Tùy chọn phân phối quảng cáo

Cài đặt xác định bạn muốn Google sử dụng ngân sách của bạn nhanh như thế nào mỗi ngày: nhanh nhất có thể hay dàn trải suốt cả ngày. Cài đặt này ảnh hưởng đến thời điểm quảng cáo của bạn có khả năng hiển thị trong ngày.

  • Cài đặt này xác định cách ngân sách hàng ngày của bạn được phân bổ suốt cả ngày, từ đó, xác định Google sẽ cố gắng hiển thị quảng cáo của bạn nhanh như thế nào suốt mỗi ngày.
  • Đối với mỗi chiến dịch quảng cáo, bạn chọn một trong các tùy chọn phân phối sau cho quảng cáo trong chiến dịch đó:
    • Phân phối bình thường (tùy chọn mặc định) cố gắng hiển thị quảng cáo của bạn suốt cả ngày để đảm bảo rằng bạn không chi tiêu toàn bộ ngân sách vào buổi sáng và làm quảng cáo của bạn ngừng hiển thị cho thời gian còn lại trong ngày.

    • Phân phối nhanh cố gắng hiển thị quảng cáo thường xuyên nhất có thể cho đến khi đạt đến ngân sách của bạn. Với tùy chọn này, bạn có nhiều khả năng chi tiêu toàn bộ ngân sách của mình mỗi ngày, nhưng quảng cáo của bạn có thể ngừng hiển thị sớm trong ngày nếu ngân sách đã cạn.

Tìm hiểu thêm về các tùy chọn này
Xem các bài viết về ngân sách hàng ngày

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?