คัดลอกและวางโฆษณา กลุ่มโฆษณา คีย์เวิร์ด และแคมเปญ

ประหยัดเวลาและลดการทำงานได้ด้วยการคัดลอกโฆษณา กลุ่มโฆษณา คีย์เวิร์ด และแคมเปญที่มีอยู่แทนการสร้างโฆษณา คีย์เวิร์ด กลุ่มโฆษณา และแคมเปญใหม่ทุกครั้งที่คุณต้องการปรับปรุงบัญชี เช่น คุณอาจคัดลอกแคมเปญที่มีอยู่เพื่อใช้เป็นเทมเพลตสำหรับแคมเปญใหม่ หรือคัดลอกรายการคีย์เวิร์ดจากกลุ่มโฆษณาหนึ่งไปยังอีกกลุ่มเพื่อให้ไม่ต้องเสียเวลาสร้างรายการคีย์เวิร์ดของกลุ่มโฆษณาใหม่ตั้งแต่ต้น

คัดลอกแคมเปญ

หากคุณตั้งค่าแคมเปญหนึ่งขึ้นมาแล้ว คุณจะใช้แคมเปญนั้นเพื่อที่จะไม่ต้องตั้งค่าแคมเปญต่อไปใหม่ตั้งแต่ต้นได้ ในการดำเนินการ ให้คัดลอกแคมเปญแล้วแก้ไขสำเนาใดสำเนาหนึ่ง วิธีนี้จะช่วยให้คุณมีโครงสร้างและการตั้งค่าของกลุ่มโฆษณา โฆษณา และคีย์เวิร์ดที่เหมือนกัน

วิธีการทำซ้ำแคมเปญ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญทั้งหมดจากเมนูการนำทางด้านซ้ายมือ
 3. คลิกแคมเปญจากเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย
 4. เลือกช่องติดกับแคมเปญที่ต้องการทำซ้ำ
 5. แก้ไข ให้เลือกคัดลอก (หรือกด Control-C หากใช้พีซี และ Command-C หากใช้ Mac) จากเมนูแบบเลื่อนลง
 6. คลิกไอคอนคลิปบอร์ดเพื่อวาง (หรือกด Control-V หากใช้พีซี และ Command-V หากใช้ Mac)
  • ไม่บังคับ: ให้เลือกช่องถัดจากหยุดแคมเปญใหม่ชั่วคราวหลังจากวางในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้นเพื่อสร้างแคมเปญใหม่ที่จะหยุดชั่วคราว หากคุณไม่เลือกช่องนี้ สำเนาของแคมเปญที่ทำงานอยู่ในขณะคัดลอกจะเริ่มทำงานเมื่อวาง
 7. คลิกวาง

ตอนนี้คุณจะมีแคมเปญใหม่ซึ่งจะมีโครงสร้างและการตั้งค่าเหมือนกับแคมเปญเดิม (รวมถึงการตั้งค่าการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์การเสนอราคา คีย์เวิร์ดเชิงลบ และอื่นๆ) แต่แคมเปญดังกล่าวจะไม่มีประวัติแคมเปญ คีย์เวิร์ด โฆษณา หรือสถิติ หากคุณต้องการให้แคมเปญทั้ง 2 ทำงาน ขอแนะนำให้กำหนดให้แคมเปญเดิมทำงานต่อไป (เพื่อให้มีข้อมูลประวัติต่อจากที่สร้างไว้แล้ว) และแก้ไขแคมเปญใหม่

หมายเหตุ: คุณคัดลอกแคมเปญที่สิ้นสุดแล้วไม่ได้


หมายเหตุ: แคมเปญมีการเชื่อมโยงหลายรายการได้ เช่น การกำหนดเป้าหมายหรือการยกเว้น เป็นต้น หากการเชื่อมโยงใดๆ ของแคมเปญเลิกใช้งานแล้วจะคัดลอกไม่ได้
คัดลอกคีย์เวิร์ด

วิธีคัดลอกคีย์เวิร์ดจากกลุ่มโฆษณาในแคมเปญในเครือข่ายการค้นหา

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญทั้งหมดจากเมนูการนำทางด้านซ้ายมือ
 3. คลิกคีย์เวิร์ดจากเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย 
 4. เลือกช่องถัดจากคีย์เวิร์ดที่คุณต้องการคัดลอก จากนั้นเลือกคัดลอก จากเมนูแบบเลื่อนลงแก้ไข (หรือกด Control-C หากใช้พีซี และ Command-C หากใช้ Mac)
 5. คลิกกลุ่มโฆษณาจากเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย
 6. คลิกกลุ่มโฆษณาที่คุณต้องการวางคีย์เวิร์ดที่คัดลอก
 7. คลิกไอคอนคลิปบอร์ดเพื่อวาง (หรือกด Control-V หากใช้พีซี และ Command-V หากใช้ Mac)
  • ไม่บังคับ: ให้เลือกช่องข้างหยุดคีย์เวิร์ดใหม่ชั่วคราวหลังจากวางในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้นเพื่อสร้างแคมเปญใหม่ที่จะหยุดชั่วคราว แต่หากไม่เลือกช่องนี้ สำเนาของคีย์เวิร์ดที่ทำงานอยู่ในขณะคัดลอกจะเริ่มทำงานเมื่อวาง
 8. คลิกวาง

เมื่อคุณคัดลอกคีย์เวิร์ด คีย์เวิร์ดที่คัดลอกจะใช้งบประมาณของแคมเปญที่คุณวางคีย์เวิร์ดไว้ นอกจากนี้คุณยังคัดลอกราคาเสนอและ URL ของหน้า Landing Page ของคีย์เวิร์ดได้อีกด้วย ทั้งยังคัดลอกการลบล้างราคาเสนอและ URL ของหน้า Landing Page ของคีย์เวิร์ดได้ด้วย (หากมี) หรือไม่เช่นนั้นคุณจะตั้งราคาเสนอและ URL ของหน้า Landing Page ของคีย์เวิร์ดเหล่านี้ได้หลังจากที่วางคีย์เวิร์ดแล้ว

วิธีคัดลอกคีย์เวิร์ดจากกลุ่มโฆษณาในแคมเปญบนเครือข่ายดิสเพลย์

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์จากเมนูการนำทางด้านซ้ายมือ
 3. คลิกคีย์เวิร์ดจากเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย
 4. คลิกคีย์เวิร์ดสำหรับโฆษณาวิดีโอ/ดิสเพลย์
 5. เลือกช่องถัดจากคีย์เวิร์ดที่คุณต้องการคัดลอก จากนั้นเลือกคัดลอก จากเมนูแบบเลื่อนลงแก้ไข (หรือกด Control-C หากใช้พีซี และ Command-C หากใช้ Mac)
 6. คลิกกลุ่มโฆษณาจากเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย
 7. เลือกช่องทางด้านซ้ายของกลุ่มโฆษณาที่คุณต้องการวางคีย์เวิร์ดที่คัดลอกไว้
 8. เลือกวางจากเมนูแบบเลื่อนลงแก้ไข (หรือกด Control-V หากใช้พีซีและ Command-V หากใช้ Mac)
  • ไม่บังคับ: ให้เลือกช่องข้างหยุดคีย์เวิร์ดใหม่ชั่วคราวหลังจากวางในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้นเพื่อสร้างคีย์เวิร์ดใหม่ที่จะหยุดชั่วคราว หากไม่เลือกช่องนี้ สำเนาของคีย์เวิร์ดที่ทำงานอยู่ในขณะคัดลอกจะเริ่มทำงานเมื่อวาง
 9. คลิกวาง
คัดลอกโฆษณา

วิธีคัดลอกโฆษณาไปยังกลุ่มโฆษณาอื่น

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญทั้งหมดจากเมนูการนำทางด้านซ้ายมือ
 3. คลิกโฆษณาและส่วนขยายจากเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย
 4. เลือกช่องข้างโฆษณาที่คุณต้องการคัดลอก จากนั้นเลือก "คัดลอก" จากเมนูแบบเลื่อนลง "แก้ไข" (หรือกด Control-C หากใช้พีซี และ Command-C หากใช้ Mac)
 5. คลิกกลุ่มโฆษณาจากเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย
 6. คลิกกลุ่มโฆษณาที่คุณต้องการวางโฆษณาที่คัดลอก
 7. คลิกไอคอนคลิปบอร์ดเพื่อวาง (หรือกด Control-V หากใช้พีซี และ Command-V หากใช้ Mac)
 8. ไม่บังคับ: ให้เลือกช่องข้างหยุดโฆษณาใหม่ชั่วคราวหลังจากวางในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้นเพื่อสร้างโฆษณาใหม่ที่จะหยุดชั่วคราว หากไม่เลือกช่องนี้ สำเนาของโฆษณาที่ทำงานอยู่ในขณะคัดลอกจะเริ่มทำงานเมื่อวาง
 9. คลิกวาง
คัดลอกกลุ่มโฆษณา

วิธีคัดลอกกลุ่มโฆษณาไปยังแคมเปญอื่น

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญทั้งหมดจากเมนูการนำทางด้านซ้ายมือ
 3. คลิกกลุ่มโฆษณาจากเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย
 4. เลือกช่องข้างกลุ่มโฆษณาที่ต้องการคัดลอก จากนั้นเลือกคัดลอกจากเมนูแบบเลื่อนลงแก้ไข (หรือกด Control-C หากใช้พีซี และ Command-C หากใช้ Mac)
 5. คลิกแคมเปญจากเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย
 6. คลิกแคมเปญที่ต้องการวางกลุ่มโฆษณาที่คัดลอกไว้
 7. คลิกไอคอนคลิปบอร์ดเพื่อวาง (หรือกด Control-V หากใช้พีซี และ Command-V หากใช้ Mac)
 8. ไม่บังคับ: ให้เลือกช่องข้างหยุดกลุ่มโฆษณาใหม่ชั่วคราวหลังจากวางในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้นเพื่อสร้างกลุ่มโฆษณาใหม่ที่จะหยุดชั่วคราว หากไม่เลือกช่องนี้ สำเนาของกลุ่มโฆษณาที่ทำงานอยู่ในขณะคัดลอกจะเริ่มทำงานเมื่อวาง
 9. คลิกวาง

เคล็ดลับ

 • คุณคัดลอกและวางแคมเปญ กลุ่มโฆษณา โฆษณา และคีย์เวิร์ดหลายรายการพร้อมกันได้ โดยให้ทำตามวิธีการคัดลอก แต่เลือกช่องข้างแคมเปญ กลุ่มโฆษณา โฆษณา หรือคีย์เวิร์ดหลายๆ ช่องแทนที่จะเลือกแค่ช่องเดียว
 • คุณต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับมาตรฐานหรือระดับผู้ดูแลระบบในการคัดลอกหรือวาง ผู้ใช้ที่มีอีเมลเท่านั้นหรือมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับอ่านอย่างเดียวจะคัดลอกหรือวางไม่ได้
 • สิ่งใดก็ตามที่คุณจะสร้างไม่ได้ (รายการที่เลิกใช้งาน แคมเปญที่สิ้นสุดแล้ว ฯลฯ) จะคัดลอกและวางไม่ได้เช่นกัน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว