เกี่ยวกับมูลค่า Conversion

บทความนี้จะอธิบายหน้าที่และประโยชน์ของมูลค่า Conversion รวมถึงวิธีที่ระบบรายงานมูลค่า Conversion หากต้องการตั้งค่าหรือแก้ไขมูลค่า Conversion หรือเปลี่ยนสกุลเงินที่ใช้ในการรายงานมูลค่า Conversion โปรดทำตามขั้นตอนในบทความตั้งค่ามูลค่า Conversion

Conversion แต่ละประเภทมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป บาง Conversion อาจมีคุณค่าต่อธุรกิจของคุณมากกว่า Conversion อื่นๆ หากคุณกำหนดมูลค่าให้แก่ Conversion คุณจะสามารถดูมูลค่ารวมที่เกิดจากการโฆษณาใน Conversion ประเภทต่างๆ ได้ แทนที่จะเห็นเพียงแค่จำนวน Conversion ที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้คุณสามารถระบุ Conversion ที่มีมูลค่าสูงและมุ่งเน้นไปที่ Conversion นั้นได้

เมื่อใช้เครื่องมือวัด Conversion คุณสามารถกำหนดมูลค่าเดียวกันให้กับ Conversion ทุกรายการของการกระทำหนึ่ง หรือจะให้ Conversion แต่ละรายการมีมูลค่าที่ต่างกันก็ได้ (เจาะจงธุรกิจ)

ข้อดี

มูลค่า Conversion ช่วยให้คุณติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของแคมเปญ

คุณใช้กลยุทธ์การเสนอราคาแบบ ROAS เป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่า Conversion ให้สูงสุด พร้อมกับช่วยให้คุณได้รับผลตอบแทนเป้าหมายโดยเฉลี่ยจากค่าโฆษณา

หากไม่มีเป้าหมายผลตอบแทนจากค่าโฆษณา ให้ใช้กลยุทธ์การเสนอราคาแบบเพิ่มมูลค่า Conversion สูงสุดเพื่อเพิ่มมูลค่า Conversion โดยรวมของแคมเปญให้สูงสุดภายในงบประมาณรายวันที่กำหนด

การใช้มูลค่า Conversion ยังช่วยให้ได้รับประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติมดังนี้

  • ข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้น: คุณสามารถวัดมูลค่า Conversion รวมที่เกิดจาก Conversion ของแคมเปญ และยังช่วยให้คุณสามารถติดตาม ROI ของแคมเปญโดยใช้คอลัมน์ "มูลค่า Conversion/ค่าใช้จ่าย" ได้อีกด้วย คุณใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุคีย์เวิร์ด กลุ่มโฆษณา และแคมเปญที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงหรือต่ำ จากนั้นจึงเปลี่ยนแปลงราคาเสนอ งบประมาณ และการกำหนดเป้าหมายด้วยตัวเอง
  • การเสนอราคาที่ชาญฉลาดขึ้น: เมื่อกำหนดมูลค่า Conversion แล้ว คุณจะใช้กลยุทธ์การเสนอราคาแบบ ROAS เป้าหมายหรือเพิ่มมูลค่า Conversion สูงสุดได้ กลยุทธ์การเสนอราคาอัตโนมัติจะกำหนดราคาเสนอสำหรับแคมเปญ กลุ่มโฆษณา และคีย์เวิร์ดต่างๆ โดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย
    • เมื่อใช้กลยุทธ์การเสนอราคาแบบ ROAS เป้าหมาย ระบบจะตั้งราคาเสนอเพื่อเพิ่มมูลค่า Conversion สูงสุด เช่น รายได้จากการขายหรือส่วนต่างกำไร พร้อมกับพยายามช่วยให้คุณได้รับผลตอบแทนเป้าหมายจากค่าโฆษณา (ROAS)
    • เมื่อใช้กลยุทธ์การเสนอราคาแบบเพิ่มมูลค่า Conversion สูงสุด ระบบจะเพิ่มประสิทธิภาพราคาเสนอสำหรับการประมูลแต่ละครั้งเพื่อให้คุณได้รับมูลค่า Conversion สูงสุด

เกี่ยวกับ Conversion ที่มีมูลค่าเดียวกัน

มูลค่าของ Conversion บางรายการสามารถเก็บไว้เหมือนเดิมได้ คุณอาจต้องใช้มูลค่า Conversion ที่เหมือนกันหากกำลังติดตามการกระทำที่ถือเป็น Conversion หลายรายการ วิธีนี้สามารถใช้เพื่อเก็บบันทึกมูลค่าต่างๆ แยกกัน เช่น การโทรและการสมัครใช้งาน การดูมูลค่าแบบแยกกันทำให้สามารถเปรียบเทียบการกระทำที่ถือเป็น Conversion 2 รายการและนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ หากคุณตั้งมูลค่าการโทรไว้ที่ 150 บาทและการสมัครใช้งาน 600 บาท หมายความว่าคุณตั้งมูลค่าการสมัครใช้งานมากกว่าการโทร 4 เท่า

ตัวอย่างการกระทำอื่นๆ ของลูกค้าที่อาจมีคุณค่าต่อธุรกิจของคุณ ได้แก่ การส่งแบบฟอร์ม การขอใบเสนอราคา การนัดเวลาทดลองขับรถยนต์ การขอให้โทรกลับ หรือการค้นหาที่ตั้งของร้านค้า

เกี่ยวกับมูลค่า Conversion ที่เจาะจงธุรกิจ

มูลค่าที่เจาะจงธุรกิจคือค่าที่อาจแตกต่างกันไปในแต่ละครั้งที่ Conversion ประเภทเดียวกันเกิดขึ้น เช่น หากคุณเป็นเจ้าของร้านค้าออนไลน์ที่มีรถเข็นช้อปปิ้ง Conversion การซื้อครั้งหนึ่งอาจมีมูลค่า 750 บาท ในขณะที่อีกรายหนึ่งอาจมีมูลค่า 15,000 บาท

คุณอาจต้องใช้มูลค่า Conversion ที่เจาะจงธุรกิจสำหรับธุรกิจของคุณ หากยอดขายแต่ละรายการมีมูลค่า Conversion ต่างกันและคุณต้องการดำเนินการต่อไปนี้

  • ติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนจากการลงทุนของแคมเปญ
  • ใช้กลยุทธ์ Smart Bidding เช่น ผลตอบแทนเป้าหมายจากค่าโฆษณา (ROAS) สำหรับกรณีนี้ เราขอแนะนำให้คุณเลือก "ทุกรายการ" ในการตั้งค่าการนับ Conversion หากคุณเลือก "1" ระบบจะนับเพียงค่าเดียวเท่านั้น แม้ว่าลูกค้าจะทำ Conversion มากกว่า 1 ครั้งก็ตาม

ข้อกำหนด

ในการกำหนดมูลค่าที่เจาะจงธุรกิจ คุณจะต้องขอความช่วยเหลือจากนักพัฒนาเว็บซึ่งเป็นผู้ที่สามารถผสานรวมค่าที่เจาะจงธุรกิจกับตัวแปร google_conversion_value ในแท็กเครื่องมือวัด Conversion

กำหนดมูลค่าเฉพาะธุรกรรม

หากต้องการกำหนดมูลค่าเฉพาะธุรกรรม โปรดทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในบทความเรื่องการติดตามมูลค่า Conversion เฉพาะธุรกรรม

ค้นหามูลค่า Conversion ในรายงาน

เมื่อคุณตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion แล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลมูลค่า Conversion เช่น ผลรวมของมูลค่า Conversion ทั้งหมดสำหรับ Conversion ทุกรายการ หากต้องการดูข้อมูลมูลค่า Conversion ทั้งหมดอย่างรวดเร็ว ให้เพิ่มคอลัมน์ลงในตารางสถิติ

หากต้องการเพิ่มคอลัมน์มูลค่า Conversion โปรดทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในบทความเรื่องการใช้คอลัมน์เพื่อหาข้อมูลประสิทธิภาพแบบเฉพาะ หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคอลัมน์ที่มีให้ใช้งาน โปรดอ่านบทความเรื่องการทำความเข้าใจข้อมูลเครื่องมือวัด Conversion

สกุลเงินของมูลค่า Conversion

คุณจะได้รับการรายงานมูลค่า Conversion ทุกครั้งในสกุลเงินของการเรียกเก็บเงิน Google Ads ของคุณ แต่คุณกำหนดสกุลเงินอื่นให้กับมูลค่า Conversion แต่ละรายการได้

สกุลเงินของมูลค่า Conversion สำหรับเครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชี

หากใช้เครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชีจากบัญชีดูแลจัดการ (MCC) กับบัญชี Google Ads หลายบัญชี มูลค่า Conversion จะใช้สกุลเงินของบัญชีดูแลจัดการนั้นหากไม่มีการระบุสกุลเงินอื่นเป็นค่าเริ่มต้น หรือไม่ได้ระบุรหัสสกุลเงินในแท็ก Conversion แต่หากบัญชี Google Ads ที่กระตุ้นให้เกิดการคลิกที่เป็น Conversion ใช้สกุลเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินคนละสกุลกับบัญชีดูแลจัดการ ระบบจะแปลงมูลค่า Conversion เป็นสกุลเงินของบัญชีนั้นโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวันโดยเฉลี่ย

ตัวอย่าง

สกุลเงินเริ่มต้นบัญชีผู้จัดการของคุณเป็นบาทไทย คุณสร้างการกระทำที่ถือเป็น Conversion ที่คุณกำหนดมูลค่าที่ 500 บาท มีคนคลิกโฆษณาที่แสดงโดยบัญชีที่จัดการซึ่งมีสกุลเงินเริ่มต้นเป็นยูโร และเกิดการกระทำ Conversion อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันคือ 35 บาทต่อ 1 ยูโร ในบัญชีที่จัดการ เราจะแสดงมูลค่า Conversion เป็น 14.28 ยูโร มูลค่า Conversion จะยังคงแสดงเป็น 500 บาทในบัญชีดูแลจัดการ

การติดตาม Conversion โดยไม่คิดเป็นมูลค่าจำนวนเงิน

หากคุณกำลังติดตามการกระทำที่ถือเป็น Conversion โดยไม่คิดเป็นมูค่าจำนวนเงินจริงแต่ยังคงต้องการวิธีในการวัดค่าที่เกี่ยวข้องกันของการกระทำที่ถือเป็น Conversion ต่างๆ คุณก็สามารถเลือกที่จะไม่กำหนดสกุลเงินได้ ค่าเหล่านี้มักจะเรียกว่า "ต​​ัวชี้วัดประสิทธิภาพ" หรือ "KPI" แม้ว่าแท็กของคุณจะมีรหัสสกุลเงิน ระบบก็จะไม่สนใจหากคุณไม่ได้เลือกสกุลเงินสำหรับค่าเริ่มต้นของการทำงานที่เป็น Conversion ไว้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมได้ว่าค่า Conversion ของคุณวัดผลเป็นจำนวนเงินหรือเป็น KPI โดยที่ไม่อัปเดตแท็กเครื่องมือวัด Conversion ในไซต์ของคุณ

ตัวอย่าง

คุณมีแบบฟอร์มลงชื่อสมัครใช้อีเมลบนเว็บไซต์ และไม่ต้องการกำหนดมูลค่าเป็นจำนวนเงินในการลงชื่อสมัครใช้ แต่ยังคงต้องการกำหนดค่าตัวเลขให้กับการลงชื่อสมัครใช้ คุณสามารถสร้างการกระทำ Conversion และกำหนดค่าเป็น "2" ให้กับการลงชื่อสมัครใช้แต่ละครั้ง แล้วเลือก "ไม่ได้เลือกสกุลเงินไว้" ในรายงาน คุณจะเห็นค่า "2" ไม่ว่าสกุลเงินในการเรียกเก็บเงินของบัญชีจะเป็นอะไรก็ตาม หรือไม่ว่าในแท็กจะเป็นรหัสสกุลเงินใดก็ตาม
หากการกระทำที่ถือเป็น Conversion ในบัญชีผู้จัดการไม่ได้กำหนดสกุลเงินให้กับค่า เราจะไม่ทำการแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยไม่พิจารณาสกุลเงินของบัญชี Google Ads ที่ได้รับผลประโยชน์สำหรับ Conversion

มูลค่าและกลยุทธ์การเสนอราคา

เมื่อกำหนดมูลค่า Conversion แล้ว คุณจะใช้กลยุทธ์การเสนอราคาอัตโนมัติแบบเพิ่มมูลค่า Conversion สูงสุดหรือแบบ ROAS เป้าหมาย กลยุทธ์การเสนอราคาอัตโนมัติจะกำหนดราคาเสนอโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้จะพิจารณารายละเอียดต่างๆ อย่างอุปกรณ์ เบราว์เซอร์ สถานที่ และช่วงเวลาของวันแบบเรียลไทม์เพื่อปรับราคาเสนอในการประมูลเพื่อแสดงโฆษณาแต่ละครั้ง

กลยุทธ์การเสนอราคาแบบ ROAS เป้าหมายจะเพิ่มมูลค่า Conversion ให้ได้สูงสุด พร้อมกับพยายามช่วยให้คุณได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยจากค่าโฆษณาตามที่ตั้งไว้ หรือก็คือมูลค่า Conversion เฉลี่ย (เช่น รายได้จากการขายหรือส่วนต่างกำไร) ที่คุณต้องการได้รับจากเงินแต่ละบาทที่ใช้จ่ายไปกับโฆษณา 

การเสนอราคาแบบเพิ่มมูลค่า Conversion สูงสุดจะค้นหาราคาเสนอที่เหมาะสมกับโฆษณาของคุณในแต่ละครั้งที่มีสิทธิ์ปรากฏโดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มมูลค่า Conversion ให้สูงสุดภายในงบประมาณรายวันของคุณ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว