Chuyển quyền sở hữu tài khoản Google Ads, Google Analytics hoặc Google Merchant Center

Bạn có thể chuyển quyền sở hữu một sản phẩm của Google cho một Tài khoản Google khác. Bạn có thể sử dụng chức năng này trong:

 • Google Ads
 • Google Analytics
 • Google Merchant Center

Hướng dẫn

Chuyển quyền sở hữu tài khoản Google Ads của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ.
 3. Trong mục "Thiết lập", hãy nhấp vào Quyền truy cập và bảo mật.
 4. Nhấp vào thẻ Người dùng.
 5. Nhấp vào nút dấu cộng .
 6. Nhập địa chỉ email của người tiếp quản tài khoản Google Ads của bạn.
  • Địa chỉ email của người tiếp quản tài khoản Google Ads của bạn phải khớp với địa chỉ email Tài khoản Google của họ. Người được mời tiếp quản cần tạo Tài khoản Google nếu chưa có.
 7. Bên cạnh mục "Chọn cấp truy cập tài khoản", hãy nhấp vào Quản trị viên.
 8. Nhấp vào Gửi lời mời. Người tiếp quản tài khoản Google Ads của bạn sẽ nhận được một email hướng dẫn cách hoàn tất quy trình chuyển quyền sở hữu. Sau khi hoàn tất quy trình này, họ sẽ được thêm vào trang "Người dùng" trong mục "Quyền truy cập và bảo mật".
 9. Để xóa tài khoản của bạn, hãy chuyển đến trang "Người dùng" trong mục "Quyền truy cập và bảo mật", sau đó nhấp vào Xóa quyền truy cập bên cạnh địa chỉ email của bạn.

Chuyển quyền sở hữu tài khoản Google Analytics của bạn

Để chuyển tài khoản Google Analytics sang một Tài khoản Google khác, hãy thêm một người có quyền "Chỉnh sửa" và "Quản lý người dùng" vào tài khoản Google Analytics của bạn. Sau đó, bạn có thể xóa Tài khoản Google của mình khỏi tài khoản Google Analytics.

Chuyển tài khoản Google Merchant Center

Để chuyển tài khoản Google Merchant Center của bạn sang một Tài khoản Google khác, vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ người dùng của Google Merchant Center để được trợ giúp.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
73067
false
false
false