Опции за показване на рекламите

Показването на реклами е настройка, която определя колко бързо искате Google да използва бюджета Ви всеки ден: или да е разпределен в течение на деня (стандартно), или да се усвоява по-бързо (ускорено). Тази настройка влияе върху това по кое време на деня е вероятно да се показват рекламите Ви.

От 2019 г. ускореното показване не е налице за използване с кампании в мрежата за търсене, за Пазаруване и споделени бюджети. От април 2020 г. ускореното показване на бюджета повече няма да е налице за използване с нито един тип кампании в Google Ads. 
  • Настройката задава по какъв начин се разпределя средният Ви дневен Ви бюджет през деня, което на свой ред обуславя колко бързо Google ще опита да показва рекламите Ви всеки ден.
  • За всяка рекламна кампания избирате една от следните опции за показване за рекламите в нея:
    • Стандартно показване (опцията по подразбиране), при което се опитваме да показваме рекламите Ви през целия ден, за да е сигурно, че няма да изразходите целия си бюджет сутринта и така рекламите Ви да спрат да се показват през останалата част от деня.
    • Ускорено показване, при което се опитваме да показваме рекламите Ви по-бързо до усвояването на бюджета Ви. С тази опция рекламите Ви могат да спрат да се показват рано през деня, ако бюджетът Ви бъде изразходен.

Повече за тези опции
Преглед на статии за средния дневен бюджет

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си