Προβολή δεδομένων απόδοσης

Η μέση θέση καταργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019. Τα ποσοστά εμφανίσεων στην κορυφή της σελίδας και στην κορυφαία θέση παρέχουν μια πιο σαφή εικόνα σχετικά με το πού εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας στις σελίδες αναζήτησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις νέες μετρήσεις, για να βελτιστοποιήσετε τη θέση της διαφήμισής σας. Μάθετε περισσότερα.

Προβολή απόδοσης λογαριασμού

Οι μετρήσεις απόδοσης λογαριασμού είναι διαθέσιμες στην Αρχική οθόνη. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να προσαρμόσετε τι θα βλέπετε:

 • Σύρετε την επάνω σειρά αριστερά ή δεξιά, για να δείτε όλες τις μετρήσεις.
 • Πατήστε τη μέτρηση που θέλετε να δείτε και αυτή θα επισημανθεί.

Προβολή απόδοσης καμπανιών, ομάδων διαφημίσεων, λέξεων-κλειδιών ή διαφημίσεων

Στην οθόνη Επισκόπηση λογαριασμού, κάντε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε Καμπάνιες, Ομάδες διαφημίσεων, Λέξεις-κλειδιά ή Διαφημίσεις.

Τροποποίηση στηλών

 • Για να αλλάξετε τις στήλες που εμφανίζονται, πατήστε το εικονίδιο στηλών Columns, επιλέξτε μια κατηγορία στηλών, πατήστε τον διακόπτη Switch (enabled or on) για να επιλέξετε τις στήλες που θέλετε να εμφανίζονται και, στη συνέχεια, πατήστε Αποθήκευση. Πατήστε το σύμβολο μείον Remove column, για να επιλέξετε τις στήλες που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το σύμβολο επιλογής Checkbox.
 • Για να αλλάξετε τη σειρά των στηλών, πατήστε το εικονίδιο στηλών Columns, πατήστε και σύρετε τη λαβή Μενού πλοήγησης δίπλα σε οποιοδήποτε όνομα στήλης για να αλλάξετε την θέση της και, στη συνέχεια, πατήστε Αποθήκευση.

Ρύθμιση του εύρους ημερομηνιών

 1. Πατήστε το εικονίδιο ημερολογίου.
 2. Πατήστε το εικονίδιο με το μολύβι και επιλέξτε το εύρος ημερομηνιών που θέλετε.
 3. Πατήστε Εφαρμογή.

Γλωσσάριο μετρήσεων

 • Μέσο CPC: Μέσο κόστος ανά κλικ, το συνολικό κόστος σας διά του συνολικού αριθμού των κλικ.
 • Μέσο CPV: Το μέσο ποσό με το οποίο έχετε χρεωθεί για την προβολή της διαφήμισής σας ή για κάποια άλλη αλληλεπίδραση με αυτήν (π.χ. κλικ στη διαφήμιση).
 • Μερίδιο εμφάνισης προβολής: Το ποσοστό των εμφανίσεων που λαμβάνουν οι διαφημίσεις προβολής συγκριτικά με τον συνολικό αριθμό εμφανίσεων που θα μπορούσαν να λάβουν οι διαφημίσεις σας.
 • Κλικ: Όταν κάποιος κάνει κλικ στη διαφήμισή σας. Τα κλικ πιστοποιούνται από το MRC.
 • Μετατροπές: Πολύτιμες ενέργειες που ολοκληρώνονται από πελάτες, όπως αγορές ή τηλεφωνικές κλήσεις.
 • Κόστος: Το άθροισμα του κόστους ανά κλικ (CPC) και του κόστους ανά χίλιες εμφανίσεις με δυνατότητα προβολής (vCPM).
 • Κόστος ανά μετατροπή: Μέσο κόστος της κάθε μετατροπής.
 • Ποσοστό μετατροπών: Ο μέσος αριθμός μετατροπών ανά αλληλεπίδραση με διαφήμιση, ο οποίος εμφανίζεται ως ποσοστό.
 • Αξία μετατροπής: Αξίες που εκχωρείτε στις μετατροπές σας, προκειμένου να δείτε τη συνολική αξία που προκύπτει από τις διαφημίσεις σας σε διάφορες μετατροπές και όχι απλώς τον αριθμό των μετατροπών που σημειώθηκαν.
 • Αξία μετατροπής ανά κόστος: Μια εκτίμηση της απόδοσης επένδυσης, η οποία υπολογίζεται διαιρώντας τη συνολική αξία μετατροπής με το συνολικό κόστος όλων των αλληλεπιδράσεων με τη διαφήμιση.
 • CTR: Αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων, ο αριθμός των κλικ δια του αριθμού των εμφανίσεων.
 • Εμφανίσεις: Πόσες φορές εμφανίστηκε η διαφήμισή σας.
 • Μη έγκυρα κλικ: Κλικ σε διαφημίσεις που η Google θεωρεί παράνομα, όπως τα ακούσια κλικ ή τα κλικ που προκύπτουν από κακόβουλο λογισμικό.
 • Τηλεφωνικές κλήσεις: Κλήσεις στον αριθμό σας εκτροπής Google που έγιναν μέσω ενός κουμπιού κλήσης ή μέσω μη αυτόματης κλήσης.
 • Μερίδιο εμφάνισης αναζήτησης: Ο αριθμός των εμφανίσεων που έχετε λάβει στο Δίκτυο αναζήτησης διαιρεμένος με τον εκτιμώμενο αριθμό εμφανίσεων που είχατε τη δυνατότητα να λάβετε.
 • Ποσοστό προβολής: Το συγκεκριμένο ποσοστό δείχνει τον αριθμό των πληρωμένων προβολών μιας διαφήμισης βίντεο προς τον αριθμό των εμφανίσεων.
 • Προβολές: Όταν ένας πελάτης βλέπει τη διαφήμισή σας.
 • Μετατροπές μετά από προβολή διαφήμισης: Μια μετατροπή που προκύπτει όταν ένας πελάτης βλέπει τη διαφήμισή σας, αλλά δεν αλληλεπιδρά με αυτήν, και, αργότερα, ολοκληρώνει μια μετατροπή στον ιστότοπό σας.

Δείτε επίσης

Δείτε όλα τα άρθρα βοήθειας για κινητά
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας