Zobrazení výkonu

Metrika Průměrná pozice (Prům. pozice) byla v září 2019 zrušena. Procentuální údaje nových metrik zobrazení nahoře a zobrazení zcela nahoře vám umožní udělat si lepší představu o tom, kde se vaše reklamy na stránkách s výsledky vyhledávání zobrazují. Díky tomu budete moci optimalizovat pozici svých reklam. Další informace

Zobrazení výkonu účtu

Na domovské obrazovce máte k dispozici metriky výkonu účtu. Jejich zobrazení můžete přizpůsobit takto:

 • Přejetím doleva nebo doprava v horním řádku zobrazíte všechny metriky.
 • Klepněte na tu, kterou chcete zobrazit. Ta se pak zvýrazní.

Zobrazení výkonu kampaně, reklamní sestavy, klíčových slov nebo reklam

Na obrazovce Přehled účtu se posuňte dolů a klepněte na Kampaně, Reklamní sestavy, Klíčová slova nebo Reklamy.

Úprava sloupců

 • Chcete-li změnit, které sloupce se zobrazují, klepněte na ikonu sloupců Columns, vyberte kategorii sloupců a klepnutím na přepínač Switch (enabled or on) určete, které sloupce chcete zobrazit. Nakonec klepněte na tlačítko Uložit. Klepnutím na tlačítko mínus Remove column určíte, které sloupce chcete odebrat, volbu potvrdíte klepnutím na zatržítko Checkbox.
 • Pořadí sloupců můžete změnit tak, že klepnete na ikonu sloupců Columns, následně změníte pořadí přetažením za úchyt Navigační nabídka vedle libovolného názvu sloupce. Nakonec klepněte na tlačítko Uložit.

Nastavení období

 1. Klepněte na ikonu kalendáře.
 2. Klepněte na ikonu tužky a vyberte požadované období.
 3. Klepněte na Použít.

Glosář metrik

 • Prům. CPC: Průměrná cena za proklik – vaše celkové náklady vydělené celkovým počtem kliknutí.
 • Prům. CPV: Průměrná částka, jež vám byla účtována za zobrazení nebo za jinou akci, například kliknutí na reklamu.
 • Podíl zobrazení v Obsahové síti: Procento počtu zobrazení, která vaše reklamy v Obsahové síti získají, oproti celkovému počtu zobrazení, která by získat mohly.
 • Kliknutí: Když někdo klikne na vaši reklamu. Kliknutí jsou zaznamenávána organizací MRC.
 • Konverze: Významné akce učiněné zákazníky, jako jsou nákupy nebo telefonní hovory.
 • Cena: Součet nákladů účtovaných podle ceny za proklik (CPC) a ceny za tisíc viditelných zobrazení (vCPM).
 • Cena za konverzi: Průměrné náklady na každou konverzi.
 • Konverzní poměr: Průměrný počet konverzí na interakci s reklamou vyjádřený procentuální hodnotou.
 • Hodnota konverze: Hodnoty přiřazené konverzím, jež umožňují zobrazovat celkovou hodnotu, kterou inzerce vytváří formou různých konverzí, nikoli pouze počet realizovaných konverzí.
 • Hodnota konverzí vůči nákladům: Odhad návratnosti investice, který se vypočítá jako podíl celkové hodnoty konverzí a celkových nákladů na veškeré interakce s reklamami.
 • Míra prokliku (CTR): Počet kliknutí vydělený počtem zobrazení.
 • Zobrazení: Počet zobrazení vaší reklamy.
 • Neplatná kliknutí: Kliknutí na reklamy, která Google považuje za neplatná, například neúmyslná kliknutí nebo kliknutí prováděná škodlivým softwarem.
 • Telefonní hovory: Hovory na vaše telefonní číslo pro přesměrování Google, pomocí tlačítka pro volání nebo prostřednictvím ručního vytáčení.
 • Podíl zobrazení ve Vyhledávací síti: Počet zobrazení zaznamenaných ve Vyhledávací síti vydělený odhadovaným počtem zobrazení, která jste mohli zaznamenat.
 • Míra zhlédnutí: Poměr udávající počet placených zhlédnutí videoreklamy k počtu zobrazení.
 • Zobrazení: Když zákazník uvidí vaši reklamu.
 • Konverze po zobrazení: Konverze, která nastane, když zákazník uvidí vaši reklamu, ale neprovádí s ní žádnou interakci, ale následně uskuteční konverzi na vašem webu.

Viz také

Zobrazit všechny články pro mobilní zařízení
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory