Zobrazenie výkonnosti

Priemerná pozícia (Priem. poz.) sa v septembri 2019 prestane používať. Percentuálne hodnoty zobrazení navrchu a zobrazení celkom navrchu poskytujú jasnejší prehľad o tom, kde na stránkach vyhľadávania sa vaše reklamy zobrazujú. Na optimalizáciu pozície svojich reklám môžete použiť tieto nové metriky. Získajte ďalšie informácie.

Zobrazenie výkonnosti účtu

Metriky výkonnosti účtu máte k dispozícii na ploche. Takto prispôsobíte príslušné zobrazenie:

 • V hornom riadku potiahnite prstom doľava alebo doprava a zobrazte tak všetky metriky.
 • Klepnite na metriku, ktorú chcete zobraziť, a ona sa zvýrazní.

Zobrazenie výkonnosti kampaní, reklamných skupín, kľúčových slov alebo reklám

Na stránke prehľadu účtu sa posuňte nižšie a klepnite na Kampane, Reklamné skupiny, Kľúčové slová alebo Reklamy.

Úprava stĺpcov

 • Ak chcete zmeniť zobrazenie stĺpcov, klepnite na ich ikonu Columns. Vyberte kategóriu stĺpcov a klepnutím na prepínač Switch (enabled or on) vyberte tie, ktoré chcete zobraziť. Potom klepnite na Uložiť. Klepnutím na znamienko mínus Remove column vyberte stĺpce, ktoré chcete odstrániť. Nakoniec klepnite na ikonu začiarknutia Checkbox.
 • Ak chcete zmeniť poradie stĺpcov, klepnite na ich ikonu Columns. Potom presuňte rukoväť Navigačná ponuka vedľa názvu stĺpca a zmeňte tak jeho pozíciu. Nakoniec klepnite na Uložiť.

Úprava obdobia

 1. Klepnite na ikonu kalendára.
 2. Klepnite na ikonu ceruzky  a vyberte požadované obdobie.
 3. Klepnite na Použiť.

Glosár metrík

 • Priem. CZK: priemerná cena za kliknutie, teda celková cena vydelená celkovým počtom kliknutí.
 • Priem. poz.: priemerná pozícia, teda ako vysoko je reklama v porovnaní s ostatnými na stránke (reklamy s prvou až ôsmou pozíciou sa zvyknú zobrazovať na prvej stránke výsledkov vyhľadávania, pričom prvá pozícia je najvyššia).
 • Priem. CZZ: priemerná suma, ktorú musíte zaplatiť za zhliadnutie alebo inú interakciu, ako je napríklad kliknutie na reklamu. 
 • Podiel zobrazení v Obsahovej sieti: percento zobrazení obsahových reklám v porovnaní s celkovým počtom zobrazení, ktoré mohli vaše reklamy dosiahnuť.
 • Kliknutia: keď niekto klikne na vašu reklamu. Kliknutia sú akreditované radou MRC.
 • Konverzie: hodnotné akcie dokončené zákazníkmi, napríklad nákupy alebo telefonické hovory.
 • Cena: súčet ceny za kliknutie (CZK) a ceny za tisíc viditeľných zobrazení (vCTZ).
 • Cena za konverziu: priemerná cena za každú konverziu.
 • Konverzný pomer: priemerný počet konverzií na interakciu s reklamou vyjadrený v percentách.
 • Hodnota konverzie: nejde len o počet uskutočnených konverzií, ale o hodnoty, ktoré k nim priraďujete, aby ste zistili celkovú hodnotu vašej reklamy naprieč rôznymi konverziami.
 • Hodnota konverzií na cenu: odhad návratnosti investícií, teda celková hodnota konverzie vydelená celkovou cenou za všetky interakcie s reklamou.
 • CTR: miera prekliknutí, teda počet kliknutí vydelený počtom zobrazení.
 • Zobrazenia: počet zobrazení vašej reklamy.
 • Neplatné kliknutia: kliknutia na reklamy, ktoré Google považuje za nelegitímne, napríklad neúmyselné kliknutia alebo tie zo škodlivého softvéru.
 • Telefonáty: hovory na číslo Google na presmerovanie prostredníctvom tlačidla volania alebo manuálneho vytočenia.
 • Podiel zobrazení vo Vyhľadávacej sieti: počet zobrazení vo Vyhľadávacej sieti vydelený odhadovaným počtom zobrazení, ktoré ste mohli získať.
 • Miera zhliadnutia: pomer počtu platených zhliadnutí videoreklamy a počtu zobrazení.
 • Zhliadnutia: keď zákazník zobrazí vašu reklamu.
 • Konverzie po zobrazení: konverzia, ktorá sa zaznamená, keď zákazník zobrazí reklamu bez akejkoľvek interakcie a neskôr konverziu dokončí na vašom webe.

Súvisiace odkazy

Zobraziť všetky články pomocníka pre mobilné zariadenia
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory