Xem hiệu quả hoạt động

Kể từ tháng 9 năm 2019, chúng tôi sẽ loại bỏ chỉ số Vị trí trung bình. Tỷ lệ phần trăm lượt hiển thị ở vị trí hàng đầu và ở vị trí đầu tiên cho bạn biết vị trí mà quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện trên các trang tìm kiếm. Bạn có thể sử dụng các chỉ số mới này để tối ưu hóa vị trí quảng cáo của mình. Tìm hiểu thêm.

Xem hiệu quả hoạt động của tài khoản

Bạn có thể xem chỉ số về hiệu quả hoạt động của tài khoản trên Màn hình chính. Hãy làm theo các bước sau để tùy chỉnh thông tin mà bạn nhìn thấy:

 • Vuốt sang trái hoặc phải ở hàng trên cùng để xem tất cả các chỉ số.
 • Nhấn vào chỉ số mà bạn muốn xem. Chỉ số đó sẽ được đánh dấu.

Xem hiệu quả hoạt động của chiến dịch, nhóm quảng cáo, từ khóa hoặc quảng cáo

Trên màn hình Tổng quan về tài khoản, hãy cuộn xuống và nhấn vào Chiến dịch, Nhóm quảng cáo, Từ khóa hoặc Quảng cáo.

Sửa đổi cột

 • Để thay đổi cột hiển thị, hãy nhấn vào biểu tượng cột Columns, chọn một loại cột, nhấn vào nút chuyển Switch (enabled or on) để chọn các cột bạn muốn hiển thị, sau đó nhấn Lưu. Nhấn vào dấu trừ Remove column để chọn các cột bạn muốn xóa, sau đó nhấn vào dấu chọn Checkbox.
 • Để sắp xếp lại các cột, hãy chạm vào biểu tượng cột Columns, chạm và kéo ô điều khiển Menu điều hướng bên cạnh bất kỳ tên cột nào để thay đổi vị trí của cột, sau đó nhấn Lưu.

Điều chỉnh phạm vi ngày

 1. Nhấn vào biểu tượng lịch.
 2. Nhấn vào biểu tượng bút chì  và chọn phạm vi ngày mà bạn muốn.
 3. Nhấn vào Áp dụng.

Bảng thuật ngữ về chỉ số

 • CPC trung bình: Giá mỗi lượt nhấp trung bình, tổng chi phí của bạn chia cho tổng số lượt nhấp.
 • CPV trung bình: Số tiền trung bình mà bạn đã bị tính phí cho lượt xem hoặc lượt tương tác khác, chẳng hạn như một lượt nhấp vào quảng cáo của bạn.
 • Tỷ lệ hiển thị trên Mạng Hiển thị: Phần trăm của số lượt hiển thị mà quảng cáo hiển thị hình ảnh của bạn nhận được so với tổng số lượt hiển thị mà quảng cáo của bạn có thể nhận được.
 • Lần nhấp: Khi có người nhấp vào quảng cáo của bạn. Lượt nhấp được MRC công nhận.
 • Lượt chuyển đổi: Các hành động có giá trị được khách hàng hoàn thành, như lượt mua hàng hoặc cuộc gọi điện thoại.
 • Chi phí: Tổng chi phí mỗi lượt nhấp (CPC) và giá mỗi nghìn lượt hiển thị có thể xem (vCPM).
 • Giá mỗi lượt chuyển đổi: Chi phí trung bình của mỗi lượt chuyển đổi.
 • Tỷ lệ chuyển đổi: Số lượt chuyển đổi trung bình trên mỗi lượt tương tác quảng cáo, hiển thị dưới dạng phần trăm.
 • Giá trị chuyển đổi: Giá trị mà bạn chỉ định cho lượt chuyển đổi của mình để xem tổng giá trị do quảng cáo của bạn mang lại trong nhiều lượt chuyển đổi, thay vì chỉ trong số lượt chuyển đổi đã xảy ra.
 • Giá trị chuyển đổi trên chi phí: Lợi tức đầu tư ước tính của bạn, được tính bằng cách lấy tổng giá trị chuyển đổi chia cho tổng chi phí của tất cả các lượt tương tác quảng cáo.
 • CTR: Tỷ lệ nhấp, số lượt nhấp chia cho số lượt hiển thị.
 • Lượt hiển thị: Số lần quảng cáo của bạn xuất hiện.
 • Lượt nhấp không hợp lệ: Các lượt nhấp vào quảng cáo mà Google coi là không hợp lệ, chẳng hạn như lượt nhấp không chủ ý hoặc lượt nhấp từ phần mềm độc hại.
 • Cuộc gọi điện thoại: Cuộc gọi đến số chuyển tiếp Google đã nhận được thông qua nút gọi hoặc quay số bằng tay.
 • Tỷ lệ hiển thị trên Mạng Tìm kiếm: Số lượt hiển thị mà bạn nhận được trên Mạng Tìm kiếm chia cho số lượt hiển thị ước tính mà bạn đủ điều kiện nhận được.
 • Tỷ lệ xem: Tỷ lệ giữa số lượt xem có trả tiền của quảng cáo video với số lượt hiển thị.
 • Lượt xem: Khi khách hàng nhìn thấy quảng cáo của bạn.
 • Lượt chuyển đổi xem hết: Lượt chuyển đổi xảy ra khi khách hàng nhìn thấy nhưng không tương tác với quảng cáo của bạn và sau đó hoàn thành một lượt chuyển đổi trên trang web của bạn.

Xem thêm

Xem tất cả bài viết trợ giúp dành cho thiết bị di động
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố