Zobrazení výkonu (mobilní aplikace Google Ads)

Zobrazení přehledu výkonu pro účet, kampaň nebo reklamní sestavu

Metriky výkonu si můžete snadno prohlédnout v přehledu výkonu v horní části stránky Souhrn.

 1. Přejděte do účtu, kampaně nebo reklamní sestavy.
 2. V liště s nabídkou ve spodní části obrazovky klepněte na stránku Souhrn. V horní části stránky pak najdete přehled výkonu.
 3. Klepnutím na čip některé metriky ji zobrazíte v podrobném grafu.
 4. Klepnutím na libovolné místo grafu zobrazíte podrobné hodnoty.

Přidání dalších metrik

 1. Přejeďte prstem doprava od přehledu výkonu.
 2. Klepnutím na ikonu tří teček Možnosti otevřete seznam metrik.
 3. Klepněte na metriky, které chcete zobrazit. Vpravo od vybraných metrik se zobrazí symbol zaškrtnutí. Je třeba vybrat alespoň čtyři metriky. Chcete-li změnit pořadí čipů metrik, klepněte na úchyt vedle názvu některého ze sloupců a přetáhněte jej na nové místo.
 4. Klepnutím na možnost Uložit zobrazíte přehled výkonu s aktualizovanými metrikami.

Nastavení období

 1. Klepněte na ikonu kalendáře Zobrazit kalendář.
 2. Klepněte na požadované období.
 3. Nebo klepněte na možnost Vlastní a požadované období sami zadejte.
 4. Klepněte na Uložit.

Zobrazení tabulky s metrikami výkonu kampaní, reklamních sestav, klíčových slov nebo reklam

Pokud chcete metriky výkonu kampaní zobrazit v tabulce, klepněte v navigačním panelu na Kampaně. Chcete-li takto zobrazit výkon reklamních sestav, klíčových slov nebo reklam, klepněte v navigačním panelu na možnost Další.

Upravit sloupce

 • Chcete-li změnit zobrazené sloupce, klepněte na ikonu sloupců Columns a klepnutím na přepínač Switch (enabled or on) určete, které sloupce vás zajímají. Potvrďte klepnutím na Uložit.
 • Pořadí sloupců můžete změnit tak, že klepnete na ikonu sloupců Columns a následně změníte pořadí přetažením za úchyt  vedle libovolného názvu sloupce. Nakonec klepněte na Uložit.

Nastavení období

 1. Klepněte na ikonu kalendáře Zobrazit kalendář.
 2. Klepněte na požadované období.
 3. Nebo klepněte na možnost Vlastní a požadované období sami zadejte.
 4. Klepněte na Uložit.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory