Pozastavenie alebo aktivácia kampaní a reklamných skupín (mobilná aplikácia Google Ads)

Nižšie uvádzame postup aktivácie (spustenia) alebo pozastavenia (dočasného zastavenia) zobrazovania kampaní a reklamných skupín.

Pozastavenie alebo aktivácia kampaní

  1. Na navigačnom paneli prejdite na Kampane. Pozastavené kampane sú označené sivým pozadím.
  2. Klepnite na kampaň, ktorú chcete pozastaviť alebo aktivovať.
  3. Nastavenie zmeňte klepnutím na prepínač.
  4. Vo výzve na potvrdenie klepnite na Pozastaviť alebo Aktivovať, čím potvrdíte zmenu.

Pozastavenie alebo aktivácia reklamných skupín

  1. Na navigačnom paneli klepnite na Viac a vyberte Reklamné skupiny.
  2. Po výbere reklamnej skupiny klepnite v dolnej navigácii na kartu Reklamné skupiny.
  3. Pozastavené reklamné skupiny sú označené sivým pozadím. Klepnite na reklamnú skupinu, ktorú chcete pozastaviť alebo aktivovať.
  4. Nastavenie zmeňte klepnutím na prepínač.
  5. Vo výzve na potvrdenie klepnite na Pozastaviť alebo Aktivovať, čím potvrdíte zmenu.

Súvisiace odkazy

Zobrazenie všetkých článkov pomocníka pre mobilné zariadenia
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory