Đặt giá thầu trên số lượt hiển thị có thể xem bằng cách sử dụng CPM có thể xem

Bạn không thể sử dụng CPM tối đa như một chiến lược giá thầu nữa.

Nếu chỉ muốn trả tiền cho những lượt hiển thị quảng cáo được đo lường là có thể xem, bạn có thể sử dụng CPM có thể xem (chi phí cho mỗi nghìn lượt hiển thị). Quảng cáo được tính là "có thể xem" khi 50 phần trăm quảng cáo của bạn hiển thị trên màn hình trong 1 giây trở lên đối với Quảng cáo hiển thị hình ảnh hoặc phát liên tục trong 2 giây trở lên đối với quảng cáo dạng video. Bạn có thể chọn CPM có thể xem làm chiến lược giá thầu khi bạn chọn chiến lược đặt giá thầu CPM cho chiến dịch "Chỉ Mạng Hiển thị".

Cách hoạt động

Với CPM có thể xem, bạn đặt giá thầu cho 1.000 lượt hiển thị có thể xem và bạn trả tiền cho những lượt hiển thị được đo lường là có thể xem. CPM có thể xem cho phép bạn đặt giá thầu dựa trên giá trị thực tế của quảng cáo xuất hiện ở vị trí có thể xem trên một vị trí đặt quảng cáo nhất định. Xin lưu ý rằng việc sử dụng giá thầu vCPM cao hơn so với giá thầu CPM thường có hiệu quả hơn trong việc thu hút các lượt hiển thị có giá trị cao này. Điều này có thể giúp duy trì giá thầu ở trạng thái cạnh tranh và tiếp tục đáp ứng ngân sách trung bình hằng ngày của bạn. Tìm hiểu thêm về CPM có thể xem

Lợi ích

 • Chỉ thanh toán cho những lượt hiển thị được đo lường là có thể xem.
 • Giá thầu của bạn được tối ưu hóa cho những vùng quảng cáo có khả năng có thể xem cao hơn.

Nếu bạn quan tâm đến việc đặt giá thầu theo cách thủ công cho các lượt hiển thị có thể xem thay vì lượt nhấp, chiến lược đặt giá thầu này có thể giúp bạn đạt được mục tiêu này tốt hơn các loại chiến lược giá thầu khác.

Lưu ý:
 • Với CPM có thể xem, bạn đặt giá thầu cho 1.000 lượt hiển thị có thể xem và bạn trả tiền cho những lượt hiển thị được đo lường là có thể xem.
 • Thông thường, để giữ chi phí và lưu lượng truy cập của bạn ở cùng mức với chiến dịch CPM, giá thầu của bạn cho CPM có thể xem cần phải cao hơn giá thầu của bạn cho chiến dịch CPM chuẩn; tuy nhiên, bạn nên thử nghiệm bằng giá thầu phù hợp với mục tiêu chiến dịch của bạn.
 • Chiến lược giá thầu CPM có thể xem không thể sử dụng cho các chiến dịch Chỉ Mạng Tìm kiếm.
 • Nếu bạn tạo chiến dịch bằng chiến lược giá thầu CPM có thể xem nhưng lại tạo quảng cáo không tương thích, quảng cáo của bạn sẽ không chạy.
 • Google có thể tính phí một phần nhỏ số lượt hiển thị đã phân phát.

Cách theo dõi số lượt hiển thị có thể xem

Số lượt hiển thị có thể xem sẽ xuất hiện trong báo cáo chiến dịch của bạn. Để xem số lượt hiển thị và số lượt hiển thị có thể xem cho chiến dịch CPM có thể xem của bạn, hãy thực hiện theo các bước bên dưới.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ bảng điều hướng ở bên trái, hãy chọn Chiến dịch hiển thị hoặc Chiến dịch video, tùy thuộc vào dữ liệu mà bạn muốn xem.
 3. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy chọn Chiến dịch, Nhóm quảng cáo hoặc Quảng cáo & phần mở rộng.
 4. Nhấp vào trình đơn thả xuống Cột Cột ở phía trên bảng thống kê, sau đó chọn Sửa đổi cột.
 5. Nhấp vào trình đơn thả xuống Khả năng xem.
 6. Để thêm các cột cụ thể, hãy chọn hộp ở bên trái của mỗi cột mà bạn muốn xem trong báo cáo.
 7. Tìm hiểu ý nghĩa của từng tùy chọn cột “Khả năng xem”:
  • Lượt hiển thị có thể xem: Số lượt hiển thị có thể xem
  • CPM trung bình có thể xem: Chi phí trung bình cho 1.000 lượt hiển thị có thể xem
  • Tỷ lệ có thể đo lường: Thể hiện tỷ lệ phần trăm tổng số lượt hiển thị của bạn là có thể đo lường.
  • Tỷ lệ có thể xem: Thể hiện tỷ lệ phần trăm số lượt hiển thị có thể đo lường của bạn là có thể xem. Chỉ số này ước tính số lượt hiển thị thực sự mà khách hàng nhìn thấy.
  • Phân phối lần hiển thị không thể đo lường: Thể hiện tỷ lệ phần trăm của tổng số lượt hiển thị xuất hiện ở các vị trí không thể đo lường khả năng xem.
  • Phân phối lượt hiển thị không thể xem: Thể hiện tỷ lệ phần trăm của tất cả các lượt hiển thị quảng cáo được coi là không thể xem.
  • Phân phối lượt hiển thị có thể xem: Thể hiện tỷ lệ phần trăm của tất cả các lượt hiển thị quảng cáo được coi là có thể xem.
  • Chi phí có thể đo lường: Thể hiện tổng chi phí của các lượt hiển thị có thể đo lường.
  • Lượt hiển thị có thể đo lường: Thể hiện số lượt hiển thị có thể đo lường. Không phải tất cả các lượt hiển thị được phân phát đều có thể đo lường.
  • Lượt hiển thị không thể đo lường: Thể hiện số lượt quảng cáo xuất hiện ở các vị trí không thể đo lường khả năng xem.
  • Lượt hiển thị không thể xem: Thể hiện số lượt quảng cáo được coi là không thể xem.

Mẹo

Giá thầu mặc định của nhóm quảng cáo nằm trong bảng số liệu thống kê bên cạnh nhãn "(có thể xem)". Điều này có thể giúp bạn xác định nhanh hơn giá thầu CPM có thể xem của mình trong bảng số liệu thống kê.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false