Lägga bud på synliga visningar med hjälp av CPM för synlighet

Om du bara vill betala för annonsvisningar uppmätta som synliga kan du göra det med CPM för synlighet (kostnad per tusen visningar). En annons räknas som ”synlig” när 50 procent av din annons visas på skärmen under en sekund eller längre för Display-annonser, eller spelas kontinuerligt i 2 sekunder eller längre för videoannonser. Du kan välja CPM för synlighet som budstrategi i samband med att du väljer CPM-budgivning för kampanjer av typen Endast Display-nätverket.

Så fungerar det

Med CPM för synlighet lägger du bud per tusen synliga visningar, och betalar bara för visningar som mäts som synliga. En annons betraktas som synlig när 50 procent av den visas på skärmen under minst en sekund (displayannonser) eller minst två sekunder (videoannonser). Med CPM för synlighet kan du lägga bud på det faktiska värdet när din annons visas i en synlig position för en given placering. Tänk på att det oftast är mer effektivt att ange ett högre vCPM-bud än det vanliga CPM-budet när du vill vinna de här mer värdefulla exponeringarna. På så sätt håller du dina bud konkurrenskraftiga samtidigt som du håller dig inom din genomsnittliga dagliga budget. Läs mer om CPM för synlighet.

Fördelar

 • Betala bara för visningar som mäts som synliga.
 • Buden optimeras så att annonsplatser som sannolikt är synliga prioriteras.

Om du är intresserad av att manuellt ställa in bud för synliga visningar, snarare än klick, kan denna budstrategi hjälpa dig att uppnå detta mål bättre än andra typer av budstrategier.

Viktigt att tänka på
 • Med CPM för synlighet lägger du bud per tusen synliga visningar, och betalar bara för visningar som mäts som synliga.
 • För att kostnaderna och trafiken ska behållas på samma nivå som med en CPM-kampanj, kan du behöva ange ett högre CPM-bud för synlighet än för en vanlig CPM-kampanj. Vi rekommenderar att du experimenterar med olika bud tills du hittar en nivå som passar dina mål med kampanjen.
 • Budstrategin CPM för synlighet är inte tillgänglig för kampanjer av typen Endast söknätverket.
 • Om du skapar din kampanj med budstrategin CPM för synlighet och sedan skapar annonser som inte är kompatibla visas inte dina annonser.
 • En liten del av de visade visningarna kan debiteras.

Så övervakar du dina synliga visningar

 

Antalet synliga exponeringar visas i kampanjrapporterna. Följ stegen nedan om du vill se exponeringar och synliga exponeringar för din CPM-kampanj för synlighet:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. I navigeringspanelen till vänster väljer du Displaykampanjer eller Videokampanjer, beroende på vad du vill se.
 3. I sidmenyn till vänster väljer du Kampanjer, Annonsgrupper eller Annonser och tillägg.
 4. Klicka på rullgardinsmenyn Kolumner Kolumnerovanför statistiktabellen och välj sedan Ändra kolumner.
 5. Klicka på rullgardinsmenyn Synlighet.
 6. Om du vill lägga till specifika kolumner markerar du rutan till vänster om varje kolumn du vill se i rapporten.
 7. Ta reda på vad varje alternativ i kolumnen Synlighet betyder:
  • Synliga exp.: Antalet synliga exponeringar
  • Gen. CPM för synlighet: Den genomsnittliga kostnaden för 1 000 synliga exponeringar
  • Mätbar frekvens: Procentandelen av det totala antal exponeringar som kunde mätas.
  • Synlighetsfrekvens: Procentandelen av dina mätbara exponeringar där annonsen var synlig, vilket ger en uppskattning av hur många exponeringar som faktiskt setts av kunder.
  • Distr. av icke-mätbara exp.: Procentandelen av det totala antal exponeringar som visats på platser där synligheten inte kunde mätas.
  • Distr. av icke-synliga exp.: Procentandelen av alla dina annonsexponeringar som registrerades som icke-synliga.
  • Distr. av synliga exp.: Procentandelen av alla dina annonsexponeringar som registrerades som synliga.
  • Mätbar kostnad: Den totala kostnaden för exponeringar som kunde mätas.
  • Mätbara exp.: Antalet exponeringar som kunde mätas. Alla exponeringar går inte att mäta.
  • Icke-mätbara exp.: Visar hur många gånger din annons visats på platser där det inte går att mäta synligheten.
  • Icke-synlig exp.: Visar hur många gånger din annons registrerades som icke-synlig.
Tips

Ditt standardbud för annonsgruppen visas i kolumnen Högsta CPM bredvid etiketten (synlig). Det gör det enkelt att hitta dina CPM-bud för synlighet i statistiktabellen.

 

 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt