Skupina výrobkov

Ide o spôsob organizovania inventára výrobkov v službe Google Merchant Center v kampani v Nákupoch v službe Google Ads. Skupiny výrobkov môžete vytvoriť pomocou atribútov, ktoré sú odvodené z údajov o výrobkoch dostupných v službe Google Ads. Potom pre tieto skupiny výrobkov pripravíte cenové ponuky.

  • Namiesto kľúčových slov: Kampane v Nákupoch pomocou skupín výrobkov zisťujú, kedy sa položky vášho účtu Merchant Center zobrazujú na stránke s výsledkami vyhľadávania v reklame v Nákupoch.
  • Na začiatok: Keď vytvoríte novú kampaň v Nákupoch, predvolene sa vytvorí skupina výrobkov „Všetky výrobky“ s predvolenou maximálnou cenou za kliknutie (max. CZK), ktorú nastavíte pri vytváraní reklamnej skupiny.
  • Rozdelenie skupín výrobkov: Kampaň v Nákupoch môžete spustiť buď len pomocou skupiny výrobkov „Všetky výrobky“, alebo ju môžete rozdeliť do ľubovoľného počtu skupín výrobkov pomocou atribútov, ako napr. category [kategória], product type [typ výrobku], brand [značka], condition [stav], item ID [identifikátor položky], a vlastných štítkov výrobkov. Skupiny výrobkov tiež môžete podľa potreby odstraňovať.
  • Ponúkanie cien: Môžete nastaviť a revidovať cenové ponuky pre každú skupinu výrobkov podľa potreby alebo môžete skupinu výrobkov vylúčiť z kampane.
  • Výrobky a filtrovanie: Každý výrobok sa môže zobraziť len v jednej skupine výrobkov s možnosťou cenovej ponuky na jednu reklamnú skupinu. Pomocou filtrov inventára tiež môžete úplne vylúčiť zobrazovanie určitého výrobku v skupine výrobkov.

Ako vytvoriť kampaň v Nákupoch
Ďalšie informácie o službe Google Merchant Center

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory