Опции за показване на рекламите

Настройка, която определя колко бързо искате Google да използва бюджета Ви всеки ден: или да е разпределен в течение на деня (стандартно), или да се усвоява по-бързо (ускорено). Тази настройка влияе върху това по кое време на деня е вероятно да се показват рекламите Ви.

  • Настройката задава по какъв начин се разпределя дневният Ви бюджет през деня, което на свой ред обуславя колко бързо Google ще опита да показва рекламите Ви всеки ден.
  • За всяка рекламна кампания избирате една от следните опции за показване за рекламите в нея:
    • Стандартно показване (опцията по подразбиране), при което се опитваме да показваме рекламите Ви през целия ден, за да е сигурно, че няма да изразходите целия си бюджет сутринта и така рекламите Ви да спрат да се показват през останалата част от деня.
    • Ускорено показване, при което се опитваме да показваме рекламите Ви по-бързо до усвояването на бюджета Ви. С тази опция рекламите Ви могат да спрат да се показват рано през деня, ако бюджетът Ви бъде изразходен.

Повече за тези опции
Преглед на статии за дневния бюджет

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си