Apie konversijų vertes

Šiame straipsnyje aiškinama, kas yra konversijų vertės, kokie jų naudojimo pranašumai ir kaip jos pateikiamos. Jei norite nustatyti arba redaguoti konversijų vertes arba pakeisti valiutą, kuria pateikiamos jūsų konversijų vertės, atlikite straipsnyje Konversijų verčių nustatymas nurodytus veiksmus.

Ne visos konversijos yra lygiavertės – kai kurios iš jų įmonei vertingesnės už kitas. Priskyrę konversijoms vertes, galėsite matyti bendrąją visų įmonės konversijų reklamos vertę, o ne tik įvykusių konversijų skaičių. Ir galėsite identifikuoti ir skirti daugiau dėmesio naudingesnėms konversijoms.

Jei naudojate konversijų stebėjimą, visoms tam tikro veiksmo konversijoms galite priskirti tą pačią vertę arba leisti skirtingas kiekvienos konversijos vertes (operacijai būdingos vertės).

Pranašumai

Pagal konversijų vertes galima stebėti ir optimizuoti kampanijų investicijų grąžą (IG).

Naudodami tikslinės skelbimo išlaidų grąžos (SIG) lankstaus kainos pasiūlymo strategiją, galite maksimaliai padidinti konversijos vertę ir gauti vidutinę tikslinę skelbimo išlaidų grąžą.

Keli kiti konversijų verčių naudojimo pranašumai

  • Geresnė įžvalga: galite apskaičiuoti bendrąją kampanijų konversijų generuojamą vertę. Be to, galite stebėti kampanijos IG stulpelyje „Konversijos vertė / mokestis“. Pagal šiuos duomenis galite nustatyti raktinius žodžius, skelbimų grupes ir kampanijas, iš kurių gaunate didelę arba mažą investicijų grąžą, ir neautomatiškai keisti kainų pasiūlymus, biudžetus bei taikymą.
  • Išmanesnis kainų siūlymas: nustatę konversijos vertes galite naudoti tikslinės skelbimo išlaidų grąžos (SIG) lankstaus kainos pasiūlymo strategiją. Naudojant lankstaus kainos pasiūlymo strategijas, automatiškai nustatomi kainos pasiūlymai, kad būtų galima optimizuoti konkrečių kampanijų, skelbimų grupių ir raktinių žodžių našumo tikslus. Naudojant tikslinę SIG, „Google Ads“ nustatys didžiausio mokesčio už paspaudimą (maks. MUP) pasiūlymus, kad maksimaliai padidintų konversijos vertę ir pasiektų vidutinę skelbimų išlaidų grąžą (SIG), kuri sutampa su jūsų tikslu.

Apie konversijas, turinčias tą pačią vertę

Kai kurių konversijų vertę galima palikti tą pačią. Galite naudoti konversijų vertes, kurios yra tokios pat, jei stebite kelis konversijų veiksmus. Galite fiksuoti atskiras vertes taip, kaip tai darote su telefonų skambučiais ir registracijomis. Atskirų verčių peržiūra leidžia naudingai palyginti du skirtingus konversijų veiksmus. Jei jūsų skambučio vertė yra 5 EUR, o registracijos vertė – 20 EUR, vadinasi, registracijos vertė yra keturis kartus didesnė už skambučio vertę.

Kitų įmonei galimai naudingų klientų atliekamų veiksmų pavyzdžiai: kainų užklausos, bandomųjų važiavimų užsakymai, atgalinio skambinimo prašymai arba parduotuvės vietos paieškos.

Apie operacijos konversijų vertes

Tos pačios konversijos operacijos vertė gali būti skirtinga. Pavyzdžiui, jei turite internetinę parduotuvę, kurioje naudojate pirkinių krepšelį, vieno pirkimo konversijos vertė gali būti 25 EUR, o kito – 500 EUR.

Operacijos įmonės konversijų vertes galite naudoti, jei kiekvieno pardavimo konversijos vertė yra skirtinga ir norite:

  • stebėti ir optimizuoti savo kampanijų investicijų grąžą;
  • naudoti išmaniojo siūlymo strategijas, pavyzdžiui, tikslinę skelbimo išlaidų grąžą (SIG). Tokiu atveju konversijų skaičiavimo nustatymuose rekomenduojame pasirinkti „Kiekviena“. Jei pasirinksite „Viena“, bus skaičiuojama tik viena vertė, net jei klientas atliks kelias konversijas.

Reikalavimai

Nustatant operacijos vertę reikia žiniatinklio kūrėjo, asmens, galinčio į konversijų stebėjimo žymą integruoti operacijos vertes su kintamuoju google_conversion_value, pagalbos.

Operacijos verčių nustatymas

Jei norite nustatyti operacijos vertes, vykdykite šiame straipsnyje pateiktus operacijos konversijos verčių stebėjimo veiksmus.

Kaip konversijų vertes rasti ataskaitose

Nustatę konversijų stebėjimą, gausite prieigą prie konversijos verčių duomenų, pavyzdžiui, visų konversijų verčių sumos. Jei norite trumpai peržvelgti visus konversijos verčių duomenis, pridėkite stulpelių statistikos lentelėje.

Jei norite pridėti konversijų verčių stulpelių, vykdykite veiksmus, nurodytus skiltyje Stulpelių naudojimas konkretiems našumo duomenims rasti. Informacijos apie galimus stulpelius žr. skiltyje Konversijų stebėjimo duomenų paaiškinimas.

Konversijos vertės valiuta

Konversijų vertės visada bus nurodytos „Google Ads“ atsiskaitymo valiuta. Tačiau galite kiekvieno konversijos vertei priskirti skirtingą valiutą.

Konversijos vertės valiuta, skirta keliose paskyrose vykstančioms konversijoms stebėti

Jei keliose „Google Ads“ paskyrose naudojate keliose paskyrose vykstančių konversijų stebėjimą, valdomą valdytojo paskyroje (MKC), konversijos vertės bus nustatomos valdytojo paskyros valiuta, nebent nurodysite kitą valiutą kaip numatytąją vertę arba konversijų žymoje pateiksite valiutos kodą. Tačiau jei „Google Ads“ paskyros sugeneruotas paspaudimas, kuris virsta konversija, susietas su skirtinga atsiskaitymo valiuta, konversijos vertė bus konvertuota į tos paskyros valiutą pagal vidutinį dienos užsienio valiutos kursą.

Pavyzdys

Jūsų valdytojo paskyros numatytoji valiuta yra D. Britanijos svarai sterlingų. Sukūrėte konversijos veiksmą, kurį įvertinote £10. Kam nors spustelėjus valdomos paskyros pateikiamą skelbimą su numatytąja valiuta – eurais – atliekamas konversijos veiksmas. Dabartinis valiutos kursas yra £1 = €1,19. Valdomoje paskyroje pateiksime konversijos vertę €11,93. Valdytojo paskyroje vis tiek bus rodoma £10 konversijos vertė.

Konversijų be piniginės vertės stebėjimas

Jei stebite konversijos veiksmus, kurie neturi realios piniginės vertės, tačiau vis tiek norite įvertinti santykines skirtingų konversijos veiksmų vertes, galite rinktis nenurodyti valiutos. Šios vertės dažnai vadinamos pagrindiniais našumo indikatoriais arba KPI. Net nurodžius valiutos kodą žymoje, ji bus ignoruojama, jei ties konversijos veiksmo numatytąja verte nepasirinksite jokios valiutos. Taip galėsite kontroliuoti, ar konversijos vertės vertinamos piniginiais vienetais, ar KPI, svetainėje neatnaujinę konversijų stebėjimo žymos.

Pavyzdys

Svetainėje turite el. pašto prisiregistravimo formą ir prisiregistravimams nenorite priskirti piniginės vertės, tačiau vis tiek jiems norite priskirti skaitinę vertę. Sukuriate konversijos veiksmą ir kiekvienam prisiregistravimui priskiriate vertę „2“ bei pasirenkate „Nenustatyta jokia valiuta“. Ataskaitose matysite vertę „2“, nesvarbu, kokia paskyros atsiskaitymo valiuta ar koks valiutos kodas siunčiamas žymoje.

Jei valdytojo paskyroje konversijos veiksmo vertei nepriskirta valiuta, negalėsime konvertuoti užsienio valiutos, neatsižvelgiant į „Google Ads“ paskyros, kuriai suteikiamas kreditas atlikus konversiją, valiutą.

Vertės ir kainos pasiūlymo strategijos

Nustatę konversijų vertes galėsite naudoti tikslinės skelbimo išlaidų grąžos (SIG) automatinę kainos pasiūlymo strategiją. Automatinės kainų pasiūlymo strategijos automatiškai nustato kainų pasiūlymus, kad optimizuotų pagal našumo tikslus. Siekiant pagerinti našumą, į tikslinę SIG įtraukiama realiojo laiko išsami informacija, pavyzdžiui, įrenginio, naršyklės, vietos ir paros laiko, pagal kurią per kiekvieną skelbimų aukcioną koreguojami kainų pasiūlymai.

Tikslinė SIG maksimaliai padidina konversijos vertę ir bando pasiekti nustatytą skelbimo išlaidų grąžos vidurkį. Kitaip tariant, tai vidutinė konversijos vertė (pavyzdžiui, pajamų), kurią norite gauti už kiekvieną skelbimams išleistą eurą.

Tikslinę SIG galite naudoti, jei skirtingai vertinate atskiras konversijas arba konversijų veiksmus ir norite pasiekti tikslinę skelbimo išlaidų grąžą. Sužinokite daugiau apie tikslinę SIG ir jos nustatymą.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta