Vytvoření kampaně v Nákupech Google

Kampaně v Nákupech Google vám pomohou propagovat vaše produkty. Nabídnou uživatelům podrobné informace o tom, co prodáváte, ještě předtím, než vůbec kliknou na vaši reklamu. Nástroje pro vytváření přehledů zaměřených na maloobchod vám umožní průběžně sledovat výkony vašich produktů.

V tomto článku vám ukážeme, jak ve službě Google Ads nastavit kampaň v Nákupech Google.

Než začnete

Pokud kampaně v Nákupech Google neznáte, přečtěte si tento článek o kampaních a reklamách v Nákupech Google.

Před vytvořením kampaně v Nákupech Google zkontrolujte, zda splňujete příslušné požadavky.

Pokyny

Níže naleznete podrobný postup vytvoření kampaně v Nákupech Google:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránky vlevo klikněte na Kampaně.
 3. Klikněte na tlačítko a poté na Nová kampaň.
 4. Jako typ kampaně vyberte možnost Nákupy a klikněte na tlačítko Další.
 5. Zadejte předvolby inzerce:

  • Název kampaně. Zadejte název kampaně, podle kterého ji později budete moci vyhledat. Po vytvoření kampaně lze název změnit.
  • Identifikátor obchodníka. Zvolte účet Merchant Center obsahující produkty, které chcete inzerovat. Pokud se zde žádné účty nezobrazují, bude nejprve třeba propojit účty Merchant Center a Google Ads. Po vytvoření kampaně nelze identifikátor obchodníka změnit. Další informace o propojování účtů
  • Země prodeje. Vyberte zemi, kde se produkty budou prodávat a kam budou doručovány. Reklamy se zobrazují pouze uživatelům z vybrané země. Chcete-li inzerovat, je třeba zkontrolovat, zda jsou údaje o produktech ve zvoleném účtu Merchant Center dostupné ve vybrané zemi. Nejsou-li k dispozici žádné údaje o produktech, nebudou v kampani inzerovány žádné produkty, dokud údaje nepřidáte. Po vytvoření kampaně nelze zemi prodeje změnit. Další informace o požadavcích na jazyk a měnu v jednotlivých zemích
  • Filtr inventáře. Toto nastavení je třeba upravit jen tehdy, pokud potřebujete omezit počet produktů použitých v kampani. V takovém případě zvolte kritéria, která musí produkt splňovat, aby jej bylo možno inzerovat. Do kampaně budou přidány pouze produkty, které splňují všechny vámi zvolené požadavky. Toto nastavení lze po vytvoření kampaně změnit.
  • Nabídky. Vyberte, jaký typ nabídek má kampaň používat. Toto nastavení lze po vytvoření kampaně změnit. Jak zvolit strategii nabídek
  • Denní rozpočet. Zvolte, jakou částku jste za kampaň ochotni utratit. Jak nastavit vyhovující částku nabídky
  • Priorita kampaní. Toto nastavení je třeba upravit jen tehdy, pokud inzerujete stejný produkt ve více kampaních v Nákupech Google zaměřených na tutéž zemi. Priorita kampaní určuje, podle které kampaně se bude řídit rozpočet, pokud se produkty v kampaních překrývají. Další informace ohledně priority kampaní
  • Sítě. Ve výchozím nastavení se reklamy z kampaní v Nákupech Google zobrazují na několika místech:

   Výchozí nastavení může přispět k posílení návštěvnosti vašich produktů a ke zvýšení počtu konverzí. Chcete-li omezit, kde se reklamy budou moci zobrazovat, zrušte zaškrtnutí políčka u všech sítí, které chcete vyloučit. Další informace o tom, kde se mohou zobrazovat reklamy v Nákupech Google

   • Vyhledávací síť Google
   • Partnerské weby ve vyhledávací síti Google
   • YouTube a Objevit od Googlu v Obsahové síti
  • Zařízení. Ve výchozím nastavení se reklamy mohou zobrazovat na všech typech zařízení včetně počítačů a mobilních zařízení. Toto nastavení lze po vytvoření kampaně změnit.
  • Oblasti. Pomocí tohoto nastavení můžete omezit zobrazování reklam na konkrétní oblasti. Toto nastavení lze po vytvoření kampaně změnit.
  • Reklamy na lokálně dostupné zboží. Toto nastavení je třeba upravit jen tehdy, pokud chcete, aby kampaň v Nákupech Google obsahovala produkty prodávané v místních prodejnách. Abyste mohli místní produkty inzerovat, musíte jejich údaje zadat do účtu Merchant Center. Poté zaškrtněte políčko u možnosti Aktivovat reklamy na produkty prodávané v místních obchodech. Prostudujte si další informace o použití reklam na lokálně dostupné zboží.
 6. Klikněte na Uložit a pokračovat.
 7. Vyberte, jaký druh reklamní sestavy chcete vytvořit:

  • Reklama na produkt v Nákupech (doporučeno, pokud s Nákupy teprve začínáte) – jedná se o reklamy na jednotlivé produkty. Vytváří se automaticky pomocí informací z účtu Merchant Center. Pokud chcete vytvořit tento druh reklamy, pokračujte dalším krokem.

  • Výlohová reklama v Nákupech – zde se jedná o reklamu na skupinu několika souvisejících produktů. Proces vytváření těchto reklam je o něco složitější. Pokud chcete takovou reklamu vytvořit, přečtěte si příslušný postup.

 8. Vytvořte první reklamní sestavu – stačí zadat pár údajů.

  • Název reklamní sestavy. Zadejte název reklamní sestavy, podle kterého ji později budete moci vyhledávat. Po vytvoření kampaně lze název změnit.
  • Nabídka. Zadejte nabídku pro reklamní sestavu. Jakmile vytvoříte reklamní sestavu, použije se tato nabídka na první skupinu produktů v této sestavě – Všechny produkty. Po vytvoření kampaně můžete nabídku u skupin produktů změnit.
 9. Klikněte na Uložit.
 10. Budete přesměrováni na stránku s produkty, kde uvidíte jednu skupinu produktů s názvem Všechny produkty. Ta bude obsahovat všechny produkty v kampani. Rozdělením do podskupin můžete vytvořit více skupin produktů s konkrétnějšími nabídkami. Další informace o správě kampaně v Nákupech Google se skupinami produktů

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory