Επιλογές προβολής διαφημίσεων

Μια ρύθμιση που καθορίζει πόσο γρήγορα θέλετε η Google να χρησιμοποιεί τον προϋπολογισμό σας κάθε μέρα: είτε να τον επεκτείνει σε όλη τη διάρκεια της ημέρας (τυπική) είτε να τον εξαντλεί πιο γρήγορα (ταχεία). Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει τις ώρες της ημέρας κατά τις οποίες είναι πιθανό να εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας.

  • Αυτή η ρύθμιση καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα κατανεμηθεί ο ημερήσιος προϋπολογισμός σας στη διάρκεια της ημέρας. Η επιλογή σας επηρεάζει το πόσο γρήγορα θα προσπαθήσει η Google να εμφανίζει τις διαφημίσεις σας στη διάρκεια της ημέρας.
  • Για κάθε διαφημιστική καμπάνια, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις εξής επιλογές προβολής για τις διαφημίσεις στη συγκεκριμένη καμπάνια:
    • Η κανονική προβολή (προεπιλογή) προσπαθεί να εμφανίζει τις διαφημίσεις σας σε ολόκληρη τη διάρκεια της ημέρας, για να διασφαλίσει ότι δεν θα δαπανηθεί ολόκληρος ο προϋπολογισμός σας το πρωί, με αποτέλεσμα να διακοπεί η προβολή των διαφημίσεων για το υπόλοιπο της ημέρας.
    • Η ταχεία προβολή προσπαθεί να εμφανίζει τις διαφημίσεις σας ταχύτερα, έως ότου εξαντληθεί ο προϋπολογισμός σας. Με αυτήν την επιλογή, οι διαφημίσεις σας μπορεί να σταματήσουν να εμφανίζονται από νωρίς το πρωί, αν εξαντληθεί ο προϋπολογισμός σας.

Περισσότερα σχετικά με αυτές τις επιλογές
Δείτε άρθρα σχετικά με τον ημερήσιο προϋπολογισμό

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας