Pozastavení nebo aktivace kampaní a reklamních sestav

Zde je návod, jak aktivovat (spustit) nebo pozastavit (dočasně zastavit) probíhající kampaně a reklamní sestavy.

Pozastavení či aktivace kampaní

  1. Z domovské obrazovky nebo pomocí navigační nabídky Navigační nabídka přejděte na Kampaně. Pozastavené kampaně mají šedé pozadí.
  2. Klepněte na kampaň, kterou chcete pozastavit nebo aktivovat.
  3. Klepnutím na přepínač nastavení změníte.
  4. Klepněte na zatržítko Checkbox.

Pozastavení nebo aktivace reklamních sestav

  1. V části Kampaně vyberte kampaň s reklamní sestavou, kterou chcete změnit.
  2. Klepněte na Reklamní sestavy. Pozastavené kampaně mají šedé pozadí.
  3. Klepněte na reklamní sestavu, kterou chcete pozastavit nebo aktivovat.
  4. Klepnutím na přepínač nastavení změníte.
  5. Klepněte na zatržítko Checkbox.

Viz také

Zobrazit všechny články pro mobilní zařízení
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory