Наблюдаване и оптимизиране на кампаниите Ви за Пазаруване

След като кампанията Ви за Пазаруване започне да функционира, ще трябва да проверите каква е ефективността й, за да сте сигурни, че получавате желаните от Вас резултати. Можете да наблюдавате ефективността на кампанията си на няколко основни места в Google Ads:

 • страницата „Групи продукти“; 
 • страницата „Продукти“;
 • страницата „Величини“;
 • отчета със статистика за търговете;
 • симулаторите на оферти.

Имайте предвид следното

Рекламите за Пазаруване се генерират въз основа на данните за продуктите, които сте настроили в профила си в Google Merchant Center. Макар че можете да определяте продуктовите групи в кампаниите си, ефективността на рекламите Ви е тясно свързана с данните, които сте предоставили в Google Merchant Center, затова се уверете, че данните за продуктите Ви са точни и актуални. Научете как да проверите качеството на емисията си за данни в Merchant Center.

Използване на страницата „Групи продукти“

Страницата „Групи продукти“ е първото място, където можете да проверите каква е ефективността им. Персонализирайте показваните графи и изтегляйте отчети със сегментирани опции. 

Ще имате възможност да преглеждате следните типове информация:

 • Максимална цена на кликване (Макс. CPC);
 • импресии;
 • честота на кликване (CTR);
 • показатели за реализациите;
 • базова честота на кликване (CTR);
 • базова максимална цена на кликване (макс. CPC);
 • дял на импресиите;
 • дял на кликванията;
 • дял на най-челните импресии;
 • шаблони за проследяване;
 • персонализирани параметри;
 • % одобрени;
 • % активни;
 • % готови за показване;
 • подадени продукти;
 • одобрени продукти;
 • активни продукти;
 • продукти, готови за показване.

Научете повече за тези графи и значението им.

Освен това можете да изтеглите отчет и да добавите сегменти към него, за да видите ефективността си по дни от седмицата, тип кликване или устройство. Имайте предвид, че не можете да сегментирате по дял на импресиите, базова CTR или базова CPC по устройство или тип кликване.

Изтеглянето на отчет от страницата „Групи продукти“ става по следния начин:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В лявото странично меню кликнете върху Кампании.
 3. Кликнете върху кампанията, за която искате да изготвите отчет.
 4. Кликнете върху рекламна група в кампанията.
 5. В лявото странично меню кликнете върху Групи продукти.
 6. Уверете се, че в таблицата са показани всички графи, които искате да редактирате. След това кликнете върху бутона за изтегляне Бутон за изтегляне.
  1. Ако искате да сегментирате данните си по устройство, ден от седмицата или тип кликване, кликнете върху Още опции, кликнете върху падащото меню Добавяне на сегменти  и изберете опцията, която искате. Няма да можете да сегментирате данните си за дял на импресиите, базова CTR или базова CPC по устройство или тип кликване. Няма да можете да отбележите този сегментиран отчет като „С възможност за редактиране“.
  2. Кликнете върху Изпращане по имейл веднага , за да изпратите отчета по имейл до конкретни получатели. Можете да изберете и файловия тип.
  3. Кликнете върху Насрочване , за да изпратите отчета по имейл до конкретни получатели в избрания от Вас файлов тип в редовно насрочено време (ежедневно, ежеседмично или на първо число от месеца).
 7. Ако изтеглите отчет с възможност за редактиране, ще можете да го използвате, за да извършите групови промени в групи продукти, оферти, шаблони за проследяване и персонализирани параметри. Научете повече за отчетите за изтегляне и груповите качвания. Имайте предвид:
  • Не можете да изтеглите използващ сегменти отчет, който да е с възможност за редактиране.
  • Не забравяйте да запазите електронната таблица в един от поддържаните от нас формати (.xlsx, .tsv или .csv).
 8. Кликнете върху Изтегляне.
Използване на страницата „Продукти“ (само за Пазаруване)

Страницата „Продукти“ Ви помага да разберете ефективността на отделни продукти в кампанията си. Ето графите с възможност за персонализиране, които можете да виждате:

 • идент. № на артикула;
 • заглавие;
 • канал;
 • изключителност на канала;
 • идентификационен номер на търговец;
 • търговска марка;
 • цена;
 • състояние;
 • език;
 • тип продукт;
 • категория;
 • персонализиран етикет;
 • състояние на продукта;
 • импресии;
 • кликвания;
 • средна цена на кликване;
 • ефективна максимална цена на кликване (ефективна макс. CPC);
 • показатели за реализациите;
 • дял на най-челните импресии.

Научете повече за тези графи и значението им.

Използване на страницата „Предварително зададени отчети“

Страницата „Предварително зададени отчети“ предоставя персонализирано отчитане на ефективността на всяко ниво на детайлност, по всяка избрана от Вас величина, включително:

 • категория;
 • тип продукт;
 • идент. № на артикула;
 • търговска марка;
 • идент. № в Merchant Center;
 • идент. № на магазина;
 • канал;
 • изключителност на канала;
 • базова честота на кликване (CTR);
 • базова максимална цена на кликване (макс. CPC);
 • дял на импресиите;
 • дял на кликванията;
 • дял на най-челните импресии.

Ето как да прегледате данните за ефективността от страницата „Предварително зададени отчети“:

 1. Изберете кампанията за Пазаруване или рекламната група, за която искате да разберете повече.
 2. Кликнете върху иконата за отчитане   в горната част на страницата, след което изберете Предварително зададени отчети (по-рано „Величини“)
 3. От падащото меню изберете Пазаруване, след което – атрибута, с помощта на който да сортирате данните за ефективността: категория, тип на продукта, идентификационен номер на артикула, търговска марка, идентификационен номер в Merchant Center или идентификационен номер на магазина.

За да персонализирате информацията, която искате да видите в отчета, който създадохте току-що:

 1. Кликнете върху иконата за редактиране на ред или графа.
 2. За да добавите графа към отчета, кликнете върху „Добавяне“, след което изберете типа показател (например „Атрибути“, „Ефективност“, „Реализации“, „Конкурентни показатели“), който искате да добавите като графа в отчета. Повторете това за всяка графа, която искате да добавите. 
 3. Кликнете върху Добавяне, за да изберете графите, които искате да прегледате.
 4. За да премахнете графа от отчета, кликнете върху X до името на графата, която искате да премахнете. 
 5. За да запазите настройките на отчета си, кликнете върху Запазване като

Можете да изтеглите отчети за ефективността, които не могат да бъдат редактирани, от страницата „Предварително зададени отчети“. Използвайте сегменти, ако искате да видите данните си разделени на редове въз основа на опциите, които са най-важни за Вас, като дни от седмицата, тип кликване или устройство. Имайте предвид, че не можете да сегментирате по дял на импресиите, базова CTR или базова CPC по устройство или тип кликване.

Ето как да изтеглите отчет, който не може да бъде редактиран, от страницата Предварително зададени отчети (по-рано „Величини“):

 1. От страницата Предварително зададени отчети (по-рано „Величини“) се уверете, че таблицата съдържа цялата информация, която искате да видите. След това кликнете върху бутона за изтегляне Бутон за изтегляне.
 2. Изберете формата, в който искате да изтеглите отчета си (например .csv).
 3. Кликнете върху Изтегляне.

Съвет

Можете също така да сегментирате данните за ефективността си на ниво кампания или рекламна група, за да сравните трафика от Google Мрежа за търсене и от партньорите в нея. Трябва само да отворите страницата Кампании или Рекламни групи, кликнете върху падащото меню Сегментиране Сегментиране и изберете Мрежа (с партньори в мрежата за търсене)

Използване на отчета със статистика за търговете

Отчетът със статистика за търговете Ви позволява да сравнявате ефективността си с тази на други рекламодатели, с които участвате в едни и същи търгове. Тези данни могат да Ви помогнат да взимате стратегически решения относно офериране и да избирате бюджет, като Ви показват къде имате успех и къде съществува вероятност да пропускате възможности за подобряване на ефективността. Те са налице от октомври 2014 г. до настоящия момент.

Научете повече за статистиката за търговете за кампании за Пазаруване.

Използване на симулатора на оферти

Искате да увеличите или намалите офертите си, но не сте сигурни как това ще се отрази върху ефективността Ви? Симулаторът на оферти може да спомогне за изясняването на това, как различните оферти за продуктови групи биха повлияли на трафика и реализациите Ви, като оценява какви биха могли да са резултатите от рекламирането Ви през последните седем дни при задаване на различни оферти. 

Научете повече за използването на симулатора на оферти с кампании за Пазаруване.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си