ตัวเลือกการแสดงโฆษณา

การแสดงโฆษณาคือการตั้งค่าที่กำหนดความเร็วที่คุณต้องการให้ Google ใช้งบประมาณในแต่ละวัน ไม่ว่าจะกระจายไปตลอดทั้งวัน (แบบมาตรฐาน) หรือเร็วกว่าปกติ (แบบเร่ง) การตั้งค่านี้จะส่งผลต่อเวลาในระหว่างวันที่โฆษณาของคุณน่าที่จะแสดง

การแสดงโฆษณาแบบเร่งใช้ไม่ได้กับแคมเปญในเครือข่ายการค้นหา แคมเปญ Shopping หรือ งบประมาณที่ใช้ร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2019 แล้ว ตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 การแสดงโฆษณาแบบเร่งด้วยงบประมาณจำกัดจะใช้ไม่ได้กับแคมเปญ Google Ads ทุกประเภทอีก 
  • การตั้งค่านี้จะกำหนดวิธีจัดสรรงบประมาณรายวันเฉลี่ยของคุณตลอดทั้งวัน ซึ่งจะส่งผลต่อความเร็วที่ Google จะพยายามแสดงโฆษณาในระหว่างวันในแต่ละวัน
  • สำหรับแคมเปญโฆษณาแต่ละแคมเปญ คุณเลือกหนึ่งในตัวเลือกการแสดงโฆษณาเหล่านี้สำหรับโฆษณาในแคมเปญนั้น
    • การแสดงโฆษณาแบบมาตรฐาน (ตัวเลือกตามค่าเริ่มต้น) จะพยายามแสดงโฆษณาของคุณตลอดทั้งวันเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมดในตอนเช้าจนทำให้โฆษณาไม่แสดงในช่วงวันที่เหลือ
    • การแสดงโฆษณาแบบเร่งจะพยายามแสดงโฆษณาของคุณบ่อยเป็นพิเศษจนกว่าค่าใช้จ่ายของคุณจะถึงงบประมาณที่ตั้งไว้ เมื่อใช้ตัวเลือกนี้ โฆษณาของคุณอาจหยุดแสดงตั้งแต่ช่วงต้นของวันหากงบประมาณหมดแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้
ดูบทความเกี่ยวกับงบประมาณรายวันเฉลี่ย

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว