הסבר על קמפיינים של מודעות וידאו ב-Google Ads

ב-2015, שילבנו את Google Ads לווידאו ב-Google Ads כדי לשפר את חוויית הפרסום שלך. בין היתרונות המרכזיים של מהלך זה:

 • מערכת Google Ads פשוטה ומאוחדת יותר שתשלב קמפיינים של מודעות TrueView עם קמפיינים לרשתות החיפוש והמדיה, ותאפשר חוויה יעילה ועקבית יותר של קנייה ודיווח בכל סוגי הקמפיינים.
 • כלים מתקדמים שזמינים לקמפיינים של מודעות TrueView, כולל פתרונות לניהול כמויות גדולות של תוכן, ותכונות דיווח בספרייה המשותפת של קמפיינים בווידאו

מה השתנה

קמפיינים של מודעות TrueView ונתוני קמפיינים (נתונים סטטיסטיים, הגדרות, קריטריוני מיקוד ורשימות רימרקטינג) הועברו למוצר Google Ads הראשי. בנוסף לשימור כל נתונים הקשורים לקמפיינים, שדרוג זה הוסיף שיפורים רבים ליצירה וניהול של קמפיינים בווידאו.

אלה השיפורים הבולטים:

הערה

החל מיולי 2016, השם של מודעות TrueView ברשת המדיה השתנה למודעות TrueView Video Discovery. 

חווית קניות אחידה ב-Google Ads

אם יש לך קמפיינים גם לרשת החיפוש וגם לרשת המדיה, הקמפיינים בווידאו וסוגים אחרים של קמפיינים יאוחדו במיקום אחד בסרגל הצד הימני של Google Ads. הנה עוד כמה מהשיפורים:

 • עמודות: עמודות הקשורות לקמפיינים שלך בווידאו ולסוגים אחרים של קמפיינים (אם ישנם) יאוחדו בתצוגה אחת בטבלת הנתונים. עמודות חדשות להמרות (אם הפעלת), Google Analytics (אם קישרת) ועוד זמינות כעת.
 • מסננים: באמצעות כלי סינון מתקדמים, תוכל לסנן את קמפיינים שלך לפי נתונים בכל עמודה ולשמור את אותו מסנן לשימוש במועד מאוחר יותר.
 • פלחים: עדיין תוכל לגשת לסוגי הפלחים הנוכחיים, כגון מכשיר, רשת, זמן, סוג צפייה, סוג קליק והמרות (אם הפעלת).
מעבר מקבוצות מיקוד לקבוצות מודעות

בעבר, ב-Google Ads לווידאו, קבוצות מיקוד שימשו להגדרת שיטות מיקוד עבור כל המודעות בקמפיין. כחלק משדרוג זה, יתבצע מעבר מקבוצות מיקוד לקבוצות מודעות. בדומה לקבוצת מיקוד, קבוצת מודעות כוללת מודעות וידאו עם קריטריוני מיקוד משותפים והצעות מחיר משותפות. אולם יש הבדלים מסוימים:

 • קבוצת מודעות כוללת מודעות וידאו עם קריטריוני מיקוד משותפים והצעות מחיר משותפות.
 • קבוצת מודעות יכולה להכיל רק מודעות וידאו בפורמט זהה. כדי להפעיל הן מודעות וידאו המוצגות לפני או בזמן סרטון והן מודעות וידאו המוצגות ברשת המדיה, עליך ליצור שתי קבוצות מודעות שונות.
כלים משופרים לניהול כמויות גדולות של תוכן

כאשר אתה יוצר קמפיינים חדשים של וידאו מסוג TrueView, אתה מקבל גישה לביצוע פעולות בכמות גדולה, כגון עריכה, העלאה, סקריפטים וכללים אוטומטיים, בקטע 'פעולות בכמות גדולה' ובתפריטים הנפתחים 'עריכה' ו'אוטומטי' ב-Google Ads. השיפורים הספציפיים כוללים:

 • עריכות בכמות גדולה: תוכל לעדכן פריטים מרובים בו-זמנית במסע פרסום אחד או במסעות פרסום מרובים.
 • העלאות בכמות גדולה: תוכל להוריד גיליונות אלקטרוניים, לבצע עריכות באופן לא מקוון ולאחר מכן להעלות את הגיליון האלקטרוני המעודכן בחזרה לחשבון שלו, שם השינויים יבוצעו.
 • כללים אוטומטיים: תוכל לבצע שינויים בחשבון שלך באופן אוטומטי, בהתבסס על הגדרות ותנאים שת. לדוגמה, תוכל לשנות סטטוסים של מודעות, תקציב, הצעות מחיר ועוד.
מיקומים חדשים לכלי הספרייה המשותפת

קישור חשבון YouTube משולב כעת עם סוגים אחרים של חשבונות מקושרים. תוכל למצוא אותו בתפריט ההגדרות של Google Ads מתחת לסמל . רימרקטינג בסרטונים זמין בתוך 'קהלים' בספרייה המשותפת של Google Ads.

קמפיינים משודרגים

כדי לספק לך תכונות משופרות אלה, שדרגנו את כל הקמפיינים הקיימים שלך מסוג TrueView מ-Google Ads לווידאו ל-Google Ads.

כחלק משדרוג זה, הצעות המחיר, התקציבים, בחירת הרשתות, קריטריוני המיקוד וכל שאר ההגדרות שלך בקמפיינים של TrueView עברו למוצר Google Ads. כמו כן, ארגנו מחדש באופן אוטומטי את קבוצות המיקוד שלך בקמפיינים קיימים מסוג TrueView כקבוצות מודעות. במקרים מסוימים, קבוצות המיקוד שלך הומרו ישירות לקבוצות מודעות. עם זאת, אם קבוצת מיקוד הכילה גם מודעות המוצגות לפני או בזמן סרטון וגם מודעות המוצגות ברשת המדיה, נפצל קבוצת מיקוד זו לשתי קבוצות מודעות. הסיבה לכך היא שב-Google Ads, קבוצת מודעות של TrueView יכולה לכלול מודעות המוצגות לפני או בזמן סרטון, או מודעות המוצגות ברשת המדיה, אך לא את שני הסוגים.

מה השתנה עם השדרוג

תרחיש הקמפיין והמיקוד מה השתנה שינויי שמות
הקמפיין שלך כלל קבוצת מיקוד הכוללת מודעות בפורמט יחיד בתור מודעות TrueView בסרטון. שדרוג זה המיר את קבוצת המיקוד שלך לקבוצת מודעות של מודעות TrueView בסרטון. הוספנו את המילים "(בסרטון)" לשם של קבוצת המיקוד.
הקמפיין שלך כלל קבוצת מיקוד הכוללת מודעות בפורמט יחיד בתור מודעות TrueView ברשת המדיה. שדרוג זה המיר את קבוצת המיקוד שלך לקבוצת מודעות של מודעות TrueView ברשת המדיה. הוספנו את המילים "(ברשת המדיה)" לשם של קבוצת המיקוד.
הקמפיין שלך כלל קבוצת מיקוד עם שילוב של מודעות בסרטון בפורמט יחיד ומודעות ברשת המדיה בפורמט יחיד. שדרוג זה המיר את קבוצת המיקוד שלך לשתי קבוצות מודעות נפרדות של מודעות בפורמט יחיד: האחת למודעות המוצגות בסרטון, והשנייה למודעות ברשת המדיה. אולם, מספר המודעות יישאר ללא שינוי.

זאת משום שקבוצות המודעות מוגדרות לפי פורמט מודעה יחיד.
הוספנו את סוג הפורמט המתאים ("(בסרטון)" או "(ברשת המדיה)") לכל שם של קבוצת מודעות חדשה.

לדוגמה, הוספנו את המילים "(ברשת המדיה)" אחרי השם של קבוצת המודעות החדשה המיועדת לרשת המדיה, ואת המילים "(בסרטון)" אחרי השם של קבוצת המודעות החדשה של מודעות המוצגות בסרטון.
הקמפיין שלך כלל קבוצת מיקוד עם מודעת TrueView בפורמטים מרובים. שדרוג זה המיר את קבוצת המיקוד שלך לשתי קבוצות מודעות נפרדות ואת המודעה בעלת הפורמטים המרובים לשתי מודעות בפורמט יחיד.

המודעה בעלת הפורמטים המרובים פוצלה למודעה ברשת המדיה ולמודעה המוצגת בסרטון, וקבוצת המיקוד תפוצל לשתי קבוצות מודעות - אחת לכל פורמט מודעה.

זאת משום שהן המודעות והן קבוצות המודעות מוגדרות לפי פורמט מודעה יחיד.
הוספנו את סוג הפורמט המתאים ("(בסרטון)" או "(ברשת המדיה)") לכל שם של קבוצת מודעות חדשה.

לדוגמה, הוספנו את המילים "(ברשת המדיה)" אחרי השם של קבוצת המודעות החדשה המיועדת לרשת המדיה, ואת המילים "(בסרטון)" אחרי השם של קבוצת המודעות החדשה של מודעות המוצגות בסרטון.
מודעת ה-TrueView שלך בפורמט יחיד הייתה שייכת לשתי קבוצות מיקוד או יותר. שדרוג זה המיר כל קבוצת מיקוד לקבוצת מודעות בפני עצמה. בנוסף, שכפלנו את המודעה המקורית כדי ליצור גרסאות חדשות זהות לכל קבוצת מודעות. זאת משום שב-Google Ads, מודעה אחת יכולה להשתייך לקבוצת מודעות אחת בלבד. הוספנו את סוג הפורמט המתאים ("(בסרטון)" או "(ברשת המדיה)") לכל שם של קבוצת מודעות חדשה.

לדוגמה, הוספנו את המילים "(ברשת המדיה)" אחרי השם של קבוצת המודעות החדשה המיועדת לרשת המדיה, ואת המילים "(בסרטון)" אחרי השם של קבוצת המודעות החדשה של מודעות המוצגות בסרטון.
מודעת ה-TrueView שלך בעלת הפורמטים המרובים היתה שייכת לשתי קבוצות מיקוד או יותר. שדרוג זה פיצל את מודעת ה-TrueView בעלת הפורמטים המרובים למודעה אחת המוצגת בסרטון ולמודעה אחת ברשת המדיה. לאחר מכן, כל קבוצת מיקוד הומרה לשתי קבוצות מודעות, אחת לכל פורמט מודעה.

דוגמה: היתה לך מודעה בעלת פורמטים מרובים שהוקצתה לשתי קבוצות מיקוד.
 1. תחילה, פיצלנו את המודעה המקורית למודעה אחת המוצגת בסרטון ולמודעה אחת ברשת המדיה.
 2. לאחר מכן, פיצלנו כל אחת משתי קבוצות המיקוד המקוריות לשתיים כדי ליצור ארבע קבוצות מודעות בפורמט יחיד.
 3. לסיום, העתקנו כל אחת מהמודעות החדשות שבפורמט יחיד אל קבוצות המודעות החדשות.

לאחר השדרוג, יש לך ארבע מודעות חדשות בפורמט יחיד וארבע קבוצות מודעות בסך הכול.
הוספנו את סוג הפורמט המתאים ("(בסרטון)" או "(ברשת המדיה)") לכל שם של קבוצת מודעות חדשה.

לדוגמה, הוספנו את המילים "(ברשת המדיה)" אחרי השם של קבוצת המודעות החדשה המיועדת לרשת המדיה, ואת המילים "(בסרטון)" אחרי השם של קבוצת המודעות החדשה של מודעות המוצגות בסרטון.

הדיווח על קמפיין בווידאו

כדי להשוות את ביצועי הקמפיינים שלך בטווחי תאריכים מהזמן הנוכחי או מתקופת זמן מוקדמת יותר, אנו ממליצים שתעיין בכרטיסיות הבאות:

 • הכרטיסייה 'קמפיינים'
  • תוכל לסנן לפי סוג צפייה כדי להשוות בין מודעות המוצגות בסרטון לבין מודעות ברשת המדיה ברמת הקמפיין.
 • הכרטיסייה 'מודעות'
 • הכרטיסייה 'מיקוד וידאו'
 • הכרטיסייה 'סרטונים'
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?