Visa resultat

Genomsnittlig position (Gen. pos.) togs bort i september 2019. Procentsatserna för exponering högst upp och exponering i absolut topposition ger en tydligare bild av var dina annonser visas på söksidorna. Du kan använda dessa nya mätvärden för att optimera annonspositionen. Läs mer.

Visa kontoresultat

Du hittar mätvärden för ditt kontoresultat på startskärmen. Så här väljer du vilken information som visas:

 • Svep åt vänster eller höger på den översta raden för att se alla mätvärden.
 • Tryck på mätvärdet du vill se så att det markeras.

Visa resultat för kampanjer, annonsgrupper, sökord eller annonser

Öppna skärmen Kontoöversikt och tryck på Kampanjer, Annonsgrupper, Sökord eller Annonser längre ned.

Ändra kolumner

 • Ändra vilka kolumner som visas genom att trycka på ikonen Kolumner Columns, välja en kolumnkategori, trycka på reglaget Switch (enabled or on) vid kolumnerna du vill visa och sedan trycka på Spara. Tryck på minustecknet Remove column vid kolumnerna du vill ta bort och tryck sedan på bockmarkeringen Checkbox.
 • Ändra ordningen på kolumnerna genom att trycka på kolumnikonen Columns, trycka och dra handtaget Navigationsmenyn vid ett kolumnnamn för att ändra dess position och sedan trycka på Spara.

Ändra datumintervallet

 1. Tryck på kalenderikonen.
 2. Tryck på pennikonen och välj önskat datumintervall.
 3. Tryck på Använd.

Ordlista för mätvärden

 • Gen. CPC: Genomsnittlig kostnad per klick, den totala kostnaden dividerat med antalet klick.
 • Gen. CPV: Det genomsnittliga belopp du har debiterats för visning eller annan interaktion, till exempel ett klick på din annons.
 • Exponeringsandel – Display: Den procentandel exponeringar som dina displayannonser får jämfört med det totala antal exponeringar de skulle kunna få.
 • Klick: När någon klickar på din annons. Klick har ackrediterats av MRC.
 • Konverteringar: Värdefulla åtgärder som kunder har utfört, som köp eller telefonsamtal.
 • Kostnad: Summan av kostnaden per klick (CPC) och kostnaden per tusen synliga exponeringar (vCPM).
 • Kostnad per konvertering: Genomsnittlig kostnad för varje konvertering.
 • Konverteringsfrekvens: Genomsnittligt antal konverteringar per annonsinteraktion, uttryckt som en procentandel.
 • Konverteringsvärde: Värden som du tillskriver dina konverteringar för att beräkna det totala värdet av din annonsering från olika konverteringar, snarare än antalet konverteringar.
 • Konverteringsvärde per kostnad: Uppskattad avkastning på investeringen, beräknat genom att det totala konverteringsvärdet divideras med den totala kostnaden för alla annonsinteraktioner.
 • CTR: Klickfrekvens, antalet klick dividerat med antalet exponeringar.
 • Exponeringar: Hur många gånger din annons visades.
 • Ogiltiga klick: Klick på annonser som Google betraktar som otillåtna, till exempel oavsiktliga klick eller klick som är ett resultat av skadlig programvara.
 • Telefonsamtal: Samtal till Googles vidarekopplingsnummer som du har tagit emot via en samtalsknapp eller manuell uppringning.
 • Exponeringsandel – Söknätverket: Antalet exponeringar i Söknätverket dividerat med det uppskattade antal exponeringar som annonsen var kvalificerad för.
 • Visningsfrekvens: Kvoten mellan antalet betalda visningar av en videoannons och antalet exponeringar.
 • Visningar: När en kund ser din annons.
 • Visningsbaserade konverteringar: En konvertering som inträffar när en person ser din annons utan att interagera med den och sedan genomför en konvertering på din webbplats vid ett senare tillfälle.

Se även

Visa alla hjälpartiklar för mobila enheter
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt