Giới thiệu về Đề xuất

Khai thác Google Ads nhiều hơn với Đề xuất—toàn bộ một mục dành riêng để giúp bạn cải thiện các chiến dịch của mình.

Mỗi đề xuất cung cấp các gợi ý được tùy chỉnh để giúp tăng hiệu suất cho các chiến dịch của bạn. Mục Đề xuất có thể giới thiệu cho bạn các tính năng mới, thích hợp, giúp bạn nhận được nhiều hơn từ ngân sách của mình bằng cách cải thiện giá thầu, từ khóa và quảng cáo của bạn, đồng thời có thể tăng hiệu suất và mức độ hiệu quả tổng thể của các chiến dịch của bạn. 

Bài viết này giải thích các khái niệm cơ bản về cách đề xuất hoạt động. Để bắt đầu sử dụng Đề xuất và tìm hiểu thêm về những đề xuất có sẵn, hãy đọc bài Cải thiện tài khoản của bạn bằng Đề xuất

Cách Đề xuất hoạt động

Trang Đề xuất xem xét lịch sử hiệu suất của tài khoản, cài đặt chiến dịch của bạn và xu hướng trên toàn bộ Google để tự động tạo các đề xuất có thể cải thiện hiệu suất của bạn. Tìm hiểu thêm về các đề xuất có sẵn.

Bạn có thể không nhìn thấy bất kỳ đề xuất nào nếu các quảng cáo của bạn mới bắt đầu chạy gần đây, nhưng hãy nhớ kiểm tra lại sớm — Google Ads thường xuyên tìm ra các đề xuất cho bạn, đồng thời cũng đưa ra những loại đề xuất mới.

Trang Đề xuất giúp bạn làm gì

Nếu bạn có lịch sử tài khoản để phân tích, trang Đề xuất có thể giúp bạn:

  • Xem ước tính hiệu suất dựa trên dữ liệu lịch sử

    Mặc dù trang Đề xuất không dự đoán liệu quảng cáo của bạn có hoạt động tốt không, nhưng trang này sẽ khai thác nhiều dữ liệu từ quá khứ, chẳng hạn như hiệu suất chiến dịch và nội dung mọi người tìm kiếm trên Google, để cung cấp cho bạn ý tưởng về cách mỗi đề xuất có thể cải thiện hiệu suất của bạn.

  • Cải thiện mà không mất nhiều thời gian

    Trang Đề xuất tìm kiếm các gợi ý cho bạn để bạn có thể tập trung vào việc quyết định thay vì thực hiện tìm kiếm.

  • Luôn làm mới chiến dịch của bạn

    Bạn đã sử dụng cùng một số từ khóa trong một thời gian? Lần cuối cùng bạn thay đổi giá thầu là bao giờ? Trang Đề xuất có thể giúp bạn luôn làm mới tài khoản.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố