Om Alla konverteringar

Varje konverteringsåtgärd som du spårar har troligen olika värde för ditt företag. Vissa är dina huvudmål medan andra kan vara bra att spåra utan att du vill justera dina bud för att nå dem. Om du ser alla dina konverteringar samlade får du en bättre bild av hur det går för ditt företag.

I kolumnen Alla konverteringar ser du alla konverteringar som dina Google Ads-kampanjer har gett. Den här kolumnen innehåller alla konverteringsåtgärder som du har valt att inte inkludera i huvudkolumnen Konverteringar.

Fördelar

Genom att använda kolumnen Alla konverteringar får du ett flexibelt sätt att rapportera vilka kampanjer, annonser och sökord som leder till värdefulla åtgärder utan att du behöver inkludera dessa åtgärder i huvudkolumnen Konverteringar som används av Smart Bidding. Du kan lägga till kolumnen Alla konverteringar i någon av dina rapporter och segmentera efter diverse olika mått för att utvärdera ditt Google Ads-resultat.

  • Segmentera kolumnen Alla konverteringar efter konverteringsåtgärd för att se hur många konverteringar du har fått för varje åtgärd, oavsett om åtgärden ingår i huvudkolumnen Konverteringar eller inte.
  • Segmentera kolumnen Alla konverteringar efter enhetstyp för att optimera dina mobilbud.
  • Segmentera kolumnen Alla konverteringar efter konverteringskälla för att se vilka källor dina konverteringar kommer ifrån, till exempel hur många konverteringar från butiksbesök du har rapporterat. Detta kan hjälpa dig att fatta bättre beslut om hur du ska fördela resurser mellan dina online- och offlinebudgetar.

Krav

Innan du kan börja använda Alla konverteringar måste du använda konverteringsspårning och spåra konverteringar för webbplats, telefonsamtal, besök i butik eller konverteringar i appar efter behov.

Du hittar kolumnen Alla konverteringar genom att logga in på ditt Google Ads-konto och följa dessa anvisningar:

  • Klicka på någon av länkarna i sidmenyn till vänster (till exempel Kampanjer) och leta reda på kolumnen Alla konv. Du kan välja den genom att klicka på ikonen Kolumner Kolumner ovanför statistiktabellen.


Om du inte hittar kolumnen Alla konv. visas den kanske inte som standard i din rapport. Läs mer om hur du lägger till kolumner i en rapport.

För att få så mycket information som möjligt från kolumnen Alla konverteringar bör du registrera tillräckligt många konverteringar i ditt konto så att du kan dra meningsfulla slutsatser om verksamheten.

Dessa konverteringar ingår inte i kolumnen Konverteringar utan endast i kolumnerna Visningsbaserade konverteringar och Alla konverteringar.

Så fungerar det

Kolumnen Alla konverteringar innehåller informationen från kolumnen Konverteringar, konverteringsåtgärder som du har valt att inte inkludera i kolumnen Konverteringar, besök i butik, vissa telefonsamtal och annat. Med dessa ytterligare konverteringar kan du få en bättre inblick i hur människor interagerar med ditt företag så att du kan beräkna effektiviteten av din annonsering bättre.

Vad ingår i Alla konverteringar?

Läs nedan för att lära dig mer om dessa särskilda konverteringskällor som kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut om dina investeringar i onlineannonsering.

Konverteringar där Visa i Konverteringar är avmarkerat

När du konfigurerar eller redigerar en konverteringsåtgärd kan du avmarkera inställningen Visa i Konverteringar om du inte vill ta med dessa konverteringar i huvudkolumnerna Konverteringar och Konverteringsvärde. Data om sådana konverteringsåtgärder visas fortfarande i kolumnen Alla konverteringar.

Läs mer om den här inställningen i Visa i Konverteringar.

Samtal från surfplattor och datorer

Om du använder samtalstillägg eller samtalsannonser med Googles vidarekopplingsnummer kan du räkna konverteringar i form av telefonsamtal så här:

  • Konverteringar som är ett resultat av mobilsökningsannonser räknas som standardkonverteringar och visas i kolumnen Konverteringar.
  • Samtal som har gjorts efter visning av annonser på surfplattor och datorer ingår i kolumnen Alla konverteringar.

Googles vidarekopplingsnummer är för närvarande tillgängliga i dessa länder.

Visste du att …

Telefonsamtal är en viktig kanal för efterforskningar och köp. 70 % av alla personer som söker efter information på mobilen uppger att de använder klicka för att ringa-funktionen när de vill kontakta företag direkt från sökresultaten. Faktum är att konsumenter ringer fler än 40 miljoner samtal direkt från Google-annonser varje månad.

Besök i butik

Kvalificerade annonsörer i vissa länder kan registrera konverteringar från butiksbesök. Om du är intresserad av att använda den här funktionen kan du läsa mer i vår artikel Om konverteringar från butiksbesök eller kontakta din Google Ads-kontorepresentant.

Floodlight-konverteringar

Om dina Google Ads-kampanjer hanteras av en Search Ads 360-budstrategi med budgivning vid auktion kommer kolumnerna Konverteringar och Alla konverteringar även att inkludera Floodlight-konverteringar som standard. Läs mer om hur Floodlight-konverteringar delas.

Så använder du Alla konverteringar

Du kan använda Alla konverteringar som underlag när du ska bestämma dina bud. Kom ihåg att konverteringsåtgärder som du väljer att inte ta med i kolumnen Konverteringar fortfarande ingår i Alla konverteringar.

Sortera informationen

Kolumnen Alla konverteringar kan ge dig en uppfattning om hur stor andel av det totala antalet konverteringar från dina annonser som utgörs av mobila enheter, datorer och surfplattor.

Om du vill se en uppdelning av dina konverteringar efter enhet där ett annonsklick har skett kan du segmentera rapporten efter Enhet.

När du segmenterar efter enhet registreras konverteringar över flera enheter vid den enhet där annonsklicket skedde. Om en användare till exempel klickade på en annons på en mobil enhet men konverteringen skedde på en dator, registreras konverteringen på den mobila enheten.

Kom ihåg!

  • Samtalskonverteringar på söknätverket från både datorer och surfplattor ingår på raden Dator. (Det går inte att se separat information om samtalskonverteringar från surfplattor i rapporterna.)
  • Mobilsamtal visas på raden för mobila enheter.
  • Samtalskonverteringar på datorer och surfplattor finns inte på sökordsnivå.
  • Data om samtalskonverteringar över flera enheter finns enbart för kampanjer i söknätverket.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt