Pozastavení nebo aktivace kampaní a reklamních sestav (mobilní aplikace Google Ads)

Zde uvádíme informace, jak aktivovat (spustit) nebo pozastavit (dočasně zastavit) probíhající kampaně a reklamní sestavy.

Pozastavení či aktivace kampaní

  1. Přejděte v navigačním panelu na stránku Kampaně. Pozastavené kampaně mají šedé pozadí.
  2. Klepněte na kampaň, kterou chcete pozastavit nebo aktivovat.
  3. Klepnutím na přepínač nastavení změníte.
  4. Ve výzvě k potvrzení klepněte na možnost Pozastavit nebo Aktivovat.

Pozastavení nebo aktivace reklamních sestav

  1. V navigačním panelu klepněte naDalší a vyberte Reklamní sestavy. Chcete-li se dostat k požadované reklamní sestavě, přejděte v navigačním panelu na kartuKampaně, vyberte kampaň, ve které se reklamní sestava nachází, a zvolte sestavu.
  2. Pozastavené reklamní sestavy mají šedé pozadí. Klepněte na reklamní sestavu, kterou chcete pozastavit nebo aktivovat.
  3. Klepnutím na přepínač nastavení změníte.
  4. Ve výzvě k potvrzení klepněte na možnost Pozastavit nebo Aktivovat.

Viz také

Zobrazit všechny články pro mobilní zařízení
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory