Apie konversijų vertes

Šiame straipsnyje aiškinama, kas yra konversijų vertės, kokie jų naudojimo pranašumai ir kaip jos pateikiamos. Jei norite nustatyti arba redaguoti konversijų vertes arba pakeisti valiutą, kuria pateikiamos jūsų konversijų vertės, atlikite straipsnyje Konversijų verčių nustatymas nurodytus veiksmus.

Ne visos konversijos yra lygiavertės – kai kurios iš jų įmonei vertingesnės už kitas. Priskyrę konversijoms vertes, galėsite matyti bendrąją visų įmonės konversijų reklamos vertę, o ne tik įvykusių konversijų skaičių. Ir galėsite identifikuoti ir skirti daugiau dėmesio naudingesnėms konversijoms.

Jei naudojate konversijų stebėjimą, visoms tam tikro veiksmo konversijoms galite priskirti tą pačią vertę arba leisti skirtingas kiekvienos konversijos vertes (operacijai būdingos vertės).

Pranašumai

Pagal konversijų vertes galima stebėti ir optimizuoti kampanijų investicijų grąžą (IG).

Galite naudoti tikslinės SIG kainos pasiūlymo strategiją, kad maksimaliai padidintumėte konversijos vertę ir apskaičiuotumėte vidutinę tikslinę skelbimo išlaidų grąžą.

Jei nesate nustatę konkrečios tikslinės skelbimų išlaidų grąžos, galite naudoti kainos pasiūlymo siekiant maksimaliai padidinti konversijos vertę strategiją, kad padidintumėte bendrą kampanijos konversijos vertę neviršydami nustatyto dienos biudžeto.

Keli kiti konversijų verčių naudojimo pranašumai

 • Geresnė įžvalga: galite apskaičiuoti bendrąją kampanijų konversijų generuojamą vertę. Be to, galite stebėti kampanijos IG stulpelyje „Konversijos vertė / mokestis“. Pagal šiuos duomenis galite nustatyti raktinius žodžius, skelbimų grupes ir kampanijas, iš kurių gaunate didelę arba mažą investicijų grąžą, ir neautomatiškai keisti kainų pasiūlymus, biudžetus bei taikymą.
 • Išmanesnis kainų siūlymas: nustatę konversijos vertes galite naudoti tikslinės SIG arba kainos pasiūlymo siekiant maksimaliai padidinti konversijos vertę strategiją. Naudojant automatinio kainų siūlymo strategijas, automatiškai nustatomi kainos pasiūlymai, kad būtų galima optimizuoti konkrečių kampanijų, skelbimų grupių ir raktinių žodžių našumo tikslus.
  • Taikant tikslinę SIG, kainos pasiūlymai nustatomi taip, kad maksimaliai padidintų konversijos vertę, pvz., pardavimo pajamas ar pelno maržas, bandant pasiekti tikslinę skelbimo išlaidų grąžą (SIG).
  • Naudojant kainos siūlymą siekiant maksimaliai padidinti konversijos vertę, kiekvieno aukciono kainos pasiūlymai optimizuojami siekiant maksimaliai padidinti konversijos vertę.

Apie tos pačios vertės konversijas

Kai kurių konversijų vertę galima palikti tą pačią. Galite naudoti konversijų vertes, kurios yra tokios pat, jei stebite kelis konversijų veiksmus. Galite fiksuoti atskiras vertes taip, kaip tai darote su telefonų skambučiais ir registracijomis. Atskirų verčių peržiūra leidžia naudingai palyginti du skirtingus konversijų veiksmus. Jei jūsų skambučio vertė yra 5 EUR, o registracijos vertė – 20 EUR, vadinasi, registracijos vertė yra keturis kartus didesnė už skambučio vertę.

Kitų įmonei galimai naudingų klientų atliekamų veiksmų pavyzdžiai: kainų užklausos, bandomųjų važiavimų užsakymai, atgalinio skambinimo prašymai arba parduotuvės vietos paieškos.

Apie operacijos konversijų vertes

Tos pačios konversijos operacijos vertė gali būti skirtinga. Pavyzdžiui, jei turite internetinę parduotuvę, kurioje naudojate pirkinių krepšelį, vieno pirkimo konversijos vertė gali būti 25 EUR, o kito – 500 EUR.

Operacijos įmonės konversijų vertes galite naudoti, jei kiekvieno pardavimo konversijos vertė yra skirtinga ir norite:

 • stebėti ir optimizuoti savo kampanijų investicijų grąžą;
 • naudoti išmaniojo kainų siūlymo strategijas, pavyzdžiui, tikslinę skelbimo išlaidų grąžą (SIG). Tokiu atveju konversijų skaičiavimo nustatymuose rekomenduojame pasirinkti „Kiekviena“. Jei pasirinksite „Viena“, bus skaičiuojama tik viena vertė, net jei klientas atliks kelias konversijas.

  Pavyzdys

  Turite kelionių užsakymo svetainę, kurioje galima ir rezervuoti viešbučio kambarius, ir išsinuomoti automobilius. Norite sužinoti, kaip skelbimai skatina kiekvieną užsakymo tipą, todėl pasirenkate skaičiuoti kiekvieną konversiją. Kai asmuo keliauja į Čikagą, Denverį ir Niujorką ir rezervuoja viešbučio kambarį kiekviename mieste (3 viešbučio užsakymai), o automobilius nuomoja tik Čikagoje ir Denveryje (2 automobilių užsakymai), šis konversijų nustatymas suskaičiuos 5 konversijas.

Reikalavimai

Nustatant operacijos vertę reikia žiniatinklio kūrėjo, asmens, galinčio į konversijų stebėjimo žymą integruoti operacijos vertes su kintamuoju google_conversion_value, pagalbos.

Operacijos verčių nustatymas

Jei norite nustatyti operacijos vertes, vykdykite šiame straipsnyje pateiktus operacijos konversijos verčių stebėjimo veiksmus.

Kaip konversijų vertes rasti ataskaitose

Nustatę konversijų stebėjimą, gausite prieigą prie konversijos verčių duomenų, pavyzdžiui, visų konversijų verčių sumos. Jei norite sparčiai apžvelgti visus konversijų verčių duomenis, pridėkite stulpelių statistikos lentelėje.

Jei norite pridėti konversijų verčių stulpelių, vykdykite veiksmus, nurodytus skiltyje „Stulpelių naudojimas konkretiems našumo duomenims rasti“. Informacijos apie pasiekiamos stulpelius žr. skiltyje „Konversijų stebėjimo duomenų paaiškinimas“.

Konversijos vertės valiuta

Konversijų vertės visada bus nurodytos „Google Ads“ atsiskaitymo valiuta. Tačiau galite kiekvienos konversijos vertei priskirti skirtingą valiutą.

Konversijos vertės valiuta, skirta keliose paskyrose vykstančioms konversijoms stebėti

Jei keliose „Google Ads“ paskyrose naudojate keliose paskyrose vykstančių konversijų stebėjimą, valdomą valdytojo paskyroje (MKC), konversijos vertės bus nustatomos valdytojo paskyros valiuta, nebent nurodysite kitą valiutą kaip numatytąją vertę arba konversijų žymoje pateiksite valiutos kodą. Tačiau jei „Google Ads“ paskyros sugeneruotas paspaudimas, kuris virsta konversija, susietas su skirtinga atsiskaitymo valiuta, konversijos vertė bus konvertuota į tos paskyros valiutą pagal vidutinį dienos užsienio valiutos kursą.

Pavyzdys

Jūsų valdytojo paskyros numatytoji valiuta yra D. Britanijos svarai sterlingų. Sukūrėte konversijos veiksmą, kurį įvertinote 10 £. Kam nors spustelėjus valdomos paskyros pateikiamą skelbimą su numatytąja valiuta – eurais – atliekamas konversijos veiksmas. Dabartinis valiutos kursas yra 1 £ = 1,19 €. Valdomoje paskyroje pateiksime konversijos vertę 11,90 €. Valdytojo paskyroje vis tiek bus rodoma 10 £ konversijos vertė.

Konversijų be piniginės vertės stebėjimas

Jei stebite konversijos veiksmus, kurie neturi realios piniginės vertės, tačiau vis tiek norite įvertinti santykines skirtingų konversijos veiksmų vertes, galite rinktis nenurodyti valiutos. Šios vertės dažnai vadinamos pagrindiniais našumo indikatoriais arba KPI. Net nurodžius valiutos kodą žymoje, ji bus ignoruojama, jei ties konversijos veiksmo numatytąja verte nepasirinksite jokios valiutos. Taip galėsite kontroliuoti, ar konversijos vertės vertinamos piniginiais vienetais, ar KPI, svetainėje neatnaujinę konversijų stebėjimo žymos.

Pavyzdys

Svetainėje turite el. pašto prisiregistravimo formą ir prisiregistravimams nenorite priskirti piniginės vertės, tačiau vis tiek jiems norite priskirti skaitinę vertę. Sukuriate konversijos veiksmą ir kiekvienam prisiregistravimui priskiriate vertę „2“ bei pasirenkate „Nenustatyta jokia valiuta“. Ataskaitose matysite vertę „2“, nesvarbu, kokia paskyros atsiskaitymo valiuta ar koks valiutos kodas siunčiamas žymoje.
Jei valdytojo paskyroje konversijos veiksmo vertei nepriskirta valiuta, negalėsime konvertuoti užsienio valiutos, neatsižvelgiant į „Google Ads“ paskyros, kuriai suteikiamas kreditas atlikus konversiją, valiutą.

Vertės ir kainų siūlymo strategijos

Nustatę konversijų vertes galite naudoti kainos pasiūlymo siekiant maksimaliai padidinti konversijos vertę arba tikslinės SIG automatinio kainų siūlymo strategijas. Automatinio kainų siūlymo strategijos automatiškai nustato kainų pasiūlymus, kad optimizuotų pagal našumo tikslus. Siekiant padidinti našumą, šios strategijos apima realiuoju laiku teikiamą išsamią informaciją, pvz., įrenginį, naršyklę, vietovę ir dienos laiką, pagal kurią koreguoja kainos pasiūlymus per kiekvieną skelbimų aukcioną.

Tikslinė SIG maksimaliai padidina konversijos vertę, bandydama pasiekti nustatytą vidutinę skelbimo išlaidų grąžą. Kitaip tariant, tai vidutinė konversijos vertė (pvz., pardavimo pajamos arba pelno maržos), kurią norėtumėte gauti už kiekvieną skelbimams išleistą eurą.

Kainos siūlymo siekiant maksimaliai padidinti konversijos vertę funkcija automatiškai randa optimalų skelbimo kainos pasiūlymą kaskart, kai skelbimas tinkamas rodyti, kad maksimaliai padidintų konversijos vertę pagal dienos biudžetą.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta