Опции за показване на рекламите

Настройка, която определя колко бързо Google да използва бюджета Ви всеки ден: възможно най-бързо или разпределено през деня. Тази настройка влияе върху това, по кое време на деня е вероятно да се показват рекламите Ви.

  • Настройката задава по какъв начин се разпределя дневният Ви бюджет през деня, което на свой ред обуславя колко бързо Google ще опита да показва рекламите Ви всеки ден.
  • За всяка рекламна кампания избирате една от следните опции за показване за рекламите:
    • При стандартно показване (опцията по подразбиране) се опитваме да показваме рекламата Ви през целия ден, за да е сигурно, че няма да изразходвате целия си бюджет сутринта и рекламите Ви да спрат да се показват през остатъка от деня.

    • При ускорено показване се опитваме да показваме рекламите Ви колкото е възможно по-често, докато не бъде достигнат бюджетът Ви. С тази опция е по-вероятно да изразходвате целия си бюджет всеки ден, но ако това стане, рекламите Ви могат да престанат да се показват рано през деня.

Още за тези опции
Вижте статии за дневния бюджет

Беше ли полезна тази статия?
Как можем да направим подобрения?