Poznaj kampanie wideo w ujednoliconym Google Ads

W 2015 roku zintegrowaliśmy Google Ads dla wideo z Google Ads, aby zwiększyć wygodę reklamodawców. Najważniejsze korzyści:

 • Prostsze, bardziej ujednolicone Google Ads, integrujące kampanie wideo TrueView z kampaniami w sieci wyszukiwania i reklamowej. Dzięki temu kupowanie i raportowanie jest łatwiejsze i bardziej przejrzyste we wszystkich typach kampanii.
 • Dostępność zaawansowanych narzędzi w kampaniach wideo TrueView, w tym rozwiązań w zakresie zarządzania zbiorczego i funkcji raportowania w udostępnianych zasobach dla kampanii wideo.

Co się zmieniło?

Kampanie wideo TrueView oraz dane kampanii (statystyki, ustawienia, kryteria kierowania i listy remarketingowe) zostały przeniesione do głównej usługi Google Ads. Zachowaliśmy wszystkie dane związane z kampaniami. Uaktualnienie wprowadziło też wiele usprawnień w zakresie tworzenia kampanii wideo i zarządzania nimi.

Najważniejsze nowości:

Uwaga

Od lipca 2016 r. reklamy TrueView In-Display mają nową nazwę – teraz są to reklamy wideo TrueView Discovery. 

Jeden proces zakupów w Google Ads

Jeśli masz też kampanie w sieci wyszukiwania lub reklamowej, znajdują się one razem z kampaniami wideo w jednym miejscu – na pasku bocznym po lewej stronie w Google Ads. Inne usprawnienia to m.in.:

 • Kolumny: kolumny dla kampanii wideo i kampanii innych typów (jeśli takie masz) są ujednolicone w jednym widoku w tabeli danych. Dostępne są nowe kolumny konwersji (jeśli masz włączoną tę funkcję), Google Analytics (jeśli masz połączone konto) i inne.
 • Filtry: dzięki zaawansowanym narzędziom możesz filtrować kampanie według danych w dowolnej kolumnie i zapisywać takie filtry na przyszłość.
 • Segmenty: nadal masz dostęp do dotychczasowych typów segmentów, takich jak urządzenie, sieć, czas, typ wyświetlenia, typ kliknięcia i konwersje (jeśli masz włączoną tę funkcję).
Grupy kierowania zmieniły się w grupy reklam

W Google Ads dla wideo grupy kierowania służyły do określania metod kierowania dla wszystkich reklam w kampanii. Po uaktualnieniu grupy kierowania zmieniły się w grupy reklam. Tak jak grupy kierowania, grupy reklam zawierają reklamy wideo o wspólnych kryteriach kierowania i stawkach. Są jednak pewne różnice:

 • Grupa reklam zawiera reklamy wideo o wspólnych kryteriach kierowania i stawkach.
 • Reklamy wideo w jednej grupie reklam muszą mieć ten sam format. Aby wyświetlać reklamy wideo In-Stream i In-Display musisz utworzyć dwie różne grupy reklam.
Ulepszone narzędzia do zarządzania zbiorczego

Podczas tworzenia nowych kampanii wideo TrueView masz teraz dostęp do edycji i przesyłania zbiorczego, skryptów i reguł automatycznych w sekcji „Operacje zbiorcze” oraz menu „Edycja” i „Automatyzacja” w Google Ads. Konkretne ulepszenia to m.in.:

 • Edycja zbiorcza: wprowadzaj zmiany w wielu elementach w jednej lub w wielu kampaniach jednocześnie.
 • Przesyłanie zbiorcze: pobieraj arkusze, wprowadzaj zmiany offline, a potem przesyłaj zaktualizowane arkusze z powrotem na konto, aby zastosować na nim zmiany.
 • Reguły automatyczne: automatycznie wprowadzaj zmiany na koncie na podstawie wybranych ustawień i warunków – możesz na przykład zmieniać stan reklam, budżet, stawki i inne.
Nowa lokalizacja narzędzi udostępnianych zasobów

Konta YouTube można teraz łączyć w tym samym miejscu, co inne typy kont – w menu ustawień w Google Ads, dostępnym po kliknięciu ikony . Remarketing wideo znajdziesz w sekcji „Odbiorcy” w udostępnianych zasobach Google Ads.

Uaktualnione kampanie

Aby umożliwić Ci korzystanie z nowych, zaawansowanych funkcji, uaktualniliśmy wszystkie istniejące kampanie TrueView z Google Ads dla wideo do Google Ads.

W ramach uaktualnienia przenieśliśmy Twoje stawki, budżety, wybory w zakresie sieci, kryteria kierowania i wszystkie inne ustawienia kampanii TrueView do Google Ads. Dodatkowo automatycznie zmieniliśmy grupy kierowania z istniejących kampanii TrueView w grupy reklam. W niektórych przypadkach grupy kierowania zostały bezpośrednio skonwertowane na grupy reklam. Jeśli jednak grupa kierowania zawierała zarówno reklamy In-Stream, jak i In-Display, została podzielona na dwie grupy reklam, ponieważ w Google Ads grupa reklam TrueView może zawierać tylko reklamy jednego typu.

Co się zmieniło po uaktualnieniu?

Kampania i kierowanie – sytuacja obecna Co się zmieniło? Zmiany w nazwach
Kampania zawierała grupę kierowania z reklamami tylko w formacie TrueView In-Stream. Uaktualnienie zmieniło grupę kierowania w grupę reklam z reklamami TrueView In-Stream. Do nazwy grupy kierowania dodaliśmy „(In-Stream)”.
Kampania zawierała grupę kierowania z reklamami tylko w formacie TrueView In-Display. Uaktualnienie zmieniło grupę kierowania w grupę reklam z reklamami TrueView In-Display. Do nazwy grupy kierowania dodaliśmy „(In-Display)”.
Kampania zawierała grupę kierowania z reklamami w formacie TrueView In-Stream i reklamami w formacie TrueView In-Display. Uaktualnienie zmieniło grupę kierowania w dwie oddzielne grupy reklam: jedną dla reklam In-Stream, a drugą dla reklam In-Display. Liczba reklam nie zmieniła się.

Zmiana wynika z tego, że grupy reklam są definiowane przez pojedynczy format reklamy.
Do nazwy każdej nowej grupy reklam została dodana odpowiednia nazwa formatu – „(In-Stream)” lub „(In-Display)”.

Oznacza to, że dodaliśmy „(In-Display)” na końcu nazwy nowej grupy reklam In-Display oraz „(In-Stream)” na końcu nazwy nowej grupy reklam In-Stream.
Kampania zawierała grupę kierowania z reklamą TrueView w obu formatach. Uaktualnienie zmieniło grupę kierowania w dwie oddzielne grupy reklam, a reklamę w obu formatach w dwie reklamy w pojedynczym formacie.

Reklama w obu formatach została podzielona na reklamę In-Display i reklamę In-Stream, a grupa kierowania na dwie grupy reklam – po jednej dla każdego formatu.

Zmiana wynika z tego, że zarówno reklamy, jak i grupy reklam są definiowane przez pojedynczy format reklamy.
Do nazwy każdej nowej grupy reklam została dodana odpowiednia nazwa formatu – „(In-Stream)” lub „(In-Display)”.

Oznacza to, że dodaliśmy „(In-Display)” na końcu nazwy nowej grupy reklam In-Display oraz „(In-Stream)” na końcu nazwy nowej grupy reklam In-Stream.
Reklama TrueView w pojedynczym formacie należała do co najmniej dwóch grup kierowania. Uaktualnienie zmieniło każdą grupę kierowania w oddzielną grupę reklam. Istniejąca reklama została powielona w każdej grupie reklam. Zmiana wynika z tego, że w Google Ads pojedyncza reklama może należeć tylko do jednej grupy reklam. Do nazwy każdej nowej grupy reklam została dodana odpowiednia nazwa formatu – „(In-Stream)” lub „(In-Display)”.

Oznacza to, że dodaliśmy „(In-Display)” na końcu nazwy nowej grupy reklam In-Display oraz „(In-Stream)” na końcu nazwy nowej grupy reklam In-Stream.
Reklama TrueView w obu formatach należała do co najmniej dwóch grup kierowania. Uaktualnienie podzieliło reklamę TrueView w obu formatach na reklamę In-Stream i reklamę In-Display. Następnie skonwertowało każdą grupę kierowania na dwie grupy reklam – po jednej dla każdego formatu.

Przykład: reklama w obu formatach była przypisana do dwóch grup kierowania.
 1. Najpierw podzieliliśmy oryginalną reklamę na reklamę In-Stream i reklamę In-Display.
 2. Następnie podzieliliśmy obydwie oryginalne grupy kierowania na dwie, aby utworzyć cztery grupy reklam w pojedynczym formacie.
 3. Na koniec skopiowaliśmy każdą nową reklamę do nowych grup reklam.

Po uaktualnieniu masz łącznie cztery nowe reklamy w pojedynczym formacie i cztery grupy reklam.
Do nazwy każdej nowej grupy reklam została dodana odpowiednia nazwa formatu – „(In-Stream)” lub „(In-Display)”.

Oznacza to, że dodaliśmy „(In-Display)” na końcu nazwy nowej grupy reklam In-Display oraz „(In-Stream)” na końcu nazwy nowej grupy reklam In-Stream.

Raporty dla kampanii wideo

Jeśli chcesz porównać aktualną skuteczność swoich kampanii ze skutecznością w przeszłym zakresie dat, zalecamy sprawdzenie następujących kart:

 • Karta „Kampanie”
  • Filtruj według typu wyświetlenia, aby porównywać reklamy In-Stream z reklamami In-Display na poziomie kampanii.
 • Karta „Reklamy”
 • Karta „Kierowanie wideo”
 • Karta „Wideo”
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?