Statistiky publika Google Ads

Statistiky publika jsou navrženy tak, aby vám pomáhaly při hledání nových publik. Za tímto účelem vám zobrazují cenné informace o lidech, které máte v remarketingových seznamech. Pokud například používáte měření konverzí Google Ads, mohou vám statistiky publika pomoci najít publikum související s remarketingovým seznamem „Všichni, kdo provedli konverzi“. Můžete takto rozšířit cílení nebo upravit nabídky s cílem lépe oslovit toto vysoce výkonné publikum.

Výhody

 • Můžete najít nové a relevantní publikum, o které budete moci rozšířit cílení svých reklamních sestav.
 • Objevte demografické a geografické údaje, zařízení a zájmy uživatelů na remarketingových seznamech.
 • Přijímejte informovaná rozhodnutí o cílení reklam, nastavování nabídek a další.
 • Můžete zvýšit objem prodeje díky novým zákazníkům, kteří na vašem webu zpravidla provedou konverzi.
 • Vyhodnocujte publikum v remarketingových seznamech ve srovnání s všeobecnou populací.

Příklad

Pracovníci společnosti vyrábějící oblečení pro outdoorové aktivity se podívají do seznamu Všechny konverze, který je součástí přehledu Statistiky publika Google Ads. Zjistí, že na jejich webu obvykle provádějí konverzi ženy ve věku 25 až 44 let, které mají rády outdoorové aktivity, používají převážně mobilní zařízení a mají momentálně zájem o koupi obuvi. Na základě toho se rozhodnou vytvořit kampaň s reklamami cílenými na tento profil publika.

Přístup ke statistikám publika

 1. Vpravo nahoře klikněte na ikonu klíče .
 2. V části Sdílená knihovna klikněte na Správce publika.
 3. V nabídce stránek na levé straně klikněte na Statistiky publika.
 

Uspořádání přehledu

Statistiky publika se dělí na dvě části: na Distribuci publika a na Relevantní segmenty publika. Zvolené publikum si můžete zobrazit buď samostatně, nebo ve srovnání, například s populací celé země. Přehled si také můžete v pravém horním rohu obrazovky stáhnout.

Část Distribuce publika nabízí podrobný přehled o struktuře seznamu publika a charakteristikách uživatelů, jako jsou geografická poloha, demografické údaje a typ zařízení. Část Relevantní segmenty pak pomocí hodnoty indexu zachycuje počet lidí v segmentu publika Google ve srovnání s referenční populací, a také pravděpodobnost, že budou lidé z tohoto segmentu patřit do vašeho seznamu publika.

 • Publika s pravděpodobným zájmem: Tato publika sestávají ze zákazníků, kteří na trhu aktivně hledají produkty či služby podobné těm, které nabízíte, a zvažují jejich nákup. Publikum s pravděpodobným zájmem o koupi může pomoci inzerentům zaměřit se na konverze zákazníků, u nichž je pravděpodobnost uskutečnění nákupu největší. Například firma prodávající outdoorové oděvy může zjistit, že u lidí, které má v seznamu publika „Všichni, kdo provedli konverzi“, existuje oproti zvolené referenční populaci větší šance, že budou mít zájem o vybavení a doplňky pro zimní sporty.
 • Publika podle zájmů: Díky těmto publikům mohou firmy rozšířit své kampaně s televizními reklamami na internet při zachování vysoké efektivity nákladů. Publika jsou založena na životním stylu, nákupních zvyklostech a dlouhodobých zájmech lidí. Firma prodávající outdoorové oděvy například může zjistit, že lidé ze seznamu „Všichni návštěvníci“ vykazují v porovnání se srovnávací populací větší zájem o kategorii Outdooroví nadšenci.

Možnosti, jak reagovat na statistiky

Publikum s pravděpodobným zájmem o koupi a publikum podle zájmů

 • U lidí ve svém remarketingovém seznamu si prohlédněte jejich zájmy a záměry nákupu.
 • Využívejte cílení na publikum s pravděpodobným zájmem o koupi a publikum podle zájmů vykazující podobnosti s vašimi remarketingovými seznamy.

Demografické údaje

 • Prohlédněte si rozdělení lidí ve svém remarketingovém seznamu podle demografických údajů.
 • Využívejte cílení na konkrétní demografickou skupinu a přizpůsobte tomu své reklamy.
 • Zjistěte, které kategorie produktů jsou u určité demografické skupiny oblíbenější.
 • Upravte cenové nabídky podle demografických údajů.

Lokality

 • Zacilte tam, kde se nacházejí uživatelé, kteří nejčastěji provádějí konverzi.

Zařízení

 • Upravte nabídky podle zařízení, včetně mobilních.

Podobné segmenty publika

 • Oslovte potenciální nové zákazníky, kteří nenavštívili váš web, ale mají společné zájmy jako lidé na remarketingovém seznamu.
 • Vytvořte novou reklamní sestavu cílící na tento podobný segment publika.

Časté dotazy

Jak mám interpretovat srovnávací procentní podíly?

Srovnávací procentuální podíly pomáhají při rozhodování ohledně cílení. Dejme tomu, že chcete cílit na osoby podobné těm, které máte na seznamu „Všichni návštěvníci“, a zjistíte, že 22,5 % všech návštěvníků chce v současné době koupit jízdní kolo, přičemž ve srovnávací populaci celé České republiky je to 6,48 % osob. To znamená, že u osob na vašem seznamu je větší pravděpodobnost, že hledají jízdní kolo ke koupi než u celkové populace ČR, a proto můžete přidáním dalšího cílení na jízdní kola zlepšit své výsledky.

Mám cílit na publikum s pravděpodobným zájmem o koupi a na publikum podle zájmů uvedené v přehledu?

Pomocí přehledu statistik publika určíte, které segmenty publika se podobají lidem na určitém remarketingovém seznamu. Názvy některých segmentů vás mohou i překvapit a posloužit jako nový impuls pro vaší firmu.

Které typy remarketingových seznamů Google Ads obsahují statistiky publika?
 • Webové remarketingové seznamy (Google Analytics a značka Google Ads)
 • Remarketingové seznamy z aplikací
 • Vlastní seznamy zákazníků
 • Seznamy YouTube
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory