Xem hiệu quả hoạt động (ứng dụng Google Ads dành cho thiết bị di động)

Xem thông tin tổng quan nhanh về hiệu quả hoạt động của tài khoản, chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo của bạn

Bạn có thể dễ dàng xem xét các chỉ số về hiệu quả hoạt động trong mục thông tin tổng quan nhanh về hiệu quả hoạt động ở đầu Trang tổng quan.

 1. Chuyển đến một tài khoản, chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo.
 2. Nhấn vào trang Tổng quan trên thanh điều hướng ở phía dưới cùng, và xem thông tin tổng quan nhanh về hiệu quả hoạt động ở đầu trang.
 3. Nhấn vào một thẻ chỉ số để xem chỉ số đó trong biểu đồ chi tiết.
 4. Nhấn vào một vị trí bất kỳ trên biểu đồ để xem các giá trị một cách chi tiết.

Thêm các chỉ số khác

 1. Vuốt qua bên phải của thông tin tổng quan nhanh về hiệu quả hoạt động.
 2. Nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm Xem thêm để mở danh sách các chỉ số.
 3. Nhấn vào chỉ số mà bạn muốn xem. Các chỉ số đã chọn sẽ có biểu tượng đánh dấu ở bên phải của chỉ số đó. Bạn phải chọn ít nhất 4 chỉ số. Để sắp xếp lại các thẻ chỉ số, hãy nhấn và kéo biểu tượng ô điều khiển bên cạnh tên cột bất kỳ để thay đổi vị trí của cột đó.
 4. Nhấn vào Lưu để xem các chỉ số mới của bạn trong mục thông tin tổng quan nhanh về hiệu quả hoạt động.

Điều chỉnh phạm vi ngày

 1. Nhấn vào biểu tượng lịch Hiển thị lịch.
 2. Nhấn vào phạm vi ngày mà bạn muốn xem.
 3. Hoặc nhấn vào Tùy chỉnh và chọn phạm vi ngày chính xác mà bạn muốn xem.
 4. Nhấn vào Lưu.

Xem bảng có các chỉ số về hiệu quả hoạt động của chiến dịch, nhóm quảng cáo, từ khóa hoặc quảng cáo của bạn

Để xem bảng có các chỉ số về hiệu quả hoạt động của chiến dịch, hãy nhấn vào Chiến dịch trên thanh điều hướng ở phía dưới cùng. Để xem Nhóm quảng cáo, Từ khóa hoặc Quảng cáo, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm trên thanh điều hướng ở phía dưới cùng.

Sửa đổi cột

 • Để thay đổi cột sẽ hiển thị, hãy nhấn vào biểu tượng cột Columns, nhấn vào nút chuyển Switch (enabled or on) để chọn cột mà bạn muốn hiển thị, sau đó nhấn vào Lưu.
 • Để sắp xếp lại các cột, hãy nhấn vào biểu tượng cột Columns, nhấn và kéo biểu tượng ô điều khiển bên cạnh một tên cột bất kỳ để thay đổi vị trí của cột, sau đó nhấn vào Lưu.

Điều chỉnh phạm vi ngày

 1. Nhấn vào biểu tượng lịch Hiển thị lịch.
 2. Nhấn vào phạm vi ngày mà bạn muốn xem.
 3. Hoặc nhấn vào Tùy chỉnh và chọn phạm vi ngày chính xác mà bạn muốn xem.
 4. Nhấn vào Lưu.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố