Prestaties weergeven

De statistiek 'Gemiddelde positie' (of 'Gem. pos.') is in september 2019 verwijderd. De vertoningspercentages voor toppositie en absolute toppositie geven een duidelijker beeld van waar uw advertenties worden weergegeven op zoekpagina's. U kunt deze nieuwe statistieken gebruiken om de advertentiepositie te optimaliseren. Meer informatie

Uw accountprestaties bekijken

De prestatiestatistieken voor uw account zijn beschikbaar vanuit het startscherm. Gebruik de volgende stappen om aan te passen wat u ziet:

 • Veeg naar links of rechts in de bovenste rij om alle statistieken te bekijken.
 • Tik op de statistiek die u wilt bekijken. De statistiek wordt gemarkeerd.

De prestaties van campagnes, advertentiegroepen, zoekwoorden of advertenties bekijken

Scroll omlaag op het scherm 'Accountoverzicht' en tik op Campagnes, Advertentiegroepen, Zoekwoorden of Advertenties.

Kolommen aanpassen

 • Tik op het kolommenpictogram Columns om te wijzigen welke kolommen er worden weergegeven. Selecteer vervolgens een kolomcategorie, tik op de schakelaar Switch (enabled or on) om de kolommen te selecteren die u wilt weergeven en tik op Opslaan. Tik op het minteken Remove column om de kolommen te selecteren die u wilt verwijderen en tik op het vinkje Checkbox.
 • Als u de kolommen opnieuw wilt ordenen, tikt u op het kolommenpictogram Columns, sleept u de handgreep Navigatiemenu naast de kolomnaam om de positie te wijzigen en tikt u op Opslaan.

De periode aanpassen

 1. Tik op het kalenderpictogram.
 2. Tik op het potloodpictogram  en selecteer de gewenste periode.
 3. Tik op Toepassen.

Verklarende woordenlijst voor statistieken

 • Gem. CPC: Gemiddelde kosten per klik, uw totale kosten gedeeld door het totale aantal klikken.
 • Gem. CPV: Het gemiddelde bedrag dat in rekening is gebracht voor een weergave of een andere interactie, zoals een klik op uw advertentie.
 • Vertoningspercentage in Display Netwerk: Het percentage vertoningen dat uw advertenties hebben ontvangen, afgezet tegen het totale aantal vertoningen dat uw advertenties kunnen ontvangen.
 • Klikken: Als iemand op uw advertentie klikt. Klikken worden geaccrediteerd door de Media Rating Council (MRC).
 • Conversies: Waardevolle acties die door klanten werden uitgevoerd, zoals aankopen of telefoontjes.
 • Kosten: De som van de kosten per klik (CPC) en de kosten per duizend zichtbare vertoningen (vCPM).
 • Kosten per conversie: De gemiddelde kosten van elke conversie.
 • Conversiepercentage: Het gemiddelde aantal conversies per advertentie-interactie, uitgedrukt als percentage.
 • Conversiewaarde: Waarden die u toewijst aan uw conversies om de totale waarde te zien die uw advertenties genereren voor verschillende conversies, in plaats van slechts het aantal conversies dat heeft plaatsgevonden.
 • Conversiewaarde per kosten: Een schatting van uw rendement op investering, berekend door de totale conversiewaarde te delen door de totale kosten van alle advertentie-interacties.
 • CTR: Klikfrequentie, het aantal klikken gedeeld door het aantal vertoningen.
 • Vertoningen: Hoe vaak uw advertentie is weergegeven.
 • Ongeldige klikken: Klikken op advertenties die Google als onrechtmatig beschouwt, zoals onbedoelde klikken of klikken als gevolg van schadelijke software.
 • Telefoongesprekken: Oproepen naar uw Google-doorschakelnummer, ontvangen via een belknop of handmatig kiezen.
 • Vertoningspercentage in zoeknetwerk: Het aantal vertoningen dat u in het zoeknetwerk heeft ontvangen, gedeeld door het geschatte aantal vertoningen waarvoor u in aanmerking kwam.
 • Weergavepercentage: De verhouding tussen het aantal betaalde weergaven van een videoadvertentie en het aantal vertoningen.
 • Weergaven: Wanneer een klant uw advertentie ziet.
 • View-through-conversies: Een conversie die plaatsvindt wanneer een klant uw advertentie ziet, maar er geen interactie mee heeft, maar later wel een conversie op uw site genereert.

Zie ook

Alle mobiele Help-artikelen weergeven
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen