Detalii despre integrarea campaniilor video într-un program Google Ads unificat

În 2015, am integrat Google Ads pentru video în programul Google Ads, astfel încât să îmbunătățim experiența de publicitate. Printre principalele avantaje se numără:

 • un program Google Ads mai simplu și mai unificat care integrează campaniile video TrueView cu campaniile pentru Rețeaua de căutare și cu cele pentru Rețeaua de display, oferind astfel o experiență de cumpărare și raportare mai eficientă și mai consecventă în cazul tuturor tipurilor de campanii;
 • instrumente puternice disponibile pentru campaniile video TrueView, inclusiv soluții de gestionare în bloc și funcții de raportare, disponibile în arhiva comună a campaniilor video.

Ce s-a modificat

Campaniile video TrueView și datele privind campaniile (statistici, setări, criterii de direcționare și liste de remarketing) au fost transferate în produsul Google Ads principal. În plus față de păstrarea tuturor datelor asociate campaniilor, acest upgrade a adus o mulțime de îmbunătățiri proceselor de creare și de gestionare a campaniilor video.

Acestea sunt îmbunătățirile principale:

Notă

Începând din iulie 2016, anunțurile TrueView in-display poartă numele de anunțuri Video Discovery TrueView. 

O singură experiență de cumpărare Google Ads

Dacă aveți și campanii pentru Rețeaua de căutare și pentru Rețeaua de display, campaniile video și alte tipuri de campanii sunt unificate într-o singură locație, din bara laterală din partea stângă. Printre îmbunătățiri se numără și:

 • coloanele: coloanele pentru campanii video și alte tipuri de campanii (dacă există) sunt unificate într-o singură vizualizare din tabelul cu date. Acum sunt disponibile coloane noi pentru Conversii (dacă sunt activate), Google Analytics (dacă este conectat) și multe altele;
 • filtrele: cu ajutorul instrumentelor avansate de filtrare puteți să filtrați campaniile în funcție de datele din orice coloană și să salvați filtrul respectiv pentru a-l utiliza ulterior;
 • segmentele: aveți în continuare acces la tipurile de segmente actuale, cum ar fi dispozitivul, rețeaua, ora, tipul de vizionare, tipul de clic și conversiile (dacă sunt activate).
Grupurile de direcționare au fost transformate în grupuri de anunțuri

În versiunea anterioară a AdWords pentru video, grupurile de direcționare erau utilizate pentru a defini metode de direcționare pentru toate anunțurile dintr-o campanie. Odată cu acest upgrade, grupurile de direcționare au fost transformate în grupuri de anunțuri. Asemenea unui grup de direcționare, un grup de anunțuri conține anunțuri video care au aceleași criterii de direcționare și sume licitate. Există, însă, anumite diferențe:

 • un grup de anunțuri conține anunțuri video care au aceleași criterii de direcționare și sume licitate;
 • un grup de anunțuri poate conține numai anunțuri video cu același format. Pentru a difuza anunțuri video in-stream și in-display, trebuie să creați două grupuri de anunțuri diferite.
Instrumente de gestionare în bloc îmbunătățite

La crearea campaniilor video TrueView, aveți acum acces la modificări în bloc, la încărcări, la scripturi și la reguli automatizate în secțiunea „Operațiuni în bloc” și în meniurile drop-down „Modificați” și „Automatizați” din Google Ads. Printre îmbunătățiri se numără:

 • modificările în bloc: actualizați simultan mai multe elemente dintr-o singură campanie sau din mai multe;
 • încărcări în bloc: descărcați foi de calcul, faceți modificări offline, apoi încărcați foaia de calcul înapoi în cont, unde vor fi aplicate modificările;
 • reguli automatizate: efectuați automat modificări în cont, pe baza setărilor și condițiilor dorite. De exemplu, puteți modifica starea anunțurilor, bugetul, sumele licitate și multe altele.
Locații noi pentru instrumentele din arhiva comună

Conectarea contului YouTube s-a îmbinat cu alte tipuri de conturi conectate în meniul cu setări Google Ads, accesibil prin intermediul pictogramei . Remarketing-ul video este disponibil în „Segmente de public” din arhiva comună Google Ads.

Campanii superioare

Pentru a vă oferi aceste funcții puternice, v-am transferat toate campaniile TrueView existente din Google Ads pentru video în Google Ads.

În cadrul acestui upgrade, am mutat în produsul Google Ads sumele licitate, bugetele, opțiunile pentru rețele, criteriile de direcționare și toate celelalte setări ale campaniilor TrueView. De asemenea, am restructurat automat grupurile de direcționare din campaniile TrueView existente ca grupuri de anunțuri. În unele cazuri, grupurile de direcționare au fost transformate direct în grupuri de anunțuri. Cu toate acestea, dacă un grup de direcționare cuprindea atât anunțuri in-stream, cât și anunțuri in-display, l-am împărțit în două grupuri de anunțuri. Motivul este că, în programul Google Ads, un grup de anunțuri TrueView poate cuprinde numai anunțuri in-stream sau numai anunțuri in-display, dar nu ambele tipuri.

Ce s-a modificat în urma upgrade-ului

Scenariul privind pentru campania și direcționarea Ce s-a modificat Modificarea numelor
Campania dvs. conținea un grup de direcționare cu un singur format de anunțuri TrueView in-stream. În urma acestui upgrade, grupul de direcționare a fost transformat într-un grup de anunțuri TrueView in-stream. Am adăugat „(in-stream)” la numele grupului de direcționare.
Campania dvs. conținea un grup de direcționare cu un singur format de anunțuri TrueView in-display. În urma acestui upgrade, grupul de direcționare a fost transformat într-un grup de anunțuri TrueView in-display. Am adăugat „(in-display)” la numele grupului de direcționare.
Campania conținea un grup de direcționare cu o combinație de anunțuri in-stream în format unic și anunțuri in-display în format unic. În urma acestui upgrade, grupul de direcționare a fost transformat în două grupuri de anunțuri separate, cu anunțuri în format unic: unul pentru anunțuri in-stream și celălalt, pentru anunțuri in-display. Numărul de anunțuri rămâne neschimbat.

Motivul este că grupurile de anunțuri sunt definite de un singur format de anunț.
Am adăugat tipul de format potrivit („(in-stream)” sau „(in-display)”) la numele fiecărui nou grup de anunțuri.

De exemplu, am adăugat „(in-display)” la finalul numelui noului grup de anunțuri in-display și „(in-stream)” la finalul numelui noului grup de anunțuri in-stream.
Campania dvs. conținea un grup de direcționare cu un anunț TrueView cu format multiplu. În urma acestui upgrade, grupul de direcționare a fost transformat în două grupuri de anunțuri separate și anunțul cu format multiplu a fost transformat în două anunțuri cu format unic.

Anunțul cu format multiplu a fost divizat într-un anunț in-display și un anunț in-stream, iar grupul de direcționare a fost divizat în două grupuri de anunțuri, câte unul pentru fiecare format.

Motivul este că atât anunțurile, cât și grupurile de anunțuri sunt definite de un singur format de anunț.
Am adăugat tipul de format potrivit („(in-stream)” sau „(in-display)”) la numele fiecărui nou grup de anunțuri.

De exemplu, am adăugat „(in-display)” la finalul numelui noului grup de anunțuri in-display și „(in-stream)” la finalul numelui noului grup de anunțuri in-stream.
Anunțul TrueView cu format unic făcea parte din două sau mai multe grupuri de direcționare. În urma acestui upgrade, fiecare grup de direcționare a fost transformat în câte un grup de anunțuri. De asemenea, am creat anunțuri noi, identice cu cel original, în fiecare grup de anunțuri. Motivul este că, în programul Google Ads, un anunț nu poate face parte din mai multe grupuri de anunțuri. Am adăugat tipul de format potrivit („(in-stream)” sau „(in-display)”) la numele fiecărui nou grup de anunțuri.

De exemplu, am adăugat „(in-display)” la finalul numelui noului grup de anunțuri in-display și „(in-stream)” la finalul numelui noului grup de anunțuri in-stream.
Anunțul TrueView cu format multiplu făcea parte din două sau mai multe grupuri de direcționare. În urma acestui upgrade, anunțul TrueView cu format multiplu a fost divizat într-un anunț in-stream și un anunț in-display. Apoi am transformat fiecare grup de direcționare în două grupuri de anunțuri, câte unul pentru fiecare format de anunț.

Exemplu: aveați un anunț cu format multiplu asociat cu două grupuri de direcționare.
 1. Mai întâi, am divizat anunțul inițial într-un anunț in-stream și un anunț in-display.
 2. Apoi, am divizat fiecare dintre cele două grupuri de direcționare inițiale în jumătate, creând astfel patru grupuri de anunțuri cu format unic.
 3. În cele din urmă, am copiat fiecare dintre noile anunțuri cu format unic în noile grupuri de anunțuri.

În urma upgrade-ului, aveți, în total, patru anunțuri cu format unic și patru grupuri de anunțuri.
Am adăugat tipul de format potrivit („(in-stream)” sau „(in-display)”) la numele fiecărui nou grup de anunțuri.

De exemplu, am adăugat „(in-display)” la finalul numelui noului grup de anunțuri in-display și „(in-stream)” la finalul numelui noului grup de anunțuri in-stream.

Rapoartele privind campaniile video

Pentru a compara performanța campaniilor din intervalele de date actuale și precedente, vă recomandăm să accesați următoarele file:

 • fila „Campanii”,
  • Filtrați în funcție de tipul vizionării pentru a compara anunțurile in-stream cu anunțurile in-display la nivel de campanie.
 • fila „Anunțuri”,
 • fila „Direcționare video”,
 • fila „Videoclipuri”.
A fost util?
Cum putem să îmbunătățim această pagină?