Παύση ή ενεργοποίηση καμπανιών και ομάδων διαφημίσεων (εφαρμογή Google Ads για κινητά)

Δείτε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε (να ξεκινήσετε) ή να θέσετε σε παύση (να σταματήσετε προσωρινά) καμπάνιες που βρίσκονται σε εξέλιξη και ομάδες διαφημίσεων.

Παύση ή ενεργοποίηση καμπανιών

  1. Μεταβείτε στις Καμπάνιες στην κάτω γραμμή πλοήγησης. Οι καμπάνιες που έχουν τεθεί σε παύση επισημαίνονται με γκρίζο φόντο.
  2. Πατήστε την καμπάνια που θέλετε να θέσετε σε παύση ή να ενεργοποιήσετε.
  3. Πατήστε τον διακόπτη, για να αλλάξετε τη ρύθμιση.
  4. Πατήστε Παύση ή Ενεργοποίηση από το μήνυμα προτροπής επιβεβαίωσης, για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή.

Παύση ή ενεργοποίηση ομάδων διαφημίσεων

  1. Πατήστε Περισσότερα στην κάτω γραμμή πλοήγησης και επιλέξτε Ομάδες διαφημίσεων.
  2. Αφού επιλέξετε την ομάδα διαφημίσεων, πατήστε στην καρτέλα Ομάδες διαφημίσεων που είναι διαθέσιμη στην κάτω γραμμή πλοήγησης.
  3. Οι ομάδες διαφημίσεων που έχουν τεθεί σε παύση επισημαίνονται με γκρι φόντο. Πατήστε την ομάδα διαφημίσεων που θέλετε να θέσετε σε παύση ή να ενεργοποιήσετε.
  4. Πατήστε τον διακόπτη, για να αλλάξετε τη ρύθμιση.
  5. Πατήστε Παύση ή Ενεργοποίηση από το μήνυμα προτροπής επιβεβαίωσης, για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Δείτε όλα τα άρθρα βοήθειας για κινητά
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας