng các đề xuất

Đề xuất là một mục riêng của tài khoản AdWords giúp bạn cải thiện các chiến dịch. Mục Đề xuất có thể giới thiệu cho bạn các tính năng mới, thích hợp, giúp bạn sử dụng ngân sách hiệu quả hơn bằng cách cải thiện giá thầu, từ khóa và quảng cáo, đồng thời có thể tăng hiệu suất và mức độ hiệu quả tổng thể của các chiến dịch. 

Để biết tổng quan về mục Đề xuất, hãy đọc bài Giới thiệu về Đề xuất. Để bắt đầu sử dụng các đề xuất và tìm hiểu thêm về những đề xuất có sẵn, hãy đọc bài Cải thiện tài khoản của bạn bằng Đề xuất

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố