Vytvoření kampaně v Nákupech Google

Kampaně v Nákupech Google vám pomohou propagovat vaše produkty. Nabídnou uživatelům podrobné informace o tom, co prodáváte, ještě předtím, než vůbec kliknou na vaši reklamu. Nástroje pro tvorbu přehledů zaměřených na maloobchod vám umožní sledovat výkony vašich produktů v průběhu času. 

V tomto článku se budeme zabývat nastavením kampaně pro Nákupy Google ve službě Google Ads. 

Než začnete

Pokud kampaně v Nákupech Google neznáte, přečtěte si další informace o kampaních a reklamách v Nákupech Google.

Před vytvořením kampaně v Nákupech Google zkontrolujte, zda splňujete příslušné požadavky.

Pokyny

Většina uživatelů své účty nyní spravuje výhradně v novém prostředí Google Ads. Používáte-li dosud předchozí prostředí AdWords, vyberte níže možnost PředchozíDalší informace

Komentovaný postup: vytvoření kampaně v Nákupech Google

Kliknutím na tlačítko Průvodce dole přejdete do svého účtu a budete provedeni jednotlivými kroky.

Průvodce

Níže naleznete podrobný postup vytvoření kampaně v Nákupech Google:

 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. Klikněte na kartu Kampaně. Poté klikněte na tlačítko + Kampaň a vyberte možnost Nákupy.
 3. Na stránce Vybrat nastavení kampaně zadejte název kampaně. Pokud chcete použít stejné nastavení kampaně, jako má jiná kampaň v Nákupech Google, přejděte do části „nebo načtěte nastavení z“ a z rozbalovací nabídky Stávající kampaně vyberte příslušnou kampaň.
 4. Uveďte číslo obchodníka (klikněte na rozbalovací nabídku Vybrat účet a vyberte možnost Číslo obchodníka). Toto číslo by mělo odpovídat účtu Google Merchant Center spojenému s produkty, které jsou v této kampani v Nákupech Google propagovány.
 5. Z rozbalovací nabídky vedle položky „Země prodeje“ vyberte zemi, ve které se produkty z této kampaně prodávají. Toto nastavení určuje, které produkty z inventáře Merchant Center jsou v této kampani inzerovány. Filtruje produkty podle cílové země, která je k nim přiřazena.
 6. Pokud chcete použít volitelná nastavení „Priorita kampaně“ nebo „Filtr inventáře“, klikněte na odkaz Nastavení nákupů (pokročilé).
 7. Volitelné nastavení Priorita kampaně použijte, pokud máte více kampaní v Nákupech Google, které inzerují stejný produkt, a chcete určit, která kampaň (a její příslušná nabídka) se použije, když se reklamy na tyto produkty zobrazí. Ve výchozím nastavení mají všechny kampaně v Nákupech Google nízkou prioritu. Chcete-li prioritu změnit, zvolte možnost Střední nebo Vysoká podle toho, do jaké míry chcete kampaň upřednostnit před dalšími kampaněmi v Nákupech Google, které inzerují stejné produkty. Další informace o nastavení priority kampaně
 8. Volitelným nastavením Filtr inventáře lze omezit produkty, které chcete v kampani v Nákupech Google inzerovat. Tento filtr vychází z vybraných atributů produktu ve službě Merchant Center. Jako výchozí nastavení je pro filtr inventáře vybrána možnost „Žádné – používat všechny produkty v zemi prodeje (doporučeno)‟. Změnu provedete výběrem možnosti Vytvořit vlastní filtr.
  • Ve dvou rozbalovacích nabídkách v části „Odpovídá všem následujícím podmínkám“ vyberte atribut a odpovídající hodnotu produktů, které chcete do kampaně v Nákupech Google zahrnout.
  • Chcete-li přidat další filtr, klikněte na + a proveďte výběr podle výše uvedeného postupu. Maximálně lze použít 7 filtrů atributů.
 9. Kampaně v Nákupech Google ve výchozím nastavení zobrazují produkty prodávané online na webových stránkách. Chcete-li, aby vaše kampaň v Nákupech Google obsahovala produkty prodávané v místních obchodech, měli byste zvážit využití reklam využívajících místní inventář. Když odešlete ověřený zdroj Místní produkty do služby Google Merchant Center, můžete propagovat produkty z místních prodejen v kampani v Nákupech Google tak, že zaškrtnete políčko „Aktivovat reklamy využívající místní inventář“. V takovém případě budete moci svůj inventář filtrovat nebo dále rozdělit podle kanálu a exkluzivity kanálu. Další informace o použití reklam využívajících místní inventář
 10. Vedle položky Lokality vyberte geografické oblasti, ve kterých se mají reklamy v Nákupech Google v této kampani zobrazovat. Můžete zahrnout nebo vyloučit konkrétní lokality.
 11. Ve výchozím nastavení zobrazují kampaně v Nákupech Google reklamy ve Vyhledávací síti Google a na partnerských webech ve Vyhledávací síti Google. Vyhledávací síť Google zahrnuje Google.com a Google.com/shopping. Partneři ve Vyhledávací síti jsou weby třetích stran, které zobrazují produkty na prodej a odkazují na ně. Když do kampaně tyto weby zahrnete, můžete oslovit více zákazníků, lépe se zviditelnit a zvýšit návštěvnost svých produktů. Pokud nechcete partnerské weby do kampaně zahrnout, zrušte zaškrtnutí políčka Zahrnout partnerské weby ve Vyhledávací síti.
 12. Položka Strategie nabídek má výchozí nastavení „Nabídky pro kliknutí nastavím ručně“. To znamená, že nastavíte vlastní nabídku maximální ceny za proklik (max. CPC). Toto nastavení provedete v dalším kroku.

  Používáte-li měření konverzí, zvolí se automaticky možnost Aktivovat vylepšenou CPC. Strategie Vylepšená cena za proklik (vylepšená CPC) automaticky upravuje manuální nabídky tak, aby vám pokud možno zajistila co nejvíce konverzí při zachování stejné výše celkových nákladů. Další informace o používání vylepšené CPC u kampaní v Nákupech Google

 13. Zadejte max. CPC vedle položky Výchozí nabídka. Tato nabídka bude platit pro první reklamní sestavu, kterou v kampani vytvoříte. Nabídky můžete později upravit na kartě Skupiny produktů.
 14. Vedle možnosti „Rozpočet“ vyberte, jestli chcete použít „individuální rozpočet‟ pro tuto kampaň nebo použít rozpočet ze sdílené knihovny. V případě samostatného rozpočtu zadejte částku, kterou chcete za kampaň denně utratit (připomínáme, že skutečná částka se může lišit). Další informace o sdílených rozpočtech
 15. Vyberte pro kampaň další pokročilé možnosti, například způsob zobrazování, časový rozvrh reklam nebo dynamické měřicí adresy URL.
 16. Klikněte na tlačítko Uložit a pokračovat.
 17. Dostanete se na stránku Vytváření reklamních sestav. V části „Vytváření reklamních sestav“ je třeba učinit určitá rozhodnutí o uspořádání kampaně. Uspořádání nastavení závisí na tom, jaké cíle chcete kampaní naplnit. Uspořádání kampaně můžete kdykoli později změnit, bude-li to třeba. Použití reklamních sestav v kampani v Nákupech Google

Osvědčené postupy: ikona zaškrtnutí Doporučené postupy

Přečtěte si průvodce doporučenými postupy společnosti Google. Dozvíte se, jak díky optimalizaci kampaní v Nákupech Google oslovit dnešní spotřebitele, kteří jsou neustále připojeni k internetu.
Optimalizace kampaní v Nákupech Google: doporučené postupy Google

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?