Statistiky publika Google Ads

Statistiky publika jsou navrženy tak, aby vám pomáhaly najít nové publikum. S tímto cílem zobrazují cenné informace o lidech, které máte v remarketingových seznamech. Pokud například používáte měření konverzí Google Ads, mohou vám statistiky publika pomoci najít publikum související s remarketingovým seznamem „Všichni, kdo provedli konverzi“. Můžete takto rozšířit cílení nebo upravit nabídky s cílem lépe oslovit toto vysoce výkonné publikum.

Výhody

 1. Můžete najít nové a relevantní publikum, o které budete moci rozšířit cílení svých reklamních sestav.
 2. Objevte demografické a geografické údaje, zařízení a zájmy uživatelů na remarketingových seznamech.
 3. Přijímejte informovaná rozhodnutí o cílení reklam, nastavování nabídek a další.
 4. Můžete zvýšit objem prodeje díky novým zákazníkům, kteří na vašem webu zpravidla provedou konverzi.
 5. Vyhodnocujte publikum v remarketingových seznamech ve srovnání s všeobecnou populací.

Příklad

Pracovníci společnosti vyrábějící oblečení pro outdoorové aktivity se podívají do seznamu Všechny konverze, který je součástí přehledu Statistiky publika Google Ads. Zjistí, že na jejich webu obvykle provádějí konverzi tito uživatelé: ženy ve věku 25 až 44 let, které mají rády outdoorové aktivity, používají převážně mobilní zařízení a mají momentálně zájem o koupi obuvi. Na základě toho se rozhodnou vytvořit kampaň s reklamami cílenými na tento profil publika.

Přístup ke statistikám publika

Většina uživatelů své účty nyní spravuje výhradně v novém prostředí Google Ads. Používáte-li dosud předchozí prostředí AdWords, vyberte níže možnost PředchozíDalší informace

 1. Na bočním navigačním panelu AdWords klikněte na položku Sdílená knihovna.Shared library
 2. U položky Publikum klikněte na možnost Zobrazit.View "Audiences"
 3. V tabulce Publikum vyberte remarketingový seznam.
 4. Zobrazí se vám hlavní statistiky vybraného remarketingového seznamu. Chcete-li zjistit podrobné statistiky, vyberte jakoukoli kartu, například Publikum podle zájmů nebo Zařízení.
 5. Chcete-li statistiky publika zobrazit jiným způsobem, klikněte na položku Zobrazení tabulky. Konkrétní publikum můžete do reklamní sestavy přidat kliknutím na tlačítko +.

K přehledu se lze rovněž dostat tak, že přejdete do nabídky Reklamní sestavy » Obsahová síť » Zájmy a remarketing a vyberete požadovaný remarketingový seznam.

 

Uspořádání přehledu

Statistiky publika jsou uspořádány do 2 sekcí: Distribuce publika a Relevantní segmenty publika. Můžete vybrat publikum a zobrazit je samostatně, nebo je zobrazit ve srovnání, například s populací celé země. Přehled si můžete také v pravém horním rohu obrazovky stáhnout.

Distribuce publika zobrazuje rozdělení distribuce seznamu publika a charakteristiky uživatelů, například geografickou polohu, demografické údaje a zařízení. Relevantní segmenty publika pomocí hodnoty indexu zobrazují, nakolik je pravděpodobné, že lidé ze segmentu publika Google budou patřit do vašeho seznamu publika v porovnání se srovnávací populací.

 • Publikum s pravděpodobným zájmem: Tato publika sestávají ze zákazníků, kteří hledají produkty na trhu a aktivně zvažují nákup služby nebo produktu podobného těm, které nabízíte. Publikum s pravděpodobným zájmem může pomoci inzerentům zaměřit se na konverze zákazníků, u nichž je pravděpodobnost uskutečnění nákupu největší. Například firma prodávající outdoorové oděvy se může dozvědět, že u osob, které má v seznamu publika „Všichni, kdo provedli konverzi“, existuje větší pravděpodobnost, že budou mít zájem o vybavení a doplňky pro zimní sporty než zvolená srovnávací skupina.
 • Segmenty publika podle zájmů: Tato publika mohou firmám pomáhat s nízkými náklady expandovat s kampaněmi televizních reklam na internet. Jsou založeny na životním stylu, nákupních návycích a dlouhodobých zájmech. Firma prodávající outdoorové oděvy například může zjistit, že lidé ze seznamu „Všichni návštěvníci“ vykazují v porovnání se srovnávací populací větší zájem o kategorii Outdooroví nadšenci.

Možnosti, jak reagovat na statistiky

Publikum s pravděpodobným zájmem a publikum podle zájmů

 • U lidí ve svém remarketingovém seznamu si prohlédněte jejich zájmy a záměry nákupu.
 • Využívejte cílení na publikum s pravděpodobným zájmem a publikum podle zájmů vykazující podobnosti s vašimi remarketingovými seznamy.

Demografické údaje

 • Prohlédněte si rozdělení lidí ve svém remarketingovém seznamu podle demografických údajů.
 • Využívejte cílení na konkrétní demografickou skupinu a přizpůsobte tomu své reklamy.
 • Zjistěte, které kategorie produktů jsou u určité demografické skupiny oblíbenější.
 • Upravte cenové nabídky podle demografických údajů.

Lokality

 • Zacilte tam, kde se nacházejí uživatelé, kteří nejčastěji provádějí konverzi.

Zařízení

 • Upravte nabídky podle zařízení, včetně mobilních.

Podobné segmenty publika

 • Oslovte potenciální nové zákazníky, kteří nenavštívili váš web, ale mají společné zájmy jako lidé na remarketingovém seznamu.
 • Vytvořte novou reklamní sestavu cílící na tento podobný segment publika.

Časté dotazy

Jak mám interpretovat srovnávací procentní podíly?

Srovnávací procentuální podíly pomáhají při rozhodování ohledně cílení. Dejme tomu, že chcete cílit na osoby podobné těm, které máte na seznamu „Všichni návštěvníci“, a zjistíte, že 22,5 % všech návštěvníků chce v současné době koupit jízdní kolo, přičemž ve srovnávací populaci celé České republiky je to 6,48 % osob. To znamená, že u osob na vašem seznamu je větší pravděpodobnost, že hledají jízdní kolo ke koupi než u celkové populace ČR, a proto můžete přidáním dalšího cílení na jízdní kola zlepšit své výsledky.

Mám cílit na publikum s pravděpodobným zájmem o koupi a na publikum podle zájmů uvedené v přehledu?

Pomocí přehledu statistik publika určíte, které segmenty publika se podobají lidem na určitém remarketingovém seznamu. V některých případech mohou být názvy segmentů překvapivé a mohou pro vaši firmu znamenat nové významné informace.

Ve kterých typech remarketingových seznamech služby Google Ads lze nalézt statistiky týkající se publika?
 • Webové remarketingové seznamy (Google Analytics a značka Google Ads)
 • Remarketingové seznamy z aplikací
 • Vlastní seznamy zákazníků
 • Seznamy YouTube
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?