Giới thiệu về các cuộc khảo sát Nâng cao thương hiệu

Nếu bạn nhìn thấy bản câu hỏi trực tuyến ngắn trên YouTube thì nghĩa là bạn gần như đã thấy các cuộc khảo sát về nâng cao thương hiệu. Bằng cách yêu cầu bạn thực hiện các cuộc khảo sát ngắn gọn về sản phẩm hoặc dịch vụ quen thuộc với bạn, các nhà quảng cáo có thể hiểu rõ hơn về tác động của quảng cáo đối với khách hàng.

Câu trả lời khảo sát của tôi sẽ gửi tới đâu?

Câu trả lời của bạn sẽ ẩn danh và không được kết nối với thông tin nhận dạng cá nhân của bạn. Khi hoàn thành cuộc khảo sát, Google sẽ chỉ chia sẻ các câu trả lời tổng hợp, ẩn danh với những người đã tạo cuộc khảo sát. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không bị nhận dạng cá nhân hoặc được liên kết với câu trả lời khảo sát của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chính sách bảo mật của Google.

Báo cáo hành vi lạm dụng dịch vụ của chúng tôi

Nếu bạn thấy nội dung khảo sát mà bạn cho rằng vi phạm Chính sách chương trình của chúng tôi, vui lòng giúp chúng tôi khiếu nại về bản khảo sát bằng cách liên hệ với nhóm YouTube và Google Ads dành cho video.

Khi điền vào biểu mẫu, vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về câu hỏi khảo sát. Chúng tôi sẽ chỉ xóa câu hỏi nếu vi phạm Chính sách chương trình của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đưa ra thông báo sau khi xem xét nội dung bạn đã báo cáo.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố